หวงฮวาเฉิง กำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

  • อ่าน (3,668)
  • By Webmaster
  • 11:05:44 | 24 ก.พ. 2561

หวงฮวาเฉิง กำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

黄花城水长城 , Huanghuacheng, The Lakeside Great Wall of Beijing, China

             กำแพงเมืองจีนริมน้ำ หรือกำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบ หวงฮวาเฉิง (黄花城水) เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันโดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน

           โดยกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง เป็น 1 ใน 2 ของกำแพงเมืองจีนที่ส่วนหนึ่งของกำแพงเชื่อมติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อีกแห่งคือกำแพงเมืองจีน ด่านซันไห่กวน) ประกอบกับกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงสร้างตามแนวของภูเขาที่โอบล้อมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำไหวจิ่ว และภายหลังรัฐบาลจีนได้ทำการสร้างเขื่อนเพื่อปรับปรุงที่นี่ให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเมืองปักกิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน หรือที่รู้จักกันในนามของ “กำแพงหมื่นลี้” ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 

กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งประเทศจีน

 
ทางเข้าสู่กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในปัจจุบัน


ทิวทัศน์ทะเลสาบที่อยู่ติดกับกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

กำแพงเมืองจีนคืออะไร ใครเป็นคนสร้าง

           กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก โดยในปี 2012 สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ออกมาประกาศว่า ความยาวรวมทั้งหมดของกำแพงหมื่นลี้คือ 21,196 กิโลเมตร


แนวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนทั้งหมด 20,000 กว่ากิโลเมตรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โจวและยุคจ้านกั๋ว (770 – 221 BC) ก่อนที่จะปรากฏบันทึกการก่อสร้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉิน (221–207 BC) ต่อด้วยสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 BC – 220 AD) และสิ้นสุดการก่อสร้างปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD)

           โดยจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทุ่งหญ้าทางตอนเหนือ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางการค้าสำคัญของจีนโบราณกับภูมิภาคอื่นๆ

กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง จากราชวงศ์หยวนสู่ปัจจุบัน

           มีการสันนิฐานว่าบริเวณกำแพงหวงฮวาเฉิงน่าจะมีการก่อสร้างเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน แต่เป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้ใหญ่โตและไม่ได้วางแผนไว้นัก ประกอบกับช่วงสมัยของราชวงศ์หยวนค่อนข้างสั้น กำแพงบริเวณนี้จึงไม่ได้รับการดูแลรักษาต่อ จนมาถึงรัชสมัยของจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง (1402 – 1424 AD) ซึ่งออกคำสั่งให้ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นที่บริเวณนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการทำศึกสงครามและปกป้องประเทศ ก่อนจะเสื่อมความสำคัญและได้รับความเสียหายจากภัยสงครามในเวลาต่อๆมา จนบางส่วนของกำแพงพังทลายลง ทำให้เกิดเป็นภาพของกำแพงที่เหมือนกับทอดตัวลงไปสู่ผิวน้ำ

ธงสัญลักษณ์ราชวงศ์หมิงที่ยังมีการประดับไว้บนกำแพงถึงทุกวันนี้ 

           ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงเป็นอย่างมาก โดยได้จัดกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง และบริเวณรอบๆรวมถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Beijing Huanghuacheng Lakeside Great Wall Tourist Area (京黄花城水长城旅游区) โดยนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนอันเป็นมรดกโลกแล้ว ยังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามที่อยู่รอบๆ รวมถึงร่วมกิจกรรมการผจญภัยอาทิ การไต่เขื่อน หรือการล่องเรือทะเลสาบได้อีกด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjhr.gov.cn/english/_132108/exploration/pleasure-boat/499959/index.html)


แนวสันเขื่อนที่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 

การเดินทางไปเมืองปักกิ่ง

           เมืองปักกิ่ง (หรือเป่ยจิง / Beijing) เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังเมืองปักกิ่งได้หลายเส้นทาง คือ

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หรือ Beijing Capital International Airport (BCIA) ซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นประตูอันดับหนึ่งสู่ประเทศจีน ซึ่งหลังจากมาถึงสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการชัตเตอร์บัสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงค่าบริการชัตเตอร์บัสไปจุดหมายต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml

           - รถไฟ ในเมืองปักกิ่งมีสถานีรถไฟใหญ่ๆสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายสถานี ทั้งสถานีสำหรับรถไฟความเร็วสูงจากเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีน , สถานีสำหรับรถไฟที่มาจากเขตปกครองพิเศษมองโกเลีย หรือสถานีสำหรับรถไฟท้องถิ่น ซึ่งทุกสถานีต่างตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองปักกิ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักที่สนใจได้อย่างง่ายดาย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเมืองปักกิ่งด้วยรถไฟ สามารถศึกษาหาข้อมูลรวมถึงจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่   https://exservice.12306.cn/excater/index.html (ภาษาจีน) หรือ https://english.ctrip.com/trains/ (ภาษาอังกฤษ)

           - รถบัส หรือรถบัสยาวของชาวจีน เป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน เนื่องจากเส้นทางและรอบเวลาที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองใหญ่ๆหลายเมืองมายังเมืองปักกิ่งได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjbus.com/home/index.php

           - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการต่อรองราคาได้ทั้งจากแท็กซี่สาธารณะในเมือง หรือเรียกใช้บริการจากโรงแรม แหล่งนำเที่ยว โดยสามารถเจรจาต่อรองราคา ตลอดจนการแวะพักระหว่างทาง และสามารถขอใช้บริการรวมกับการพาไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆในเมืองปักกิ่งได้อีกด้วย

การเดินทางไปกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

 

           กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง ห่างออกไปประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองปักกิ่งไปยังกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้หลายวิธี อาทิ

             - รถโดยสาธารณะ นักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะ หมายเลข 916 ได้ที่สถานีตงจื๋อเหมิน (东直门) ซึ่งเป็นรถที่เดินทางจากภายในเมืองปักกิ่งไปยังเขตไหวโหรว (怀柔) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงที่ป้ายหนานฮวาหยวนซัน (南花园三期) และต่อรถบัสพิเศษที่จะพานักท่องเที่ยวไปยังกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง (怀柔-水长城专线) โดยจะใข้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง

             - แท็กซี่ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 13 หยวน หรือประมาณ 400-500 หยวนสำหรับราคาเหมาไป-กลับระหว่างในเมืองปักกิ่งและกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ทั้งจากสนามบิน สถานีรถไฟ หรือบริเวณอื่นๆของเมืองปักกิ่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นช่วงวันหยุด ที่อาจมีนักท่องเที่ยวและรถจำนวนมาก อาจทำให้การเดินทางล่าช้ากว่านั้น นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาไว้ด้วย)


บริเวณที่จอดรถอันกว้างขวางที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมให้นักท่องเที่ยว ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

 


จุดบริการจำหน่ายบัตรเข้าชมกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง
 

ค่าบริการบัตรผ่านสำหรับเข้าชมกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง คือ 45 หยวน/คน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ

             - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ (Yacht) มีค่าบริการ 25 หยวน/คน สำหรับหนึ่งเที่ยว หรือ 40 หยวน/คน สำหรับเที่ยวไปและกลับ

             - ล่องเรือชมทิวทัศน์ในทะเลสาบ (Sightseeing Boat) มีค่าบริการ 20 หยวน/คน สำหรับหนึ่งเที่ยว หรือ 35 หยวน/คน สำหรับเที่ยวไปและกลับ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปีนสันเขื่อน, การตกปลา และอีก ฯลฯ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจ สามารถสอบถามได้ที่จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ด้านหน้าทางเข้า

สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเที่ยวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           หลังจากนักท่องเที่ยวซื้อและแสดงบัตรเข้าชมกับเจ้าหน้าที่แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเดินชมทิวทัศน์สำคัญๆหลายแห่งของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้ จากจุดไหนก็ได้

 
แผนที่จุดท่องเที่ยวของกำแพงเมืองหวงฮวาเฉิงและบริเวณรอบๆ

           โดยจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการชื่นชมและเก็บภาพถ่ายคือ ภาพของกำแพงเมืองจีนคู่ทะเลสาบขนาดใหญ่ใต้ท้องฟ้าสีฟ้า อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีกำแพงเมืองจีนที่ไหนมีให้เห็นเหมือนกับที่หวงฮวาเฉิงแห่งนี้


ทิวทัศน์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 

           นอกจากภาพทิวทัศน์ดังกล่าวแล้ว กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ยังเป็นกำแพงเมืองจีนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพโดยรอบที่งดงามไม่แพ้กันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาสูงและกำแพงเมืองจีนบนภูเขา หรือตัวทะเลสาบที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไหวจิ่ว (怀九河) ซึ่งได้กลายมาเป็นทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีคุณภาพน้ำที่สามารถดื่มได้อีกด้วย


กำแพงเมืองจีนกับสายน้ำและและท้องฟ้า หนึ่งในบรรยากาศอันดงามงามของหวงฮวาเฉิง 


ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเมืองปักกิ่งอีกด้วย


แนวเขื่อนใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและเก็บภาพบรรยากาศของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง กับหุบเขาและทะเลสาบได้ทั้งจากบนพื้นดินด้านล่าง หรือจากเรือในทะเลสาบ รวมถึงบนกำแพงเมืองจีนที่ทอดตัวแนบสนิทไปกับทิวเขา ซึ่งทั้งหมดล้วนให้ภาพของบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปคนละแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 


ท้องฟ้าสดใสที่มองเห็นจากด้านบนของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 


แนวของภูเขาเมื่อมองจากกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง


พายเรือชมทิวทัศน์จากในทะเลสาบ คือหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง


นั่งเรือล่องทะเลสาบ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ


กิจกรรมการปีนเขื่อนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

 
ดอกไม้และใบไม้บางส่วนที่เริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

           นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้ทุกฤดูกาล โดยฤดูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 – 22 องศาเซสเซียส ทำให้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินชมกำแพงเมืองจีน และยังเป็นช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งถือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดช่วงหนึ่งของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           สำหรับในเดือนอื่นๆ กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงก็ยังมีเสน่ห์ที่สวยงามเช่นกัน อาทิในฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน) ที่บางวันน้ำในทะเลสาบอาจจะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งถือเป็นทิวทัศน์แปลกตาที่สวยงามอีกแบบ แต่มีข้อควรระวังคือสภาพอากาศที่อาจหนาวจัดและการเดินทางเที่ยวชมอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่นเดียวกับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ที่อาจมีปัญหาลมกรรโชกรุนแรง กับช่วงฤดูร้อนที่อาจต้องเผชิญกับอากาศร้อนเกินไป

 
อากาศที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปทำให้สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ได้เต็มที่ 

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมความงามของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ควรใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง ในการเที่ยวชมความงามของกำแพงเมืองจีนและบริเวณรอบๆ โดยควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชมได้ที่ https://www.accuweather.com/

ร้านอาหารและที่พักในกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ปัจจุบัน ภายในบริเวณของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง มีให้บริการทั้งร้านจำหน่ายอาหาร และที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวตั้งแคมป์ค้างคืนได้ โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับการตั้งแคมป์คือ 20 หยวน/คน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อจองพื้นที่ได้ที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชม
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนและเมืองปักกิ่ง

           กำแพงเมืองจีนริมทะเลสาบหวงฮวาเฉิง เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ทำให้มีกิจกรรมในการเที่ยวชมหลายอย่างทั้งการปีนเขื่อนหรือการล่องเรือบนทะเลสาบ นักท่องเที่ยวจึงควร เตรียมพร้อมร่างกายรวมถึงสวมใส่รองเท้า เสื้อผ้าที่เหมาะสม สำหรับการเดินทางขึ้นภูเขารวมถึงลงเรือด้วย


บริการปีนเขื่อนที่แม้จะมีชุดและอุปกรณ์ให้ แต่นักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมก่อน


บริการเรือพายซึ่งนักท่องเที่ยวควรฟิตร่างกายมาก่อนเช่นกัน

           และเนื่องจากเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนริมทะเลสาบหวงฮวาเฉิงจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดในเทศกาลต่างๆ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และการจราจรอาจจะติดขัดได้ นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการเดินทางรวมถึงติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว


บรรยากาศที่อาจคึกคักกว่านี้หลายเท่าหากเป็นช่วงวันหยุด

           ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ google translate ไว้เผื่อด้วย เพราะแม้ภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างกำแพงหวงฮวาเฉิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่โด่งดังและโรงแรมใหญ่อื่นๆจะมีป้ายภาษาอังกฤษ แต่อีกหลายสถานที่ในนครปักกิ่ง ยังคงมีเพียงป้ายภาษาจีนเท่านั้น


แผนที่แบบคร่าวๆของหวงฮวาเฉิง ที่ข้อความสำคัญบางอันยังมีแค่ภาษาจีน

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น google translate หรือการแปลภาษา), facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ baidu.com แทน google


บัตรล่องเรือซึ่งมีพิมพ์ข้อความเพิ่มเป็นตัวเล็กๆและเป็นภาษาจีนทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นแพ็คเก็จล่องเรือที่เลือกถูกต้องหรือไม่


กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง มรดกโลกใต้ผืนฟ้าสีคราม

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนเมืองปักกิ่ง และแวะเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

             กำแพงเมืองจีนริมน้ำ หรือกำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบ หวงฮวาเฉิง เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             (黄花城水长城, Huanghuacheng,The Lakeside Great Wall of Beijing, China)

             อัตราค่าเข้าชม : 45 หยวน/คน และมีค่าบริการเพิ่มเติมตั้งแต่ 20 – 35  หยวนสำหรับกิจกรรมล่องเรือและอื่นๆ

             เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน

             ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม (หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันชาติจีน)

             ตั้งอยู่ที่ : เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             โทร : (86) 10-616-51111   เว็บไซต์ : http://www.huanghuacheng.com/

             ระดับความนิยม

             ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาอังกฤษ)  https://english.ctrip.com/trains/

                              บริการข้อมูลท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง http://en.bcia.com.cn/

                              รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง https://www.bjsubway.com/en/

                              บริการการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง http://english.visitbeijing.com.cn/

 

แนะนำร้านอาหารในเมืองปักกิ่งจาก Palanla

           นอกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองปักกิ่งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่ขาดไม่ได้ ย่อมเป็นเมนูอาหารรสเลิศตามร้านต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ภัตตาคารหูต้า (胡大饭馆 / Huda Restaurant) 


ภัตตาคารหูต้าแห่งเมืองปักกิ่ง 

           ภัตตาคารหูต้าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดบริการมายาวนาน มีเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดอาทิ กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) นอกจากนี้ยังมีเมนูปูขนซึ่งราคาไม่สูงนัก ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ถนนตงจื๋อเหมินเน่ย เขตตงเฉิน ของเมืองปักกิ่ง (東直門內大街, 東城区 / Dongzhimennei Street, Dongcheng Area)


โต๊ะอาหารที่เต็มแน่นทุกโต๊ะกับเมนูอันน่าทานของภัตตาคารหูต้า 


กุ้งก้ามแดง (
Crayfish) หรือ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) 1 ในเมนูยอดฮิตของร้าน


ปูขน อาหารจานเด็ดที่ราคาเพียง 200 หยวนแต่ได้ปูถึง 5 ตัว
! 

           และเนื่องจากภัตตาคารหูต้าเป็นภัตตาคารอาหารชื่อดัง จึงมีลูกค้ามาคอยรับบริการเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการรอคิวรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกนั่งรอคิวได้ในบริเวณที่ทางร้านจัดให้ (พร้อมบริการ Free wifi) หรือเดินแวะไปรองท้องก่อนเล็กน้อยกับร้านค้าอื่นๆ ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดถนนสายนี้ได้


แถวลูกค้าที่มานั่งรอรับประทานอาหารของภัตตาคารใต้ป้ายชื่อตึกฮวาเจียหลิงหยวน 


เต็นท์สำหรับลูกค้าที่มานั่งคอยคิวรับประทานอาหาร


คะแนนของร้านจาก
www.palanla.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ