วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (7,241)
  • ByWebmaster
  • 14:26:45 | 22 ธ.ค. 2563

วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Thakarong, Ayutthaya Province, Thailand

             วัดท่าการ้อง (Wat Thakarong) เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะพระพุทธรัตนมงคล หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้ม ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข


ประวัติ

             วัดท่าการ้อง เป็นวัดไทยหนึ่งเดียวท่ามกลางมัสยิดถึง 5 หลัง โดยวัดท่าการ้องนี้เกิดจากการรวมวัด 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือวัดท่าและวัดการ้อง คาดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2076 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชา และยังเคยเป็นสถานที่สำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หลายครั้ง เช่น เป็นที่ประทับพักผ่อนของคณะผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ นอกจากนี้ยังปรากฏในพงศาวดารพม่าว่า พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ยกทัพมาตั้งที่วัดท่าการ้องเมื่อ พ.ศ. 2106 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิในสงครามช้างเผือก และเนเมียวสีหบดี และในปีพ.ศ. 2310 แม่ทัพพม่าก็ได้ยกทัพมาตีในแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศ หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชธานีอยุธยา ซึ่งหลังจากนั้นมาวัดท่าการ้องก็กลายเป็นวัดร้างเป็นเวลานานก่อนที่จะได้รับการบูรณะในภายหลัง

             สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีเม็ดมะยมรอบกำแพงพระอุโบสถทำให้สันนิฐานได้ว่า วัดท่าการ้องน่าจะได้รับการบูรณะในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาผสมผสานกับศิลปะแบบกรุงรัตนโกสินทร์ยังหลงเหลือในสภาพสมบูรณ์ เช่น พระอุโบสถ มีหน้าบันไม้แต่งลายจำหลัก ซุ้มประตูและหน้าต่างแต่งลายปูนปั้น แต่ด้านหน้าประดับงานกระจกสีสไตล์โบสถ์ฝรั่งดูแปลกตา

             พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้พระพุทธรัตนมงคล หรือ หลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีลักษณะเด่นคือพระพักตร์เปี่ยมเมตตาและงดงามตามศิลปะในยุคนั้น ส่วนหอระฆังก่ออิฐถือปูนเป็นรูปแปดเหลี่ยมสร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และศาลาการเปรียญเรือนไทยไม้สักทรงหลังเก่าด้านหลังพระอุโบสถที่เก่าแก่และทรงคุณค่า นอกจากนี้ภายในวัดยังตกแต่งด้วยพรรณไม้ต่างๆ ตลอดจนรูปปั้นดินเผาพระยิ้มสวมแว่นสายตา วัดท่าการ้องยังเคยได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2549 ประเภทวัดและศาสนสถานจากการตกแต่งที่สวยงาม ส่วนบริเวณหลังวัดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ขายอาหารคาวหวานประเภท


วัดท่าการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


รูปเหมือนหลวงพ่อยิ้มองค์ขนาดใหญ่


รูปเหมือนของเกจิพระดังองค์ต่างๆ ภายในวัด


วัดท่าการ้องมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ


ส่วนที่เป็นตลาดน้ำ


บรรยากาศของร้านค้าต่างๆ เต็มไปด้วยอาหารน่ารับประทาน


จุดถ่ายรูปตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง


การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกรุงเทพมหานคร


             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  


การเดินทางไปวัดท่าการ้อง

             วัดท่าการ้อง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ราวๆ 12 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดท่าการ้อง

             สักการะ “พระพุทธรัตนมงคล” หรือที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อยิ้ม” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าการ้อง


บริเวณขอพรบูชาหลวงพ่อยิ้ม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดท่าการ้อง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                         (Wat Thakarong, Ayutthaya Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : หมู่ 6 บ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

                         โทรศัพท์ : (+66) 03580 1399

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                         เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

น้ำตกไทรโยคใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

น้ำตกไทรโยคใหญ่ (Sai Yok Yai Waterfall) เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งเมืองกาญจนบุรี ด้วยความงามของม่านน้ำอันยิ่งใหญ่ที่ไหลรินลงมาจากหน้าผาสูงและกลายเป็นสายน้ำที่ทอดยาว รายล้อมไปด้วยป่าไม้ร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ต้นจามจุรียักษ์ (Giant Monkey Pod Tree) อายุกว่า 100 ปี ที่ยืนตระหง่าน แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจ คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน

อ่านต่อ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ