หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (5,134)
  • By Webmaster
  • 14:34:22 | 27 เม.ย. 2566

หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

Historic Villages of Shirakawa-go, Gifu, Japan


บ้านโบราณในหมู่บ้านชิราคาวาโกะท่ามกลางทุ่งนา

              หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


ทางเดินชมบรรยากาศภายในบริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

            นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของการใช้ชีวิตในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมานับตั้งแต่สมัย 2,300 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการตั้งรกรากของผู้คนในอดีต โดยชื่อ ”ชิราคาวาโกะ” นั้นปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบันทึกของขุนนางในกรุงเกียวโต ตั้งแต่ ค.ศ. 1176 และจากนั้นก็มีการพูดถึงชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างกว้างขวางเรื่อยมา


พื้นที่ร้านขายอาหารและของฝากภายในหมู่บ้าน

            จากสภาพภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยหุบเขา เข้าถึงได้ยากจากภายนอก ทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้เป็นที่แสวงบุญของเหล่าพระภิกษุ และอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มนิกายเทนได ในศาสนาพุทธมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับรูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” ที่แปลว่า “เหมือนการพนมมือ” โดยหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่เห็นในปัจจุบันนั้นเริ่มสร้างขึ้นในราว ค.ศ.1700-1800 หรือในยุคเอโดะ โดยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหลักคือไหมและดินปืน


การเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางไปด้วยสองวิธีหลัก คือ รถบัสสาธารณะ และขับรถเช่าไปด้วยตัวเองเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เช่ารถ สามารถใช้บริการรถบัสของบริษัท Nohi Bus ที่ให้บริการจาก 3 เมืองใกล้เคียงคือ Takayama, Kanazawa และ Toyama

            เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือเดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟจากเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า มายังเมืองทาคายาม่า (Takayama) จากนั้นต่อรถบัสไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,470 เยน

            นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากเมืองอื่นๆ และต้องการตรวจสอบตารางเดินรถ และจองตั๋วรถบัสออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nouhibus.co.jp/english/highwaybus/


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง จึงเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ อาจต้องตรวจสอบระยะเวลาให้บริการของรถบัสอีกครั้ง


สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำไปยังตัวหมู่บ้าน


การซื้อบัตรเข้าชม

           หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


รูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงในหมู่บ้านที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” แปลว่า “เหมือนการพนมมือ”


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


บรรยากาศของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ


             จุดชมวิวชิโรยาม่า (Shiroyama Viewpoint) เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวนี้ สามารถเดินเท้าขึ้นไป หรือใช้บริการรถบัสรับส่งหน้าศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


ภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณจากจุดชมวิว


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


ทุ่งนาในหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ

            นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูกาล ทั้งดอกซากุระในหมู่บ้านที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งนาเขียวขจีรอบหมู่บ้านในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีหลากสีสันในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะสีขาวที่ปกคลุมทั้งหุบเขาในฤดูหนาว

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เสาโทริอิภายในหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ ควรตรวจสอบตารางการให้บริการ รวมถึงเผื่อเวลาในการเที่ยวชมในหมู่บ้านให้ดี เพื่อไม่ให้พลาดเที่ยวรถในการเดินทางกลับ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเทศกาลของหมู่บ้านได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/saijiki/


บ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆภายในหมู่บ้าน

            นอกจากนี้ ยังมีบ้านบางหลังในหมู่บ้านโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคาได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/accommodation/

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

                        โทรศัพท์ : (+81)5769-6-1311

                        เว็บไซต์ : http://ml.shirakawa-go.org/en/

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ http://travel.kankou-gifu.jp/th/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ