พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

  • อ่าน (3,008)
  • ByWebmaster
  • 15:24:55 | 9 ส.ค. 2565

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

King Ramkhamhaeng Monument, Sukothai, Thailand 


พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

             พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (King Ramkhamhaeng Monument) ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในสมัยสุโขทัยที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงสุโขทัยเป็นอย่างมาก


แผนที่ตั้ง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (King Ramkhamhaeng Monument) จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย


ประวัติ

             พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยกรมศิลปากร พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นพระบรมรูปที่หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าขององค์จริง มีความสูง 3 เมตร อยู่ในอิริยาบทประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน แท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขรรค์ ลักษณะพระพักตร์ใช้ศิลปะเดียวกันกับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยตอนต้น บริเวณใกล้กับแท่นฐานประดับด้วยภาพแผ่นจำหลักนูนที่จารึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์ในสมัยสุโขทัย โดยมีภาพจำหลักดังกล่าวมีอยู่ด้วยกันสี่ภาพ ดังนี้

             ภาพที่ 1 เป็นภาพพ่อขุนรามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อ อรูจาครี ไปนบพระอัฏฐารส ณ วัดตะพานหิน ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ

             ภาพที่ 2 เป็นภาพจำลองจากเนื้อหาในศิลาจารึกว่า จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า


ภาพจำหลักนูนและข้อความจากศิลาจารึก

             ภาพที่ 3 เป็นภาพพ่อขุนรามคำแหงชนช้างกับขุนสามชน

             ภาพที่ 4 เป็นภาพชาวเมืองสุโขทัย บำเพ็ญศีล ทาน


ภาพจำหลักพระกรณียกิจ และวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยในอดีต


ภายในบริเวณยังมีภาพจำหลักอีกภาพซึ่งเป็นภาพของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขณะทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร

             อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และทรงมีพระปรีชาสามารถนานัปการ อาทิเช่น การประดิษฐ์อักษรไทย การปกครองแบบพ่อปกครองลูก และการให้ประชาชนได้ค้าขายอย่างเสรี


ประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยย่อ

             พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วง ขึ้นครองราชย์ประมาณปี พ.ศ. 1822 ถึง พ.ศ. 1842 ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องด้วยการต่อท้ายพระนามด้วยคำว่า "มหาราช" เนื่องจากทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน โดยพระราชกรณียกิจที่เป็นที่รู้จักไปทั่วคือการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย และการรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในสมัยนั้นให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากทั้งในด้านความสงบของบ้านเมือง การเมืองการปกครอง ปากท้องของประชาชน เศรษฐกิจ และศาสนา อีกทั้งอาณาเขตของกรุงสุโขทัยยังได้ขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พ่อขุนรามคำแหงสวรรคตในปี พ.ศ. 1842


พระบรมรูปอยู่ในอิริยาบทประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมนังคศิลาบาตร พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชน


กระดิ่งพ่อขุนที่สร้างจำลองแบบตามกระดิ่งที่ขุดได้จากฐานเจดีย์กลางเมืองสุโขทัย เชื่อกันว่าเป็นกระดิ่งแห่งความสุข


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสุโขทัย

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปยัง จังหวัดสุโขทัยโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 442 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ไปลงที่สถานีพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังจังหวัดสุโขทัยอีกประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home   

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพฯ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินสุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งสุโขทัย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองสุโขทัย ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.


อัตราค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย :

             ชาวไทย 10 บาท  ชาวต่างชาติ 40 บาท

ค่าบริการรถราง :

             ชาวไทย 10 บาท  ชาวต่างชาติ 20 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

                         (King Ramkhamhaeng Monument, Sukothai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท  ชาวต่างชาติ 40 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 055-697-241

                         เว็บไซต์ : http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/anusawaree1.htm   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                           เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย http://www.sukothai.go.th

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ