วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

  • อ่าน (4,579)
  • ByWebmaster
  • 10:20:02 | 22 ธ.ค. 2563

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Wat Phra Kaew, Chiang Rai, Thailand

             วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew) เป็นวัดสำคัญเก่าแก่และเป็นที่เคารพศรัทธาของจังหวัดเชียงราย ด้วยสถาปัตยกรรมงดงามแบบล้านนาที่หลงเหลือให้เห็นไม่มากนักในปัจจุบัน และวัดแห่งนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน รวมถึงเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนสกุลช่างปาละ ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย  


ประวัติ

             วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อวัดป่าญะหรือป่าเยียะ เป็นชื่อของป่าไผ่ชนิดหนึ่ง วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงรายมายาวนาน โดยในปี พ.ศ. 1977 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมือง ปกครองเชียงใหม่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงที่องค์พระเจดีย์จนพังทลาย จึงทำให้พบพระแก้วมรกตซ่อนอยู่ในพระเจดีย์ วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า “วัดพระแก้ว” ในภายหลังได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ โดยปัจจุบันพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ที่วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2521

             อุโบสถวัดพระแก้ว พระอุโบสถวัดพระแก้วสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2495  พระอุโบสถมีลักษณะเป็นพระวิหารทรงล้านนา มีลักษณะฐานเตี้ย เชิงหลังคาลาดต่ำซ้อนกันสองชั้น มีพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนสกุลช่างปาละ ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.8 เมตร พระรัศมีเป็นลักษณะดอกบัวตูม สำหรับพระเจ้าล้านทององค์นี้ เดิมประดิษฐานอยู่วัดล้านทอง (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย) เมื่อวัดมีสถานภาพเป็นวัดร้างจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2504  

             หอพระหยก อาคารทรงล้านนาโบราณ เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบทำด้วยหยกจากประเทศแคนาดา ซึ่งมิสเตอร์ฮูเวิร์ด โล นำมาถวาย พระหยกมีขนาดหน้าตักกว้าง 47.9 เซนติเมตร สูง 65.9 เซนติเมตร ออกแบบโดย อาจารย์ กนก วิศวกุลสร้างเมื่อ พ.ศ.2534 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดพระแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต บนผนังอาคารภายในหอพระหยกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวจากตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้างและพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2534 โดยมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2534 แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่หอพระหยกแห่งนี้ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะมาจนถึงปัจจุบัน

             โฮงหลวงแสงแก้ว เป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์สูง 2 ชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัดด้านทิศใต้ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย นอกจากนี้ภายในโฮงหลวงแสงแก้วยังมีองค์พระพุทธศรีเชียงราย สร้างด้วยศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่งที่งดงาม รวมถึงมีพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนประดิษฐานอยู่ด้วย โดยพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่เกิดจากการช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จภายในวันเดียว ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้อธิษฐานขอสิ่งใดจากพระพุทธรูปองค์นี้จะสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจ  

             นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายจุดที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ชมเมื่อมาเที่ยวที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ 


สถาปัตยกรรมที่งดงามแบบล้านนาของโฮงหลวงแสงแก้ว


หอพระหยก อาคารทรงล้านนาโบราณ เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล" หรือ "พระหยกเชียงราย"


พระพุทธรูปปางต่างๆ ประจำวันเกิด


พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ นับเป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิปปาละที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในประเทศไทย


บรรยากาศรอบๆ หอพระหยก


การเดินทางไปจังหวัดเชียงราย

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินเชียงราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที 


การเดินทางไปวัดพระแก้ว

             วัดพระแก้วตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวก็มีรถสองแถวที่ให้บริการผ่านหลายสาย ค่าโดยสาร 15 – 25 บาท หรือสามารถนั่งรถรางของเทศบาลโดยขึ้นได้ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม      


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพระแก้ว

             ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถแบบล้านนา สักการะพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนสกุลช่างปาละที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระแก้ว สักการะพระหยกเชียงรายในหอพระหยก สักการะองค์พระพุทธศรีเชียงราย และกราบขอพรพระเจ้าทันใจในโฮงหลวงแสงแก้ว


"พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล" หรือ "พระหยกเชียงราย"


พระพุทธรูปโบราณ


พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย


วัตถุจัดแสดงภายในโฮงหลวงแสงแก้วซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระแก้ว สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

                        (Wat Phra Kaew, Chiang Rai, Thailand)

                        ระดับความนิยม : 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม       

                        เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน เวลา 8.00 -18.00 น.

                        ตั้งอยู่ที่ : ตั้งอยู่ที่ 19 หมู่ 1 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                        โทรศัพท์ : (+66) 053711385, 053751875        

                        เว็บไซต์ : http://www.watphrakaew-chiangrai.com/about.php 

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย http://www.tourismchiangrai.com

                                         ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดเชียงราย http://www.livinginthailand.com/transportation-cr-th.html

                                         ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ