8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่

  • อ่าน (23,390)
  • ByWebmaster
  • 15:54:24 | 20 ม.ค. 2565

8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่

             สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ครองราชย์สมบัติ 15 ปี โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ตลอดพระชนม์ชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ทรงได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน…  Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติไทย


แผนที่แสดงตำแหน่งของ 8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


1. วัดใหญ่ชัยมงคล - พระนครศรีอยุธยา

             วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkhon ) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าพระยาไทย” สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1900 วัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 จนกระทั่งมีได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดใหญ่ชัยมงคลจึงเปลี่ยนสถานะจากวัดร้างมาเป็นวัดราษฎร์ในปี พ.ศ. 2500 ภายในวัดมีเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และยังเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประชาชนนิยมไปสักการะด้วย               

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°20'43.8"N 100°35'32.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=103


2. พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์) –  สุพรรณบุรี

             พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา ทรงพระคชาธารช้างศึกเจ้าพระยาไชยานุภาพ ออกกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชของพม่า พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป เมื่อชนะศึกแล้วพระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในปี พ.ศ. 2135 ส่วนเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่กองทัพบกได้สร้างครอบพระเจดีย์องค์จริงเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2495

พิกัด GPS : 14°38'00.3"N 100°01'14.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์) ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=215


3. ลานอิสรภาพ ๑๐๙ - อ่างทอง

             ลานอิสรภาพ ๑๐๙ (Freedom 109) ตั้งอยู่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง “ลานอิสรภาพ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้มีเพียงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้น ทว่ายังมีรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระนเรศวรฯ พร้อมด้วยพระพุทธรูป และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังอยู่ภายในบริเวณเดียวกันด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร 109 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชให้กับคนไทยทั้งชาติ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง   

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°31'30.0"N 100°29'08.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=844


4. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (ทุ่งยั้งทัพ) - เชียงใหม่

             พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (The Monument of King Naresuan The Great) ณ ทุ่งยั้งทัพ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก ทรงม้าศึก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อน สูง 6 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดีวีรกรรม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชื่อกันว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ “ทุ่งยั้งทัพพระองค์ดำ” มีลักษณะเป็นทุ่งยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประชุมพลก่อนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ จะเคลื่อนกำลังบุกโจมตีกรุงอังวะ ผ่านเส้นทางเมืองเวียงแหง และเมืองนายในรัฐฉาน

เวลาเปิด - ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 20.00 น. 

พิกัด GPS : 18°53'07.4"N 98°57'19.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (ทุ่งยั้งทัพ) ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=843


5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – พระนครศรีอยุธยา

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (The Monument of King Naresuan The Great) ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระรูปทรงม้าศึก เหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหาร “ลักไวทำมู” ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว พร้อมเครื่องราชูปโภค 4 อย่าง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวในสวนสาธารณะสวยงาม โอบล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายด้วยกัน โดยเมื่อปีพ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง และเป็นฝ่ายเอาชนะพม่าได้ในที่สุด ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสาวรีย์มีความสวยงาม ใกล้ๆ กันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่น สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 14°22'19.2"N 100°32'30.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระนครศรีอยุธยา) ได้ที่ :  https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=255


6. เจดีย์ยุทธหัตถี -  กาญจนบุรี

             เจดีย์ยุทธหัตถี (Chedi Yutthahatthi) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุสี่ร้อยกว่าปีที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา องค์เจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ก่ออิฐฉาบปูน มีความสูงราว 3 เมตร บริเวณส่วนยอดนั้นได้ผุพังไปตามกาลเวลา เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งพม่า ภายในบริเวณมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระคชาธารออกศึก และอาคารนิทรรศการ จัดแสดงประวัติความเป็นมาและแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับการรบในขณะนั้น

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°03'32.2"N 99°40'54.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจดีย์ยุทธหัตถี ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=560


7. พระราชวังจันทน์ - พิษณุโลก

             พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ในตัวเมืองพิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (พ.ศ. 1905 - 1912) เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี พ.ศ. 2098 รวมถึงเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดเสร็จประทับที่นี่อีก ภายในเขตพระราชวังมีวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานเท่านั้น

เวลาเปิด - ปิด : เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์)

พิกัด GPS : 16°49'47.4"N 100°15'40.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชวังจันทน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=588


8. อุทยานราชภักดิ์ - ประจวบคีรีขันธ์

             อุทยานราชภักดิ์ (Rajabhakti Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปบูรพกษัตริย์ไทย 7 พระองค์ในพระอิริยาบถยืน รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หล่อด้วยโลหะสำริดขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 13.9 เมตร มีความสง่างามและน่าเกรงขาม ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 222 ไร่เศษ ที่ผ่านการออกแบบโดยกรมศิลปากร และที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการวางแผนผังตามตำราพิชัยสงคราม โดยจุดนำสายตาคือจุดกึ่งกลางที่สายพระเนตรของทุกพระองค์จะจับจ้องมาที่จุดเดียวกัน

เวลาเปิด - ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น. 

พิกัด GPS : 12°30'10.9"N 99°57'46.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานราชภักดิ์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=210ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                           บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com   


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของไทย อีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นพื้นที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายโดยเฉพาะวัดและตลาดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

หอชมเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หอชมเมืองนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Observation Tower) เป็นหอชมเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาคีรีวงศ์ จุดชมวิวจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 10 ของหอชมเมืองซึ่งสามารถชมวิวเมืองนครสวรรค์จากมุมสูงได้โดยรอบ และมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติที่อยู่ไกลออกไปได้อย่างเต็มตา นอกจากนี้บริเวณชั้น 1 ยังมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เลือกซื้ออีกด้วย หอชมเมืองนครสวรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองปากน้ำโพที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ