วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (7,018)
  • ByWebmaster
  • 10:30:16 | 22 ธ.ค. 2563

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Wat Rong Khun, Chiang Rai, Thailand

             วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) จังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่ได้รับยกย่องว่ามีความงดงามติดระดับโลกอยู่หลายต่อหลายครั้งจากการจัดอันดับของหลายๆ สถาบัน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของศิลปินเอกอย่างอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วัดแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสได้ไปเยือน


ประวัติ

             วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จุดเริ่มต้นของวัดแห่งนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เมื่ออ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้เล็งเห็นว่าวัดร่องขุ่นได้อยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงมีความคิดที่จะสร้างวัดร่องขุ่นขึ้นมาใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยอ.เฉลิมชัย ตั้งใจที่จะทำงานศิลปะเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และต้องการถวายงานพระมหากษัตริย์ด้วยความความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

             แรกเริ่มนั้นวัดร่องขุ่นสร้างขึ้นบนที่ดินเดิมของวัดที่มีเพียง 3 ไร่เท่านั้น ต่อมา อ.เฉลิมชัย และผู้บริจาคได้ซื้อที่ดินเพิ่มให้กับวัดรวมเป็นทั้งหมด 12 ไร่ ความโดดเด่นของวัดร่องขุ่นคือพระอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกแวววาว และลวดลายต่างๆ ที่งดงามซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างๆ วัดแห่งอื่นๆ ในประเทศไทย

             บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีสะพานที่สื่อถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ โดยก่อนขึ้นสะพานจะมีครึ่งวงกลมเล็กซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์ มีงานประติมากรรมเป็นรูปมือโผล่มาจากพื้นดิน นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นรองจากพระอุโบสถสีขาว คืออาคารห้องน้ำสีทอง ตกแต่งด้วยสีทองตั้งแต่หลังคาจนถึงตัวอาคาร   


ทางเดินสู่พระอุโบสถ หนึ่งในมุมที่สวยงามของวัดร่องขุ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


พระอุโบสถสีขาวหนึ่งเดียวของไทย


ความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ของวัดร่องขุ่น


ห้องน้ำสีทองของวัดร่องขุ่น


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


การเดินทางไปวัดร่องขุ่น

             วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ที่ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25 นาที หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว จากสถานีขนส่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถโดยสารสาย เชียงราย-พาน / เชียงราย-ป่าแดด,จุน / เชียงราย-พะเยา,ลำปาง / เชียงราย-แม่ขะจาน โดยนั่งไปลงที่ด้านหน้าวัดร่องขุ่นได้


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.


วัดร่องขุ่นได้รับยกย่องว่ามีความงดงามติดระดับโลกอยู่หลายครั้งจากการจัดอันดับของหลายๆ สถาบัน


พระพุทธรูปปางสมาธิ


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


งดงามตระการตาของสถาปัตยกรรมภายในวัดร่องขุ่น 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดร่องขุ่น

             ชมความงดงามของพระอุโบสถสีขาว และลวดลายต่างๆ ที่แสนประณีตวิจิตรงดงาม เดินข้ามสะพานวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ ชมงานประติมากรรมเป็นรูปมือโผล่มาจากพื้นดิน และแวะชมอาคารห้องน้ำสีทอง  


บรรยากาศส่วนต่างๆ ภายในวัด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ซุ้มทางเดินอันงดงามของวัดร่องขุ่น


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดร่องขุ่น สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                         (Wat Rong Khun, Chiang Rai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม      

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 - 18.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

                         โทรศัพท์ : (+66) 053673579       

                         เว็บไซต์www.วัดร่องขุ่น.com

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                         ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                         ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ