5 สถานที่สักการะ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" รอบกรุง วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราช

  • อ่าน (2,261)
  • ByWebmaster
  • 17:28:49 | 27 ธ.ค. 2565

5 สถานที่สักการะ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" รอบกรุง

วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราช

             เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์แรก และพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี ผู้ทรงกอบกู้เอกราชบ้านเมืองให้กลับคืนมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2310 วันนี้ Palanla ได้รวบรวม 5 สถานที่สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มาให้ทุกท่านได้ไปกราบสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันค่ะ


แผนที่ตั้ง 5 สถานที่สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รอบกรุงเทพมหานคร 


พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม (ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

             พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม (Wangderm Palace) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าได้สำเร็จ พระราชวังแห่งนี้  จุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล และอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้น อีกทั้ง พระราชวังแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4  

             ภายในบริเวณพระราชวังเดิม ยังมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ท้องพระโรง พระที่นั่งขวางพระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหมู่อาคารอื่นๆ ได้แก่ ศาลศีรษะปลาวาฬ เรือนเขียว และป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่เคยใช้เป็นด่านเก็บภาษีปากเรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกด้วย

             กฎระเบียบ การเข้าชมพระราชวังเดิม คือ ควรสวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว หรือกระโปรงคลุมเข่า ห้ามใส่รองเท้าแตะ และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/โทรศัพท์มือถือภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิฯเท่านั้น

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง พระราชวังเดิม มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

พิกัด GPS : 13°44'34.1"N 100°29'23.0"E


วัดอรุณราชวราราม(ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

             วัดอรุณราชวราราม (Wat Arun Ratchawararam) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีชื่อว่า “วัดมะกอก” และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดแจ้ง” เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรี โดยเสด็จกรีฑาทัพมาทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พระองค์ทรงอธิษฐานว่าหากรุ่งแจ้งที่ใดก็จะขึ้นมาที่นั่น ซึ่งได้เสด็จมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง” จากหลักฐานภาพแกะสลักไม้จากกรมศิลปากร บอกเล่าเรื่องราวไว้ว่าครั้งหนึ่ง “โบสถ์น้อย” เคยเป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ของ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่หน้าพระปรางค์วัดอรุณ ถือได้ว่าเป็นโบสถ์เก่าหลังแรกของวัดเมื่อครั้งอดีตค่ะ

                ภายในโบสถ์น้อยประดิษฐานประธานขนาดใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา นามว่า หลวงพ่อรุ่งมงคล และยังเป็นที่ตั้งของ “ศาลพระเจ้ากรุงธนบุรี” หรือ “ศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์” ที่สร้างมาเป็นร้อยกว่าปี และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2 องค์ ให้ผู้ที่มาเยือนได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วย 

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง วัดอรุณราชวราราม มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

พิกัด GPS : 13°44'38.2"N 100°29'21.8"E


วัดหงส์รัตนาราม (ที่ตั้ง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งแรกในประเทศไทย)

             วัดหงส์รัตนาราม (Wat Hongratanaram) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่ตามตำนานเล่าว่า ศาลพระเจ้าตากที่วัดหงส์รัตนารามแห่งนี้ เป็น ศาลพระเจ้าตากแห่งแรกในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากเหตุการณ์ในอดีตได้กล่าวไว้ว่า “หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกประหารชีวิต ณ บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ได้มีการอัญเชิญพระบรมศพผ่านวัดหงส์รัตนาราม มีหลวงจีนเดินนำขบวนพระบรมศพผ่านวัดหงส์ อีกคนหนึ่งถือพานรองพระโลหิต และหลวงจีนหนึ่งในขบวนที่ถือพานรองพระโลหิต ได้หันไปเห็นพระเจ้าตากไร้พระเศียรยืนอยู่ที่พระอุโบสถของวัด หลวงจีนผู้นั้นก็ตกใจจนทำพานรองพระโลหิตในมือหล่น และได้นำดินที่มีพระโลหิตของพระเจ้าตากมาปั้นเป็นรูปพระองค์ แล้วตั้งศาลพระเจ้าตากไว้ภายในศาลไม้ที่ตำแหน่งนั้น โดยตำแหน่งที่ว่านั้น ก็คือบริเวณต้นโพธิ์ที่อยู่ใกล้กับศาลปัจจุบันนั่นเอง

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง วัดหงส์รัตนาราม มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

พิกัด GPS : 13°44'22.6"N 100°29'17.2"E


วัดอินทารามวรวิหาร (ที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
)

             วัดอินทารามวรวิหาร (Wat Intharam Worawiharn)ตั้งอยู่ที่เขตธนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาคู่กับเมืองธนบุรีครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี พร้อมกับปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์  และเคยเสด็จประพาส ทรงประสบว่าเป็นวัดที่มีความสงบวิเวก เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม จึงได้มีพระราชศรัทธาทำนุบำรุง  ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งศาสนวัตถุ และศาสนสถานครั้งใหญ่ แล้วทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ในคราวที่ว่างเว้นจากงานราชกิจ พระองค์ทรงอุทิศเวลาเสด็จมาประทับแรมทรงศีล และปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ วัดอินทารามหลายวาระด้วยกัน โดยมีพระแท่นบรรทม เป็นอนุสรณ์หลักฐานยืนยัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วิหารเล็ก) ภายในวัดอินทาราม

             ประการสำคัญที่สุดคือ เป็นสถานที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย พระอัครมเหสีของพระองค์ท่าน ถึงแม้ ในเวลาต่อมา ได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพไปแล้ว พระบรมอัฐิของทั้ง 2 พระองค์ก็ได้บรรจุไว้ในเจดีย์กู้ชาติ ส่วนพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้นำไปบรรจุไว้ในพระพุทธรูปประจำรัชสมัยของพระองค์ท่าน คือ พระพุทธรูปฉลองพระองค์  ที่ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารใหญ่  ภายในวัดอินทารามเช่นเดียวกัน

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง วัดอินทารามวรวิหาร มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 31 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

พิกัด GPS : 13°43'23.7"N 100°29'00.5"E


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)

             พระบรมราชานุสาวรีย์ (Taksin Maharat Monument) แห่งนี้ประดิษฐานอย่างโดดเด่น อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานในลักษณะทรงม้า พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ความสูงจากเท้าม้าถึงยอดพระมาลา 9 เมตร ฐานอนุสาวรีย์เป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8.90 เมตร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 3.90 เมตร สองด้านของแท่นฐานมีรูปปั้นนูนด้านละ 2 กรอบรูป ถ่ายทอดภาพประวัติศาสตร์ 4 กรอบ คือ รูปประชาชนทุกวัยแสดงอาการโศกเศร้าหมดความหวังเมื่อกรุงแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อสู้ข้าศึก รูปประชาชนพลเมืองมีความสุขที่กอบกู้อิสรภาพได้สำเร็จ

            อนุสาวรีย์แห่งนี้ เปิดปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 และในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ สักการะพระบรมรูป เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 29 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม

พิกัด GPS : 13°43'34.3"N 100°29'35.1"E

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

น้ำตกไทรโยคใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

น้ำตกไทรโยคใหญ่ (Sai Yok Yai Waterfall) เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งเมืองกาญจนบุรี ด้วยความงามของม่านน้ำอันยิ่งใหญ่ที่ไหลรินลงมาจากหน้าผาสูงและกลายเป็นสายน้ำที่ทอดยาว รายล้อมไปด้วยป่าไม้ร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ต้นจามจุรียักษ์ (Giant Monkey Pod Tree) อายุกว่า 100 ปี ที่ยืนตระหง่าน แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจ คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน

อ่านต่อ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ