ทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,083)
  • By Webmaster
  • 03:52:56 | 2 ก.พ. 2566

ทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

Lake Ashi, Kanagawa, Japan


ทะเลสาบอะชิในยามดวงอาทิตย์ลับฟ้า พร้อมด้วยเรือโจรสลัดที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบ

           ทะเลสาบอะชิ หรือในชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ทะเลสาบฮาโกเน่ ทะเลสาบอะชิโนะโกะ เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

           ทะเลสาบอะชินั้นเกิดขึ้นจากการมอดดับของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ 3,000 ปีก่อน อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 725 เมตร มีระยะทางโดยรอบทะเลสาบ 21 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 100 กิโลเมตร นอกจากชื่อเสียงในเรื่องจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บริเวณรอบๆทะเลสาบอะชิยังเต็มไปด้วยรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก และมีจุดเด่นคือการล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบด้วยเรือแบบโจรสลัดตะวันตก


ผืนน้ำของทะเลสาบอะชิเป็นประกายด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็น
 

การเดินทางไปทะเลสาบอะชิจากกรุงโตเกียว

 

 

   รถไฟ การนั่งรถไฟมายังเมืองฮาโกเน่ มี 2 วิธีหลัก คือ

           โดยสารรถไฟชินคันเซ็นจาก สถานี Tokyo มายัง สถานี Odawara ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 3,220 เยน

           โดยสารรถไฟสาย Odakyu จาก สถานี Shinjuku มายัง สถานี Odawara โดยใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 880 เยน

** จาก สถานีรถไฟ Odawara นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางไปยังทะเลสาบอะชิได้ 2 วิธีคือ รถบัส หรือขึ้น รถไฟ ตามด้วยรถกระเช้า และเคเบิ้ลคาร์ วิธีหลังแม้จะเสียเวลาและต้องเดินทางหลายต่อ แต่เป็นเส้นทางที่ผ่าน หุบเขา Owakudani อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของฮาโกเน่

    - รถบัส จากสถานีรถไฟ Odawara มีรถบัสของ Hakone Tozan Bus ให้บริการไปยังทะเลสาบอะชิ ทั้งหมด 2 สาย ดังนี้

               สาย Togendai (สีฟ้าเข้ม) ลงสถานีปลายทาง Togendai ค่าโดยสาร 1,230 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

               สาย HakoneMachi (สีแดง) ลงที่ป้าย Motohakone-ko หรือ Hakonemachi-ko ค่าโดยสาร 1,180 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

           นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถบัสของบริษัท Hakone Tozan Bus ได้ที่ https://www.hakone-tozanbus.co.jp/english/index.html

    - รถไฟ เคเบิ้ลคาร์ และรถกระเช้า โดยจากสถานี Odawara มีขั้นตอนในการเดินทางดังนี้

           ขึ้นรถไฟ Hakone Tozan Railway for Hakone-Yumoto ลงที่สถานี Hakone-Yumoto ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ค่าโดยสาร 310 เยน

           จากสถานีรถไฟ Hakone-Yumoto ขึ้นรถไฟ Hakone Tozan Railway for Gora ลงที่สถานี Gora ใช้เวลา 40 นาที ค่าโดยสาร 400 เยน

           จากสถานีรถไฟ Gora ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Hakone Tozan Cablecar ไปยังสถานี Sounzan ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ค่าโดยสาร 420 เยน

           จากสถานีเคเบิ้ลคาร์ Sounzan ขึ้นกระเช้า Hakone Ropeway ไปยังสถานี Togendai ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 นาที ค่าโดยสาร 1,370 เยน (หากนักท่องเที่ยวต้องการแวะเที่ยว หุบเขา Owakudani ให้ลงที่สถานี Owakudani) ใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และค่าใช้จ่ายรวม 2,500 เยน หรือนักท่องเที่ยวสามารถประหยัดและสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการใช้ Hakone Pass นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟ เคเบิ้ลคาร์ และรถกระเช้าได้ที่ http://www.hakonenavi.jp/english/traffic/transportation/

   รถบัส นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสของ Highway Bus ที่วิ่งระหว่างโตเกียว และ Hakone-Togendai ซึ่งเป็นพื้นที่ท่าเรือริมทะเลสาบอะชิ โดยจุดขึ้นรถจะอยู่ที่สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal) ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,010 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเวลาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.odakyu-hakonehighway.co.jp/common/pdf/english.pdf
 

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ


บรรยากาศริมทะเลสาบอะชิบริเวณป้ายรถเมล์ Motohakone-ko

           เนื่องจากทะเลสาบอาชิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงไม่มีวันหยุดและวันปิดทำการ

           สำหรับการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ จะให้บริการตั้งแต่ 09.30 – 17.00 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน และ 09.30 – 16.00 ในวันที่ 1 ธันวาคม - 19 มีนาคม
 

การซื้อบัตรเข้าชม


จุดจำหน่ายตั๋วรถบัสของบริษัท Hakone Tozai Bus

               บริเวณทะเลสาบอะชิ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

           สำหรับการล่องเรือในทะเลสาบอาชิ มีค่าโดยสารที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่ 360 เยน และ 1,000 เยนต่อเที่ยว โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ขึ้นและลงเรือ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/thai/timesheet/index.html
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวจำนวนมากรอขึ้นรถบัสบริเวณจุดจอดรถ

           ฤดูการท่องเที่ยวของฮาโกเน่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามที่แตกต่างกันไปทั้งในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  ส่วนระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงฤดูหนาวนั้น เมื่อมีหิมะตกอาจทำให้เดินทางได้ลำบากกว่าช่วงเวลาปกติ รวมถึงการคมคาคมบางชนิดอาจปิดทำการเร็วขึ้น

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           เนื่องจากทัศนวิสัยและสภาพอากาศแถบฮาโกเน่ ส่งผลต่อการมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง เพื่อให้มีโอกาสสัมผัสทัศนียภาพที่ดีที่สุดเมื่อไปเที่ยวชม


เรือโจรสลัด และเสาโทริอิของศาลเจ้าฮาโกเน่ คือสองสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้   


จุดจอดรถบัสที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังศาลเจ้าฮาโกเน่ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันได้

           การคมนาคมบริเวณฮาโกเน่นั้นมีความถี่ค่อนข้างน้อย และให้บริการในเวลาที่จำกัด หากนักท่องเที่ยวพลาดการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง และต้องรอโดยสารรถบัสหรือรถไฟเที่ยวถัดไป อาจส่งผลกระทบต่อตารางการท่องเที่ยวโดยรวม นักท่องเที่ยวจึงควรตรวจสอบตารางเวลาของการคมนาคมชนิดต่างๆล่วงหน้า และรักษาเวลาระหว่างการเที่ยวชมให้ดี
 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวทะเลสาบอะชิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ทะเลสาบอะชิ

                         (Ashi Lake)

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                         เวลาเปิด-ปิด : ไม่มีวันหยุดและวันปิดทำการ

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

                         เว็บไซต์ : https://www.hakone.or.jp/en/midokoro/ashinoko.html

                  ระดับความนิยม : 

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยวฮาโกเน่ https://www.hakone.or.jp/en/

                                     เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทางบริเวณฮาโกเน่ http://www.hakonenavi.jp/thai/

                                     เว็บไซต์ผู้ให้บริการการล่องเรือในทะเลสาบอะชิ http://www.hakone-kankosen.co.jp/foreign/thai/index.html

                                     เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ