วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (6,109)
  • ByWebmaster
  • 10:30:16 | 22 ธ.ค. 2563

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Wat Rong Khun, Chiang Rai, Thailand

             วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) จังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่ได้รับยกย่องว่ามีความงดงามติดระดับโลกอยู่หลายต่อหลายครั้งจากการจัดอันดับของหลายๆ สถาบัน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของศิลปินเอกอย่างอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วัดแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสได้ไปเยือน


ประวัติ

             วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จุดเริ่มต้นของวัดแห่งนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เมื่ออ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้เล็งเห็นว่าวัดร่องขุ่นได้อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงมีความคิดที่จะสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยอ.เฉลิมชัย ตั้งใจที่จะทำงานศิลปะเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และต้องการถวายงานพระมหากษัตริย์ด้วยความความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

             แรกเริ่มนั้นวัดร่องขุ่นสร้างขึ้นบนที่ดินเดิมของวัดที่มีเพียง 3 ไร่เท่านั้น ต่อมา อ.เฉลิมชัย และผู้บริจาคได้ซื้อที่ดินเพิ่มให้กับวัดรวมเป็นทั้งหมด 12 ไร่ ความโดดเด่นของวัดร่องขุ่นคือพระอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกแวววาว และลวดลายต่างๆ ที่งดงามซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างๆ วัดแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย

             บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีสะพานที่สื่อถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ โดยก่อนขึ้นสะพานจะมีครึ่งวงกลมเล็กซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์ มีงานประติมากรรมเป็นรูปมือโผล่มาจากพื้นดิน นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นรองจากพระอุโบสถสีขาว คืออาคารห้องน้ำสีทอง ตกแต่งด้วยสีทองตั้งแต่หลังคาจนถึงตัวอาคาร   


ทางเดินสู่พระอุโบสถ หนึ่งในมุมที่สวยงามของวัดร่องขุ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


พระอุโบสถสีขาวหนึ่งเดียวของไทย


ความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ของวัดร่องขุ่น


ห้องน้ำสีทองของวัดร่องขุ่น


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


การเดินทางไปวัดร่องขุ่น

             วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25 นาที หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว จากสถานีขนส่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถโดยสารสาย เชียงราย-พาน / เชียงราย-ป่าแดด,จุน / เชียงราย-พะเยา,ลำปาง / เชียงราย-แม่ขะจาน โดยนั่งไปลงที่ด้านหน้าวัดร่องขุ่นได้


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.


วัดร่องขุ่นได้รับยกย่องว่ามีความงดงามติดระดับโลกอยู่หลายครั้งจากการจัดอันดับของหลายๆ สถาบัน


พระพุทธรูปปางสมาธิ


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


งดงามตระการตาของสถาปัตยกรรมภายในวัดร่องขุ่น 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดร่องขุ่น

             ชมความงดงามของพระอุโบสถสีขาว และลวดลายต่างๆ ที่แสนประณีตวิจิตรงดงาม เดินข้ามสะพานวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ชมงานประติมากรรมเป็นรูปมือโผล่มาจากพื้นดิน และแวะชมอาคารห้องน้ำสีทอง  


บรรยากาศส่วนต่างๆ ภายในวัด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ซุ้มทางเดินอันงดงามของวัดร่องขุ่น


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดร่องขุ่น สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                         (Wat Rong Khun, Chiang Rai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม      

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 - 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

                         โทรศัพท์ : (+66) 053673579       

                         เว็บไซต์www.วัดร่องขุ่น.com

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                         ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                         ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ