อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

  • อ่าน (2,259)
  • ByWebmaster
  • 16:52:24 | 9 ม.ค. 2566

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

Mu Ko Surin National Park, Phang Nga, Thailand

                อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง


แผนที่ตั้ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์(บนฝั่ง)


ประวัติ

                อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 84,375 ไร่ หรือ 135 ตารางกิโลเมตร มีสภาพที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร นอกเหนือจากการรับอิทธิพลจากคลื่นลม สภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ำใส อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการผสมผสานของน้ำที่ได้รับสารอาหารจากมวลน้ำเบื้องล่างที่ปะทะเกาะ ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารสำหรับปลาและสัตว์อื่นๆ

                ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแบบ Semidiurnal คือ น้ำขึ้นและน้ำลงอย่างละ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง และความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุดอาจถึง 3 เมตร ทำให้มีกระแสน้ำเลียบฝั่งค่อนข้างแรง

                เกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน้ำตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร กั้นอยู่ ในช่วงน้ำลงสามารถข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะ เป็นเกาะหินที่มีต้นไม้แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก พืชพรรณที่พบเป็นพืชป่าดิบชื้น เป็นแหล่งกำเนิดของแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=996


ท้องทะเลสีครามที่เกาะสุรินทร์เหนือ


ทะเลสีฟ้า หาดทรายขาว กับต้นไม้สีเขียว ภาพความงามที่ถ่ายจากมุมสูงในบริเวณเกาะสุรินทร์เหนือ


บริเวณชายหาด และจุดกางเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมอแกน ฝั่งเกาะสุรินทร์ใต้


การเดินทางไปจังหวัดพังงา

                - รถยนต์ (Car/ Bus) จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพังงา มีระยะทาง 763 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

                ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพังงา แต่สามารถใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งเป็นสนามบินจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 58 กิโลเมตร

                สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

                - รถยนต์ จากตัวจังหวัดพังงา ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (บนฝั่ง) มีระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

                - เรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (บนฝั่ง) มีท่าเรือคุระบุรี ให้บริการเรือทัวร์โดยสารของเอกชน ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1- 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดของเรือโดยสาร มีตารางการเดินเรือ ดังนี้

                        - จากท่าเรือคุระบุรี เวลา 09.00 น. ของทุกวัน ถึงที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ เวลาประมาณ 11.30 น.

                        - จากที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ เวลา 13.00 น. ของทุกวัน ถึงท่าเรือคุระบุรี เวลาประมาณ 15.30 น.


เวลาทำการเปิด - ปิด

                ฤดูกาลท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

                ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี


กิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง


อัตราค่าเข้าชม

                ค่าบริการเข้าอุทยาน : ชาวไทย | เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท (เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี/ นักบวช/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ : เข้าชมฟรี)

                                                ชาวต่างชาติ | เด็ก 250 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท

                ค่าบริการเรือทัวร์โดยสาร : ไป - กลับ (ท่าเรือคุระบุรี - ที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ)             

                                                     - เรือโดยสารทั่วไป ประมาณ 1,100  - 1,200 บาท/คน

                                                     - เรือเร็ว ประมาณ 1,700 บาท/คน


แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

                - เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมนก ชมป่า จากอ่าวช่องเขาขาด ไปยังหาดไม้งาม ด้วยระยะทาง 2 กิโลเมตร

                - ดำน้ำตื้นชมแนวปะการังตามจุดต่างๆของหมู่เกาะสุรินทร์

                - เยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน ที่ตั้งอยู่บนเกาะสุรินทร์ใต้

                - ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น


พระอาทิตย์ตกที่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์


ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว

                - ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม

                - ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว

                - ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด

                - ไม่ทิ้งขยะลงในท้องทะเล

                - หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง


                นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                                อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

                                (Mu Ko Surin National Park, Phang Nga, Thailand)

                                ระดับความนิยม :

                                อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย | เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

                                                        (เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี/ นักบวช/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ : เข้าชมฟรี)

                                                        ชาวต่างชาติ | เด็ก 250 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท

                                เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

                                                     ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี

                                ตั้งอยู่ที่ : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

                                โทรศัพท์ : (+66) 0 7647 2145, 0 7647 2146

                                เว็บไซต์ : https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=996

                                Facebook : https://www.facebook.com/MukosurinNP

                                ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                            เว็บไซต์จังหวัดพังงา http://www.phangnga.go.th

                                                            สำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยว จังหวัดพังงา https://phangnga.mots.go.th

                                                            เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ

น้ำตกสายรุ้ง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

น้ำตกสายรุ้ง (Sairung Waterfall) เป็นน้ำตกเล็กๆ ทว่ามีความสวยงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ในอำเภอตะกั่วป่า

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ