10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

  • อ่าน (207)
  • By Webmaster
  • 17:16:30 | 14 ก.ย. 2566

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

             ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ


แผนที่ตั้ง 10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก
 

1. วัดร่องขุ่น : ประเทศไทย

             วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเอกของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยภายในวัดมีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ตรงพระอุโบสถสีขาวและผลงานประติมากรรมโดยรอบที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้จึงถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°49'27.2"N 99°45'48.4"E
 

2. เจดีย์ชเวดากอง : ประเทศพม่า

             เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญสูงสุดของพม่า โดยคำว่า “ ชเว ” หมายถึง ทองคำ และ “ ดากอง ” คือ ชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีต ด้วยความสูงของเจดีย์ที่สูงถึง 48 เมตร และความกว้างโดยประมาณ 105 เมตร จึงทำให้เจดีย์แห่งนี้ คือ ศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดในย่างกุ้ง  ความงดงามอร่ามตาขององค์เจดีย์ ล้วนแต่เกิดขึ้นจากความศรัทธาต่อองค์เจดีย์ของชาวพม่า ที่นิยมบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับองค์เจดีย์ ว่ากันว่าที่องค์เจดีย์แห่งนี้มีเครื่องประดับมากกว่า 5,000 ชิ้นด้วยกัน โดยเฉพาะเพชรที่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์นั้น กล่าวกันว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยทีเดียว ส่วนด้านล่างรอบๆ เจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำนวนมาก และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของเส้นผมจำนวน 8 เส้น

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 16°47'53.9"N 96°08'58.6"E
 

3. นครวัด : ประเทศกัมพูชา

             นครวัด (Angkor Wat) ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 หรือในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์ วัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นเพื่ออุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ บริเวณโดยรอบมีพื้นที่กว่า 820,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี มีคูน้ำและกำแพงแก้วล้อมรอบองค์ปราสาทประธานและปราสาทเล็กสี่ด้าน อันเป็นการจำลองลักษณะจักรวาลตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อีกทั้งภายในปราสาทยังเต็มไปด้วยผลงานศิลปกรรมที่ล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพแกะสลักนางอัปสรที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมไปถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของปราสาทที่ยากจะหาที่ไหนเทียบเคียงได้ ความยิ่งใหญ่ของนครวัดได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา ซึ่งปรากฏอยู่บนธงประจำชาติ และยังได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.30 น.

พิกัด GPS : 13°24'44.8"N 103°52'01.2"E
 

4. บุโรพุทโธ : ประเทศอินโดนีเซีย

             บุโรพุทโธ (Borobudur) ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวาที่ เมืองมาเกอลัง (Magelang) ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งอินโดนีเซีย และเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือประมาณปี พ.ศ. 1393 มีลักษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นขึ้นไปคล้ายพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยม ที่ชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์องค์ประธาน ห้อมล้อมด้วยพระพุทธรูปจำนวน 72 องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ทรงระฆัง ฉลุเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สร้างอยู่บนเนินสูงจากพื้นดินราว 15 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “บุโรพุทโธ” ที่แปลว่า “วิหารที่สร้างบนภูเขาสูง” และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1991 อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 7°36'28.8"S 110°12'16.0"E
 

5. พรัมบานัน : ประเทศอินโดนีเซีย

             พรัมบานัน (Prambanan) เทวสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นหนึ่งในเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตั้งอยู่บนเกาะจาวา (Java) ที่อยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยพระปรางค์ที่สร้างขึ้นด้วยหิน มีความสูงถึง 47 เมตร มหาวิหารมีลักษณะ ภายในบริเวณวัดมีเทวลัยหลัก 8 หลังอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเทวลัยขนาดเล็กเป็นบริวารอีกมากกว่า 200 หลัง และมีแนวกำแพงล้อมรอบ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความความยิ่งใหญ่ ความงาม และความสำคัญของศาสนาฮินดูในอดีต จนได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1991

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 7°45'07.3"S 110°29'29.3"E
 

6. หอสักการะฟ้าเทียนถาน : ประเทศจีน

             หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังในเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามคติความเชื่อของจีนโบราณ ตัวหอเป็นอาคารไม้สูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนฐานหินหยกขาว และมีตำหนักต่างๆรายล้อม อยู่บนพื้นที่กว่า 2,700,000 ตารางเมตร หรือ 1,668.75 ไร่ ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนถานได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผัง และด้านวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 2,000 ปีของประเทศจีน

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 39°52'55.6"N 116°24'23.5"E
 

7. วัดชิออนอิน : ประเทศญี่ปุ่น

             วัดชิออนอิน (Chion-in Temple) ตั้งอยู่ในเขตฮิกาชิยาม่า ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจโด ซึ่งเป็นนิกายที่มีชาวญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด วัดแห่งนี้ยังสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1234 เพื่ออุทิศแด่พระภิกษุโฮเน็น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายโจโด ที่มีคนให้ความนับถืออย่างมากในญี่ปุ่น โดยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ล้วนสร้างขึ้นให้มีความใหญ่โตเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงพลังความศรัทธาในนิกายโจโดของชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ประตูซานมอน (Sanmon Gate) ประตูทางเข้าวัดที่มีความสูง 24 เมตร กว้าง 50 เมตร ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 และถือเป็นประตูซานมอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้น รวมไปถึงระฆังยักษ์ (Temple Bell) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1633 มีน้ำหนัก 74 ตัน และต้องใช้คนถึง 25 คนเพื่อตีระฆังนี้ให้ดัง นอกจากนี้ ภายในบริเวณก็ยังมีสวนญี่ปุ่น อย่าง Hojo garden และ Yuzen garden ไว้ให้เที่ยวชมอีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิกัด GPS : 35°00'19.5"N 135°46'56.6"E
 

8. วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ : ประเทศอินเดีย

             วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือ วิหารทองคำ (The Golden Temple) ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวซิกข์ ตั้งอยู่ในเมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย วิหารสีเหลืองทองอร่าม ถูกสร้างขึ้นกลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โซราวอร์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคัมภีร์คุรุ กรันต สาหิบ (Guru Granth Sahib) คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิต นอกจากตัววิหารสีเหลืองทองอันโดดเด่น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวิหารแห่งนี้ คือ การสร้างประตูทางเข้าออก 4 ทิศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับทุกคนที่มาเยือน โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ หรือแม้แต่ศาสนา ดังนั้น วิหารทองคำ ฮัมมันดิร ซาฮิบ จึงไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานสำคัญของชาวซิกข์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 31°37'12.9"N 74°52'33.0"E
 

9. วัดศรีรังกัม : ประเทศอินเดีย

             วัดศรีรังกัม (Sri Ranganathaswamy Temple) เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น "ศาสนธานี" ที่สำคัญที่สุดของพระวิษณุ ตั้งอยู่ที่เมืองทามิลนาดู ประเทศอินเดีย วัดศรีรังกัม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 ประกอบไปด้วย หอตัววิหารมีความสูง 236 ฟุต ประดับไปด้วยองค์เทพที่เพ้นท์ด้วยสีสันสดใส มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม และโดดเด่นด้วยผลงานทางสถาปัตยกรรมมิลักขะ อันประณีต ละเอียดอ่อน ผนวกกับสีสันและลวดลายบนรูปสลักเทวรูปที่งดงามสะดุดตา ปัจจุบันนี้ วัดศรีรังกัมก็ยังคงทำหน้าที่เป็น ศาสนสถานที่มีการประกอบพิธีบูชาอยู่

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 05.30 - 08.30 น. 09.00 – 12.30 น.

                                                 ช่วงบ่าย/เย็น เวลา 15.00 – 17.30 น. 19.00 – 20.30 น.

พิกัด GPS : 10°51'44.7"N 78°41'23.9"E
 

10. วัดทักซัง : ประเทศภูฐาน

             วัดทักซัง (Taktsang Monastery) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วัดรังเสือ เป็นอารามริมผาบนภูเขาสูงกว่า 3,000 ฟุต หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก ตั้งอยู่บนผาสูงในหุบเขาพาโร ประเทศภูฐาน ศาสนสถานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่แสวงบุญในเขตหิมาลัยที่ชาวภูฐานนิยมมามากที่สุด เพราะด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของสถาปัตยกรรมบนผาแห่งนี้ จากพื้นดินสู่อารามวัดทักซังที่สูงเทียมฟ้า ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมง ไปตามแนวผา แนวธงหลากสี และเดินขึ้นบันไดอีก 700 ขั้น ก็จะพบกับศาสนสถาน ท่ามกลางขุนเขาที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 08.00 - 13.00 น.

                                                 ช่วงบ่าย/เย็น เวลา 14.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 27°29'19.7"N 89°21'31.5"E

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ

วัดวินห์เงียม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วัดวินห์เงียม (Vinh Nghiem Pagoda) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนครโฮจิมินห์ โดดเด่นด้วยเจดีย์ 7 ชั้นสูง 40 เมตร ปัจจุบันนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางด้านพุทธศาสนา ยังเป็นสถานที่เก็บป้ายบูชาบุคคลสำคัญของประเทศเวียดนามอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ