พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

  • อ่าน (4,382)
  • ByWebmaster
  • 15:01:21 | 21 มิ.ย. 2564

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

Phuttha Utthayan Makha Bucha Anusorn (Buddhism Memorial Park), Nakhon Nayok, Thailand


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทรูปจำลองเหตุการณ์ขณะพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 

             พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) (Phuttha Utthayan Makha Bucha Anusorn (Buddhism Memorial Park)) เป็นสวนธรรมจำลองเหตุการณ์ในวันมาฆบูชาขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปซึ่งมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย โดยสวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งในนครนายกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา


แผนที่ตั้ง พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) (Phuttha Utthayan Makha Bucha Anusorn (Buddhism Memorial Park)) จังหวัดนครนายก ประเทศไทย 


ประวัติ

             พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ หรือ สวนพุทธชยันตี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครนายกใกล้กับน้ำตกสาริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นสวนธรรมจำลองเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตที่มีปัจจัยสำคัญ 4 ประการเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ดังนี้

             1. พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

             2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หมายถึงได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

             3. พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์

             4. ในวันนั้นเป็นวันเพ็ญที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ซึ่งก็คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 (คำว่า “มาฆะ” เป็นชื่อเดือน 3 ในปฏิทินทางจันทรคติ)

             โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย หลักจากที่ตรัสรู้มาแล้ว 9 เดือน เป็นที่มาของวันมาฆบูชาที่พุทธศาสนิกชนจะรำลึกถึงในทุกๆ ปี โดยวันมาฆบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสซึ่งมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมของทุกปี

             ภายในสวนพุทธชยันตีเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร รายล้อมด้วยพระพุทธรูปพระอรหันต์ขนาดจำนวน 1,250 องค์ และในบริเวณใกล้เคียงยังมีศาลาปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งหลัง ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอีก 28 องค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่จะมีการจัดกิจกรรม เช่น การเวียนเทียน และการปฏิบัติธรรม


พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าท่ามกลางพระพุทธรูปพระอรหันจำนวน 1,250 องค์


พระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่ภายในสวนพุทธชยันตี


องค์พระธาตุจำลองตามปีนักษัตร


โดยรอบยังรายล้อมด้วยองค์พระพุทธรูปปางต่างๆ


บริเวณด้านหน้าสวนพุทธชยันตี


พระพุทธรูปปางห้ามญาติภายในสวนพุทธชยันตี


บริเวณโดยรอบของสวนพุทธชยันตีมีการตกแต่งด้วยพญานาคและรูปปั้นทางพุทธศาสนาต่างๆ


การเดินทางจากกรุงเทพ
ไปยังจังหวัดนครนายก

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดนครนายกโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

             หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งนครนายก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://www.busonlineticket.co.th/th/bus-terminal_th/mo-chit-bus-terminal-chatuchak


การเดินทางไปพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี)

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองนครนายก ไปพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครนายกได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ (สวนพุทธชยันตี) จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

                         (Phuttha Utthayan Makha Bucha Anusorn (Buddhism Memorial Park), Nakhon Nayok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนครนายก ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 080 033 4488

                         เว็บไซต์ : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/656   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวนครนายก https://nakhonnayok.mots.go.th/  

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลประกอบด้วย สถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้าที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว พื้นที่ของอุทยานครอบคลุมเกาะใกล้ชายฝั่ง 8 เกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทาง ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

18 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ชลบุรี… นอกจากจะมีทะเลสวยหาดทรายขาวแล้ว ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าเที่ยวครบจบในจังหวัดนี้ด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกันอย่างแน่นอน palanla ได้รวบรวม 18 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวชลบุรีมาฝากกัน!

อ่านต่อ

สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สะพานปลาอ่างศิลา (Ang Sila Fish Market) ตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูปและของฝากจากชลบุรีที่เต็มไปด้วยสีสันและราคาย่อมเยา

อ่านต่อ

One Day Trip ชลบุรี โอ้ทะเลแสนงาม…สำราญตลาดจีน

มีเวลาแค่หนึ่งวัน แต่อยากเที่ยวทะเลที่หาดทรายขาวๆ น้ำเป็นสีฟ้าใส และผู้คนไม่พลุกพล่านได้อารมณ์แบบเกาะส่วนตัว และก็ยังอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของตลาดโบราณสุดคึกคัก ละลานตาไปด้วยของกิน ให้ได้เดินชิม เดินถ่ายรูปกันเพลินๆ คุณนึกถึงที่ไหน?... ชลบุรีคือคำตอบที่เราภูมิใจนำเสนอ ครั้งนี้ Palanla จะชวนแพลนทริปวันเสาร์ ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้า นั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร กลับมาแวะเที่ยวอ่าวดงตาล แล้วปิดท้ายด้วยตลาดจีนชากแง้วตอนเย็นๆ กันค่ะ

อ่านต่อ

อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ่าวดงตาล (Dong Tarn Beach) เป็นหาดที่สวยงามโค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ มีบรรยากาศสงบๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน โดดเด่นและร่มรื่นด้วยต้นตาลที่เรียงรายเป็นทิวแถวตามแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมานั่งเล่น ปิกนิกและชมเรือใบในทะเล เพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมเรือใบนั่นเอง

อ่านต่อ

หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หาดพัทยา (Pataya Beach) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองพัทยา และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางทะเลสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่สามมุข จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่สามมุข (Chaomae Sam Muk Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวบางแสนให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมง โดยก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือมักมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย และด้านบนเขายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลบางแสนได้สวยงามด้วย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Kuan Yim Shrine at Wat Koh Loi Sri Maha Racha) ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองแห่งเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี บริเวณทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชา ที่ชาวศรีราชาเคารพศรัทธาและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ และเมตตา

อ่านต่อ

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก (Wat Khao Tabaek Sky Walk) เป็นสะพานกระจกความสูงกว่า 25 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติรอบๆ ได้กว้างไกล ซึ่งนอกจากได้ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบวัดเขาตะแบกแล้ว ยังสามารถเดินขึ้นเขาไหว้พระ ทำบุญได้ด้วย

อ่านต่อ

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Wat Koh Loi Sri Maha Racha) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะสำหรับการมาทำบุญและพักผ่อนในเวลาเดียวกัน เพราะริมทะเลที่บรรยากาศสวยงามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ