ทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (5,199)
  • By Webmaster
  • 03:52:56 | 2 ก.พ. 2566

ทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

Lake Ashi, Kanagawa, Japan


ทะเลสาบอะชิในยามดวงอาทิตย์ลับฟ้า พร้อมด้วยเรือโจรสลัดที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบ

           ทะเลสาบอะชิ หรือในชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ทะเลสาบฮาโกเน่ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

           ทะเลสาบอะชินั้นเกิดขึ้นจากการมอดดับของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ 3,000 ปีก่อน อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 725 เมตร มีระยะทางโดยรอบทะเลสาบ 21 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 100 กิโลเมตร นอกจากชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บริเวณรอบๆทะเลสาบอะชิยังเต็มไปด้วยรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก และมีจุดเด่นคือการล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบด้วยเรือแบบโจรสลัดตะวันตก


ผืนน้ำของทะเลสาบอะชิเป็นประกายด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็น
 

การเดินทางไปทะเลสาบอะชิจากกรุงโตเกียว

 

 

   รถไฟ การนั่งรถไฟมายังเมืองฮาโกเน่ มี 2 วิธีหลัก คือ

           โดยสารรถไฟชินคันเซ็นจาก สถานี Tokyo มายัง สถานี Odawara ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 3,220 เยน

           โดยสารรถไฟสาย Odakyu จาก สถานี Shinjuku มายัง สถานี Odawara โดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 880 เยน

** จาก สถานีรถไฟ Odawara นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางไปยังทะเลสาบอะชิได้ 2 วิธีคือ รถบัส หรือขึ้น รถไฟ ตามด้วยรถกระเช้า และเคเบิ้ลคาร์ วิธีหลังแม้จะเสียเวลาและต้องเดินทางหลายต่อ แต่เป็นเส้นทางที่ผ่าน หุบเขา Owakudani อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฮาโกเน่

    - รถบัส จากสถานีรถไฟ Odawara มีรถบัสของ Hakone Tozan Bus ให้บริการไปยังทะเลสาบอะชิ ทั้งหมด 2 สาย ดังนี้

               สาย Togendai (สีฟ้าเข้ม) ลงสถานีปลายทาง Togendai ค่าโดยสาร 1,230 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

               สาย HakoneMachi (สีแดง) ลงที่ป้าย Motohakone-ko หรือ Hakonemachi-ko ค่าโดยสาร 1,180 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

           นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสของบริษัท Hakone Tozan Bus ได้ที่ https://www.hakone-tozanbus.co.jp/english/index.html

    - รถไฟ เคเบิ้ลคาร์ และรถกระเช้า โดยจากสถานี Odawara มีขั้นตอนในการเดินทางดังนี้

           ขึ้นรถไฟ Hakone Tozan Railway for Hakone-Yumoto ลงที่สถานี Hakone-Yumoto ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ค่าโดยสาร 310 เยน

           จากสถานีรถไฟ Hakone-Yumoto ขึ้นรถไฟ Hakone Tozan Railway for Gora ลงที่สถานี Gora ใช้เวลา 40 นาที ค่าโดยสาร 400 เยน

           จากสถานีรถไฟ Gora ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Hakone Tozan Cablecar ไปยังสถานี Sounzan ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ค่าโดยสาร 420 เยน

           จากสถานีเคเบิ้ลคาร์ Sounzan ขึ้นกระเช้า Hakone Ropeway ไปยังสถานี Togendai ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 นาที ค่าโดยสาร 1,370 เยน (หากนักท่องเที่ยวต้องการแวะเที่ยว หุบเขา Owakudani ให้ลงที่สถานี Owakudani) ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และค่าใช้จ่ายรวม 2,500 เยน หรือนักท่องเที่ยวสามารถประหยัดและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการใช้ Hakone Pass นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟ เคเบิ้ลคาร์ และรถกระเช้าได้ที่ http://www.hakonenavi.jp/english/traffic/transportation/

   รถบัส นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสของ Highway Bus ที่วิ่งระหว่างโตเกียว และ Hakone-Togendai ซึ่งเป็นพื้นที่ท่าเรือริมทะเลสาบอะชิ โดยจุดขึ้นรถจะอยู่ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal) ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,010 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/common/pdf/english.pdf
 

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ


บรรยากาศริมทะเลสาบอะชิบริเวณป้ายรถเมล์ Motohakone-ko

           เนื่องจากทะเลสาบอาชิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงไม่มีวันหยุดและวันปิดทำการ

           สำหรับการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ จะให้บริการตั้งแต่ 09.30 – 17.00 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน และ 09.30 – 16.00 ในวันที่ 1 ธันวาคม - 19 มีนาคม
 

การซื้อบัตรเข้าชม


จุดจำหน่ายตั๋วรถบัสของบริษัท Hakone Tozai Bus

               บริเวณทะเลสาบอะชิ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

           สำหรับการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ มีค่าโดยสารที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ 360 เยน และ 1,000 เยนต่อเที่ยว โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ขึ้นและลงเรือ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/thai/timesheet/index.html
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวจำนวนมากรอขึ้นรถบัสบริเวณจุดจอดรถ

           ฤดูการท่องเที่ยวของฮาโกเน่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามที่แตกต่างกันไปทั้งในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  ส่วนระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงฤดูหนาวนั้น เมื่อมีหิมะตกอาจทำให้เดินทางได้ลำบากกว่าช่วงเวลาปกติ รวมถึงการคมคาคมบางชนิดอาจปิดทำการเร็วขึ้น

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           เนื่องจากทัศนวิสัยและสภาพอากาศแถบฮาโกเน่ ส่งผลต่อการมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง เพื่อให้มีโอกาสสัมผัสทัศนียภาพที่ดีที่สุดเมื่อไปเที่ยวชม


เรือโจรสลัด และเสาโทริอิของศาลเจ้าฮาโกเน่ คือสองสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้   


จุดจอดรถบัสที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังศาลเจ้าฮาโกเน่ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันได้

           การคมนาคมบริเวณฮาโกเน่นั้นมีความถี่ค่อนข้างน้อย และให้บริการในเวลาที่จำกัด หากนักท่องเที่ยวพลาดการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง และต้องรอโดยสารรถบัสหรือรถไฟเที่ยวถัดไป อาจส่งผลกระทบต่อตารางการท่องเที่ยวโดยรวม นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบตารางเวลาของการคมนาคมชนิดต่างๆล่วงหน้า และรักษาเวลาระหว่างการเที่ยวชมให้ดี
 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวทะเลสาบอะชิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ทะเลสาบอะชิ

                         (Ashi Lake)

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                         เวลาเปิด-ปิด : ไม่มีวันหยุดและวันปิดทำการ

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

                         เว็บไซต์ : https://www.hakone.or.jp/en/midokoro/ashinoko.html

                  ระดับความนิยม : 

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยวฮาโกเน่ https://www.hakone.or.jp/en/

                                     เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางบริเวณฮาโกเน่ http://www.hakonenavi.jp/thai/

                                     เว็บไซต์ผู้ให้บริการการล่องเรือในทะเลสาบอะชิ http://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/thai/index.html

                                     เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ