11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

  • อ่าน (6,444)
  • ByWebmaster
  • 23:04:06 | 3 ส.ค. 2566

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok, Thailand

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok

             จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน   

Top 11 Travel Destinations in Phitsanulok
แผนที่ 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก


1.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

             วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan) หรือ วัดใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานของพระวิหารเก่าแก่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส พระพุทธรูปปางห้ามญาติความสูง 10 เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพิษณุโลกมาอย่างช้านานอีกด้วย

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองพิษณุโลก ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'26.0"N 100°15'44.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=590


2. วัดนางพญา

             วัดนางพญา (Wat Nang Phaya) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก เพราะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เซียนพระจากการค้นพบกรุพระเครื่อง “พระนางพญา” ในปี พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2497 ซึ่งพระนางพญาของวัดนี้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคี หรือพระเครื่อง 5 องค์ที่มีพุทธคุณสูงสุด โดยเชื่อกันว่าพระนางพญามีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยพระนางพญาเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมปางมารวิชัย บริเวณอกนูน และลำแขนอ่อนช้อย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกจึงนิยมแวะมาสักการะพระนางพญาที่วัดแห่งนี้

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง วัดนางพญา มีระยะทางประมาณ 130 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'21.4"N 100°15'43.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดนางพญา ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=589


3. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

             ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Somdej Phra Naraesuan Shrine) เป็นศาลทรงไทยโบราณตรีมุขที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของพระราชวังจันทน์ สร้างขึ้นโดยกรมศิลปากรเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าพระองค์จริงประทับนั่ง พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก อยู่ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 16°49'47.4"N 100°15'40.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=591


4. พระราชวังจันทน์

             พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace) เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย ภายในเขตพระราชวังจันทน์ มีวัดสำคัญอยู่สามแห่ง ได้แก่ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโบราณสถาน นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ที่อยู่ใกล้กับบริเวณทางเข้าเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง พระราชวังจันทน์ มีระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิด 09:00 น. – 16:00 น. หยุดวันจันทร์

พิกัด GPS : 16°49'47.3"N 100°15'41.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระราชวังจันทน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=588


5. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

             ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan Maharat Camp) เป็นค่ายทหารภายในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหาลบกที่ 39 แต่เดิมมีชื่อว่าค่ายพิษณุโลก ต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่จากในหลวงรัชกาลที่ 6 เป็น ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้พระราชสมภพ ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากจะเป็นสถานที่ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทหารที่จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับการทหาร ทั้งเครื่องแบบ อาวุธ ปืนใหญ่ที่ใช้ในการรบ รวมถึงภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตอีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:30 – 16:30 น.

พิกัด GPS : 16°49'52.5"N 100°15'17.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=587


6. น้ำตกแก่งโสภา

             น้ำตกแก่งโสภา (Namtok Kaeng Sopha) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำตกแห่งนี้มีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเข็กใหญ่ มีลักษณะน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันลงมาสามชั้น มีความสูงโดยรวมประมาณ 40 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยป่าไม้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปีเนื่องจากมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู โดยในช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลแรงที่สุด ในฤดูร้อนจะสามารถมองเห็นชั้นของน้ำตกได้ชัดเจนที่สุด และในฤดูหนาวน้ำจะใสที่สุด

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง น้ำตกแก่งโสภา มีระยะทางประมาณ 49.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°52'18.1"N 100°50'06.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกแก่งโสภา ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1022 


7. แก่งลำน้ำเข็ก

             แก่งลำน้ำเข็ก (Kaeng Lam Nam Khek) เป็นลำน้ำขนาดกลางที่มีสายน้ำคดเคี้ยวซึ่งได้รับความนิยมในการเล่นล่องแก่งมากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก โดยสายน้ำจะไหลแรงในช่วงฤดูฝน และเส้นทางแต่ละช่วงจะมีความยากง่ายในการพายเรือล่องแก่งแตกต่างกันไปจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวสายผจญภัยเป็นอย่างมาก และนอกเหนือจากกิจกรรมล่องแก่งแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวอันเขียวขจีของป่าไม้ที่โอบล้อมอยู่โดยรอบอีกด้วย

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง แก่งลำน้ำเข็ก มีระยะทางประมาณ 63.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°51'18.3"N 100°39'57.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ แก่งลำน้ำเข็ก ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1023 


8. น้ำตกชาติตระการ

             น้ำตกชาติตระการ (Chat Trakan Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาตระการ มีลักษณะเป็นน้ำตกเจ็ดชั้นที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแตกต่างกันไป โดยบางชั้นไหลลงมาจากหน้าผาสูง บางชั้นไหลลงมาเป็นม่านน้ำตกสีขาว และบางชั้นมีแอ่งน้ำกว้างเหมาะกับการเล่นน้ำ น้ำตกแต่ละชั้นตั้งชื่อตามธิดาท้าวสามมนต์ในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ได้แก่ มะลิวัลย์ กรรณิการ์ การะเกด ยี่สุ่นเทศ เกศเมือง เรืองยศ และรจนา

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง น้ำตกชาติตระการ มีระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°17'52.3"N 100°41'00.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกชาติตระการ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1020 


9. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณรอยต่อของสามจังหวัด ได้แก่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในอุทยานมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีต โดยสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งนี้ เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ทุ่งดอกกระดาษ ผาชูธง และโรงเรียนการเมืองการทหาร

การเดินทาง : จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น.

พิกัด GPS : 17°00'14.6"N 100°59'39.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1021 


10. ชิงช้าต้นไม้ ที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทย

             ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) เป็นจุดชมวิวบนต้นไม้รูปหัวใจที่ตั้งอยู่ในบ้านสวนชมวิวภูรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวเมืองออกไป 58 กิโลเมตร บ้านสวนชมวิวภูรักไทยเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ของหมู่บ้านรักไทยที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ และได้ลองสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งก็มีชิงช้าชมวิวสวยๆ แห่งนี้อยู่ด้วย โดยจุดชมวิวบนต้นไม้สามารถมองออกไปเห็นทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัดคือ นครสวรรค์ ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ไกลสุดสายตา หากมาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวเวลาจะได้สัมผัสทั้งทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วย

การเดินทาง : ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย ตั้งอยู่ที่ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°43'30.8"N 100°37'32.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  ชิงช้าต้นไม้ ที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทย ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2382
 

11. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

             อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด จุดเด่นของอุทยานฯ คือผืนป่าที่มีทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่โดยนอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จุดเด่นๆ มีอยู่ 3 แห่งได้แก่ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งโนนสน และทุ่งนางพญา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ในช่วงฤดูหนาวทุ่งหญ้าเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีทองคล้ายทุ่งหญ้าสะวันน่า ส่วนช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าก็มีสีเขียวสดชื่น เคล้าสายหมอกขาวที่ลอยอ้อยอิ่ง พร้อมกับดอกไม้ป่าที่อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสวยงามและความประทับใจ

การเดินทาง : การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สามารถเข้าได้หลายทาง ทางที่สะดวกที่สุดคือ จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

พิกัด GPS : 16°43'43.8"N 100°46'36.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/2383


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                            เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th

                            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                            บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ