11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

  • อ่าน (4,162)
  • ByWebmaster
  • 13:43:00 | 13 มิ.ย. 2565

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok, Thailand

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok

             จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน   

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok
แผนที่ 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก


1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

             วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan) หรือ วัดใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานของพระวิหารเก่าแก่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางห้ามญาติความสูง 10 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพิษณุโลกมาอย่างช้านานอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองพิษณุโลก ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'26.0"N 100°15'44.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=590


2. วัดนางพญา

             วัดนางพญา (Wat Nang Phaya) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เซียนพระจากการค้นพบกรุพระเครื่อง “พระนางพญา” ในปี พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2497 ซึ่งพระนางพญาของวัดนี้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคี หรือพระเครื่อง 5 องค์ที่มีพุทธคุณสูงสุด โดยเชื่อกันว่าพระนางพญามีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยพระนางพญาเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมปางมารวิชัย บริเวณอกนูน และลำแขนอ่อนช้อย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกจึงนิยมแวะมาสักการะพระนางพญาที่วัดแห่งนี้

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง วัดนางพญา มีระยะทางประมาณ 130 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'21.4"N 100°15'43.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดนางพญา ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=589


3. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

             ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Somdej Phra Naraesuan Shrine) เป็นศาลทรงไทยโบราณตรีมุขที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของพระราชวังจันทน์ สร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าพระองค์จริงประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก อยู่ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'47.4"N 100°15'40.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=591


4. พระราชวังจันทน์

             พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace) เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย ภายในเขตพระราชวังจันทน์ มีวัดสำคัญอยู่สามแห่ง ได้แก่ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโบราณสถาน นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ที่อยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง พระราชวังจันทน์ มีระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิด 09:00 น. – 16:00 น. หยุดวันจันทร์

พิกัด GPS : 16°49'47.3"N 100°15'41.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระราชวังจันทน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=588


5. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

             ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan Maharat Camp) เป็นค่ายทหารภายในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหาลบกที่ 39 แต่เดิมมีชื่อว่าค่ายพิษณุโลก ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากในหลวงรัชกาลที่ 6 เป็น ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้พระราชสมภพ ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากจะเป็นสถานที่ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทหารที่จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับการทหาร ทั้งเครื่องแบบ อาวุธ ปืนใหญ่ที่ใช้ในการรบ รวมถึงภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตอีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:30 – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°49'52.5"N 100°15'17.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=587


6. น้ำตกแก่งโสภา

             น้ำตกแก่งโสภา (Namtok Kaeng Sopha) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำตกแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเข็กใหญ่ มีลักษณะน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาสามชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 40 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยป่าไม้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปีเนื่องจากมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู โดยในช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลแรงที่สุด ในฤดูร้อนจะสามารถมองเห็นชั้นของน้ำตกได้ชัดเจนที่สุด และในฤดูหนาวน้ำจะใสที่สุด

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง น้ำตกแก่งโสภา มีระยะทางประมาณ 49.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°52'18.1"N 100°50'06.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกแก่งโสภา ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1022 


7. แก่งลำน้ำเข็ก

             แก่งลำน้ำเข็ก (Kaeng Lam Nam Khek) เป็นลำน้ำขนาดกลางที่มีสายน้ำคดเคี้ยวซึ่งได้รับความนิยมในการเล่นล่องแก่งมากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก โดยสายน้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน และเส้นทางแต่ละช่วงจะมีความยากง่ายในการพายเรือล่องแก่งแตกต่างกันไปจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวสายผจญภัยเป็นอย่างมาก และนอกเหนือจากกิจกรรมล่องแก่งแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวอันเขียวขจีของป่าไม้ที่โอบล้อมอยู่โดยรอบอีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง แก่งลำน้ำเข็ก มีระยะทางประมาณ 63.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°51'18.3"N 100°39'57.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ แก่งลำน้ำเข็ก ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1023 


8. น้ำตกชาติตระการ

             น้ำตกชาติตระการ (Chat Trakan Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตระการ มีลักษณะเป็นน้ำตกเจ็ดชั้นที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแตกต่างกันไป โดยบางชั้นไหลลงมาจากหน้าผาสูง บางชั้นไหลลงมาเป็นม่านน้ำตกสีขาว และบางชั้นมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำตกแต่ละชั้นตั้งชื่อตามธิดาท้าวสามมนต์ในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ได้แก่ มะลิวัลย์ กรรณิการ์ การะเกด ยี่สุ่นเทศ เกศเมือง เรืองยศ และรจนา

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง น้ำตกชาติตระการ มีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°17'52.3"N 100°41'00.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกชาติตระการ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1020 


9. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณรอยต่อของสามจังหวัด ได้แก่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในอุทยานมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีต โดยสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งนี้ เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ทุ่งดอกกระดาษ ผาชูธง และโรงเรียนการเมืองการทหาร

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น.

พิกัด GPS : 17°00'14.6"N 100°59'39.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1021 


10. ชิงช้าต้นไม้ ที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทย

Wooden Swing at Ban Suan Chom View

             ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) เป็นจุดชมวิวบนต้นไม้รูปหัวใจที่ตั้งอยู่ในบ้านสวนชมวิวภูรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวเมืองออกไป 58 กิโลเมตร บ้านสวนชมวิวภูรักไทยเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ของหมู่บ้านรักไทยที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ และได้ลองสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งก็มีชิงช้าชมวิวสวยๆ แห่งนี้อยู่ด้วย โดยจุดชมวิวบนต้นไม้สามารถมองออกไปเห็นทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัดคือ นครสวรรค์ ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ไกลสุดสายตา หากมาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวเวลาจะได้สัมผัสทั้งทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วย

การเดินทาง : ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°43'30.8"N 100°37'32.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  ชิงช้าต้นไม้ ที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทย ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2382
 

11. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

Thung Salaeng Luang National Park

             อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด จุดเด่นของอุทยานฯ คือผืนป่าที่มีทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่โดยนอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จุดเด่นๆ มีอยู่ 3 แห่งได้แก่ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน และทุ่งนางพญา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ในช่วงฤดูหนาวทุ่งหญ้าเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีทองคล้ายทุ่งหญ้าสะวันน่า ส่วนช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าก็มีสีเขียวสดชื่น เคล้าสายหมอกขาวที่ลอยอ้อยอิ่ง พร้อมกับดอกไม้ป่าที่อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสวยงามและความประทับใจ

การเดินทาง : การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สามารถเข้าได้หลายทาง ทางที่สะดวกที่สุดคือ จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

พิกัด GPS : 16°43'43.8"N 100°46'36.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2383


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                            เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th

                            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                            บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

14 จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก สุด Wow ทั่วไทย

เวลาที่เราได้เดินทางออกท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ เรามักจะพบอะไรๆที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ วิถีชีวิตใหม่ๆ อาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ แถมยังได้สัมผัสบรรยากาศ ที่ต่างจากที่เราได้สัมผัสเป็นประจำ วันนี้ Palanla เลยจะพาไปสัมผัสวิวพระอาทิตย์ตกดินทั่วไทย ทั้ง 14 จุด ที่เค้าว่ากันว่า เวลาที่พระอาทิตย์ตกในแต่ละที่นั้น มันจะเผยความงามออกมาไม่เหมือนกัน ล้วนแต่แสดงเอกลักษณ์ที่ต่างกัน ทั้งแสง สี ก้อนเมฆ และทิวทัศน์ที่เป็นฉากหลัง

อ่านต่อ

พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม (Wangderm Palace) ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ