12 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

  • อ่าน (1,366)
  • ByWebmaster
  • 11:46:39 | 10 ส.ค. 2565

12 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

Top 12 Travel Destinations in Sukhothai, Thailand

             จังหวัดสุโขทัยเป็นราชธานีเก่าที่เคยรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 เมืองสุโขทัยจึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามากมาย โดยเฉพาะแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือสถาปัตกรรมและศิลปกรรมเมื่อในอดีตเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เที่ยวชมศึกษา นอกจากนี้ในจังหวัดสุโขทัยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและทิวทัศน์ที่สวยงาม วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรร 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสุโขทัยมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้  


แผนที่ 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสุโขทัย


1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

             อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) เป็นแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสุโขทัย เนื่องด้วยฐานะของเมืองที่เคยเป็นราชธานีเก่าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยที่มีอำนาจรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในช่วงพุธศตวรรษที่ 18–19 จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานจำนวนมากถึง 217 แห่ง โดยมีโบราณสถานสำคัญอย่างพระราชวังและวัดหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมือง และมีวัดต่างๆ กระจายตัวไปทั่วทั้งเมือง ถือเป็นมรดกโลกและโบราณสถานที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดสุโขทัยที่ควรค่าการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองสุโขทัย ไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 17°01'07.6"N 99°42'23.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1044 


2. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

             พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (King Ramkhamhaeng Monument) ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีลักษณะเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าขององค์จริง อยู่ในอิริยาบทประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน บริเวณแท่นฐานประดับด้วยภาพแผ่นจำหลักนูนที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์ในสมัยสุโขทัย และบริเวณใกล้กันยังมีกระดิ่งพ่อขุนที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดิ่งแห่งความสุขอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 17°01'11.8"N 99°42'16.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1038 


3. วัดมหาธาตุ

             วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat) ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเป็นวัดที่สำคัญที่สุดประจำอาณาจักรสุโขทัยเนื่องจากมีฐานะเป็นวัดหลวง ภายในบริเวณวัดมหาธาตุจึงมีอาณาเขตกว้างใหญ่ รวมทั้งมีพื้นที่ของบึงขนาดใหญ่อีกด้วย ภายในบริเวณประกอบด้วยโบราณสถานมากมาย เช่น เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระประธานองค์ใหญ่ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์รายจำนวนมากถึงสองร้อยองค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีต โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดใช้ศิลปะสุโขทัยแท้ที่มีความงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การเดินทาง : จาก ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดมหาธาตุมีระยะทางประมาณ 550 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 14°21'25.2"N 100°34'03.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดมหาธาตุ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=173  


4. วัดศรีสวาย

             วัดศรีสวาย (Wat Si Sawai) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ตรงที่พระปรางค์ 3 ยอดแบบขอมที่สร้างด้วยศิลปะลพบุรีที่มีลวดลายปูนปั้นที่งดงาม แตกต่างจากโบราณสถานอื่นๆ ในละแวกเดียวกันที่ใช้ศิลปะสุโขทัย และพระปรางค์ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ในอดีตที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ต่อมาภายหลังได้มีการต่อเติมวิหารขึ้นที่บริเวณด้านหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดในพุทธศาสนาไปตามคตินิยมของยุคสมัย

การเดินทาง : จาก ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดศรีสวาย มีระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 17°00'49.4"N 99°42'08.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดศรีสวาย ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=174


5. วัดศรีชุม

             วัดศรีชุม (Wat Si Chum) เป็นหนึ่งในโบราณสถานภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง วัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดเล็กที่คงเหลือแต่เพียงซากผนังของวิหารกับองค์พระพุทธรูปเท่านั้น โดยองค์พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่มีนามว่า "พระอจนะ" ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้อีกด้วย

การเดินทาง : จาก ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดศรีชุม มีระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 19:00 น.

พิกัด GPS : 17°01'37.0"N 99°41'35.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดศรีชุม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=171


6. วัดตระพังทอง

             วัดตระพังทอง (Wat Traphang Thong) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองสุโขทัยที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยตั้งชื่อวัดตาม "สระตระพังทอง" ซึ่งเป็นสระน้ำที่อยู่ภายในบริเวณวัด เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่บริเวณเกาะกลางน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มโบราณสถานสำคัญของวัดพระพังทองอย่างเช่นมณฑป พระอุโบสถ และเจดีย์ที่สร้างด้วยพุทธศิลป์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดตระพังทอง มีระยะทางประมาณ 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 17°01'03.2"N 99°42'32.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดตระพังทอง ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1039 


7. วัดสะพานหิน

             วัดสะพานหิน (Wat Saphan Hin) เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากเชิงเขาขึ้นไป วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย บริเวณวัดโดดเด่นด้วยพระประธานปางยืนองค์ใหญ่นามว่าพระอัฏฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัยที่นิยมสร้างกันในสมัยสุโขทัยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศิลป์ในประเทศศรีลังกา นอกจากนี้บริเวณด้านบนเนินเขานี้ยังเป็นจุดชมวิวในมุมกว้างของเมืองสุโขทัยอีกด้วย

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดสะพานหิน มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°01'23.1"N 99°40'36.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดสะพานหิน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1041 


8. ทุ่งทะเลหลวง (เกาะรูปหัวใจ)

             ทุ่งทะเลหลวง (เกาะรูปหัวใจ) (The Holy Heartland - Talayluang) เป็นแก้มลิงที่เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยทิวเขาหลวง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม แก้มลิงแห่งนี้จัดสร้างขึ้นตามโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้กักเก็บน้ำจากแม่น้ำยม และมีเกาะกลางน้ำเป็นรูปหัวใจซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในการจัดสร้างของชาวเมืองสุโขทัย นอกจากนี้บนเกาะเป็นที่ตั้งของมณฑปที่ภายในประดิษฐาน "พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย" พระพุทธรูปเนื้อสัมริดปางมาริชัยที่มีความเก่าแก่กว่า 700 ปี ชาวเมืองจึงเรียกเกาะแห่งนี้ว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง ทุ่งทะเลหลวง (เกาะรูปหัวใจ) มีระยะทางประมาณ 16.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°03'00.7"N 99°47'34.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ทุ่งทะเลหลวง (เกาะรูปหัวใจ) ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1037 


9. ศาลพระแม่ย่า

             ศาลพระแม่ย่า (Phra Mae Ya Shrine) เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือกันมาแต่ช้านาน ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่ย่าซึ่งมีลักษณะเป็นเทวรูปหินที่สลักเป็นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์ ประทับยืนตรง แขนทั้งสองข้างแนบพระวรกาย เทวรูปนี้ได้รับการสันนิษฐานว่าคือพระนางเสืองผู้เป็นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นพระแม่ย่าของพระยาเลอไท ชาวเมืองเชื่อกันว่าพระแม่ย่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจึงนิยมมาไหว้สักการะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง ศาลพระแม่ย่า มีระยะทางประมาณ 15.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:00 น. – 19:30 น.

พิกัด GPS : 17°00'18.8"N 99°49'32.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลพระแม่ย่า ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1042 


10. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

             อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (Ramkhamhaeng National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเรียกกันว่าป่าเขาหลวง ภายในอุทยานมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน และมียอดเขาสูงหลายแห่งที่เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เช่น เขาหลวง และ เขาพระแม่ย่า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกลำเกลียว ถ้ำนารายณ์ ถ้ำพระแม่ย่า นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาวโดยทางอุทยานจะมีลานกางเต็นท์และบ้านพักจำนวนหนึ่งไว้ให้บริการ

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีระยะทางประมาณ 24.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°52'38.9"N 99°41'35.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1045 


11. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

             อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai Historical Park) ถือเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เนื่องจากเคยเป็นเมืองที่มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่ 6 และเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในฐานะเมืองลูกหลวงของกรุงสุโขทัย ภายในบริเวณเต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีผลงานทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และเป็นศิลปกรรมไทยในช่วงยุคแรกๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ชนรุ่นหลังได้เที่ยวชมศึกษา

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 17°25'34.1"N 99°47'19.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1043 


12. วัดพิพัฒน์มงคล

             วัดพิพัฒน์มงคล (Wat Pipat Mongkol) เป็นวัดที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย ภายในบริเวณวัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทรงไทยโบราณที่ใช้ศิลปะล้านนา และภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำแท้ที่สร้างด้วยศิลปะสุโขทัยอายุราว 500 ปีซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามอีกหลายแห่งอย่างเช่น มหาวิหารหลวงพ่อทองคำ หอคำหลวง โบสถ์เรือนแก้ว และลานศึกษาพระปริยัติธรรม

การเดินทาง : จาก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ไปยัง วัดพิพัฒน์มงคล มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. - 17:00 น.

พิกัด GPS : 17°19'21.6"N 99°33'03.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพิพัฒน์มงคล ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=809


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย http://www.sukhothai.go.th

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดนันตาราม (Wat Nantaram) เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่เมื่อในอดีต มีเอกลักษณ์จากวิหารไม้สักทั้งหลังที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าแท้อย่างวิจิตรงดงาม ภายในบริเวณมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงธนบัตรเก่าและข้าวของเครื่องใช้โบราณ นอกจากนี้ในช่วงวันสำคัญทางศาสนายังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่บริเวณหน้าวิหารให้ได้ชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดติโลกอาราม (Wat Tilok Aram) เป็นวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้กว๊านพระเยา มีเพียงยอดเจดีย์เท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือไปชมวัดแห่งนี้ พร้อมสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาที่ได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้บนพื้นที่ด้านบน โดยไฮไลท์จะอยู่ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่จะมีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบพระธาตุเจดีย์วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

กว๊านพะเยา (Phayao Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่รองรับน้ำจากลำห้วยต่างๆ ไว้กว่า 18 สาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองพะเยา ภายในบริเวณมีความสวยงามจากทิวทัศน์ทางธรรมชาติของบึงน้ำขนาดใหญ่และทิวเขาที่โอบล้อม บริเวณริมฝั่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคคู่สีขาวสององค์ เป็นจุดแลนด์มาร์กแห่งกว๊านพะเยา ผู้คนนิยมมาชมวิว ถ่ายภาพ และชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ