ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

  • อ่าน (7,046)
  • By Webmaster
  • 18:50:25 | 23 ก.พ. 2561

ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

八达岭, Badaling, The Great Wall of Beijing, China

 

             ปาต๋าหลิ่ง หรือ 八达 เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนอันเลื่องชื่อ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวที่สุด ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน

 

           โดยกำแพงบริเวณปาต๋าหลิ่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ หรือที่โด่งดังทั่วโลกในนามของ “กำแพงหมื่นลี้” สิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 และเคยได้รับการเอ่ยถึงโดยประธานาธิบดีเหมา เจ๋อตุง ผู้นำคนสำคัญของประเทศจีนที่มาเยือนกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งว่า “มาไม่ถึงกำแพงเมืองจีน ไม่ถือเป็นชายชาตรี”


กำแพงเมืองจีนที่เต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเอง

 
ป้ายการรับรองจาก UNESCO และทางการจีน

กำแพงเมืองจีนคืออะไร ใครเป็นคนสร้าง

           กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก โดยในปี 2012 สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ออกมาประกาศว่า ความยาวรวมทั้งหมดของกำแพงหมื่นลี้คือ 21,196 กิโลเมตร

 

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนทั้งหมด 20,000 กว่ากิโลเมตรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โจวและยุคจ้านกั๋ว (770 – 221 BC) ก่อนที่จะปรากฏบันทึกการก่อสร้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉิน (221–207 BC) ต่อด้วยสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 BC – 220 AD) และสิ้นสุดการก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD)

           โดยจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทุ่งหญ้าทางตอนเหนือ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางการค้าสำคัญของจีนโบราณกับภูมิภาคอื่นๆ


กำแพงเมืองจีนสูงใหญ่ที่สร้างบนภูเขาสูงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ไกลที่สุด

ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนใกล้เมืองปักกิ่งแห่งราชวงศ์หมิง


กำแพงเมืองจีนกับป้อมปราการบนภูผาที่คอยสอดส่องป้องกันข้าศึก

           หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า บริเวณอันเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งเป็นสมรภูมิการต่อสู้ที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคอดีต จนกระทั่งสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD) จึงได้มีการจัดสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นที่บริเวณนี้ขึ้น (เช่นเดียวกับกำแพงอื่นๆที่มีชื่อเสียงในสมัยเดียวกัน อาทิ ด่านเจียอวี้กวน) โดยมีจุดประสงค์หลักเช่นเดียวกับในยุคก่อนๆคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือในสมัยนั้น (หนึ่งในชนเผ่าเหล่านั้นคือเผ่าแมนจู ต้นตระกูลของราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนในสมัยถัดมา) และจากความสำคัญทางชัยภูมินี้เอง ที่ทำให้กำแพงเมืองจีนบริเวณปาต๋าหลิ่งถูกสร้างอย่างกว้างขวางจนได้รับการขนานนามว่า กำแพง 8 ทิศ (ปาต๋าหลิ่ง) มาจนถึงทุกวันนี้


ทางเดินอันกว้างขวางของกำแพงปาต๋าหลิ่ง

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้เสื่อมความสำคัญลงในสมัยราชวงศ์ชิง (1644 – 1912 AD) ก่อนจะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อรัฐบาลจีนตัดสินใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจึงได้รับการซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้ง และกลายเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมที่สุดจากนักท่องเที่ยว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCVZEE10B5B50B94F98F9A)


แผนที่และความเป็นมาของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งอันยิ่งใหญ่ 


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้รับความนิยมจากครอบครัวชาวจีนมาก เพราะสามารถไปเที่ยวได้ทุกช่วงวัย

การเดินทางไปเมืองปักกิ่ง

           เมืองปักกิ่ง (หรือเป่ยจิง / Beijing) เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังเมืองปักกิ่งได้หลายเส้นทาง คือ

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หรือ Beijing Capital International Airport (BCIA) ซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นประตูอันดับหนึ่งสู่ประเทศจีน ซึ่งหลังจากมาถึงสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการชัตเตอร์บัสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง, ตารางเวลา รวมถึงค่าบริการชัตเตอร์บัสไปจุดหมายต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml

             - รถไฟ ในเมืองปักกิ่งมีสถานีรถไฟใหญ่ๆสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายสถานี ทั้งสถานีสำหรับรถไฟความเร็วสูงจากเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีน, สถานีสำหรับรถไฟที่มาจากเขตปกครองพิเศษมองโกเลีย หรือสถานีสำหรับรถไฟท้องถิ่น ซึ่งทุกสถานีต่างตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองปักกิ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักที่สนใจได้อย่างง่ายดาย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเมืองปักกิ่งด้วยรถไฟ สามารถศึกษาหาข้อมูลรวมถึงจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่   https://exservice.12306.cn/excater/index.html (ภาษาจีน) หรือ https://english.ctrip.com/trains/ (ภาษาอังกฤษ)

            - รถบัส หรือรถบัสยาวของชาวจีน เป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน เนื่องจากเส้นทางและรอบเวลาที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองใหญ่ๆหลายเมืองมายังเมืองปักกิ่งได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjbus.com/home/index.php

            - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการต่อรองราคาได้ทั้งจากแท็กซี่สาธารณะในเมือง หรือเรียกใช้บริการจากโรงแรม แหล่งนำเที่ยว โดยสามารถเจรจาต่อรองราคา ตลอดจนการแวะพักระหว่างทาง และสามารถขอใช้บริการรวมกับการพาไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆในเมืองปักกิ่งได้อีกด้วย

การเดินทางไปชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง

 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง ห่างออกไปประมาณ 82 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองปักกิ่งไปยังกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้โดย

             - รถโดยสาธารณะ นักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะ หมายเลข 877  ได้ที่บริเวณตอนเหนือของตึกเต๋อเซิ่งเหมิน (德胜门箭楼 ) ซึ่งเป็นรถที่วิ่งตรงระหว่างเมืองปักกิ่ง และกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง และมีค่าบริการเพียง 12 หยวน/คน โดยรถคันสุดท้ายจากตัวเมืองไปยังกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะออกในเวลา 12.00 น. และรถคันสุดท้ายที่จะกลับเข้ามายังเมืองปักกิ่งจะออกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งในเวลา 17.00 น. (ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ รถหมายเลข 877 จะจอดอยู่ที่จุดจอดดังกล่าวเท่านั้น ไม่จอดนอกบริเวณหรือมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าจอดที่อื่นเด็ดขาด)

           - รถไฟ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟปักกิ่งทางตอนเหนือ หรือที่รู้จักกันในนามสถานีซีจื๋อเหมิน (西直门) และเลือกลงที่สถานีกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้ โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง และค่าโดยสารเพียง 6 หยวน/คน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเวลาการให้บริการของรถไฟเพิ่มเติมได้ที่ http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCX2LMF8D0C3E7C7FF88DB

           - แท็กซี่ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 13 หยวน หรือประมาณ 500 – 600 หยวนสำหรับราคาเหมาไป-กลับระหว่างในเมืองปักกิ่งและกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ทั้งจากสนามบิน สถานีรถไฟ หรือบริเวณอื่นๆในเมือง


แถวของรถยนต์ที่จอดเรียงรายกับรถบัสที่จอดอยู่ไกลๆซึ่งที่ ที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งมีที่พร้อมให้บริการเสมอ

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.30 น. (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) และ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม)


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง กับแสงของวันที่กำลังจะหมดลง

อัตราค่าเข้าชม 


ป้ายบริเวณที่จำหน่ายบัตรของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           ค่าบริการบัตรผ่านสำหรับเข้าชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งคือ 40 หยวน/คน สำหรับช่วงเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม และ 35 หยวน/คน สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังมีใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้บริการเสริมเพื่อขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน คือ

             บริการกระเช้าเคเบิล (Cable Car) มีค่าบริการ 100 หยวน/รอบ/คน หรือ 140 หยวน/คน สำหรับขาไปและกลับ

             บริการที่นั่งรางสไลด์ (Sliding Car) มีค่าบริการ 80 หยวน/รอบ/คน

การเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่ทอดยาวตามแนวเขา 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เป็นกำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่ตามแนวเขาสูง ดังนั้น หลังจากนักท่องเที่ยวซื้อบัตรผ่านเข้าชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งแล้ว สามารถเลือกที่จะขึ้นไปชมกำแพงเมืองจีนได้ 2 ทิศทาง คือ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้

           โดยแต่ละด้านมีเส้นทางสำหรับการขึ้นไปชมกำแพงเมืองจีน 3 แบบ คือ

- แบบที่ 1 บริการที่นั่งรางสไลด์ (Sliding Car)


ที่นั่งรางสไลด์สำหรับขึ้น-ลงชมกำแพงเมืองจีน

           เป็นที่นั่งรางเลื่อนซึ่งจะให้บริการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปกำแพงเมืองจีนและกลับลงมายังด้านล่าง โดยที่นั่งรางสไลด์จะ ให้บริการเฉพาะด้านทิศเหนือเท่านั้น

 

- แบบที่ 2 บริการกระเช้าเคเบิล (Cable Car)


กระเช้าเคเบิล หนึ่งในบริการยอดนิยมในการเที่ยวกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           บริการกระเช้าสายเคเบิล ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวขึ้นและลงกำแพงเมืองจีน ทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริการอันสะดวกสบาย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่มีข้อควรระวังคือในช่วงที่มีลมพัดกรรโชกแรง กระเช้าเคเบิลอาจหยุดให้บริการได้


จุดต่อแถวเพื่อใช้บริการกระเช้าเคเบิลที่ด้านล่าง


เมื่อออกจากกระเช้าเคเบิล ก็เดินไปตามเส้นทางที่เชื่อมต่อไปถึงกำแพงเมืองจีนได้เลย

- แบบที่ 3 การเดินเท้า

           เป็นวิธีการเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมและเก็บภาพความสวยงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีนได้อย่างเต็มที่

 
นักท่องเที่ยวหลายคนชอบที่จะเดินเก็บบรรยากาศและชมความงามของกำแพงเมืองจีน 

           แต่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเลือกวิธีใด หรือไปชมกำแพงเมืองจีนด้านไหน สิ่งที่จะรอนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถึงกำแพงเมืองจีนอยู่ก็คือแนวกำแพงเมืองจีนที่ทอดยาวตามขุนเขาที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนปราการใหญ่ที่คอยสอดส่องออกไปข้างนอกในอดีต และเป็นแหล่งชมทิวทัศน์นอกเมืองปักกิ่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ทิวทัศน์ที่มองผ่านกำแพงเมืองจีนบนภูเขาสูงซึ่งอยู่ตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง
 


แนวกำแพงบางช่วงที่สูงชันจนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการเดิน 


ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนพร้อมจะเดินขึ้นไป

 
หนึ่งมุมยอดนิยมของการเก็บภาพกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง

 
อีกหนึ่งความงามของกำแพงเมืองจีนสลับซับซ้อนไปมาตามแนวเขา


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เมื่อมองผ่านป้อมปราการที่ตั้งอยู่ตามแนวกำแพง

 

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว


บรรยากาศต้นฤดูใบไม้ร่วงที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้ทุกฤดูกาล โดยฤดูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 – 22 องศาเซสเซียส ทำให้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินชมกำแพงเมืองจีน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมทิวทัศน์ดังกล่าวได้จากกำแพงเมืองจีนเช่นกัน

           สำหรับในเดือนอื่นๆ กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งก็ยังมีเสน่ห์ที่สวยงามเช่นกัน เพียงแต่หากนักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับปัญหาพายุกรรโชกรุนแรงที่ทำให้กระเช้าเคเบิลอาจต้องหยุดให้บริการ และหากมาในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม) หรือฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม) นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนมีหิมะตกลงมาและเป็นอุปสรรคต่อการเที่ยวชมได้ (ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลหยุดยาว อาทิ วันตรุษจีน หรือวันชาติจีน ที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก)


นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่มาเที่ยวในช่วงปลายเดือนกันยายน (ใกล้กับเทศกาลวันชาติจีน)


มุมเงียบสงบที่หาได้ยากในช่วงเทศกาลหยุดยาวของจีน

           นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมความงามของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง ควรใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง ในการเที่ยวชม และสามารถตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชม ได้ที่ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนและเมืองปักกิ่ง


นักท่องเที่ยวหลายคนที่เตรียมพร้อมทั้งหมวก ผ้าพันคอและแว่นกันแดดก่อนขึ้นกำแพงเมืองจีน 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เป็นกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวจีน บวกกับหลายช่วงของกำแพงเป็นทางเดินที่ค่อนข้างสูงชัน นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเดินชม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ากำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งกระเช้าเคเบิล และรถรางสไลด์ แต่หลายช่วงก็ยังต้อง อาศัยการเดินเท้า นักท่องเที่ยวจึงควร เตรียมพร้อมร่างกายและสวมใส่รองเท้า รวมถึงเสื้อผ้าที่เหมาะสม ไปด้วย 


กำแพงเมืองจีนบางช่วงที่สูงชัน ที่นักท่องเที่ยวต้องอาศัยราวจับเพื่อพยุงตัว 

           นอกจากนี้ แม้บริเวณด้านหน้าของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีร้านของกินและเครื่องดื่มให้บริการ แต่เส้นทางการเดินกำแพงเมืองจีนมีความยาวหลายกิโลเมตร นักท่องเที่ยวหลายคนจึงนิยมพกน้ำและอาหารไปเพื่อรับประทานในระหว่างทาง

 
นักท่องเที่ยวบางคนที่เตรียมถุงใส่อาหารและน้ำดื่มเผื่อเอาไว้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ google translate ไว้เผื่อด้วย เพราะมีเพียงป้ายสถานที่สำคัญกับโรงแรมใหญ่ๆในเมืองปักกิ่งเท่านั้นที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนป้ายบางสถานที่ หรือป้ายเมนูอาหารของบางร้าน ยังมีแต่ภาษาจีนอยู่


แม้ป้ายส่วนใหญ่ในสถานที่ท่องเที่ยวจะมีภาษาอังกฤษกำกับ แต่บางป้ายก็ยังเป็นภาษาจีน

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น google translate หรือ การแปลภาษา), facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ baidu.com  แทน google


กำแพงเมืองจีนที่คดเคี้ยวไปมาจนได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นดั่ง “มังกรขนดบนภูเขา”

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนเมืองปักกิ่ง และแวะเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่


             ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งปักกิ่ง ประเทศจีน

             (八达, Badaling, The Great Wall of Beijing, China)

             อัตราค่าเข้าชม : 40 หยวน/คน ในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม และ 35 หยวน/คน ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

             เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 16.30 น. ของทุกวันในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม

                            08.30 น. – 16.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

             ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม (หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันชาติจีน)

             ตั้งอยู่ที่ : เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             โทร : (86) 10-691-21383   เว็บไซต์ : http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCVZEE10B5B50B94F98F9A

             ระดับความนิยม

             ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

                              บริการข้อมูลท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง http://en.bcia.com.cn/

                              รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง https://www.bjsubway.com/en/

                              บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง http://english.visitbeijing.com.cn/

                              ภัตตาคารหูต้า เมืองปักกิ่ง http://www.hudafanguan.com/


 

แนะนำร้านอาหารในเมืองปักกิ่งจาก Palanla

           นอกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองปักกิ่งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่ขาดไม่ได้ ย่อมเป็นเมนูอาหารรสเลิศตามร้านต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ภัตตาคารหูต้า (胡大饭馆 / Huda Restaurant) 


ภัตตาคารหูต้าแห่งเมืองปักกิ่ง 

           ภัตตาคารหูต้าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดบริการมายาวนาน มีเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดอาทิ กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) นอกจากนี้ยังมีเมนูปูขนซึ่งราคาไม่สูงนัก ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ถนนตงจื๋อเหมินเน่ย เขตตงเฉิน ของเมืองปักกิ่ง (東直門內大街, 東城区 / Dongzhimennei Street, Dongcheng Area)

โต๊ะอาหารที่เต็มแน่นทุกโต๊ะกับเมนูอันน่าทานของภัตตาคารหูต้า


กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) 1 ในเมนูยอดฮิตของร้าน


ปูขน อาหารจานเด็ดที่ราคาเพียง 200 หยวนแต่ได้ปูถึง 5 ตัว
! 

           และเนื่องจากภัตตาคารหูต้าเป็นภัตตาคารอาหารชื่อดัง จึงมีลูกค้ามาคอยรับบริการเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการรอคิวรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกนั่งรอคิวได้ในบริเวณที่ทางร้านจัดให้ (พร้อมบริการ Free wifi) หรือเดินแวะไปรองท้องก่อนเล็กน้อยกับร้านค้าอื่นๆ ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดถนนสายนี้ได

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ