12 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

  • อ่าน (5,231)
  • ByWebmaster
  • 10:35:31 | 13 ก.ค. 2564

12 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

Top 12 Travel Destinations in Chachoengsao, Thailand

 

             จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำบางประกง เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้ ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะวัดวาอาราม เช่น วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา และตลาดโบราณต่างๆ เช่น ตลาดคลองสวน 100 ปี อีกทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายแห่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทางจังหวัด โดยทาง Palanla ได้รวบรวม 12 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรามาฝากกันในวันนี้ 

 
แผนที่ 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฉะเชิงเทรา


1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

             วัดโสธรวรารามวรวิหาร (Wat Sothornworawiharn) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปพระพุทธโสธรซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและผู้คนทั่วสารทิศให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากมาอย่างช้านาน

การเดินทาง : จากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ไปวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 13°40'25.5"N 101°04'01.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=523


2. วัดปากน้ำโจ้โล้

 

             วัดปากน้ำโจ้โล้ (Wat Paknam Jolo) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง โดดเด่นด้วยพระอุโบสถสีทองหลังใหญ่ที่สลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงทั้งภายนอกและภายใน ด้านในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปางมารวิชัย และภายในบริเวณวัดยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงชัยชนะในการปราบทัพพม่าบริเวณนี้เมื่อในอดีต

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดปากน้ำโจ้โล้ มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°44'31.4"N 101°12'32.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดปากน้ำโจ้โล้ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=519 


3. วัดสมานรัตนาราม

 

             วัดสมานรัตนาราม (Wat Saman Rattanaram) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง เป็นแหล่งศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และองค์ทวยเทพของจีน ภายในวัดโดดเด่นด้วยเทวรูปองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขขนาดใหญ่เนื้อสีชมพู พระหัตถ์ซ้ายถืองา และพระหัตถ์ขวาถือดอกบัว

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดสมานรัตนาราม มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°42'06.1"N 101°08'25.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดสมานรัตนาราม ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=522 


4. อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์

 

             อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ (Dhamma Park of Phra Sri Ariya Mettraiya Bodhisattva) เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปสีทององค์ใหญ่ของพระศรีอริเมตไตรยโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระอรหันต์จี้กง ซึ่งตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่บริเวณเทวสถานริ้วเยี่ยงไท้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้ผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาเที่ยวชมและสักการะ

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปอุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ มีระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°42'06.0"N 101°05'22.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=526 


5. วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

 

             วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) (Wat Cheen Pracha Samosorn (Wat Leng Hok Yi)) เป็นวัดจีนพุทธศาสนานิกายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในมีวิหารและศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงาม มีองค์พระพุทธรูปและเทวรูป ของทวยเทพต่างๆ หลายองค์ ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) มีระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°42'00.8"N 101°05'28.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=518 


6. อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน

 

             อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (The Khlong Khuean Ganesh International Park) เป็นที่ประดิษฐานองค์เทวรูปพระพิฆเนศปางยืนที่ทำด้วยเนื้อสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยเชื่อกันว่าองค์พระพิศเนศผู้เป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการนี้จะดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จแก่ผู้ที่มาสักการะและขอพร

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°44'07.8"N 101°10'28.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=527 


7. วัดวีระโชติธรรมาราม

 

             วัดวีระโชติธรรมาราม (Wat Wirachot Thammaram) เป็นหนึ่งในวัดสวยของภาคตะวันออกซึ่งตั้งอยู่ทามกลางทุ่งนาอันเขียวขจี ภายในโดดเด่นด้วยพระอุโบสถแก้วกลางน้ำที่ประดับตกแต่งด้วยแก้วอย่างงดงาม ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อห้าพี่น้อง และพระพุทธรูปอื่นๆ อีกหลายองค์ และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดวีระโชติธรรมาราม มีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 13°45'33.1"N 100°54'19.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดวีระโชติธรรมาราม ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=521 


8. ตลาดคลองสวน 100 ปี

 

             ตลาดคลองสวน 100 ปี (Khlong Suan Market 100 Years) เป็นตลาดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ และเป็นตลาดที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ โดยพื้นที่ครึ่งหนึ่งตั้งอยู่อำเภอบ้านโพธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และอีกครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบางบ่อของจังหวัดสมุทรปราการ ภายในตลาดมีอาหารคาวหวานขายมากมาย และมีมุมถ่ายภาพบรรยากาศตลาดเก่าและร้านค้าเก่าให้เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปตลาดคลองสวน 100 ปี มีระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 16:00 น.

พิกัด GPS : 13°39'41.6"N 100°57'23.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดคลองสวน 100 ปี ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=515 


9. สวนปาล์มฟาร์มนก

 

             สวนปาล์มฟาร์มนก (Suan Palm Farm Nok) เป็นฟาร์มนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแหล่งทองเที่ยวเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์นกแก้วแห่งเดียวในเมืองไทย บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์ให้เที่ยวชมศึกษา และยังมีสวนปาล์มสายพันธุ์ต่างๆ ตกแต่งอยู่ภายในบริเวณอย่างสวยงาม

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปสวนปาล์มฟาร์มนก มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการเวลา 9.00 - 17.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการเวลา 09.30 น. - 18.00

พิกัด GPS : 13°44'44.2"N 101°09'20.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สวนปาล์มฟาร์มนก ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=525 


10. วัดโพรงอากาศ

 

             วัดโพรงอากาศ (Wat Phrong Akat) เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดดเด่นด้วยพระอุโบสถใหญ่ที่สร้างเป็นทรงมหาเจดีย์สีทองอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์บริวารองค์เล็กอีกสององค์ ใช้สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะไทย อินเดีย และศรีลังกา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ นอกจากนี้ยังมีเทวรูปองค์พระพิฆเนศปางนั่งประทานพรองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณอุทยานพระพิฆเนศภายในวัดอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดโพรงอากาศ มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°47'49.7"N 101°03'25.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดโพรงอากาศ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=520 


11. วัดหงษ์ทอง

 

             วัดหงษ์ทอง (Wat Hong Thong) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณป่าชายเลนและมีพื้นที่ติดทะเล มีสถานที่สำคัญภายในวัดคือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากรณ์ปราชญ์ศรนิลอนุสรณ์ ซึ่งภายในมีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาอย่างวิจิตรบรรจง โดยชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุพระธาตุอรหันต์ และบริเวณระเบียงยังเป็นจุดชมวิวทะเลอันกว้างไกลของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปวัดหงษ์ทอง มีระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 13°28'17.4"N 100°52'19.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดหงษ์ทอง ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=524 


12. ตลาดบ้านใหม่

 

             ตลาดบ้านใหม่ (Banmai Market) เป็นตลาดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเอกลักษณ์ตรงอาคารเรือนไม้โบราณที่คงบรรยากาศตลาดเก่าเอาไว้ และภายในตลาดยังมีอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไปตลาดบ้านใหม่ มีระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำการ 09:00 น. – 17:00 น.

พิกัด GPS : 13°41'49.7"N 101°05'26.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดบ้านใหม่ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=516 


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
 : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             เว็บไซต์จังหวัดฉะเชิงเทรา http://www.chachoengsao.go.th

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com   


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลประกอบด้วย สถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้าที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว พื้นที่ของอุทยานครอบคลุมเกาะใกล้ชายฝั่ง 8 เกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทาง ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

18 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ชลบุรี… นอกจากจะมีทะเลสวยหาดทรายขาวแล้ว ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าเที่ยวครบจบในจังหวัดนี้ด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกันอย่างแน่นอน palanla ได้รวบรวม 18 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวชลบุรีมาฝากกัน!

อ่านต่อ

สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สะพานปลาอ่างศิลา (Ang Sila Fish Market) ตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูปและของฝากจากชลบุรีที่เต็มไปด้วยสีสันและราคาย่อมเยา

อ่านต่อ

One Day Trip ชลบุรี โอ้ทะเลแสนงาม…สำราญตลาดจีน

มีเวลาแค่หนึ่งวัน แต่อยากเที่ยวทะเลที่หาดทรายขาวๆ น้ำเป็นสีฟ้าใส และผู้คนไม่พลุกพล่านได้อารมณ์แบบเกาะส่วนตัว และก็ยังอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของตลาดโบราณสุดคึกคัก ละลานตาไปด้วยของกิน ให้ได้เดินชิม เดินถ่ายรูปกันเพลินๆ คุณนึกถึงที่ไหน?... ชลบุรีคือคำตอบที่เราภูมิใจนำเสนอ ครั้งนี้ Palanla จะชวนแพลนทริปวันเสาร์ ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้า นั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร กลับมาแวะเที่ยวอ่าวดงตาล แล้วปิดท้ายด้วยตลาดจีนชากแง้วตอนเย็นๆ กันค่ะ

อ่านต่อ

อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ่าวดงตาล (Dong Tarn Beach) เป็นหาดที่สวยงามโค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ มีบรรยากาศสงบๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน โดดเด่นและร่มรื่นด้วยต้นตาลที่เรียงรายเป็นทิวแถวตามแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมานั่งเล่น ปิกนิกและชมเรือใบในทะเล เพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมเรือใบนั่นเอง

อ่านต่อ

หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หาดพัทยา (Pataya Beach) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองพัทยา และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางทะเลสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่สามมุข จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่สามมุข (Chaomae Sam Muk Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวบางแสนให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมง โดยก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือมักมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย และด้านบนเขายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลบางแสนได้สวยงามด้วย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Kuan Yim Shrine at Wat Koh Loi Sri Maha Racha) ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองแห่งเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี บริเวณทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชา ที่ชาวศรีราชาเคารพศรัทธาและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ และเมตตา

อ่านต่อ

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก (Wat Khao Tabaek Sky Walk) เป็นสะพานกระจกความสูงกว่า 25 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติรอบๆ ได้กว้างไกล ซึ่งนอกจากได้ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบวัดเขาตะแบกแล้ว ยังสามารถเดินขึ้นเขาไหว้พระ ทำบุญได้ด้วย

อ่านต่อ

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Wat Koh Loi Sri Maha Racha) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะสำหรับการมาทำบุญและพักผ่อนในเวลาเดียวกัน เพราะริมทะเลที่บรรยากาศสวยงามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ