13 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (11,994)
  • ByWebmaster
  • 15:12:19 | 12 ม.ค. 2567

13 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

Top 13 Travel Destinations in Lopburi, Thailand

            จังหวัดลพบุรีเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ในอดีตที่เรียกว่าเมืองละโว้ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของกรุงศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรีจึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถานอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีวัดวาอาราม และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่หลายแห่ง รวมทั้งฝูงลิงมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งวันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรีมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้  


แผนที่ 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี


1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (King Narai the Great Monument) เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นกลางวงเวียนพระนารายณ์และเป็นแลนด์มาร์กบริเวณใจกลางเมืองลพบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เป็นพระบรมรูปโลหะรมดำ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ในพระอิริยาบทประทับยืน ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ พระบาทซ้ายวางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่ออาณาจักรอยุธยา และเมืองลพบุรี

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองลพบุรี ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีระยะทางประมาณ 200 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 14°47'58.3"N 100°39'11.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=553


2. พระปรางค์สามยอด

            พระปรางค์สามยอด (Phra Prang Sam Yod) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือประมาณแปดร้อยปีก่อนเพื่อใช้เป็นพุทธสถานลัทธิวัชรยานแห่งเมืองละโว้ พระปรางค์สามยอดมีลักษณะเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายน 3 องค์เชื่อมกันด้วยมุขกระสัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าออกทางทิศตะวันออก โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น ด้านหน้ามีวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยปัจจุบันสภาพวิหารเหลือผนังเพียง 2 ข้างเท่านั้น และลวดลายจิตรกรรมของพระปรางค์สามยอดก็ได้รับความเสียหายไปตามกาลเวลา เป็นโบราณสถานอีกแห่งของเมืองลพบุรีที่ควรค่าการไปเที่ยวชม

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง พระปรางค์สามยอด มีระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 14°48'10.2"N 100°36'50.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระปรางค์สามยอด ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=554


3. ศาลพระกาฬ

            ศาลพระกาฬ (Phra Kan Shrine) เป็นศาลที่ชาวลพบุรีให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬ และมีเทวรูปพระนารายณ์ประทับยืน 2 องค์ แต่เดิมนั้นศาลแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงซ้อนกันเป็นศาลสูงตามแบบขอมในช่วงพุทธศตวรรตที่ 16 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลเทพารักษ์ขึ้นมาบนฐานเดิมเพื่อให้เป็นศาลประจำเมืองในยุคนั้น และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยสถาปัตยกรรมทรงไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นหลังที่เห็นกันในปัจจุบัน และบริเวณโดยรอบยังมีฝูงลิงมากมายมาอาศัยอยู่ด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ศาลพระกาฬ มีระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°48'08.4"N 100°36'54.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลพระกาฬ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=559


4. พระนารายณ์ราชนิเวศน์

            พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ (Phra Narai Ratchanivet) เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับที่เมืองลพบุรี ที่นี่จึงเป็นทั้งที่ประทับ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง ปัจจุบันพระนารายณ์ราชนิเวศน์คงเหลือเพียงซากปรักหักพังและได้รับการบูรณะดูแลในฐานะโบราณสถานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอาคารต่างๆ ในอดีตแล้ว ภายในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ให้ศึกษาเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. – 17:30 น.

พิกัด GPS : 14°48'00.9"N 100°36'42.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=552


5. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (Wat Phra Sri Rattana Mahathat) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ภายในวัดแม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ยังมีเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ในอดีตหลงเหลืออยู่ให้ได้เที่ยวชม เช่น ศาลาเปลื้องเครื่อง วิหารหลวง พระอุโบสถ หมู่เจดีย์ราย และพระปรางค์ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรีอีกด้วย วัดแห่งนี้ผ่านช่วงเวลามาหลายยุค สถาปัตยกรรมภายในวัดจึงมีลักษณะผสมผสานและหลากหลายไปตามความนิยมของแต่ละยุคสมัย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวชม

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวันพุธ-อาทิตย์ 07:00 น. – 17:00 น. หยุดวันจันทร์-อังคาร

พิกัด GPS : 14°47'55.3"N 100°36'50.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=557


6. วัดเกริ่นกฐิน

            วัดเกริ่นกฐิน (Wat Kroen Ka Thin) เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี วัดแห่งนี้เป็นรู้จักจากชื่อเสียงของพระครูวิมลสมณวัตร หรือหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังของไทย ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น อุทยานธรรมพระพุทธกตัญญู พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารแก้ว และสถานปฏิบัติธรรมที่มีความสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดเกริ่นกฐิน มีระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°58'17.5"N 100°31'27.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดเกริ่นกฐิน ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=555


7. วัดคุ้งท่าเลา

            วัดคุ้งท่าเลา (Wat Khung Tha Lao) เป็นวัดที่มีประติมากรรมที่โดดเด่นงดงาม บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดสร้างด้วยประติมากรรมรูปหนุมานอ้าปาก และเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดจะพบกับซุ้มประตูอีกแห่งซึ่งเป็นประติมากรรมยักษ์ไมยราพในอิริยาบทเดียวกันซึ่งคล้ายภาพจำลองในเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทศน์มหาชาติและพระมาลัย และมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนให้ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดคุ้งท่าเลา มีระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 14°58'57.3"N 100°28'28.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดคุ้งท่าเลา ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=556


8. วัดห้วยแก้ว

            วัดห้วยแก้ว (Wat Huai Kaeo) เป็นวัดที่ผสมผสานงานศิลปะผ่านสถาปัตยกรรมของวัดทั้งไทย ขอม และพม่าเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือ “พระเจดีย์มหาเมตตารัตนะรังษี” ซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่สร้างขึ้นในแบบสุโขทัย ตั้งอยู่กลางบึงห้วยแก้ว ภายในเจดีย์ตกแต่งด้วยการจำลองบรรยากาศป่าไม้อันร่มรื่น ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวหยกขาว 8 องค์ที่นำมาจากพม่า วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปเยือนยังจังหวัดลพบุรี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดห้วยแก้ว มีระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 15°02'19.1"N 100°30'19.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดห้วยแก้ว ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=558


9. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง

            เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง (Pasak Chonlasit Dam & Ban Khok Salung Railway Bridge) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพัฒนานิคม บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสะพานรถไฟลอยน้ำที่ทอดตัวเลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไป ซึ่งหากนั่งรถไฟเที่ยวชมก็จะได้บรรยากาศอ่างเก็บน้ำจากสองข้างทางซึ่งมีความสวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสามารถชมวิวได้จากบริเวณพนังกั้นน้ำ ซึ่งจะมองเห็นสะพานรถไฟที่มีเส้นทางยาวไกลทอดข้ามเวิ้งน้ำไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวในจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง มีระยะทางประมาณ 60.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°59'35.2"N 101°01'21.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=932


10. จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง

            จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง (Khao Phraya Doenthong Viewpoint) เป็นจุดชมวิวบนเขาที่อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากด้านบนสามารถมองเห็นวิวป่าเขาอันกว้างใหญ่ รวมทั้งวิวของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาที่วิวสวยที่สุดจะเป็นช่วงเช้าที่แสงอาทิตย์สาดส่องกระทบกับผิวน้ำจนเป็นประกาย ภายในบริเวณยังมีจุดกางเต็นท์ในช่วงฤดูหนาวเพื่อตื่นมาชมทะเลหมอกผืนใหญ่และชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง มีระยะทางประมาณ 50.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 14°55'55.3"N 100°59'03.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=933


11. ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ

            ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ (Rai Wichan Sunflower Field) เป็นทุ่งทานตะวันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ มีแปลงดอกทานตะวันเรียงรายอยู่ในแปลงสองฝั่ง ตรงกลางเป็นทางเดินยาวให้เดินเที่ยวชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่เบ่งบานรับแสงอาทิตย์อย่างเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งไร่โดยมีฉากหลังเป็นแนวทิวเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก และยังมีจุดถ่ายภาพสวยๆ มากมายให้เก็บภาพประทับใจ โดยดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ มีระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°51'41.0"N 100°45'57.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=935


12. วัดเขาวงพระจันทร์

            วัดเขาวงพระจันทร์ (Wat Khao Wong Phrachan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวลพบุรี ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธโชค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย สามารถขึ้นไปสักการะบริเวณฐานองค์พระด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยจะมีการจัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดเขาวงพระจันทร์ มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 18.00 น. (ช่วงที่จัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ เปิด 24 ชั่วโมง)

พิกัด GPS : 14°58'01.0"N 100°41'50.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาวงพระจันทร์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=894


13. ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง

            ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง (Rai Khun Ramyong Sunflower Field) เป็นทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 75 ไร่ เปิดให้เที่ยวชมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ตัดกับสีของท้องฟ้าและมองเห็นแนวทิวเขาเป็นฉากหลังไกลออกไป ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยองจึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดมุมถ่ายภาพไว้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นที่นั่ง บันได รูปปั้น หรือซุ้มต่างๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจ

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°53'57.9"N 101°00'53.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=934
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : 

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ

  www.accuweather.com

- เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี

  http://www.lopburi.go.th    

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

  https://thai.tourismthailand.org/ 

- บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) 

  http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 

- สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศไทย

Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศไทย

- Google Map​ สามารถดาวน์โหลดได้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ