วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (4,062)
  • ByWebmaster
  • 17:06:50 | 28 ต.ค. 2563

วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Suwan Dara Ram Ratchaworawihan, Ayutthaya Province, Thailand

             วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (Wat Suwan Dara Ram Ratchaworawihan) เป็นวัดเก่าแก่ที่พระอุโบสถที่ยังคงรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีความโดดเด่นคือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและทรงคุณค่า กล่าวกันว่าเป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย


ประวัติ

             วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร หรือ วัดทอง ตั้งอยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเมืองโดยอยู่ใกล้กับป้อมเพชร เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าท้ายสระ โดยสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างขึ้น ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2310 พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตก วัดทองก็ถูกพม่าทำลายกลายเป็นวัดร้างมานานถึง 18 ปี

             ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกและสร้าง กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแล้ว ต่อมาใน พ.ศ.2328 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดทองที่ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่กรุงแตกใหม่ทั้งอาราม ในการปฏิสังขรณ์และการก่อสร้างครั้งนี้ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระอนุชาได้ทรงร่วมปฏิสังขรณ์และก่อสร้างพระอุโบสถ พระเจดีย์ และหมู่กุฏิทั้งหมดด้วย เมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จพระองค์ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสุวรรณดาราราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ ทองดี และ ดาวเรือง

             พระอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามเป็นพระอุโบสถที่ยังคงรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย คือส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายปากเรือสำเภา หน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมที่ผนังอุโบสถตอนบน ตอนล่างเขียนเรื่องเวสสันดรชาดก เตมีย์ชาดกและ สุวรรณสามชาดก ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง

             นอกจากนี้สิ่งที่เป็นความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและพระวิหารที่มีความงดงามและทรงคุณค่า โดยภาพเขียนเหล่านี้เป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ช่างเขียนภาพเทพชุมนุมนิบาตชาดก 3 พระชาติ และภาพมารวิชัย มีแม่พระธรณียืนบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง ซึ่งคล้ายกับภาพเขียนที่พระที่นั่งพุทไธศวรรย์ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีเกือบทุกรัชกาลทรงได้บูรณะวัดสุวรรณดารารามมาอย่างต่อเนื่อง มีการก่อสร้างพระวิหารเจดีย์ กำแพงแก้ว และปูชนียสถานอื่นๆ ภายในพระอารามแห่งนี้ ถือได้ว่าวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเป็นพระอารามแห่งราชวงศ์จักรีโดยแท้    

             นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันแสดงเรื่องราวพระราชพงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฝีมือของมหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตร ที่รัชกาลที่ 6 โปรดให้ทรงเขียนขึ้น พระยาอนุศาสน์จิตรใช้เวลาเขียนภาพเหล่านี้อยู่ 2 ปี โดยเริ่มต้นเขียนในปี พ.ศ. 2472  และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2474 เป็นภาพเขียนที่มีความสมจริง ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า กล้ามเนื้อ และสัดส่วนตามสรีระของบุคคลจริง ซึ่งลักษณะการเขียนภาพแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก ซึ่งกล่าวกันว่านี่คือภาพจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย   


พระเจดีย์สมเด็จพระชนกนาถ (ทองดี)


บรรยากาศรอบๆ วิหารวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร


การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกรุงเทพมหานคร

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  


การเดินทางไปวัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร

             วัดสุวรรณดารามราชวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับป้อมเพชรและท่าเรือวัดพนัญเชิง รถสาธารณะที่ผ่านได้แก่ รถสองแถวสายรอบเมืองสาย 1 และสาย 2  


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


ข้อมูลและประวัติวัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร

             จุดเด่นของวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารคือภาพจิตกรรมฝาผนังภายในวิหารซึ่งไม่ควรพลาด ซึ่งโดยปกติแล้วภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดทั่วไปมักเป็นพุทธประวัติ แต่ที่วัดสุวรรณดารามราชวรวิหารเป็นพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเมื่อครั้งครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามครั้งใหญ่ และโปรดฯ ให้พระยาอนุศาสตร์จิตกร (จัน จิตกร) เขียนพระราชประวัติสมเด็จพระเนรศวรบนผนังของพระวิหาร ตั้งแต่ทรงประสูติ ประทับ ณ เมืองพม่า จวบจนประกาศอิสรภาพ และกระทำยุทธหัตถี โดยภาพที่โดดเด่นที่สุด คือ ภาพกระทำยุทธหัตถี ซึ่งเป็นภาพใหญ่อยู่เหนือประตูวิหารด้านหน้า โดยเชื่อกันว่าความรู้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในแบบเรียน รวมถึงสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ภาพยนตร์ ล้วนมาจากภาพวาดในวิหารแห่งนี้ทั้งสิ้น พระยาอนุศาสตร์จิตกรใช้เวลาวาดจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดรวม 2 ปี โดยเริ่มต้นวาดในปี พ.ศ. 2472  และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2474 นอกจากภาพจิตรกรรมยังมีพระทอง (ในพระวิหาร) เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลังพระวิหาร และเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระชนกนาถในรัชกาลที่ 1 ที่ไม่ควรพลาดชม     


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร  สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                         (Wat Suwan Dara Ram Ratchaworawihan, Ayutthaya Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม    

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : 1/6 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

                         โทรศัพท์ :  -

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์จังหวัดอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                         เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ