22 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

  • อ่าน (4,317)
  • ByWebmaster
  • 03:45:50 | 23 ธ.ค. 2564

22 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดน่าน ประเทศไทย

Top 22 Travel Destinations in Nan, Thailand

 

             จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีบรรยากาศอันเงียบสงบ จึงมักเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบโบราณสถาน เนื่องจากในอดีตบริเวณพื้นที่ของจังหวัดน่านเป็นที่ตั้งของเมืองเก่า เช่น เวียงวรนคร เวียงศีรษะเกษ และเวียงภูแช่แห้ง จึงยังคงหลงเหลือศิลปะวัฒนธรรมล้านนาให้เห็นผ่านทางสถานที่สำคัญต่างๆ อย่างเช่น พระธาตุแช่แห้งที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน วัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ และหอคำเก่าที่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีพื้นที่ป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งเช่น อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ด้วยเหตุนี้จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดชมวิวที่มีความสวยงามอยู่หลายที่ เช่น หมู่บ้านสะปัน ดอยเสมอดาว และจุดชมวิว1715 ซึ่งทาง Palanla ได้รวบรวม 22 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดน่านที่มีทั้งวัดวาอาราม สถานที่เที่ยวชมธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ และตลาดท้องถิ่นมาฝากกันในทริปนี้

 
แผนที่ 22 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดน่าน


1. พระธาตุแช่แห้ง (Phra That Chae Haeng)

 

             พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของล้านนา องค์พระธาตุมีอายุประมาณ 600 ปี ด้านในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมาอย่างช้านาน มีความเชื่อกันว่าการได้มานมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งจะทำให้ได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตอยู่ดีมีสุข และมีความเจริญก้าวหน้า

การเดินทาง : จากตัวเมืองน่าน ไปยัง พระธาตุแช่แห้ง มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°45'29.5"N 100°47'30.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุแช่แห้ง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=784


2. โฮงเจ้าฟองคำ (Hong Chao Fong Kham)

 

             โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านที่สร้างด้วยสถาปัตกรรมล้านนาโบราณแบบเรือนคู่ที่มีอายุกว่าสองร้อยปี บ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังและยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ โฮงเจ้าฟองคำได้รับการบูรณะดูแลและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในอดีตผ่านการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณภายในห้องต่างๆ นอกจากนี้บริเวณใต้ถุนเรือนชั้นล่างยังมีส่วนของนิทรรศการที่เปิดให้เป็นพื้นที่สาธิตการทอผ้า การปั่นฝ้าย และการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง โฮงเจ้าฟองคำ มีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09:00 น. - 17:00 น. ปิดวันจันทร์-วันอังคาร

พิกัด GPS : 18°47'22.5"N 100°47'08.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ โฮงเจ้าฟองคำ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=802


3. วัดพระธาตุเขาน้อย (Wat Phra That Khao Noi)

 

             วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นวัดบนเขาที่โดดเด่นด้วยองค์พระธาตุเจดีย์องค์สีขาวที่สันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่พอๆ กับพระธาตุแช่แห้ง โดยภายในองค์พระธาตุเขาน้อยเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมืองให้ความเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ อีกไฮไลท์หนึ่งของวัดคือจุดชมวิวเมืองน่านที่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่านที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย มีระยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'10.8"N 100°45'02.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุเขาน้อย ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=789


4. วัดภูมินทร์ (Wat Phumin)

 

             วัดภูมินทร์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมืองน่าน วัดแห่งนี้มีอายุสี่ร้อยกว่าปี และมีเอกลักษณ์จากสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถทรงจตุรมุขที่รวมพระอุโบสถและวิหารไว้ในอาคารเดียวกัน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย 4 องค์ที่ชาวเมืองเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงจากจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพกระซิบรักที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในบรรดาภาพทั้งหมด

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดภูมินทร์ มีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'28.5"N 100°46'17.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดภูมินทร์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=792


5. ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ (Kad Khuang Muang Nan Walking Street in front of Wat Phumin)

             ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านหน้าวัดภูมินทร์เป็นตลาดนัดที่เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาประมาณห้าโมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่ม ถนนคนเดินแห่งนี้ถือเป็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองน่าน โดยภายในมีแผงขายสินค้า อาหาร และของที่ระลึกหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถซื้ออาหารมานั่งทานบริเวณลานขันโตกด้านหน้าวัด พร้อมชมความสวยงามของวัดและชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันได้อีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านหน้าวัดภูมินทร์ มีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 17:00 น. - 22:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'30.7"N 100°46'17.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=780


6. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (Wat Phrathat Chang Kham Worawihan)

 

             วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุเจดีย์ช้างคำที่สร้างด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยที่มีอายุห้าร้อยกว่าปี ภายองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่นี่จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองน่านมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีความงดงามของวิหารหลวงที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา และวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'34.4"N 100°46'19.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=790


7. ซุ้มลีลาวดี (Frangipani Tree Arch)

             ซุ้มลีลาวดีตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มต้นลีลาวดีแห่งนี้จะขึ้นเรียงรายเป็นทิวแถวสองข้างทางเดิน และแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาโน้มเอียงเข้าหากันจนกลายเป็นอุโมงค์ต้นลีลาวดีที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง ซุ้มลีลาวดี มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 18°46'34.4"N 100°46'14.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ซุ้มลีลาวดี ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=778


8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (Nan National Museum)
 

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นอาคารที่มีสถาปัตกรรมสวยงามเพราะแต่เดิมเคยเป็นหอคำซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่านมาก่อน แต่ปัจจุบันกรมศิลปากรได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านในอดีตไว้ให้ชนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเที่ยวชม โดยโบราณวัตถุที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มีระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น. หยุดวันจันทร์-วันอังคาร

พิกัด GPS : 18°46'34.4"N 100°46'14.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=785


9. วัดมิ่งเมือง (Wat Ming Muang)

 

             วัดมิ่งเมืองเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่มีความงดงามจากลวดลายปูนปั้นบริเวณผนังด้านนอกและจิตรกรรมฝาผนังด้านในที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตเมืองน่าน นอกจากนี้บริเวณศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของเสามิ่งเมืองซึ่งเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดมิ่งเมือง มีระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'28.9"N 100°46'09.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดมิ่งเมือง ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=793


10. วัดศรีพันต้น (Wat Sri Panthon)

 

             วัดศรีพันต้นเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ภายในวัดโดดเด่นด้วยวิหารทองหลังใหญ่ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก โดยรอบวิหารประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นที่มีความวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ ภายในวิหารยังประดับจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาด้วยศิลปะอันประณีตอ่อนช้อย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าไปเที่ยวชม

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดศรีพันต้น มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°46'33.4"N 100°45'56.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดศรีพันต้น ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=794


11. ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (Doi Samer Dao at Si Nan National Park)

 

             ดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งภายในอุทยานที่มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรม ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้า ชมทิวทัศน์ขุนเขาอันกว้างใหญ่ ชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น และชมดาวเต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ เนื่องจากบนดอยแห่งนี้สามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนจนเป็นที่มาของชื่อดอยเสมอดาวนั่นเอง

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°22'34.5"N 100°49'38.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=779


12. เสาดินนาน้อย (Sao Din Na Noi)

 

             เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีลักษณะเป็นเสาดินรูปร่างแปลกตาคล้ายกับแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ ซึ่งสภาพทางธรณีวิทยาในลักษณะนี้สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน และถูกกัดกร่อนจากลมและฝนมานับหมื่นปีจนมีสภาพเป็นเสาดินและหุบเขาที่เป็นริ้วอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีการค้นพบโบราณวัตถุเป็นกำไลหินและขวานโบราณ ซึ่งสามารถสันนิษฐานย้อนไปได้ว่าพื้นที่บริเวณนี้อาจเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคหินมาก่อนอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง เสาดินนาน้อย มีระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°18'12.5"N 100°45'10.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ เสาดินนาน้อย ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=798


13. วัดบ่อแก้ว (Wat Bo Kaeo)

 

             วัดบ่อแก้วเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ภายในวัดโดดเด่นด้วยพระอุโบสถสีขาวที่สลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงามด้วยศิลปะแบบล้านนา และบริเวณด้านหลังวัดยังเป็นจุดชมวิวทุ่งนาอันเขียวขจีอีกด้วย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์บ่อแก้วที่สร้างครอบบ่อน้ำเอาไว้ขึ้นเพื่อระลึกถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เคยมีดวงแก้วลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำในช่วงวันพระเมื่อแรกสร้างวัด

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดบ่อแก้ว มีระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°12'27.2"N 100°40'00.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดบ่อแก้ว ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=788


14. สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน (Khunsathan Watershed Research Station)

 

             สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนสถานเป็นจุดกางเต็นท์และจุดชมวิวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือการชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทยซึ่งจะออกดอกเป็นสีชมพูเต็มไปทั่วทั้งบริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน มีระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 18°16'39.3"N 100°30'18.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=797


15. หอศิลป์ริมน่าน (Nan Riverside Art Gallery)

 

             หอศิลป์ริมน่านเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ภายในบริเวณมีพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายแนวทั้งผลงานภาพเขียนและผลงานประติมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและจากศิลปินยุคใหม่ที่มากด้วยความสามารถ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสำคัญจะมีการแสดงดนตรี และการเขียนภาพสดให้เที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง หอศิลป์ริมน่าน มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิด วันพฤหัสบดี - วันอังคาร เวลา 08:30 น. - 17:00 น. | ปิด วันพุธ

พิกัด GPS : 18°56'24.8"N 100°46'03.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ หอศิลป์ริมน่าน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=800


16. วัดศรีมงคล (Wat Sri Mongkol)

 

             วัดศรีมงคล หรือ วัดก๋ง เป็นวัดไทยล้านนาเก่าแก่ของจังหวัดน่าน ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่มีความงดงามอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะวิหารหลวงและเจดีย์ภายในวัด นอกจากนี้ บริเวณด้านหลังวัดยังมีลานชมวิวที่สามารถชมท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ที่มีฉากหลังเป็นทิวเขาของดอยภูคาได้ในมุมกว้าง และยังมีซุ้มและมุมถ่ายภาพสวยๆ อยู่หลายจุดไว้ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดศรีมงคล มีระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 19°04'56.2"N 100°53'15.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดศรีมงคล ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=795


17. วัดภูเก็ต (Wat Phuket)

 

             วัดภูเก็ตที่จังหวัดน่านแห่งนี้ หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามของพระอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ด้านใน และมีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงด้านหลังวัดที่สามารถชมทุ่งนาอันเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่มีฉากหลังเป็นทิวเขาได้อย่างเต็มตา และบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วัดภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 19°09'55.3"N 100°56'02.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดภูเก็ต ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=791


18. วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว) (Wang Sila Laeng (Grand Canyon Muang Pua))

 

             วังศิลาแลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามแปลกตาจากธารน้ำที่ไหลผ่านซอกหิน และกัดเซาะซอกหินจนเป็นริ้วตามกระแสน้ำที่หมุนวน จนดั้บสมญานามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองปัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีวังน้ำและโตรกผาอยู่เป็นระยะ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวธรรมชาติในอำเภอปัวที่ไม่ควรพลาด

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้ง ไปยัง วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว) มีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. - 17:00 น.

พิกัด GPS : 19°08'13.5"N 100°57'28.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วังศิลาแลง (แกรนด์แคนยอนเมืองปัว) ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=786


19. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (Doi Phu Kha National Park)

 

             อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่ใน 8 อำเภอของจังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะบนยอดดอยต่างๆ โดยมียอดดอยภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีต้นชมพูภูคาที่เป็นพืชหายากในประเทศไทยซึ่งจะพบในพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งดอกชมพูภูคาจะบานสะพรั่งเป็นสีชมพูในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้งไปยัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 19°11'55.6"N 101°04'49.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=801


20. จุดชมวิว 1715 (Viewpoint 1715)

 

             จุดชมวิว 1715 ตั้งอยู่บนดอยภูคาที่ระดับความสูง 1,715 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพียง 8 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพของขุนเขาอันเขียวขจีที่ทอดตัวเรียงรายอย่างสลับซับซ้อนกินอาณาเขตกว้างใหญ่ได้ในมุมกว้าง นอกจากนี้ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีทะเลหมอกสีขาวผืนใหญ่ปกคลุมทิวเขาซึ่งมีความสวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้งไปยัง จุดชมวิว 1715 มีระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 19°10'29.1"N 101°06'23.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จุดชมวิว 1715 ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=777


21. บ่อเกลือสินเธาว์ (Sin Thao Rock Salt Pond)

 

             บ่อเกลือสินเธาว์เป็นบ่อน้ำเกลือภูเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก บ่อเกลือสินเธาว์แห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านจะนำน้ำเกลือจากบ่อไปผลิตเป็นเกลือสินเธาว์ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้เที่ยวชมบ่อเกลือโบราณภายในหมู่บ้าน และชมกรรมวิธีในการผลิตเกลือ และสามารถซื้อหาของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ติดมือกลับบ้านไปได้อีกด้วย

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้งไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น. หยุดช่วงเข้าพรรษา

พิกัด GPS : 19°09'01.4"N 101°09'18.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ บ่อเกลือสินเธาว์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=783


22. หมู่บ้านสะปัน (Sapan Village)

 

             หมู่บ้านสะปันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและท้องทุ่งเขียวขจี และมีลำธารไหลลัดเลาะอยู่ภายในหมู่บ้าน ท่ามกลางสายหมอกและบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศอันบริสุทธิ์ และขี่จักรยานเที่ยวชมหมู่บ้าน

การเดินทาง : จากพระธาตุแช่แห้งไปยัง หมู่บ้านสะปัน มีระยะทางประมาณ 96.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 19°11'38.4"N 101°12'11.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ หมู่บ้านสะปัน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=799


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                    เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน http://www.nantourism.go.th

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                    บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดนันตาราม (Wat Nantaram) เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่เมื่อในอดีต มีเอกลักษณ์จากวิหารไม้สักทั้งหลังที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าแท้อย่างวิจิตรงดงาม ภายในบริเวณมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงธนบัตรเก่าและข้าวของเครื่องใช้โบราณ นอกจากนี้ในช่วงวันสำคัญทางศาสนายังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่บริเวณหน้าวิหารให้ได้ชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดติโลกอาราม (Wat Tilok Aram) เป็นวัดเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้กว๊านพระเยา มีเพียงยอดเจดีย์เท่านั้นที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือไปชมวัดแห่งนี้ พร้อมสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาที่ได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้บนพื้นที่ด้านบน โดยไฮไลท์จะอยู่ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่จะมีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบพระธาตุเจดีย์วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

กว๊านพะเยา (Phayao Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่รองรับน้ำจากลำห้วยต่างๆ ไว้กว่า 18 สาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองพะเยา ภายในบริเวณมีความสวยงามจากทิวทัศน์ทางธรรมชาติของบึงน้ำขนาดใหญ่และทิวเขาที่โอบล้อม บริเวณริมฝั่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคคู่สีขาวสององค์ เป็นจุดแลนด์มาร์กแห่งกว๊านพะเยา ผู้คนนิยมมาชมวิว ถ่ายภาพ และชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามน่าประทับใจเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ