วัดชิออนจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (255)
  • By Webmaster Webmaster
  • 17:26:11 | 22 มี.ค. 2566

วัดชิออนจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Chion-Ji Temple, Kyoto, Japan

Chion-Ji Temple

             วัดชิออนจิ (Chion-Ji Temple) วัดพุทธนิกายเซ็นที่มีประตูทางเข้าวัดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแทงโก้ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ 1 ใน 3 วัดพุทธพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาในญี่ปุ่น นักเรียนนักศึกษานิยมมากราบขอพรเพื่อให้สอบได้

Chion-Ji Temple
 

ประวัติ

             วัดชิออนจิ เป็นวัดพุทธนิกายเซ็น ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) ในจังหวัดเกียวโต (Kyoto) วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะ 1 ใน 3 วัดพุทธพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาในญี่ปุ่น และยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของพุทธศาสนานิกายรินไซเซนอีกด้วย

             ตามตำนานเล่าว่าเมื่อ 1,300 ปีที่แล้ว มีหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่ในวัดชิออนจิและฝันว่า เทพธิดาพระมัญธุศรีโพธิสัตว์ (Monjubosatsu) ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งสติปัญญาได้มาสอนวิธีทำโมจิสูตรพิเศษ เรียกว่า จิเอโนะโมจิ (Chieno Mochi) โดยเมื่อมอบให้เด็กกินแล้วจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่ นี่เองเป็นที่มาของการเริ่มทำโมจิสูตรพิเศษนี้ขึ้น จนกระทั่งปี ค.ศ. 1690 ทางวัดได้อนุญาตให้ร้านค้า 4 ร้านในชุมชนสามารถขายโมจิสูตรพิเศษนี้ได้

             วัดชิออนจิถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา (Monju) และมีชื่อเสียงในด้านการประทานสติปัญญาแก่ผู้ที่มาสักการะ โดยภาพที่สามารถสามารถพบเห็นได้เป็นประจำคือ นักเรียนนักศึกษามักจะมากราบขอพรเพื่อให้สอบแข่งขันได้ และยังนิยมซื้อเครื่องราง Omikuji มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว้ โดยเชื่อกันว่าหากขอพรแล้วนำไปแขวนไว้ที่ต้นสนจะสมความปรารถนา

             สถาปัตยกรรมของวัดชิออนจิก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยประตูทางเข้าขนาดใหญ่นั้นได้ชื่อว่าเป็นประตูใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแทงโก้ (Tango) รวมถึงเจดีย์สองชั้น (Tahoto) ที่สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1500 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของวัด นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดชิออนจิยังมีหลุมฝังศพของ Izumi Shikubu  ซึ่งเป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยเฮอัน ราวๆ ปี ค.ศ. 710 - 1185 อยู่ด้วย

Chion-Ji Temple
ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ของวัดชิออนจิได้ชื่อว่าเป็นประตูใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแทงโก้

Chion-Ji Temple
บรรยากาศภายในวัดชิออนจิ เมืองเกียวโต

Chion-Ji Temple
จะสังเกตเห็นว่าขวามือในภาพมีเครื่องรางลักษณะเหมือนพัดแขวนอยู่ที่ต้นสน เชื่อกันว่าหากมาขอพรที่วัดชิออนจิ แล้วนำพัดไปแขวนไว้ต้นสนจะสมความปรารถนา

Chion-Ji Temple
วัดชิออนจิถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์แห่งปัญญา (Monju) และมีชื่อเสียงในด้านการประทานสติปัญญาแก่ผู้ที่มาสักการะ

Chion-Ji Temple
บริเวณพื้นที่สักการะ

Chion-Ji Temple
นอกจากวัดชิออนจิจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะ 1 ใน 3 วัดพุทธพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาในญี่ปุ่นแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนศาสนาของพุทธศาสนานิกายรินไซเซนด้วย
 

การเดินทางจากสนามบินคันไซไปยังตัวเมืองเกียวโต

             - รถไฟด่วน (Kansai International Airport Express Haruka) สายฮารุกะประจำสนามบินนานาชาติคันไซ ซึ่งมีตัวสถานีที่เชื่อมต่อกับตัวอาคารผู้โดยสารของสนามบินโดยตรง นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังสถานีประมาณ 500 เมตร โดยขึ้นที่ Kansai Kuko Daiichi Terminal มุ่งตรงเข้าเมืองเกียวโตลงที่สถานี Kyoto Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
 

การเดินทางไปยังวัดชิออนจิ

             - รถประจำทาง จากสถานี Kyoto Station ไปวัดชิออนจิมีระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที โดยขึ้นรถประจำทางสาย Shiei 206 (Higashiyama Dori/Kita Oji Bus Terminal Yuki) ไปลงป้าย Hyakumamben แล้วเดินต่อ 3 นาทีเพื่อไปยังวัดชิออนจิ
 

เวลาเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

Chion-Ji Temple
เจดีย์สองชั้น (Tahoto) สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1500 เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของวัดชิออนจิ

Chion-Ji Temple
วัดชิออนจิ ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกียวโต
 

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

Chion-Ji Temple


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดชิออนจิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดชิออนจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

                       (Chion-Ji Temple, Kyoto, Japan)

                       ระดับความนิยม :

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

                       สถานที่ตั้ง : 466 Monju, Miyazu City, Kyoto Prefecture, Japan

                       โทรศัพท์ : (+81) 0772-22-2553

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                                   เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต https://kyoto.travel/th

                                                   เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต http://www.kyototourism.org/en/

                                                   เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                   เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ