ถ้ำหินม่ายจีซาน เมืองเทียนสุ่ย ประเทศจีน

  • อ่าน (3,278)
  • By Webmaster
  • 15:40:27 | 15 ก.ย. 2564

ถ้ำหินม่ายจีซาน เมืองเทียนสุ่ย ประเทศจีน

Maijishan Grottoes, 麦积山石窟, Tianshui City, China

 

             ถ้ำหินม่ายจีซาน (Maijishan Grottoes) 积山石窟 เป็นถ้ำหินอายุเก่าแก่กว่า 1,600 ปี มีประติมากรรมอันงดงามและโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง นับเป็นถ้ำหินแกะสลักที่มีส่วนสำคัญต่อวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมในอดีต  

 


ประวัติ

             ถ้ำหินม่ายจีซาน เป็นถ้ำหินที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน หรือราว ค.ศ.384-417 เมื่อคราวที่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีนผ่านเส้นทางสายไหม โดยถ้ำหินแห่งนี้อยู่ห่างจากเส้นทางสายไหมไปทางใต้เพียงไม่ถึง 1 ไมล์ ถ้ำหินม่ายจีซานตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชัน ในเขตม่ายจี เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน  จัดเป็น 1 ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน

             ชื่อ “ม่ายจีซาน” มีความหมายถึง “กองรวงข้าวสาลี” ตามรูปลักษณ์ของภูเขาที่เหมือนรวงข้าวสาลีวางซ้อนกันอยู่ โดยตัวถ้ำนั้นตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 150 เมตร ม่ายจีซานถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน เมื่อค.ศ.384-417 ก่อนจะถูกขยับขยายเพิ่มเติมในช่วงหลายราชวงศ์ อาทิ ราชวงศ์โจวเหนือ (ค.ศ. 557-581) และราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 - 907)

             ปัจจุบันม่ายจีซานประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่ 221 แห่ง และได้มีการอนุรักษ์พระพุทธรูปปั้น 194 องค์ พระพุทธรูปหินสลักกว่า 7,000 องค์ และภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร โดยถ้ำหินแกะสลักแห่งนี้โด่งดังด้านศิลปะการปั้นดินงดงามระดับโลก และมีชื่อเสียงในฐานะ “หอนิทรรศการศิลปะประติมากรรมตะวันออก”

             ผลงานแกะสลักรูปปั้นพระพุทธรูปที่ถ้ำหินม่ายจีซานแห่งนี้มีความสูงตั้งแต่ 20 เซนติเมตร เรื่อยไปจนถึงขนาดความสูง 15 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือประณีตบรรจง สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาช่างในสมัยโบราณและแรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาของชาวจีน โดยตลอดแนวหน้าผามีเพียงไม้กระดานแคบๆ ที่ทำเป็นทางเดินเชื่อมถ้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน 

             องค์ประกอบต่างๆ ในถ้ำม่ายจีซานยังถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพดีเยี่ยม เนื่องจากถูกแกะสลักบนหน้าผาสูงชันกว่า 150 เมตร ทำให้การเข้าถึงยากจึงรอดพ้นจากการถูกทำลาย และยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยถ้ำม่ายจีซานยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อ “จุดชมวิวม่ายจีซาน” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

             ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมประติมากรรมพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังได้บนเส้นทางขนาดแคบเลียบหน้าผา ซึ่งแน่นอนว่าคุ้มค่าต่อการไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง  


“ม่ายจีซาน” มีความหมายถึง “กองรวงข้าวสาลี” ตามรูปลักษณ์ของภูเขาที่เหมือนรวงข้าวสาลี


ถ้ำหินม่ายจีซานอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสายไหมในอดีต


ปัจจุบันม่ายจีซานประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่รวม 221 แห่ง


ผลงานแกะสลักที่ถ้ำหินม่ายจีซาน


องค์ประกอบต่างๆ ที่ถ้ำหินถ้ำม่ายจีซานยังถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพดีเยี่ยม เนื่องจากถูกแกะสลักบนหน้าผาสูงชันกว่า 150 เมตร ทำให้การเข้าถึงยากจึงรอดพ้นจากการถูกทำลาย


ประฏิมากรรมแกะสลักหินอันงดงามและสีที่ยังคงสดสวย


เส้นทางขนาดแคบเลียบหน้าผาของถ้ำหินม่ายจีซาน


การเดินทางไปเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่

             มณฑลกานซู่มีเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจคือเมืองหลันโจว (Lanzhou) จากหลันโจวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเมืองเทียนสุ่ย (Tianshui) ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำหินม่ายจีซานได้โดย

             - รถยนต์ จากเมืองหลันโจวไปเมืองเทียนสุ่ยมีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 3 ชั่วโมง 40 นาที

             - เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินจากเมืองหลันโจวไปเมืองเทียนสุ่ยใช้เวลาประมาณ 40 นาที สนามบินเมืองเทียนสุ่ยคือ Tianshui Maijishan Airport

             - รถไฟ การเดินทางโดยรถไฟจากเมืองหลันโจวไปเมืองเทียนสุ่ย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สถานีรถไฟเมืองเทียนสุ่ยคือ Tianshui South Railway Station นักท่องเที่ยวสามารถเช็ครอบรถไฟและจองตั๋วออนไลน์ได้ ที่ https://www.12306.cn/en/index.html หรือ https://english.ctrip.com/trains/ 


การเดินทางไปถ้ำหินม่ายจีซาน

             ถ้ำหินม่ายจีซาน ตั้งอยู่ในเขตม่ายจี เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ โดยตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองราว 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 50 นาที นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเมืองเทียนสุ่ยแล้วแล้วสามารถเดินทางต่อไปถ้ำหินม่ายจีซานได้โดย

             - แท็กซี่ มีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5 หยวนเท่านั้น เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว หรือหากต้องการเหมารถไป-กลับเองก็ได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 100 หยวน ขึ้นอยู่กับราคาต่อรอง 

             - รถโดยสารสาธารณะ การเดินทางเข้า-ออก จากเมืองเทียนสุ่ยสามารถทำได้โดยสะดวก เนื่องจากเมืองเทียนสุ่ยเป็นเมืองหลักของมลฑลกานซู่ มีทั้งรถไฟและรถบัสผ่านทั้งวัน โดยสถานีรถไฟของเมืองเทียนสุ่ยนั้นจะอยู่ในเขตเป่ยเต้า (北道区) ห่างจากถ้ำหินม่ายจีซานราว 30 กิโลเมตร หรือสามารถนั่งรถประจำทางไปได้ในราคา 7 หยวน / คน / เที่ยว


การซื้อบัตรผ่านเข้าชมถ้ำม่ายจีซาน

             ราคาค่าบัตรผ่านประตูถ้ำหินม่ายจีซานราคา 70 หยวน ทั้งนี้แนะนำให้จ้างผู้บรรยาย - นำชม ราคา 50 หยวน (จำกัดไว้ 5 คน หากเกินจ่ายเพิ่มคนละ 10 หยวน) โดยผู้บรรยายเหล่านี้จะมีกุญแจเปิดให้เข้าชมในบางถ้ำบางจุดที่ถูกปิดใส่กุญแจไว้


เวลาทำการ เปิด-ปิด

             ถ้ำม่ายจีซานเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.


ทางเดินเชื่อมถ้ำต่างๆ เข้าด้วยกัน


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินม่ายจีซานได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม ส่วนการท่องเที่ยวในฤดูหนาวต้องตรวจสอบสภาพอากาศในเรื่องของหิมะด้วย


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ถ้ำหินม่ายจีซาน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ถ้ำหินม่ายจีซาน เมืองเทียนสุ่ย ประเทศจีน

                         (Maijishan Grottoes, 积山石窟, Tianshui City, China)

                         ระดับความนิยม :

                         อัตราค่าเข้าชม : ราคาค่าบัตรผ่านประตูถ้ำหินม่ายจีซานราคา 70 หยวน 

                         เวลาทำการ เปิด – ปิด : ถ้ำม่ายจีซานเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวถ้ำหินม่ายจีซานได้ตลอดทั้งปี

                                                                                      โดยเฉพาะเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายที่สุด

                         ตั้งอยู่ที่ : เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ประเทศจีน

                         โทรศัพท์ : (+86) 0938 2236316, 0938 2655291  

                         เว็บไซต์ : http://www.mjssk.cn

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                                       จองตั๋วรถไฟ (ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ