อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (4,633)
  • ByWebmaster
  • 18:06:14 | 27 พ.ค. 2564

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

Cathedral of the Immaculate Conception, Chantaburi, Thailand

 

             อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (Cathedral of the Immaculate Conception)โบราณสถานสำคัญของ จ.จันทบุรี ที่มีประวัติทางศาสนายาวนานกว่า 300 ปี นับเป็นวิหารที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในภาคตะวันออก

 


ประวัติ

             อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรีที่อยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรมาช้านาน ตั้งอยู่บริเวณริมคลองจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนริมน้ำจันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 วิหารแห่งแรกได้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวญวน 130 คน ที่หนีการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนในประเทศเวียดนามเข้ามาตั้งรกรากที่ไทยในปี พ.ศ. 2254 โดยมีบาทหลวงเฮิ้ต โตแลนติโน เป็นผู้ดูแลกลุ่มชาวญวนเหล่านี้ และได้ทำการก่อสร้างวิหารหลังแรกขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2273 - 2295

             ต่อมาได้เกิดเหตุไม่สงบทำให้คริสตชนบางส่วนเดินทางออกจากหมู่บ้าน ทิ้งวิหารจนเสื่อมโทรม จนกระทั่งได้มีการสร้างวิหารใหม่เป็นหลังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2295 โดยบาทหลวงเดอกัวนา ในสมัยคุณพ่อมัทเทียโดเป็นอธิการโบสถ์ ต่อมาได้สร้างวิหารอีกครั้งเป็นหลังที่ 3 โดยได้ทำการย้ายวิหารหลังใหม่มาตั้งในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2377 ภายหลังในสมัยคุณพ่อรังแฟงเป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทำการสร้างวิหารใหม่เป็นหลังที่ 4 ในปี พ.ศ. 2398 และวิหารหลังปัจจุบันนี้นับเป็นหลังที่ 5 ที่ก่อสร้างขึ้นโดยคุณพ่อเปรีกาลและมีบาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลอมเบต์ ชาวฝรั่งเศส ทำพิธีเสกขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2452

             เดิมวิหารติดยอดแหลมบริเวณหอระฆังทั้ง 2 หอ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปีพ.ศ. 2483 ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อออกด้วยเหตุผลว่าจะเป็นเป้าทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบ ภายหลังจากที่สงครามยุติก็ได้นำมาติดตั้งอีกครั้งในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 วิหารแห่งนี้มีอายุรวมแล้วกว่า 109 ปี

             อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ภายในวิหารมีการตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกแบบกอธิก ประดับกระจกสี และพื้นกระเบื้องนำเข้าจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ภายในยังมีรูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ พระแม่ปฏิสนธินิรมล ที่ได้รับการบูรณะออกแบบใหม่ทั้งองค์จากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มีความงดงามล้ำค่า ตกแต่งด้วยพลอยกว่า 200,000 เม็ด หรือกว่า 2 หมื่นกะรัต ส่วนฐานของรูปปั้นนั้นหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ วิหารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิก

  
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลอยู่คู่ชุมชนชาวจันทบูรมาช้านาน วิหารหลังปัจจุบันนี้เป็นหลังที่ 5 (รูปซ้าย) สถาปัตยกรรมยุคกอธิคแบบฝรั่งเศส (รูปขวา)

 
รูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ พระแม่ปฏิสนธินิรมล และบรรยากาศด้านในอาสนวิหาร

 
ภายในวิหารตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ ช่องบานกระจกประดับตกแต่งด้วยกระจกสี

 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลมีจุดเด่นที่เด่นชัดคือยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง


การเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี

 

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดจันทบุรี มีระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที


การเดินทางไปอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

             อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัด 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 6 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 -15.00 น. (หากวันไหนมีพิธีกรรมทางศาสนาจะปิดอาสนวิหารฯ งดให้เยี่ยมชม)

 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลมุมมองจากด้านข้าง


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

 
รูปปั้นพระแม่มารีด้านนอกอาสนวิหารและบทสรรเสริญ


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

             ชมยอดแหลมบนหอระฆัง 2 หลัง ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในวิหารที่ตกแต่งเพดานเป็นท้องเรือไม้โนอาห์ และชมรูปปั้นพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลที่ประดับตกแต่งด้วยพลอยกว่า 20,000 กะรัต 

 
ความงดงามของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วิหารที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นโบสถ์ระดับชั้นอาสนวิหารแห่งเดียวในภาคตะวันออก


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

                         (Cathedral of the Immaculate Conception, Chanthaburi, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

                                                         (หากวันไหนมีพิธีกรรมทางศาสนาจะปิดอาสนวิหารฯ งดให้เยี่ยมชม)

                         ตั้งอยู่ที่ : 110 ซอย 1 หมู่ 10 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

                         โทรศัพท์ : (+66) 039 311 578

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี https://chanthaburi.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดจันทบุรี https://1th.me/G6V5A

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลประกอบด้วย สถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้าที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว พื้นที่ของอุทยานครอบคลุมเกาะใกล้ชายฝั่ง 8 เกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทาง ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

18 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ชลบุรี… นอกจากจะมีทะเลสวยหาดทรายขาวแล้ว ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าเที่ยวครบจบในจังหวัดนี้ด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกันอย่างแน่นอน palanla ได้รวบรวม 18 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวชลบุรีมาฝากกัน!

อ่านต่อ

สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สะพานปลาอ่างศิลา (Ang Sila Fish Market) ตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูปและของฝากจากชลบุรีที่เต็มไปด้วยสีสันและราคาย่อมเยา

อ่านต่อ

One Day Trip ชลบุรี โอ้ทะเลแสนงาม…สำราญตลาดจีน

มีเวลาแค่หนึ่งวัน แต่อยากเที่ยวทะเลที่หาดทรายขาวๆ น้ำเป็นสีฟ้าใส และผู้คนไม่พลุกพล่านได้อารมณ์แบบเกาะส่วนตัว และก็ยังอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของตลาดโบราณสุดคึกคัก ละลานตาไปด้วยของกิน ให้ได้เดินชิม เดินถ่ายรูปกันเพลินๆ คุณนึกถึงที่ไหน?... ชลบุรีคือคำตอบที่เราภูมิใจนำเสนอ ครั้งนี้ Palanla จะชวนแพลนทริปวันเสาร์ ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้า นั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร กลับมาแวะเที่ยวอ่าวดงตาล แล้วปิดท้ายด้วยตลาดจีนชากแง้วตอนเย็นๆ กันค่ะ

อ่านต่อ

อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ่าวดงตาล (Dong Tarn Beach) เป็นหาดที่สวยงามโค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ มีบรรยากาศสงบๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน โดดเด่นและร่มรื่นด้วยต้นตาลที่เรียงรายเป็นทิวแถวตามแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมานั่งเล่น ปิกนิกและชมเรือใบในทะเล เพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมเรือใบนั่นเอง

อ่านต่อ

หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หาดพัทยา (Pataya Beach) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองพัทยา และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางทะเลสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่สามมุข จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่สามมุข (Chaomae Sam Muk Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวบางแสนให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมง โดยก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือมักมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย และด้านบนเขายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลบางแสนได้สวยงามด้วย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Kuan Yim Shrine at Wat Koh Loi Sri Maha Racha) ศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองแห่งเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี บริเวณทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชา ที่ชาวศรีราชาเคารพศรัทธาและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ และเมตตา

อ่านต่อ

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเขาตะแบก สกายวอล์ก (Wat Khao Tabaek Sky Walk) เป็นสะพานกระจกความสูงกว่า 25 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติรอบๆ ได้กว้างไกล ซึ่งนอกจากได้ชมความงามของทัศนียภาพโดยรอบวัดเขาตะแบกแล้ว ยังสามารถเดินขึ้นเขาไหว้พระ ทำบุญได้ด้วย

อ่านต่อ

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

วัดเกาะลอยศรีมหาราชา (Wat Koh Loi Sri Maha Racha) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่เหมาะสำหรับการมาทำบุญและพักผ่อนในเวลาเดียวกัน เพราะริมทะเลที่บรรยากาศสวยงามแห่งนี้คือที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ