วัดพระบรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,349)
  • ByWebmaster
  • 16:59:20 | 31 ส.ค. 2564

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

Wat Phra Borommathat Jediyaram, Kamphaeng Phet, Thailand 


วัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย 

             วัดพระบรมธาตุเจดียาราม  (Wat Phra Borommathat Jediyaram) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรมายาวนานกว่าหกร้อยปี ภายในวัดมีองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ ภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุจำนวน 9 องค์ และภายในบริเวณวัดยังมีพระอุโบสถ และลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและสักการะอีกด้วย 


แผนที่ตั้ง วัดพระบรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย 


ประวัติ

             วัดพระบรมธาตุเจดียารามตั้งอยู่ภายในอำเภอเมืองกำแพงเพชร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เนื่องจากพบพระพุทธรูปเนื้อสำริดในสมัยสุโขทัยและอยุธยาภายในพระอุโบสถหลายองค์ และจากหลักฐานในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ที่มีการบันทึกไว้ว่า พระยาลิไทแห่งราชวงศ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาไว้ที่เมืองนครชุม เมื่อ พ.ศ. 1900 โดยพระบรมธาตุที่กล่าวไว้ในจารึกเชื่อกันว่าคือวัดแห่งนี้ และในส่วนของเจดีย์เมื่อตีความจากจารึกนครชุมแล้วพบว่าเดิมมีเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สันนิษฐานว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง และพญาลิไทได้สร้างเป็นพุทธเจดีย์ประจำพระองค์ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่ใช้ศิลปะสุโขทัย

             ต่อมาในพ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์โตแห่งวัดระฆังโฆษิตารามได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรและพำนักที่วัดเสด็จแล้วได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัด จึงทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก ตรงข้ามเมืองเก่าสามองค์ จึงได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรในขณะนั้นจัดแจงให้ชาวบ้านออกค้นหา และพบเจดีย์ตามจารึกอยู่ในป่าจึงทำการปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุนครชุมขึ้น

             ต่อมาในปีพ.ศ.2414 มีคหบดีชาวพม่าชื่อพระยาตะก่า(ซงพอ) มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดพระบรมธาตุนครชุม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมจากการถูกทิ้งร้างมานาน เจ้าเมืองกำแพงเพชรในขณะนั้นจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตลงมาที่กรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯจึงตอบอนุโมทนา และอนุญาตให้ซ่อมแซมได้ โดยได้บูรณะพระเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นเจดีย์ทรงพม่าอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน จากนั้นในปีพ.ศ.2447-2448 พะโป้ น้องชายของพระยาตะก่า ได้ทำการบูรณะต่อ และได้นำยอดฉัตรมาจากพม่าเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระบรมธาตุ ในเดือนหก พ.ศ.2449 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพียง 3 เดือน

             ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นพระบรมธาตุเจดีย์อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาอย่างยาวนานกว่า 600 ปี


บรรยากาศภายในวัดพระบรมธาตุเจดียาราม


พระเจดีย์ทรงพม่าสีทองที่ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท


พระอุโบสถทางฝั่งขวาของพระเจดีย์


ศาลาทางฝั่งซ้ายของพระเจดีย์


การเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดกำแพงเพชร

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดกำแพงเพชรโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งกำแพงเพชร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปวัดพระบรมธาตุเจดียาราม

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองกำแพงเพชร ไปวัดพระบรมธาตุเจดียาราม มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชรได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


ความงดงามขององค์เจดีย์สีทองทรงพม่าที่ประดับด้วยพระพุทธรูปและยอดฉัตร 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว วัดพระบรมธาตุเจดียาราม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดพระบรมธาตุเจดียาราม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

                         (Wat Phra Borommathat Jediyaram, Kamphaeng Phet, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 081-785-3826

                         เว็บไซต์ : https://www.kpppao.go.th/travel/travel/detail/6

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com   

                                        เว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร http://www.kamphaenphet.go.th

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org  

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ