อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (528)
  • ByWebmaster
  • 16:24:07 | 2 ส.ค. 2566

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

Erawan National Park, Kanchanaburi, Thailand

Erawan National Park

             อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

Erawan National Park
แผนที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

 

ประวัติ

             อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน้ำทะเล 165-996 เมตร สลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่น้ำตกเอราวัณ แต่แท้ที่จริงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ 3 สถานที่ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง ดังนี้
 

สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ (Erawan Waterfall)

             น้ำตกบนเทือกเขาหินปูน มีสีฟ้าอมเขียว ใสสะอาด สวยงาม และมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  น้ำตกแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ดังนี้

             - ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง

             - ชั้นที่ 2 วังมัจฉา

             - ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก

             - ชั้นที่ 4 อกนางผีเสื้อ

             - ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง

             - ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา

             - ชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ความพิเศษของชั้นนี้ คือเมื่อน้ำตกไหลบ่าจะมีลักษณะคล้ายช้างสามเศียร หรือที่เรียกว่า "ช้างเอราวัณ" จึงเป็นที่มาของ "อุทยานแห่งชาติเอราวัณ"

Erawan National Park
ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก เป็นน้ำตกที่ไหลจากผาสูงราวสิบเมตร มีแอ่งน้ำที่กว้างที่สุด
 

ถ้ำพระธาตุ (Pra That Cave)

             ถ้ำพระธาตุ เดิมชื่อ ถ้ำดุสิตมหึมา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 790 เมตร ความยาวประมาณ 200 เมตร ภายในถ้ำแบ่งเป็น 7 ห้อง คือ กบจำศีล ท้องฟ้าจำลอง หินระฆัง หินพระธาตุ เสาเอก หินปะการัง และม่านลิเก และมีหินงอก หินย้อย ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตา ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีพระธาตุลักษณะเป็นหินสีขาวคล้ายหอยสังข์อยู่ในถ้ำ

Erawan National Park
ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=2783
 

ถ้ำวังบาดาล (Wang Bahdan Cave)

             เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ปากทางเข้าเป็นห้องเล็กๆ มีหลายห้อง ห้องชั้นล่างมีน้ำไหลผ่านและมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ด้วย นอกจากนี้แต่ละห้องยังมีหินงอกหินย้อย เช่น ห้องม่านพระอินทร์ จะมีลักษณะหินย้อยลงมาคล้ายกับม่าน ห้องเข็มนารายณ์ มีลักษณะคล้ายเข็มแท่งใหญ่ซึ่งความวิจิตรงดงาม

Erawan National Park
ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=2786
 

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 เส้นทาง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าดิบแล้งม่องไล่  : เป็นเส้นทางเดินเลียบลำห้วยม่องไล่ เริ่มจากสะพานค่ายพัก ไปบรรจบเส้นทางเดินในน้ำตกชั้นที่ 3 เส้นทางสภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง และป่าทดแทน มีระยะทางประมาณ 1,010 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 45 นาที

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ (ป่าไผ่) : เป็นเส้นทางป่าผลัดใบ ป่าไผ่ และป่าเบญจพรรณ มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง บางช่วงมีความลาดชันแต่ไม่มาก มีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที

เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี : เป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายของสังคมพืช สามารถจำแนกลักษณะของป่า ออกเป็น 3 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง และมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด ที่สำคัญสามารถมองเห็นน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 7 (หัวช้างเอราวัณ) ในฤดูน้ำหลากได้ชัดเจนที่สุด เส้นทางนี้จึงต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรมีระยะทางประมาณ 1,940 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดกาญจนบุรีโดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีกาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แล้วลงที่สถานีขนส่งกาญจนบุรี มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ กาญจนบุรีเอ็กซ์เพรส LINE ID : @k.express
 

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปยัง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถโดยสารประจำทาง (Bus)  จากสถานีขนส่งกาญจนบุรี ไปยัง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.20 น.
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 08.00 – 16.30 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าอุทยาน (ชาวไทย) ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท

             ค่าเข้าอุทยาน (ชาวต่างชาติ) ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

             ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ ประเภท รถยนต์ 40 ล้อ 30 บาท

             ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ ประเภท รถจักรยานยนต์ 20 บาท
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี

Erawan National Park
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

                           (Erawan National Park, Kanchanaburi, Thailand)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าอุทยาน (ชาวไทย) ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท

                                                  ค่าเข้าอุทยาน (ชาวต่างชาติ) ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08.00 – 16.30 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

                           โทรศัพท์ : (+66) 034-574-222, 034-574-234, 061-652-2627

                           เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100066897145164

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                                       เว็บไซต์จังหวัดกาญจนบุรี http://www.Kanchanaburi.go.th     

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org   

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ