หวงฮวาเฉิง กำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

  • อ่าน (4,823)
  • By Webmaster
  • 11:05:44 | 24 ก.พ. 2561

หวงฮวาเฉิง กำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

黄花城水长城 , Huanghuacheng, The Lakeside Great Wall of Beijing, China

             กำแพงเมืองจีนริมน้ำ หรือกำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบ หวงฮวาเฉิง (黄花城水) เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันโดดเด่นงดงาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน

           โดยกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง เป็น 1 ใน 2 ของกำแพงเมืองจีนที่ส่วนหนึ่งของกำแพงเชื่อมติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (อีกแห่งคือกำแพงเมืองจีน ด่านซันไห่กวน) ประกอบกับกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงสร้างตามแนวของภูเขาที่โอบล้อมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำไหวจิ่ว และภายหลังรัฐบาลจีนได้ทำการสร้างเขื่อนเพื่อปรับปรุงที่นี่ให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเมืองปักกิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน หรือที่รู้จักกันในนามของ “กำแพงหมื่นลี้” ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 

กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ส่วนหนึ่งของมรดกโลกแห่งประเทศจีน

 
ทางเข้าสู่กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในปัจจุบัน


ทิวทัศน์ทะเลสาบที่อยู่ติดกับกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

กำแพงเมืองจีนคืออะไร ใครเป็นคนสร้าง

           กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก โดยในปี 2012 สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ออกมาประกาศว่า ความยาวรวมทั้งหมดของกำแพงหมื่นลี้คือ 21,196 กิโลเมตร


แนวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนทั้งหมด 20,000 กว่ากิโลเมตรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โจวและยุคจ้านกั๋ว (770 – 221 BC) ก่อนที่จะปรากฏบันทึกการก่อสร้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉิน (221–207 BC) ต่อด้วยสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 BC – 220 AD) และสิ้นสุดการก่อสร้างปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD)

           โดยจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทุ่งหญ้าทางตอนเหนือ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางการค้าสำคัญของจีนโบราณกับภูมิภาคอื่นๆ

กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง จากราชวงศ์หยวนสู่ปัจจุบัน

           มีการสันนิฐานว่าบริเวณกำแพงหวงฮวาเฉิงน่าจะมีการก่อสร้างเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน แต่เป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้ใหญ่โตและไม่ได้วางแผนไว้นัก ประกอบกับช่วงสมัยของราชวงศ์หยวนค่อนข้างสั้น กำแพงบริเวณนี้จึงไม่ได้รับการดูแลรักษาต่อ จนมาถึงรัชสมัยของจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง (1402 – 1424 AD) ซึ่งออกคำสั่งให้ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นที่บริเวณนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในการทำศึกสงครามและปกป้องประเทศ ก่อนจะเสื่อมความสำคัญและได้รับความเสียหายจากภัยสงครามในเวลาต่อๆมา จนบางส่วนของกำแพงพังทลายลง ทำให้เกิดเป็นภาพของกำแพงที่เหมือนกับทอดตัวลงไปสู่ผิวน้ำ

ธงสัญลักษณ์ราชวงศ์หมิงที่ยังมีการประดับไว้บนกำแพงถึงทุกวันนี้ 

           ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงเป็นอย่างมาก โดยได้จัดกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง และบริเวณรอบๆรวมถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Beijing Huanghuacheng Lakeside Great Wall Tourist Area (京黄花城水长城旅游区) โดยนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีนอันเป็นมรดกโลกแล้ว ยังสามารถชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามที่อยู่รอบๆ รวมถึงร่วมกิจกรรมการผจญภัยอาทิ การไต่เขื่อน หรือการล่องเรือทะเลสาบได้อีกด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjhr.gov.cn/english/_132108/exploration/pleasure-boat/499959/index.html)


แนวสันเขื่อนที่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 

การเดินทางไปเมืองปักกิ่ง

           เมืองปักกิ่ง (หรือเป่ยจิง / Beijing) เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังเมืองปักกิ่งได้หลายเส้นทาง คือ

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หรือ Beijing Capital International Airport (BCIA) ซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นประตูอันดับหนึ่งสู่ประเทศจีน ซึ่งหลังจากมาถึงสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการชัตเตอร์บัสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงค่าบริการชัตเตอร์บัสไปจุดหมายต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml

           - รถไฟ ในเมืองปักกิ่งมีสถานีรถไฟใหญ่ๆสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายสถานี ทั้งสถานีสำหรับรถไฟความเร็วสูงจากเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีน , สถานีสำหรับรถไฟที่มาจากเขตปกครองพิเศษมองโกเลีย หรือสถานีสำหรับรถไฟท้องถิ่น ซึ่งทุกสถานีต่างตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองปักกิ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักที่สนใจได้อย่างง่ายดาย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเมืองปักกิ่งด้วยรถไฟ สามารถศึกษาหาข้อมูลรวมถึงจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่   https://exservice.12306.cn/excater/index.html (ภาษาจีน) หรือ https://english.ctrip.com/trains/ (ภาษาอังกฤษ)

           - รถบัส หรือรถบัสยาวของชาวจีน เป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน เนื่องจากเส้นทางและรอบเวลาที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองใหญ่ๆหลายเมืองมายังเมืองปักกิ่งได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjbus.com/home/index.php

           - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการต่อรองราคาได้ทั้งจากแท็กซี่สาธารณะในเมือง หรือเรียกใช้บริการจากโรงแรม แหล่งนำเที่ยว โดยสามารถเจรจาต่อรองราคา ตลอดจนการแวะพักระหว่างทาง และสามารถขอใช้บริการรวมกับการพาไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆในเมืองปักกิ่งได้อีกด้วย

การเดินทางไปกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

 

           กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง ห่างออกไปประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองปักกิ่งไปยังกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้หลายวิธี อาทิ

             - รถโดยสาธารณะ นักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะ หมายเลข 916 ได้ที่สถานีตงจื๋อเหมิน (东直门) ซึ่งเป็นรถที่เดินทางจากภายในเมืองปักกิ่งไปยังเขตไหวโหรว (怀柔) โดยนักท่องเที่ยวจะต้องลงที่ป้ายหนานฮวาหยวนซัน (南花园三期) และต่อรถบัสพิเศษที่จะพานักท่องเที่ยวไปยังกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง (怀柔-水长城专线) โดยจะใข้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง

             - แท็กซี่ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 13 หยวน หรือประมาณ 400-500 หยวนสำหรับราคาเหมาไป-กลับระหว่างในเมืองปักกิ่งและกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ทั้งจากสนามบิน สถานีรถไฟ หรือบริเวณอื่นๆของเมืองปักกิ่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (เว้นช่วงวันหยุด ที่อาจมีนักท่องเที่ยวและรถจำนวนมาก อาจทำให้การเดินทางล่าช้ากว่านั้น นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาไว้ด้วย)


บริเวณที่จอดรถอันกว้างขวางที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมให้นักท่องเที่ยว ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

 


จุดบริการจำหน่ายบัตรเข้าชมกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง
 

ค่าบริการบัตรผ่านสำหรับเข้าชมกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง คือ 45 หยวน/คน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ

             - ล่องเรือโบราณชมทะเลสาบ (Yacht) มีค่าบริการ 25 หยวน/คน สำหรับหนึ่งเที่ยว หรือ 40 หยวน/คน สำหรับเที่ยวไปและกลับ

             - ล่องเรือชมทิวทัศน์ในทะเลสาบ (Sightseeing Boat) มีค่าบริการ 20 หยวน/คน สำหรับหนึ่งเที่ยว หรือ 35 หยวน/คน สำหรับเที่ยวไปและกลับ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปีนสันเขื่อน, การตกปลา และอีก ฯลฯ ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจ สามารถสอบถามได้ที่จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ด้านหน้าทางเข้า

สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเที่ยวกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           หลังจากนักท่องเที่ยวซื้อและแสดงบัตรเข้าชมกับเจ้าหน้าที่แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเดินชมทิวทัศน์สำคัญๆหลายแห่งของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้ จากจุดไหนก็ได้

 
แผนที่จุดท่องเที่ยวของกำแพงเมืองหวงฮวาเฉิงและบริเวณรอบๆ

           โดยจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการชื่นชมและเก็บภาพถ่ายคือ ภาพของกำแพงเมืองจีนคู่ทะเลสาบขนาดใหญ่ใต้ท้องฟ้าสีฟ้า อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีกำแพงเมืองจีนที่ไหนมีให้เห็นเหมือนกับที่หวงฮวาเฉิงแห่งนี้


ทิวทัศน์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 

           นอกจากภาพทิวทัศน์ดังกล่าวแล้ว กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ยังเป็นกำแพงเมืองจีนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพโดยรอบที่งดงามไม่แพ้กันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขาสูงและกำแพงเมืองจีนบนภูเขา หรือตัวทะเลสาบที่เกิดจากการไหลของแม่น้ำไหวจิ่ว (怀九河) ซึ่งได้กลายมาเป็นทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีคุณภาพน้ำที่สามารถดื่มได้อีกด้วย


กำแพงเมืองจีนกับสายน้ำและและท้องฟ้า หนึ่งในบรรยากาศอันดงามงามของหวงฮวาเฉิง 


ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเมืองปักกิ่งอีกด้วย


แนวเขื่อนใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและเก็บภาพบรรยากาศของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง กับหุบเขาและทะเลสาบได้ทั้งจากบนพื้นดินด้านล่าง หรือจากเรือในทะเลสาบ รวมถึงบนกำแพงเมืองจีนที่ทอดตัวแนบสนิทไปกับทิวเขา ซึ่งทั้งหมดล้วนให้ภาพของบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปคนละแบบ ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 


ท้องฟ้าสดใสที่มองเห็นจากด้านบนของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง 


แนวของภูเขาเมื่อมองจากกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง


พายเรือชมทิวทัศน์จากในทะเลสาบ คือหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง


นั่งเรือล่องทะเลสาบ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ


กิจกรรมการปีนเขื่อนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นกัน

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

 
ดอกไม้และใบไม้บางส่วนที่เริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง 

           นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงได้ทุกฤดูกาล โดยฤดูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 – 22 องศาเซสเซียส ทำให้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินชมกำแพงเมืองจีน และยังเป็นช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งถือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดช่วงหนึ่งของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           สำหรับในเดือนอื่นๆ กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิงก็ยังมีเสน่ห์ที่สวยงามเช่นกัน อาทิในฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน) ที่บางวันน้ำในทะเลสาบอาจจะกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งถือเป็นทิวทัศน์แปลกตาที่สวยงามอีกแบบ แต่มีข้อควรระวังคือสภาพอากาศที่อาจหนาวจัดและการเดินทางเที่ยวชมอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่นเดียวกับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) ที่อาจมีปัญหาลมกรรโชกรุนแรง กับช่วงฤดูร้อนที่อาจต้องเผชิญกับอากาศร้อนเกินไป

 
อากาศที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่หนาวเกินไปทำให้สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ได้เต็มที่ 

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมความงามของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง ควรใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง ในการเที่ยวชมความงามของกำแพงเมืองจีนและบริเวณรอบๆ โดยควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชมได้ที่ https://www.accuweather.com/

ร้านอาหารและที่พักในกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง

           ปัจจุบัน ภายในบริเวณของกำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง มีให้บริการทั้งร้านจำหน่ายอาหาร และที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวตั้งแคมป์ค้างคืนได้ โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับการตั้งแคมป์คือ 20 หยวน/คน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อจองพื้นที่ได้ที่บริเวณจุดจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชม
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนและเมืองปักกิ่ง

           กำแพงเมืองจีนริมทะเลสาบหวงฮวาเฉิง เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ทำให้มีกิจกรรมในการเที่ยวชมหลายอย่างทั้งการปีนเขื่อนหรือการล่องเรือบนทะเลสาบ นักท่องเที่ยวจึงควร เตรียมพร้อมร่างกายรวมถึงสวมใส่รองเท้า เสื้อผ้าที่เหมาะสม สำหรับการเดินทางขึ้นภูเขารวมถึงลงเรือด้วย


บริการปีนเขื่อนที่แม้จะมีชุดและอุปกรณ์ให้ แต่นักท่องเที่ยวก็ต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมก่อน


บริการเรือพายซึ่งนักท่องเที่ยวควรฟิตร่างกายมาก่อนเช่นกัน

           และเนื่องจากเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้กับเมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนริมทะเลสาบหวงฮวาเฉิงจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดในเทศกาลต่างๆ ที่จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และการจราจรอาจจะติดขัดได้ นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการเดินทางรวมถึงติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว


บรรยากาศที่อาจคึกคักกว่านี้หลายเท่าหากเป็นช่วงวันหยุด

           ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ google translate ไว้เผื่อด้วย เพราะแม้ภายในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างกำแพงหวงฮวาเฉิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่โด่งดังและโรงแรมใหญ่อื่นๆจะมีป้ายภาษาอังกฤษ แต่อีกหลายสถานที่ในนครปักกิ่ง ยังคงมีเพียงป้ายภาษาจีนเท่านั้น


แผนที่แบบคร่าวๆของหวงฮวาเฉิง ที่ข้อความสำคัญบางอันยังมีแค่ภาษาจีน

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น google translate หรือการแปลภาษา), facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ baidu.com แทน google


บัตรล่องเรือซึ่งมีพิมพ์ข้อความเพิ่มเป็นตัวเล็กๆและเป็นภาษาจีนทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นแพ็คเก็จล่องเรือที่เลือกถูกต้องหรือไม่


กำแพงเมืองจีนหวงฮวาเฉิง มรดกโลกใต้ผืนฟ้าสีคราม

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนเมืองปักกิ่ง และแวะเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

             กำแพงเมืองจีนริมน้ำ หรือกำแพงเมืองจีนติดทะเลสาบ หวงฮวาเฉิง เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             (黄花城水长城, Huanghuacheng,The Lakeside Great Wall of Beijing, China)

             อัตราค่าเข้าชม : 45 หยวน/คน และมีค่าบริการเพิ่มเติมตั้งแต่ 20 – 35  หยวนสำหรับกิจกรรมล่องเรือและอื่นๆ

             เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 17.00 น. ของทุกวัน

             ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม (หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันชาติจีน)

             ตั้งอยู่ที่ : เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             โทร : (86) 10-616-51111   เว็บไซต์ : http://www.huanghuacheng.com/

             ระดับความนิยม

             ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาอังกฤษ)  https://english.ctrip.com/trains/

                              บริการข้อมูลท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง http://en.bcia.com.cn/

                              รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง https://www.bjsubway.com/en/

                              บริการการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง http://english.visitbeijing.com.cn/

 

แนะนำร้านอาหารในเมืองปักกิ่งจาก Palanla

           นอกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองปักกิ่งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่ขาดไม่ได้ ย่อมเป็นเมนูอาหารรสเลิศตามร้านต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ภัตตาคารหูต้า (胡大饭馆 / Huda Restaurant) 


ภัตตาคารหูต้าแห่งเมืองปักกิ่ง 

           ภัตตาคารหูต้าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดบริการมายาวนาน มีเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดอาทิ กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) นอกจากนี้ยังมีเมนูปูขนซึ่งราคาไม่สูงนัก ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ถนนตงจื๋อเหมินเน่ย เขตตงเฉิน ของเมืองปักกิ่ง (東直門內大街, 東城区 / Dongzhimennei Street, Dongcheng Area)


โต๊ะอาหารที่เต็มแน่นทุกโต๊ะกับเมนูอันน่าทานของภัตตาคารหูต้า 


กุ้งก้ามแดง (
Crayfish) หรือ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) 1 ในเมนูยอดฮิตของร้าน


ปูขน อาหารจานเด็ดที่ราคาเพียง 200 หยวนแต่ได้ปูถึง 5 ตัว
! 

           และเนื่องจากภัตตาคารหูต้าเป็นภัตตาคารอาหารชื่อดัง จึงมีลูกค้ามาคอยรับบริการเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการรอคิวรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกนั่งรอคิวได้ในบริเวณที่ทางร้านจัดให้ (พร้อมบริการ Free wifi) หรือเดินแวะไปรองท้องก่อนเล็กน้อยกับร้านค้าอื่นๆ ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดถนนสายนี้ได้


แถวลูกค้าที่มานั่งรอรับประทานอาหารของภัตตาคารใต้ป้ายชื่อตึกฮวาเจียหลิงหยวน 


เต็นท์สำหรับลูกค้าที่มานั่งคอยคิวรับประทานอาหาร


คะแนนของร้านจาก
www.palanla.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ