วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (3,851)
  • ByWebmaster
  • 14:08:38 | 1 มิ.ย. 2565

วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Thammikarat, Ayutthaya Province, Thailand

              วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ซึ่งเป็นอาณาจักรยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดเต็มไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่าง และยังมีงานพุทธศิลป์ที่หาชมได้ยากปรากฏอยู่หลายแห่ง


ประวัติ

              วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่าเดิมวัดแห่งนี้ชื่อ “วัดมุขราช” สร้างขึ้นโดยพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ผู้ครองเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ซึ่งเป็นอาณาจักรยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระเจ้าธรรมิกราชผู้เป็นพระราชโอรสจึงทรงสร้างวัดธรรมิกราชขึ้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าวัดแห่งนี้เคยได้รับการบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยทรงสร้างวิหารทรงธรรมขนาด 9 ห้องเพื่อสดับพระธรรมเทศนาในวันพระ นับเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่สุดในศิลปะอยุธยา ทว่า ถูกไฟไหม้เสียหายเมื่อครั้งกรุงศรีแตกครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2310

              ปัจจุบันวัดธรรมิกราชเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง ภายในวัดมีงานพุทธศิลป์ที่หาชมได้ยากปรากฏอยู่หลายแห่ง อาทิ

              วิหารพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งพระราชมเหสีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างขึ้นตามคำอธิษฐานที่ทรงขอให้พระราชธิดาทรงหายประชวร

              พระพุทธไสยาสน์ เป็นองค์พระนอน ความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก

              พระประธานภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

              พระเจดีย์สิงห์ล้อม เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างโดดเด่นที่สุดภายในวัด โดยมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆ ตรงที่มักเป็นรูปปูนปั้นช้างล้อม หรือหากปั้นเป็นรูปสิงห์ก็ปั้นล้อมไว้เพียง 4 มุม 4 ทิศ ทว่า พระเจดีย์แห่งนี้มีสิงห์ล้อมถึง 52 ตัวด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปะจีนและขอมนั่นเอง

              นอกจากนี้ยังมี “เศียรธรรมิกราช” เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดศิลปะอู่ทองขนาดใหญ่ที่หลงเหลือเพียงส่วนเศียร ความสูงประมาณ 2 เมตร พระพักตร์เหลี่ยม มีความเคร่งขรึม พระเนตรเปิดกว้างเหลือบลงต่ำเล็กน้อย พระโอษฐ์แบะกว้าง ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อแก่” ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา ถือเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย


พระธรรมิกราชจำลอง


พระเจดีย์สิงห์ล้อม เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างโดดเด่นที่สุดภายในวัดธรรมิกราช


ตามตำนานกล่าวว่าพระเจ้าธรรมิกราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงสร้างวัดธรรมิกราชขึ้นในสมัยเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ซึ่งเป็นอาณาจักรยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา


พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐานภายในบริเวณวัดธรรมิกราช 


การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกรุงเทพมหานคร

              - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  

              - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  


การเดินทางไปวัดธรรมิกราช

              วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระราชวังโบราณ ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 5 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

              เปิดทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.


นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในวัดธรรมิกราช


อัตราค่าเข้าชม

              ไม่เสียค่าเข้าชม


ภาพจิตรกรรม “เศียรธรรมิกราช” เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดศิลปะอู่ทองขนาดใหญ่ที่หลงเหลือเพียงส่วนเศียร ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา


พระพุทธไสยาสน์ ความยาว 12 เมตร


พระพุทธไสยาสน์หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดธรรมิกราช

              ชมวิหารพระพุทธไสยาสน์ สักการะพระพุทธไสยาสน์ความยาว 12 เมตร

              สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว ซึ่งเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ

              และชมพระเจดีย์สิงห์ล้อม ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัดอื่นๆ ที่มักเป็นรูปปูนปั้นช้างล้อม หรือรูปสิงห์ล้อมเพียง 4 มุม 4 ทิศ ทว่า พระเจดีย์แห่งนี้มีสิงห์ล้อมถึง 52 ตัว  


พระเจดีย์สิงห์ล้อม วัดธรรมิกราช เป็นวัดเพียงแห่งเดียวที่สร้างสิงห์ล้อมถึง 52 ตัว 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

              ตลอดทั้งปี   


             
 
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดธรรมิกราช สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดธรรมิกราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                         (Wat Thammikarat, Ayutthaya Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม :ไม่เสียค่าเข้าชม   

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                         โทรศัพท์ : (+66) 0 3524 2284

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                          เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                          เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ