13 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (9,844)
  • ByWebmaster
  • 16:11:21 | 21 มี.ค. 2565

13 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี ประเทศไทย

Top 13 Travel Destinations in Lopburi, Thailand

            จังหวัดลพบุรีเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าแก่ในอดีตที่เรียกว่าเมืองละโว้ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของกรุงศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรีจึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณสถานอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังมีวัดวาอาราม และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่หลายแห่ง รวมทั้งฝูงลิงมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งวันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรีมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้  


แผนที่ 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดลพบุรี


1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (King Narai the Great Monument) เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นกลางวงเวียนพระนารายณ์และเป็นแลนด์มาร์กบริเวณใจกลางเมืองลพบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เป็นพระบรมรูปโลหะรมดำ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ในพระอิริยาบทประทับยืน ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ พระบาทซ้ายวางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่ออาณาจักรอยุธยา และเมืองลพบุรี

การเดินทาง : จาก ตัวเมืองลพบุรี ไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีระยะทางประมาณ 200 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 14°47'58.3"N 100°39'11.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=553


2. พระปรางค์สามยอด

            พระปรางค์สามยอด (Phra Prang Sam Yod) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือประมาณแปดร้อยปีก่อนเพื่อใช้เป็นพุทธสถานลัทธิวัชรยานแห่งเมืองละโว้ พระปรางค์สามยอดมีลักษณะเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายน 3 องค์เชื่อมกันด้วยมุขกระสัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าออกทางทิศตะวันออก โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น ด้านหน้ามีวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยปัจจุบันสภาพวิหารเหลือผนังเพียง 2 ข้างเท่านั้น และลวดลายจิตรกรรมของพระปรางค์สามยอดก็ได้รับความเสียหายไปตามกาลเวลา เป็นโบราณสถานอีกแห่งของเมืองลพบุรีที่ควรค่าการไปเที่ยวชม

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง พระปรางค์สามยอด มีระยะทางประมาณ 4.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 14°48'10.2"N 100°36'50.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระปรางค์สามยอด ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=554


3. ศาลพระกาฬ

            ศาลพระกาฬ (Phra Kan Shrine) เป็นศาลที่ชาวลพบุรีให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬ และมีเทวรูปพระนารายณ์ประทับยืน 2 องค์ แต่เดิมนั้นศาลแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยศิลาแลงซ้อนกันเป็นศาลสูงตามแบบขอมในช่วงพุทธศตวรรตที่ 16 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลเทพารักษ์ขึ้นมาบนฐานเดิมเพื่อให้เป็นศาลประจำเมืองในยุคนั้น และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยสถาปัตยกรรมทรงไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นหลังที่เห็นกันในปัจจุบัน และบริเวณโดยรอบยังมีฝูงลิงมากมายมาอาศัยอยู่ด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ศาลพระกาฬ มีระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°48'08.4"N 100°36'54.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลพระกาฬ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=559


4. พระนารายณ์ราชนิเวศน์

            พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ (Phra Narai Ratchanivet) เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับที่เมืองลพบุรี ที่นี่จึงเป็นทั้งที่ประทับ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง ปัจจุบันพระนารายณ์ราชนิเวศน์คงเหลือเพียงซากปรักหักพังและได้รับการบูรณะดูแลในฐานะโบราณสถานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอาคารต่างๆ ในอดีตแล้ว ภายในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ให้ศึกษาเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. – 17:30 น.

พิกัด GPS : 14°48'00.9"N 100°36'42.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=552


5. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (Wat Phra Sri Rattana Mahathat) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ภายในวัดแม้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ยังมีเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ในอดีตหลงเหลืออยู่ให้ได้เที่ยวชม เช่น ศาลาเปลื้องเครื่อง วิหารหลวง พระอุโบสถ หมู่เจดีย์ราย และพระปรางค์ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรีอีกด้วย วัดแห่งนี้ผ่านช่วงเวลามาหลายยุค สถาปัตยกรรมภายในวัดจึงมีลักษณะผสมผสานและหลากหลายไปตามความนิยมของแต่ละยุคสมัย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวชม

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีระยะทางประมาณ 4.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวันพุธ-อาทิตย์ 07:00 น. – 17:00 น. หยุดวันจันทร์-อังคาร

พิกัด GPS : 14°47'55.3"N 100°36'50.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=557


6. วัดเกริ่นกฐิน

            วัดเกริ่นกฐิน (Wat Kroen Ka Thin) เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี วัดแห่งนี้เป็นรู้จักจากชื่อเสียงของพระครูวิมลสมณวัตร หรือหลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังของไทย ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็น อุทยานธรรมพระพุทธกตัญญู พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารแก้ว และสถานปฏิบัติธรรมที่มีความสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดเกริ่นกฐิน มีระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°58'17.5"N 100°31'27.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดเกริ่นกฐิน ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=555


7. วัดคุ้งท่าเลา

            วัดคุ้งท่าเลา (Wat Khung Tha Lao) เป็นวัดที่มีประติมากรรมที่โดดเด่นงดงาม บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดสร้างด้วยประติมากรรมรูปหนุมานอ้าปาก และเมื่อเข้ามาในบริเวณวัดจะพบกับซุ้มประตูอีกแห่งซึ่งเป็นประติมากรรมยักษ์ไมยราพในอิริยาบทเดียวกันซึ่งคล้ายภาพจำลองในเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทศน์มหาชาติและพระมาลัย และมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยเชียงแสนให้ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดคุ้งท่าเลา มีระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 14°58'57.3"N 100°28'28.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดคุ้งท่าเลา ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=556


8. วัดห้วยแก้ว

            วัดห้วยแก้ว (Wat Huai Kaeo) เป็นวัดที่ผสมผสานงานศิลปะผ่านสถาปัตยกรรมของวัดทั้งไทย ขอม และพม่าเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือ “พระเจดีย์มหาเมตตารัตนะรังษี” ซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองที่สร้างขึ้นในแบบสุโขทัย ตั้งอยู่กลางบึงห้วยแก้ว ภายในเจดีย์ตกแต่งด้วยการจำลองบรรยากาศป่าไม้อันร่มรื่น ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวหยกขาว 8 องค์ที่นำมาจากพม่า วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปเยือนยังจังหวัดลพบุรี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดห้วยแก้ว มีระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 15°02'19.1"N 100°30'19.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดห้วยแก้ว ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=558


9. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง

            เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง (Pasak Chonlasit Dam & Ban Khok Salung Railway Bridge) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพัฒนานิคม บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และสะพานรถไฟลอยน้ำที่ทอดตัวเลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไป ซึ่งหากนั่งรถไฟเที่ยวชมก็จะได้บรรยากาศอ่างเก็บน้ำจากสองข้างทางซึ่งมีความสวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสามารถชมวิวได้จากบริเวณพนังกั้นน้ำ ซึ่งจะมองเห็นสะพานรถไฟที่มีเส้นทางยาวไกลทอดข้ามเวิ้งน้ำไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวในจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง มีระยะทางประมาณ 60.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°59'35.2"N 101°01'21.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สะพานรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=932


10. จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง

            จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง (Khao Phraya Doenthong Viewpoint) เป็นจุดชมวิวบนเขาที่อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากด้านบนสามารถมองเห็นวิวป่าเขาอันกว้างใหญ่ รวมทั้งวิวของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และสะพานรถไฟลอยน้ำโคกสลุงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาที่วิวสวยที่สุดจะเป็นช่วงเช้าที่แสงอาทิตย์สาดส่องกระทบกับผิวน้ำจนเป็นประกาย ภายในบริเวณยังมีจุดกางเต็นท์ในช่วงฤดูหนาวเพื่อตื่นมาชมทะเลหมอกผืนใหญ่และชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่มีความสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง มีระยะทางประมาณ 50.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 14°55'55.3"N 100°59'03.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จุดชมวิวเขาพระยาเดินธง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=933


11. ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ

            ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ (Rai Wichan Sunflower Field) เป็นทุ่งทานตะวันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ มีแปลงดอกทานตะวันเรียงรายอยู่ในแปลงสองฝั่ง ตรงกลางเป็นทางเดินยาวให้เดินเที่ยวชมความสวยงามของดอกทานตะวันที่เบ่งบานรับแสงอาทิตย์อย่างเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งไร่โดยมีฉากหลังเป็นแนวทิวเขา เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก และยังมีจุดถ่ายภาพสวยๆ มากมายให้เก็บภาพประทับใจ โดยดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ มีระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°51'41.0"N 100°45'57.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ทุ่งทานตะวันไร่วิชาญ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=935


12. วัดเขาวงพระจันทร์

            วัดเขาวงพระจันทร์ (Wat Khao Wong Phrachan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวลพบุรี ภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธโชค ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย สามารถขึ้นไปสักการะบริเวณฐานองค์พระด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้น นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยจะมีการจัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง วัดเขาวงพระจันทร์ มีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 18.00 น. (ช่วงที่จัดเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ เปิด 24 ชั่วโมง)

พิกัด GPS : 14°58'01.0"N 100°41'50.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดเขาวงพระจันทร์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=894


13. ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง

            ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง (Rai Khun Ramyong Sunflower Field) เป็นทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 75 ไร่ เปิดให้เที่ยวชมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ตัดกับสีของท้องฟ้าและมองเห็นแนวทิวเขาเป็นฉากหลังไกลออกไป ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยองจึงเป็นจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดมุมถ่ายภาพไว้หลายจุด ไม่ว่าจะเป็นที่นั่ง บันได รูปปั้น หรือซุ้มต่างๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจ

การเดินทาง : จาก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปยัง ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 14°53'57.9"N 101°00'53.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยอง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=934


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                             เว็บไซต์จังหวัดลพบุรี http://www.lopburi.go.th    

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com 


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ