ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

  • อ่าน (4,714)
  • By Webmaster
  • 18:50:25 | 23 ก.พ. 2561

ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งนครปักกิ่ง ประเทศจีน

八达岭, Badaling, The Great Wall of Beijing, China

 

             ปาต๋าหลิ่ง หรือ 八达 เป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนอันเลื่องชื่อ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวที่สุด ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน

 

           โดยกำแพงบริเวณปาต๋าหลิ่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ หรือที่โด่งดังทั่วโลกในนามของ “กำแพงหมื่นลี้” สิ่งปลูกสร้างด้วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้รับการแต่งตั้งจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 และเคยได้รับการเอ่ยถึงโดยประธานาธิบดีเหมา เจ๋อตุง ผู้นำคนสำคัญของประเทศจีนที่มาเยือนกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งว่า “มาไม่ถึงกำแพงเมืองจีน ไม่ถือเป็นชายชาตรี”


กำแพงเมืองจีนที่เต็มไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเอง

 
ป้ายการรับรองจาก UNESCO และทางการจีน

กำแพงเมืองจีนคืออะไร ใครเป็นคนสร้าง

           กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก โดยในปี 2012 สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ได้ออกมาประกาศว่า ความยาวรวมทั้งหมดของกำแพงหมื่นลี้คือ 21,196 กิโลเมตร

 

           ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีนทั้งหมด 20,000 กว่ากิโลเมตรไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โจวและยุคจ้านกั๋ว (770 – 221 BC) ก่อนที่จะปรากฏบันทึกการก่อสร้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฉิน (221–207 BC) ต่อด้วยสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 BC – 220 AD) และสิ้นสุดการก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD)

           โดยจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยโบราณคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทุ่งหญ้าทางตอนเหนือ และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเส้นทางการค้าสำคัญของจีนโบราณกับภูมิภาคอื่นๆ


กำแพงเมืองจีนสูงใหญ่ที่สร้างบนภูเขาสูงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ไกลที่สุด

ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนใกล้เมืองปักกิ่งแห่งราชวงศ์หมิง


กำแพงเมืองจีนกับป้อมปราการบนภูผาที่คอยสอดส่องป้องกันข้าศึก

           หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า บริเวณอันเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งเป็นสมรภูมิการต่อสู้ที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคอดีต จนกระทั่งสมัยราชวงศ์หมิง (1368–1644 AD) จึงได้มีการจัดสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นที่บริเวณนี้ขึ้น (เช่นเดียวกับกำแพงอื่นๆที่มีชื่อเสียงในสมัยเดียวกัน อาทิ ด่านเจียอวี้กวน) โดยมีจุดประสงค์หลักเช่นเดียวกับในยุคก่อนๆคือ เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือในสมัยนั้น (หนึ่งในชนเผ่าเหล่านั้นคือเผ่าแมนจู ต้นตระกูลของราชวงศ์ชิงที่ปกครองจีนในสมัยถัดมา) และจากความสำคัญทางชัยภูมินี้เอง ที่ทำให้กำแพงเมืองจีนบริเวณปาต๋าหลิ่งถูกสร้างอย่างกว้างขวางจนได้รับการขนานนามว่า กำแพง 8 ทิศ (ปาต๋าหลิ่ง) มาจนถึงทุกวันนี้


ทางเดินอันกว้างขวางของกำแพงปาต๋าหลิ่ง

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้เสื่อมความสำคัญลงในสมัยราชวงศ์ชิง (1644 – 1912 AD) ก่อนจะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อรัฐบาลจีนตัดสินใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจึงได้รับการซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้ง และกลายเป็นหนึ่งในกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมที่สุดจากนักท่องเที่ยว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCVZEE10B5B50B94F98F9A)


แผนที่และความเป็นมาของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งอันยิ่งใหญ่ 


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้รับความนิยมจากครอบครัวชาวจีนมาก เพราะสามารถไปเที่ยวได้ทุกช่วงวัย

การเดินทางไปเมืองปักกิ่ง

           เมืองปักกิ่ง (หรือเป่ยจิง / Beijing) เป็นเมืองหลวงของประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมายังเมืองปักกิ่งได้หลายเส้นทาง คือ

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หรือ Beijing Capital International Airport (BCIA) ซึ่งเป็นสนามบินขนาดใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นประตูอันดับหนึ่งสู่ประเทศจีน ซึ่งหลังจากมาถึงสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการชัตเตอร์บัสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง, ตารางเวลา รวมถึงค่าบริการชัตเตอร์บัสไปจุดหมายต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml

             - รถไฟ ในเมืองปักกิ่งมีสถานีรถไฟใหญ่ๆสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายสถานี ทั้งสถานีสำหรับรถไฟความเร็วสูงจากเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีน, สถานีสำหรับรถไฟที่มาจากเขตปกครองพิเศษมองโกเลีย หรือสถานีสำหรับรถไฟท้องถิ่น ซึ่งทุกสถานีต่างตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองปักกิ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือที่พักที่สนใจได้อย่างง่ายดาย นักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเมืองปักกิ่งด้วยรถไฟ สามารถศึกษาหาข้อมูลรวมถึงจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่   https://exservice.12306.cn/excater/index.html (ภาษาจีน) หรือ https://english.ctrip.com/trains/ (ภาษาอังกฤษ)

            - รถบัส หรือรถบัสยาวของชาวจีน เป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน เนื่องจากเส้นทางและรอบเวลาที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองใหญ่ๆหลายเมืองมายังเมืองปักกิ่งได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง , ตารางเวลา รวมถึงอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjbus.com/home/index.php

            - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการต่อรองราคาได้ทั้งจากแท็กซี่สาธารณะในเมือง หรือเรียกใช้บริการจากโรงแรม แหล่งนำเที่ยว โดยสามารถเจรจาต่อรองราคา ตลอดจนการแวะพักระหว่างทาง และสามารถขอใช้บริการรวมกับการพาไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆในเมืองปักกิ่งได้อีกด้วย

การเดินทางไปชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง

 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง ห่างออกไปประมาณ 82 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองปักกิ่งไปยังกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้โดย

             - รถโดยสาธารณะ นักท่องเที่ยวสามารถไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะ หมายเลข 877  ได้ที่บริเวณตอนเหนือของตึกเต๋อเซิ่งเหมิน (德胜门箭楼 ) ซึ่งเป็นรถที่วิ่งตรงระหว่างเมืองปักกิ่ง และกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง และมีค่าบริการเพียง 12 หยวน/คน โดยรถคันสุดท้ายจากตัวเมืองไปยังกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะออกในเวลา 12.00 น. และรถคันสุดท้ายที่จะกลับเข้ามายังเมืองปักกิ่งจะออกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งในเวลา 17.00 น. (ทั้งนี้มีข้อควรระวังคือ รถหมายเลข 877 จะจอดอยู่ที่จุดจอดดังกล่าวเท่านั้น ไม่จอดนอกบริเวณหรือมีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าจอดที่อื่นเด็ดขาด)

           - รถไฟ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีรถไฟปักกิ่งทางตอนเหนือ หรือที่รู้จักกันในนามสถานีซีจื๋อเหมิน (西直门) และเลือกลงที่สถานีกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้ โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง และค่าโดยสารเพียง 6 หยวน/คน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเวลาการให้บริการของรถไฟเพิ่มเติมได้ที่ http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCX2LMF8D0C3E7C7FF88DB

           - แท็กซี่ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 13 หยวน หรือประมาณ 500 – 600 หยวนสำหรับราคาเหมาไป-กลับระหว่างในเมืองปักกิ่งและกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ทั้งจากสนามบิน สถานีรถไฟ หรือบริเวณอื่นๆในเมือง


แถวของรถยนต์ที่จอดเรียงรายกับรถบัสที่จอดอยู่ไกลๆซึ่งที่ ที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งมีที่พร้อมให้บริการเสมอ

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.30 น. (เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม) และ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม)


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง กับแสงของวันที่กำลังจะหมดลง

อัตราค่าเข้าชม 


ป้ายบริเวณที่จำหน่ายบัตรของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           ค่าบริการบัตรผ่านสำหรับเข้าชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งคือ 40 หยวน/คน สำหรับช่วงเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม และ 35 หยวน/คน สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม นอกจากนี้ยังมีใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้บริการเสริมเพื่อขึ้น-ลงกำแพงเมืองจีน คือ

             บริการกระเช้าเคเบิล (Cable Car) มีค่าบริการ 100 หยวน/รอบ/คน หรือ 140 หยวน/คน สำหรับขาไปและกลับ

             บริการที่นั่งรางสไลด์ (Sliding Car) มีค่าบริการ 80 หยวน/รอบ/คน

การเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่ทอดยาวตามแนวเขา 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เป็นกำแพงเมืองจีนที่ตั้งอยู่ตามแนวเขาสูง ดังนั้น หลังจากนักท่องเที่ยวซื้อบัตรผ่านเข้าชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งแล้ว สามารถเลือกที่จะขึ้นไปชมกำแพงเมืองจีนได้ 2 ทิศทาง คือ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้

           โดยแต่ละด้านมีเส้นทางสำหรับการขึ้นไปชมกำแพงเมืองจีน 3 แบบ คือ

- แบบที่ 1 บริการที่นั่งรางสไลด์ (Sliding Car)


ที่นั่งรางสไลด์สำหรับขึ้น-ลงชมกำแพงเมืองจีน

           เป็นที่นั่งรางเลื่อนซึ่งจะให้บริการพานักท่องเที่ยวขึ้นไปกำแพงเมืองจีนและกลับลงมายังด้านล่าง โดยที่นั่งรางสไลด์จะ ให้บริการเฉพาะด้านทิศเหนือเท่านั้น

 

- แบบที่ 2 บริการกระเช้าเคเบิล (Cable Car)


กระเช้าเคเบิล หนึ่งในบริการยอดนิยมในการเที่ยวกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           บริการกระเช้าสายเคเบิล ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวขึ้นและลงกำแพงเมืองจีน ทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริการอันสะดวกสบาย ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่มีข้อควรระวังคือในช่วงที่มีลมพัดกรรโชกแรง กระเช้าเคเบิลอาจหยุดให้บริการได้


จุดต่อแถวเพื่อใช้บริการกระเช้าเคเบิลที่ด้านล่าง


เมื่อออกจากกระเช้าเคเบิล ก็เดินไปตามเส้นทางที่เชื่อมต่อไปถึงกำแพงเมืองจีนได้เลย

- แบบที่ 3 การเดินเท้า

           เป็นวิธีการเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมและเก็บภาพความสวยงามของทิวทัศน์กำแพงเมืองจีนได้อย่างเต็มที่

 
นักท่องเที่ยวหลายคนชอบที่จะเดินเก็บบรรยากาศและชมความงามของกำแพงเมืองจีน 

           แต่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเลือกวิธีใด หรือไปชมกำแพงเมืองจีนด้านไหน สิ่งที่จะรอนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถึงกำแพงเมืองจีนอยู่ก็คือแนวกำแพงเมืองจีนที่ทอดยาวตามขุนเขาที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนปราการใหญ่ที่คอยสอดส่องออกไปข้างนอกในอดีต และเป็นแหล่งชมทิวทัศน์นอกเมืองปักกิ่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง


ทิวทัศน์ที่มองผ่านกำแพงเมืองจีนบนภูเขาสูงซึ่งอยู่ตอนเหนือของเมืองปักกิ่ง
 


แนวกำแพงบางช่วงที่สูงชันจนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการเดิน 


ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนพร้อมจะเดินขึ้นไป

 
หนึ่งมุมยอดนิยมของการเก็บภาพกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง

 
อีกหนึ่งความงามของกำแพงเมืองจีนสลับซับซ้อนไปมาตามแนวเขา


กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เมื่อมองผ่านป้อมปราการที่ตั้งอยู่ตามแนวกำแพง

 

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว


บรรยากาศต้นฤดูใบไม้ร่วงที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง 

           นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมความสวยงามของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งได้ทุกฤดูกาล โดยฤดูที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 – 22 องศาเซสเซียส ทำให้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การเดินชมกำแพงเมืองจีน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมทิวทัศน์ดังกล่าวได้จากกำแพงเมืองจีนเช่นกัน

           สำหรับในเดือนอื่นๆ กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งก็ยังมีเสน่ห์ที่สวยงามเช่นกัน เพียงแต่หากนักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวชมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน) นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับปัญหาพายุกรรโชกรุนแรงที่ทำให้กระเช้าเคเบิลอาจต้องหยุดให้บริการ และหากมาในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม) หรือฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม) นักท่องเที่ยวอาจต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนมีหิมะตกลงมาและเป็นอุปสรรคต่อการเที่ยวชมได้ (ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลหยุดยาว อาทิ วันตรุษจีน หรือวันชาติจีน ที่กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก)


นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่มาเที่ยวในช่วงปลายเดือนกันยายน (ใกล้กับเทศกาลวันชาติจีน)


มุมเงียบสงบที่หาได้ยากในช่วงเทศกาลหยุดยาวของจีน

           นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมความงามของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง ควรใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง ในการเที่ยวชม และสามารถตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชม ได้ที่ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวกำแพงเมืองจีนและเมืองปักกิ่ง


นักท่องเที่ยวหลายคนที่เตรียมพร้อมทั้งหมวก ผ้าพันคอและแว่นกันแดดก่อนขึ้นกำแพงเมืองจีน 

           กำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง เป็นกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวจีน บวกกับหลายช่วงของกำแพงเป็นทางเดินที่ค่อนข้างสูงชัน นักท่องเที่ยวจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเดินชม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ากำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งกระเช้าเคเบิล และรถรางสไลด์ แต่หลายช่วงก็ยังต้อง อาศัยการเดินเท้า นักท่องเที่ยวจึงควร เตรียมพร้อมร่างกายและสวมใส่รองเท้า รวมถึงเสื้อผ้าที่เหมาะสม ไปด้วย 


กำแพงเมืองจีนบางช่วงที่สูงชัน ที่นักท่องเที่ยวต้องอาศัยราวจับเพื่อพยุงตัว 

           นอกจากนี้ แม้บริเวณด้านหน้าของกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งจะมีร้านของกินและเครื่องดื่มให้บริการ แต่เส้นทางการเดินกำแพงเมืองจีนมีความยาวหลายกิโลเมตร นักท่องเที่ยวหลายคนจึงนิยมพกน้ำและอาหารไปเพื่อรับประทานในระหว่างทาง

 
นักท่องเที่ยวบางคนที่เตรียมถุงใส่อาหารและน้ำดื่มเผื่อเอาไว้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ google translate ไว้เผื่อด้วย เพราะมีเพียงป้ายสถานที่สำคัญกับโรงแรมใหญ่ๆในเมืองปักกิ่งเท่านั้นที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนป้ายบางสถานที่ หรือป้ายเมนูอาหารของบางร้าน ยังมีแต่ภาษาจีนอยู่


แม้ป้ายส่วนใหญ่ในสถานที่ท่องเที่ยวจะมีภาษาอังกฤษกำกับ แต่บางป้ายก็ยังเป็นภาษาจีน

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น google translate หรือ การแปลภาษา), facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ baidu.com  แทน google


กำแพงเมืองจีนที่คดเคี้ยวไปมาจนได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นดั่ง “มังกรขนดบนภูเขา”

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยือนเมืองปักกิ่ง และแวะเที่ยวชมกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่


             ปาต๋าหลิ่ง กำแพงเมืองจีนแห่งปักกิ่ง ประเทศจีน

             (八达, Badaling, The Great Wall of Beijing, China)

             อัตราค่าเข้าชม : 40 หยวน/คน ในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม และ 35 หยวน/คน ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

             เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 16.30 น. ของทุกวันในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม

                            08.30 น. – 16.00 น. ในเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม

             ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม (หลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันชาติจีน)

             ตั้งอยู่ที่ : เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

             โทร : (86) 10-691-21383   เว็บไซต์ : http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a-XCVZEE10B5B50B94F98F9A

             ระดับความนิยม

             ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                              จองตั๋วรถไฟ(ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

                              บริการข้อมูลท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง http://en.bcia.com.cn/

                              รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง https://www.bjsubway.com/en/

                              บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง http://english.visitbeijing.com.cn/

                              ภัตตาคารหูต้า เมืองปักกิ่ง http://www.hudafanguan.com/


 

แนะนำร้านอาหารในเมืองปักกิ่งจาก Palanla

           นอกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองปักกิ่งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่ขาดไม่ได้ ย่อมเป็นเมนูอาหารรสเลิศตามร้านต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ภัตตาคารหูต้า (胡大饭馆 / Huda Restaurant) 


ภัตตาคารหูต้าแห่งเมืองปักกิ่ง 

           ภัตตาคารหูต้าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดบริการมายาวนาน มีเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดอาทิ กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) นอกจากนี้ยังมีเมนูปูขนซึ่งราคาไม่สูงนัก ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ถนนตงจื๋อเหมินเน่ย เขตตงเฉิน ของเมืองปักกิ่ง (東直門內大街, 東城区 / Dongzhimennei Street, Dongcheng Area)

โต๊ะอาหารที่เต็มแน่นทุกโต๊ะกับเมนูอันน่าทานของภัตตาคารหูต้า


กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) 1 ในเมนูยอดฮิตของร้าน


ปูขน อาหารจานเด็ดที่ราคาเพียง 200 หยวนแต่ได้ปูถึง 5 ตัว
! 

           และเนื่องจากภัตตาคารหูต้าเป็นภัตตาคารอาหารชื่อดัง จึงมีลูกค้ามาคอยรับบริการเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการรอคิวรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกนั่งรอคิวได้ในบริเวณที่ทางร้านจัดให้ (พร้อมบริการ Free wifi) หรือเดินแวะไปรองท้องก่อนเล็กน้อยกับร้านค้าอื่นๆ ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดถนนสายนี้ได

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ