อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

  • อ่าน (4,603)
  • ByWebmaster
  • 06:43:49 | 25 พ.ย. 2564

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

Si Thep Historical Park, Phetchabun, Thailand


บริเวณโบราณสถานปรางค์สองพี่น้องภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

             อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  (Si Thep Historical Park) เป็นแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมในสมัยทวารวดีและเขมรในอดีตที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเที่ยวชม


แผนที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  (Si Thep Historical Park) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย 


ประวัติ

             อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2527 ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทวารวดีและเขมรในอดีตที่เคยรุ่งเรืองอยู่ราว 800 กว่าปีในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ก่อนที่ในที่สุดจะกลายเป็นเมืองร้างด้วยโรคระบาดหรือภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของผู้คนในอดีตจะต้องละทิ้งถิ่นฐานไป

             ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของเมืองโบราณศรีเทพซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,889 ไร่ มีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดีที่ยังหลงเหลือให้เห็นในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในเมืองโบราณศรีเทพแบ่งเมืองออกเป็นสองชั้นคือ เมืองชั้นในและเมืองชั้นนอก โดยเมืองชั้นในมีโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง และโบราณสถานปรางค์ศรีเทพ รวมทั้งมีสระน้ำน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณประมาณ 70 สระ ส่วนเมืองชั้นนอกของเมืองโบราณศรีเทพนั้นมีโบราณสถานขนาดเล็ก และมีสระขวัญเป็นสระน้ำหลักขนาดใหญ่และตั้งอยู่กลางเมืองชั้นนอก

             ภายในส่วนที่สองของอุทยานศรีเทพคือพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองโบราณศรีเทพซึ่งมีโบราณสถานอีกหลายสิบแห่ง เช่น โบราณสถานเขาคลังนอกและโบราณสถานปรางค์ฤาษี นอกจากนี้ บริเวณนอกเมืองโบราณศรีเทพไปทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 20 กิโลเมตร ยังมีโบราณสถานอยู่ภายในถ้ำเขาถมอรัตน์ซึ่งมีลักษณะเป็นการสลักภาพบนผนังถ้ำเป็นภาพพระพุทธรูป และพระโพธิ์สัตว์ ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนาลัทธิมหายานในวัฒนธรรมทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 14 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อของผู้คนในเมืองโบราณศรีเทพในช่วงเวลาที่เคยรุ่งเรืองอีกด้วย


อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีพื้นที่ประมาณ 2,889 ไร่


แผนผังของเมืองโบราณศรีเทพภายในอาคารนิทรรศการ


โบราณวัตถุส่วนหนึ่งที่ขุดพบภายในเมืองโบราณศรีเทพ


ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ขุดพบมีลักษณะของวัฒนธรรมทวารวดีและขอม


โครงกระดูกที่ขุดพบบริเวณโบราณสถาน


บริเวณโบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง


ปรางค์สองพี่น้องเป็นโบราณสถานที่อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์


สภาพภายในปรางค์สองพี่น้อง


บริเวณโบราณสถานเขาคลังใน


ธรรมจักรบริเวณโบราณสถานเขาคลังใน


บริเวณโบราณสถานปรางค์ศรีเทพ


การเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินเพชรบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) จากกรุงเทพ หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ สามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และลงรถที่สถานีขนส่งเพชรบูรณ์ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

                         (Si Thep Historical Park, Phetchabun, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 056-921-317

                         เว็บไซต์ : https://www.finearts.go.th/main/view/8207-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                           เว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ https://phetchabun.mots.go.th

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org  

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ