วัดโคฟุคุจิ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,866)
  • By Webmaster
  • 03:57:36 | 2 ก.พ. 2566

วัดโคฟุคุจิ จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

Kofukuji Temple, Nara, Japan


ห้องโถงฝั่งใต้ของวัดโคฟุคุจิที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปัจจุบัน

           วัดโคฟุคุจิ เป็นวัดในศาสนาพุทธที่มีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันสามร้อยปี และยังถือเป็นวัดประจำตระกูลฟุจิวะระ ซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ต่อราชสำนักญี่ปุ่นในยุคเฮอัน เช่นเดียวกับศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ อัน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ของเมืองนารา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ” ตั้งอยู่ที่เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของวัดโคฟุคุจิ


อาคารหลักของวัดโคฟุคุจิ

           วัดโคฟุคุจิสร้างขึ้นในปีค.ศ. 669 โดยภรรยาของฟูจิวาระ โนะ คามาทาริ ด้วยจุดประสงค์เพื่อขอพรให้สามีของนางหายป่วย ในค.ศ. 672 วัดแห่งนี้เคยถูกรื้อและย้ายไปสร้างใหม่ที่เมืองหลวง “ฟูจิวาระเคียว” หรือบริเวณเขตคาชิฮาระ จังหวัดนารา ก่อนที่จะทำการย้ายอีกครั้งมายังที่ตั้งในปัจจุบันเมื่อปีค.ศ. 710 หรือในช่วงที่นารากลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

           วัดแห่งนี้เคยถูกทำลายลงด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามระยะเวลา ในอดีตบริเวณวัดเคยมีจำนวนอาคารต่างๆ มากกว่า150 แห่ง แต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่อาคารเท่านั้น หนึ่งในนั้นคืออาหารหลัก และเจดีย์ 5 ชั้น ที่มีความสูงเป็นอันดับสองในญี่ปุ่น โดยในปัจจุบันยังคงมีการบูรณะอาคารสำคัญอื่นๆขึ้นมา โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จประมาณปี ค.ศ. 2020 นี้


การเดินทางไปยังวัดโคฟุคุจิ

           วัดโคฟุคุจิตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ JR Nara ประมาณ 1.4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Kintetsu Nara ประมาณ 600 เมตร นักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินเท้าไปยังวัดโคฟุคุจิ หรือใช้ทางเลือกในการเดินทางดังต่อไปนี้

             - รถบัส จากสถานี JR Nara หรือ Kintetsu Nara โดยสารรถบัสหมายเลข 1 หรือ 5 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที ลงที่ป้าย “Kencho-mae” ค่าโดยสาร 210 เยน

             - รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในเมืองนารามีค่าบริการเริ่มต้นที่ 660 เยน สำหรับ 1.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มครั้งละ 90 เยนทุกๆระยะทาง 307 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถคำนวณค่าโดยสารเบื้องต้นสำหรับรถแท็กซี่ในเมืองนาราได้ที่ https://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Osaka-Japan&from=Nara%20Station,%20Nara,%20Japan


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           พื้นที่โดยรอบวัดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนอาคารภายในวัดเปิดทำการตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.


จุดสำหรับขอพรและอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด


การซื้อบัตรเข้าชม

           พื้นที่โดยรอบวัดเข้าชมฟรี

           National Treasure Museum มีค่าเข้าชม 600 เยน

           Eastern Golden Hall มีค่าเข้าชม 300 เยน

           (มีบัตรเข้าชมทั้งสองแห่งรวมกันจำหน่ายราคา 800 เยน)


นักท่องเที่ยวใส่ชุดกิโมโนเดินเที่ยวชมวัดโคฟุคุจิ


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณวัดโคฟุคุจิ

 
เจดีย์ 5 ชั้นของวัดโคฟุคุจิที่มีความสูงเป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น

             - เจดีย์ 5 ชั้น เจดีย์สไตล์ญี่ปุ่นที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ 1426 หลังจากได้รับความเสียหายในอดีต ถือเป็นเจดีย์ 5 ชั้นที่มีความสูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น เป็นรองเจดีย์ 5 ชั้นของวัดโทจิ ในกรุงเกียวโตเพียง 7 เมตร และเจดีย์แห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


เจดีย์ 5 ชั้นของวัดโคฟุคุจิเมื่อมองจากนอกตัววัด

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนวัดโคฟุคุจิได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


จุดแขวนป้ายขอพรและหอระฆังภายในวัดโคฟุคุจิ

           วัดโคฟุคุจิ ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะนารา ใกล้กับวัดโทไดจิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินารา และศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ นักท่องเที่ยวจะนิยมวางแผนการเดินทางแบบ 1 วันเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้ง 4 แห่งในนารา เนื่องจากสถานที่เหล่านี้สามารถเดินเท้าถึงกันได้ทั้งหมด

           นักท่องเที่ยวสามารถพบกับกวางป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติตามพื้นที่ท่องเที่ยวได้โดยทั่วไป แม้ว่ากวางเหล่านี้จะไม่ได้มีนิสัยดุร้าย แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ควรทำการยั่วยุ หรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายแก่กวางเหล่านี้ และในช่วงหลังยังพบว่ามีกวางบางตัวกินแผนที่ ตั๋วรถไฟ พาสรถไฟ หรือเอกสารสำคัญต่างๆที่นักท่องเที่ยวถืออยู่ในมือ หรือเก็บไว้ในกระเป๋าแบบไม่มิดชิด นักท่องเที่ยวจึงควรดูแลและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆเอาไว้อย่างดีเมื่อเดินทางไปเยือนนารา


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดโคฟุคุจิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : พื้นที่โดยรอบวัดเข้าชมฟรี ส่วน National Treasure Museum มีค่าเข้าชม 600 เยน

                                    Eastern Golden Hall มีค่าเข้าชม 300 เยน (มีบัตรเข้าชมทั้งสองแห่งรวมกันจำหน่ายราคา 800 เยน)

                       เวลาเปิด-ปิด : พื้นที่โดยรอบวัดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนอาคารภายในวัดเปิดทำการตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (81)742-22-7755

                       เว็บไซต์ : http://www.kohfukuji.com/english.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดนารา https://www.visitnara.jp/

                                       เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวนารา https://narashikanko.or.jp/en/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ