ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

  • อ่าน (3,355)
  • By Webmaster
  • 15:58:39 | 15 ก.ย. 2564

ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

Longmen Grottoes, 龙门石窟, Luoyang City, China

             ถ้ำหินหลงเหมิน (Longmen Grottoes) 龙门石窟 หรือ หลงเหมินสือคู เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา อันเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาสุดประณีตยุคแรกในจีน ความมหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมินอยู่ที่จำนวนถ้ำยิบย่อยถึง 2,345 คูหา ประติมากรรมพุทธรูปอีก 100,000 กว่าองค์ ศิลาจารึก 2,500 แผ่น และเจดีย์ถึง 60 แห่ง ถ้ำหินแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของรูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย


ประวัติ

             ถ้ำหินหลงเหมิน ชื่อเต็มๆ เรียกว่า “หลงเหมิน ฉือคู” ตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ในเขตมณฑลเหอหนาน ใจกลางของประเทศจีน เดิมในอดีตลั่วหยางเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงในหลายราชวงศ์จีนมาแต่โบราณ ปัจจุบันถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณคดีมากมาย จนขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 เมืองโบราณของจีน และแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ติดทะเลแต่ก็มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตัดกับทิวเขาอันสลับซับซ้อน

             ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของถ้ำหินหลงเหมินขนาบด้วยภูเขา ด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นภูเขาเซียงซาน ส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาหลงเหมิน โดยมีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูคล้ายประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ อันเป็นที่มาของชื่อถ้ำหินแห่งนี้ โดย “หลง” นั้นแปลว่ามังกร และ “เหมิน” หมายถึง ประตู รวมความได้ว่าคือประตูมังกร ส่วน “ฉือคู” นั้นตรงกับถ้ำผา (Grottoes) ซึ่งในที่นี้เป็นถ้ำบนผาสูง “หลงเหมินฉือคู” จึงแปลว่า ถ้ำผาประตูมังกร

             ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มสร้างใน พ.ศ.1014 ในรัชสมัยของ “ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้” แห่งราชวงศ์เว่ย โดยได้ทรงรับสั่งให้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปขึ้นที่หน้าผาแห่งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา (ฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้ยังทรงเป็นผู้สร้างวัดเส้าหลินอีกด้วย) อันที่จริงราชวงศ์เว่ยเหนือเคยสร้างถ้ำหินไว้ 2 แห่งด้วยกัน โดยแห่งแรกเป็นถ้ำหินเก่าแก่ที่สร้างในยุคเว่ยเหนือตอนต้น คือ “ถ้ำผามั่วเกา (Mogao)” ที่มณฑลกานซู บริเวณพรมแดนจีนตะวันตก แห่งที่สองมีความเก่าแก่รองลงมา สร้างขึ้นในยุคเว่ยเหนือตอนกลาง ชื่อ “ถ้ำผายุหวินกัง / สลักอวิ๋นกัง (Yungang grottoes)” อยู่ที่ “ต้าถง (Datong)” มณฑลซานซี (Shanxi) นครหลวงเก่าของจีน ถ้ำผาหลงเหมินใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปีต่อเนื่องจนถึงยุคราชวงค์ถังและราชวงศ์ซ่ง

             พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร จัดเป็น 1 ในแหล่งปฏิมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของศิลปะพุทธศาสนาจีนสุดประณีต รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีนด้วย บริเวณที่ตั้งของถ้ำผาหลงเหมินถือเป็นช่องทางสำคัญทางการคมนาคม ทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด และอากาศดี เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและสร้างแรงบันดาลใจ ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักเขียนและปัญญาชนจีนในสมัยต่างๆ  นอกจากนี้หินในบริเวณนี้ก็มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการแกะสลัก คนจีนในสมัยโบราณจึงเลือกสถานที่แห่งนี้ในการขุดเจาะถ้ำหิน

             ถ้ำหินหลงเหมินมีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ โดยองค์ใหญ่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร และองค์เล็กสุดสูงเพียง 2 เซนติเมตร โดยองค์ใหญ่สุดที่สูง 17 เมตรนั้นอยู่ในถ้ำเฟิ่งเซี๋ยน (Fengxian) ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ด้วยความกว้าง 35 เมตร และยาว 39 เมตร

             ถ้ำผาหลงเหมินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย  


ถ้ำหินหลงเหมิน ชื่อเต็มๆ เรียกว่า “หลงเหมิน ฉือคู


แม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านถ้ำหินหลงเหมิน


ลักษณะการขุดเจาะโพรงเข้าไปที่ถ้ำหินหลงเหมิน


รูปสลักหินขนาดมหึมาตามแนวผา


รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียนขนาดยักษ์หนึ่งเดียวในเมืองจีน


รูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียน


การเดินทางไปเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

             มณฑลเหอหนาน มีเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจคือเมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou) การเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเจิ้งโจวไปเมืองลั่วหยาง (Luoyang) ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำหินหลงเหมิน มีระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที


การเดินทางไปถ้ำหลงเหมิน

             ถ้ำหลงเหมิน ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลั่วหยาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเมืองลั่วหยางแล้วแล้วสามารถเดินทางต่อไปได้โดย

             - แท็กซี่ มีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5 หยวนเท่านั้น เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

             - รถโดยสารสาธารณะ จากเขตเมืองเหอหนาน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสเล็กที่วิ่งตรงมายังบริเวณหน้าถ้ำหลงเหมินได้ โดยมีค่าบริการเพียง 8 หยวน/คน


การซื้อบัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน

             บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 120 หยวน

             บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับเด็ก อายุ 12 – 18 ปี ราคา 60 หยวน


เวลาทำการ เปิด-ปิด

             ถ้ำหินหลงเหมินเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 18.30 น.


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินหลงเหมินได้ทั้งปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ส่วนการท่องเที่ยวในฤดูหนาวต้องตรวจสอบสภาพอากาศในเรื่องของหิมะด้วย


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ถ้ำหินหลงเหมิน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ถ้ำหินหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง ประเทศจีน

                       (Longmen Grottoes, 龙门石窟, Luoyang City, China)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 120 หยวน

                                               บัตรผ่านเข้าชมถ้ำหลงเหมิน สำหรับเด็ก อายุ 12 – 18 ปี ราคา 60 หยวน

                       เวลาทำการ เปิด – ปิด : ถ้ำหินหลงเหมินเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินหลงเหมินได้ทั้งปี

                                                                                    โดยเฉพาะเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายที่สุด

                       ตั้งอยู่ที่ : เมืองลั่วหยาง เขตมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

                       โทรศัพท์ : (+86) 86-379-5980186, 5980156   

                       เว็บไซต์ : http://www.lmsk.cn/index.asp

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การท่องเที่ยวลั่วหยาง http://www.ly.gov.cn/

                                       พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ