ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

  • อ่าน (4,435)
  • By Webmaster
  • 15:58:39 | 15 ก.ย. 2564

ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

Longmen Grottoes, 龙门石窟, Luoyang City, China

             ถ้ำหินหลงเหมิน (Longmen Grottoes) 龙门石窟 หรือ หลงเหมินสือคู เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา อันเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาสุดประณีตยุคแรกในจีน ความมหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมินอยู่ที่จำนวนถ้ำยิบย่อยถึง 2,345 คูหา ประติมากรรมพุทธรูปอีก 100,000 กว่าองค์ ศิลาจารึก 2,500 แผ่น และเจดีย์ถึง 60 แห่ง ถ้ำหินแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของรูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย


ประวัติ

             ถ้ำหินหลงเหมิน ชื่อเต็มๆ เรียกว่า “หลงเหมิน ฉือคู” ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ในเขตมณฑลเหอหนาน ใจกลางของประเทศจีน เดิมในอดีตลั่วหยางเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงในหลายราชวงศ์จีนมาแต่โบราณ ปัจจุบันถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณคดีมากมาย จนขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 เมืองโบราณของจีน และแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลแต่ก็มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตัดกับทิวเขาอันสลับซับซ้อน

             ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของถ้ำหินหลงเหมินขนาบด้วยภูเขา ด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นภูเขาเซียงซาน ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาหลงเหมิน โดยมีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูคล้ายประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ อันเป็นที่มาของชื่อถ้ำหินแห่งนี้ โดย “หลง” นั้นแปลว่ามังกร และ “เหมิน” หมายถึง ประตู รวมความได้ว่าคือประตูมังกร ส่วน “ฉือคู” นั้นตรงกับถ้ำผา (Grottoes) ซึ่งในที่นี้เป็นถ้ำบนผาสูง “หลงเหมินฉือคู” จึงแปลว่า ถ้ำผาประตูมังกร

             ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มสร้างใน พ.ศ.1014 ในรัชสมัยของ “ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้” แห่งราชวงศ์เว่ย โดยได้ทรงรับสั่งให้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปขึ้นที่หน้าผาแห่งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา (ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้ยังทรงเป็นผู้สร้างวัดเส้าหลินอีกด้วย) อันที่จริงราชวงศ์เว่ยเหนือเคยสร้างถ้ำหินไว้ 2 แห่งด้วยกัน โดยแห่งแรกเป็นถ้ำหินเก่าแก่ที่สร้างในยุคเว่ยเหนือตอนต้น คือ “ถ้ำผามั่วเกา (Mogao)” ที่มณฑลกานซู บริเวณพรมแดนจีนตะวันตก แห่งที่สองมีความเก่าแก่รองลงมา สร้างขึ้นในยุคเว่ยเหนือตอนกลาง ชื่อ “ถ้ำผายุหวินกัง / สลักอวิ๋นกัง (Yungang grottoes)” อยู่ที่ “ต้าถง (Datong)” มณฑลซานซี (Shanxi) นครหลวงเก่าของจีน ถ้ำผาหลงเหมินใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปีต่อเนื่องจนถึงยุคราชวงค์ถังและราชวงศ์ซ่ง

             พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดเป็น 1 ในแหล่งปฏิมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาจีนสุดประณีต รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย บริเวณที่ตั้งของถ้ำผาหลงเหมินถือเป็นช่องทางสำคัญทางการคมนาคม ทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด และอากาศดี เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจ ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักเขียนและปัญญาชนจีนในสมัยต่างๆ  นอกจากนี้หินในบริเวณนี้ก็มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการแกะสลัก คนจีนในสมัยโบราณจึงเลือกสถานที่แห่งนี้ในการขุดเจาะถ้ำหิน

             ถ้ำหินหลงเหมินมีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ โดยองค์ใหญ่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร และองค์เล็กสุดสูงเพียง 2 เซนติเมตร โดยองค์ใหญ่สุดที่สูง 17 เมตรนั้นอยู่ในถ้ำเฟิ่งเซี๋ยน (Fengxian) ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ด้วยความกว้าง 35 เมตร และยาว 39 เมตร

             ถ้ำผาหลงเหมินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย  


ถ้ำหินหลงเหมิน ชื่อเต็มๆ เรียกว่า “หลงเหมิน ฉือคู


แม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านถ้ำหินหลงเหมิน


ลักษณะการขุดเจาะโพรงเข้าไปที่ถ้ำหินหลงเหมิน


รูปสลักหินขนาดมหึมาตามแนวผา


รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีน


รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียน


การเดินทางไปเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

             มณฑลเหอหนาน มีเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจคือเมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou) การเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเจิ้งโจวไปเมืองลั่วหยาง (Luoyang) ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำหินหลงเหมิน มีระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที


การเดินทางไปถ้ำหลงเหมิน

             ถ้ำหลงเหมิน ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลั่วหยาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเมืองลั่วหยางแล้วแล้วสามารถเดินทางต่อไปได้โดย

             - แท็กซี่ มีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5 หยวนเท่านั้น เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

             - รถโดยสารสาธารณะ จากเขตเมืองเหอหนาน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสเล็กที่วิ่งตรงมายังบริเวณหน้าถ้ำหลงเหมินได้ โดยมีค่าบริการเพียง 8 หยวน/คน


การซื้อบัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน

             บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 120 หยวน

             บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับเด็ก อายุ 12 – 18 ปี ราคา 60 หยวน


เวลาทำการ เปิด-ปิด

             ถ้ำหินหลงเหมินเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 18.30 น.


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินหลงเหมินได้ทั้งปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ส่วนการท่องเที่ยวในฤดูหนาวต้องตรวจสอบสภาพอากาศในเรื่องของหิมะด้วย


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ถ้ำหินหลงเหมิน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

                       (Longmen Grottoes, 龙门石窟, Luoyang City, China)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 120 หยวน

                                               บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับเด็ก อายุ 12 – 18 ปี ราคา 60 หยวน

                       เวลาทำการ เปิด – ปิด : ถ้ำหินหลงเหมินเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินหลงเหมินได้ทั้งปี

                                                                                    โดยเฉพาะเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายที่สุด

                       ตั้งอยู่ที่ : เมืองลั่วหยาง เขตมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

                       โทรศัพท์ : (+86) 86-379-5980186, 5980156   

                       เว็บไซต์ : http://www.lmsk.cn/index.asp

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การท่องเที่ยวลั่วหยาง http://www.ly.gov.cn/

                                       พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ