8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่

  • อ่าน (14,259)
  • ByWebmaster
  • 15:54:24 | 20 ม.ค. 2565

8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่

             สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ครองราชย์สมบัติ 15 ปี โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ตลอดพระชนม์ชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ทรงได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน…  Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติไทย


แผนที่แสดงตำแหน่งของ 8 สถานที่สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


1. วัดใหญ่ชัยมงคล - พระนครศรีอยุธยา

             วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkhon ) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดป่าแก้ว” หรือ “วัดเจ้าพระยาไทย” สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1900 วัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 จนกระทั่งมีได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดใหญ่ชัยมงคลจึงเปลี่ยนสถานะจากวัดร้างมาเป็นวัดราษฎร์ในปี พ.ศ. 2500 ภายในวัดมีเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และยังเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประชาชนนิยมไปสักการะด้วย               

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°20'43.8"N 100°35'32.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดใหญ่ชัยมงคล ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=103


2. พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์) –  สุพรรณบุรี

             พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา ทรงพระคชาธารช้างศึกเจ้าพระยาไชยานุภาพ ออกกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชของพม่า พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป เมื่อชนะศึกแล้วพระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในปี พ.ศ. 2135 ส่วนเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่กองทัพบกได้สร้างครอบพระเจดีย์องค์จริงเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2495

พิกัด GPS : 14°38'00.3"N 100°01'14.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์) ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=215


3. ลานอิสรภาพ ๑๐๙ - อ่างทอง

             ลานอิสรภาพ ๑๐๙ (Freedom 109) ตั้งอยู่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง “ลานอิสรภาพ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้มีเพียงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้น ทว่ายังมีรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระนเรศวรฯ พร้อมด้วยพระพุทธรูป และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังอยู่ภายในบริเวณเดียวกันด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร 109 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชให้กับคนไทยทั้งชาติ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง   

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°31'30.0"N 100°29'08.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=844


4. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (ทุ่งยั้งทัพ) - เชียงใหม่

             พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (The Monument of King Naresuan The Great) ณ ทุ่งยั้งทัพ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก ทรงม้าศึก หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อน สูง 6 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดีวีรกรรม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชื่อกันว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ “ทุ่งยั้งทัพพระองค์ดำ” มีลักษณะเป็นทุ่งยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประชุมพลก่อนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ จะเคลื่อนกำลังบุกโจมตีกรุงอังวะ ผ่านเส้นทางเมืองเวียงแหง และเมืองนายในรัฐฉาน

เวลาเปิด - ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00 – 20.00 น. 

พิกัด GPS : 18°53'07.4"N 98°57'19.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช (ทุ่งยั้งทัพ) ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=843


5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – พระนครศรีอยุธยา

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (The Monument of King Naresuan The Great) ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระรูปทรงม้าศึก เหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหาร “ลักไวทำมู” ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว พร้อมเครื่องราชูปโภค 4 อย่าง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวในสวนสาธารณะสวยงาม โอบล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งหลายด้วยกัน โดยเมื่อปีพ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง และเป็นฝ่ายเอาชนะพม่าได้ในที่สุด ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสาวรีย์มีความสวยงาม ใกล้ๆ กันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่น สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจ

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 14°22'19.2"N 100°32'30.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระนครศรีอยุธยา) ได้ที่ :  https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=255


6. เจดีย์ยุทธหัตถี -  กาญจนบุรี

             เจดีย์ยุทธหัตถี (Chedi Yutthahatthi) ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุสี่ร้อยกว่าปีที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา องค์เจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม ก่ออิฐฉาบปูน มีความสูงราว 3 เมตร บริเวณส่วนยอดนั้นได้ผุพังไปตามกาลเวลา เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งพม่า ภายในบริเวณมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะทรงพระคชาธารออกศึก และอาคารนิทรรศการ จัดแสดงประวัติความเป็นมาและแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับการรบในขณะนั้น

เวลาเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°03'32.2"N 99°40'54.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจดีย์ยุทธหัตถี ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=560


7. พระราชวังจันทน์ - พิษณุโลก

             พระราชวังจันทน์ (Chan Royal Palace) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ในตัวเมืองพิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (พ.ศ. 1905 - 1912) เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี พ.ศ. 2098 รวมถึงเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดเสร็จประทับที่นี่อีก ภายในเขตพระราชวังมีวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานเท่านั้น

เวลาเปิด - ปิด : เปิดวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์)

พิกัด GPS : 16°49'47.4"N 100°15'40.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชวังจันทน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=588


8. อุทยานราชภักดิ์ - ประจวบคีรีขันธ์

             อุทยานราชภักดิ์ (Rajabhakti Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปบูรพกษัตริย์ไทย 7 พระองค์ในพระอิริยาบถยืน รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หล่อด้วยโลหะสำริดขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ 13.9 เมตร มีความสง่างามและน่าเกรงขาม ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 222 ไร่เศษ ที่ผ่านการออกแบบโดยกรมศิลปากร และที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการวางแผนผังตามตำราพิชัยสงคราม โดยจุดนำสายตาคือจุดกึ่งกลางที่สายพระเนตรของทุกพระองค์จะจับจ้องมาที่จุดเดียวกัน

เวลาเปิด - ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. - 18.00 น. 

พิกัด GPS : 12°30'10.9"N 99°57'46.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานราชภักดิ์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=210ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                           การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                           บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com   


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ