วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (6,513)
  • ByWebmaster
  • 17:57:06 | 29 ก.ย. 2563

วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

Wat Yanasangvararam, Chon Buri Province, Thailand

             วัดญาณสังวรารามถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีความสวยงามวิจิตร ร่มรื่น ควรค่าแก่การแวะไปเยี่ยมชมหากมีโอกาสผ่านไปจังหวัดชลบุรี


ประวัติ

             วัดญาณสังวราราม (Wat Yanasangvararam) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 366 ไร่ ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างวัด

             โดยที่ดินสำหรับการสร้างวัดนี้มาจากที่ดินที่นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา ได้ถวายเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่เศษ และต่อมาคณะผู้ริเริ่มสร้างวัดได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินที่ต่อกับเขตวัดถวายเพิ่มเติมอีกประมาณ 60 ไร่เศษ ปัจจุบันวัดญาณสังวรารามมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ไม่รวมถึงพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อีกประมาณ 2,500 ไร่  

             วัดญาณสังวรารามสร้างเพื่อมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติ คือ เน้นทางด้านสมถและวิปัสสนา ตลอดจนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ทางด้านการศึกษาอบรมพระธรรม วินัย รวมทั้งเพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่างๆ ด้วย  ภายในบริเวณอันกว้างขวางของวัดมีสถานที่ที่สำคัญและมีความงดงามอยู่หลายจุดด้วยกันที่เมื่อไปแล้วไม่ควรพลาดแวะไปเยี่ยมชม อาทิ 


             
พระวิหารพระศรีอริยเมตไตรย

             เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ลักษณะทรงจตุรมุข หลังคามุงกระเบื้อง สร้างเป็นแบบศิลปะไทยแท้อันประณีตบรรจง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ทองเหลือง ปางสมาธิ พระนามว่า พระพุทธศรีอริยเมตไตรย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้รับน้อมเกล้าถวายจากคณะผู้สร้าง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานในพระวิหารพระศรีอริยเมตไตรยแห่งนี้


             
พระอุโบสถ

             พระอุโบสถ ขนาดกว้าง 13.30 เมตร ยาว 21.00 เมตร สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบรีมหาราช โดยดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2523  โดยภายในพระอุโบสถมีพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถ พระนามว่า “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดประมาณองค์พระพุทธชินสีห์ในประอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทางเททองหล่อ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร


             
พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

             พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีความหมายว่า “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุเพื่อ ความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์” พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรี มีฐานกว้าง 39.00 เมตร สูง 39.00 เมตร และได้เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ เพื่อการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ชั้นที่สองประดิษฐานพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีชนวนจากพื้นดินถึงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ด้านนอกชั้นที่สามมีซุ้มประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระภปร.ด้านหน้า พระไพรีพินาศ (ด้านขวาของพระภปร.) และพระชินราชสีหศาสดา (ด้านซ้ายของพระ ภปร.) ส่วนชั้นที่ 2 เป็นซุ้มตราพระมหาจักรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอันเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2528


             
พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.

             พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระปรมาภิธยย่อ ภปร. และ พระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมณฑป พระมหามณฑปฯ มีความกว้าง 9 เมตร สูง 33 เมตร ภายในมีรอยพระพุทธบาทให้กราบไหว้สักการะด้วย บริเวณทางขึ้นพระมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพลับพลารับเสด็จซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทจะต้องเดินขึ้นบันไดถึง 200 ขั้น ราวบันไดพญานาคประดับด้วยกระเบื้องที่สวยงาม ระหว่างทางสามารถมองย้อนกลับมาชมทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองพัทยา และธรรมชาติที่ร่มรื่น 

            นอกจากจุดต่างๆ ที่สำคัญแล้ว ภายในวัดยังแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งบึงบัวอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามในยามที่ออกดอกบานสะพรั่ง  สร้างความรื่นรมย์และสบายตาสบายใจเมื่อเข้าไปเยือนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  


ประตูทางเข้าสู่วัดญาณสังวราราม


หอระฆังบริเวณริมสระบัว


พระวิหารพระศรีอริยเมตไตรย


ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


อุทยานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี


พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว


บันไดขึ้นสู่พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.


ทัศนียภาพจากด้านบนพระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก.


การเดินทางไปยังตัวเมืองชลบุรี

             - รถยนต์ (Car/ Bus) จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดชลบุรี มีระยะทาง 80.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที  

             - รถไฟ (Train) จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟชลบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 53 นาที


การเดินทางไปวัดญาณสังวราราม

             วัดญาณสังวรารามอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางละมุง 23 กิโลเมตร หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถนั่งรถตู้สายกรุงเทพ - สัตหีบไปลงที่ปากทางเข้าวัดญาณฯ (กม.160.5) จากนั้นเดินหรือนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไป


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน


อัตราค่าเข้าชม

            ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดญาณสังวราราม

             สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดญาณสังวราราม ได้แก่ พระวิหารพระศรีอริยเมตไตรย พระอุโบสถและพระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ และพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ในพระอุโบสถไม่สามารถเดินบนพรมได้เพราะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขณะเข้าไปชมและสักการะต้องคลานเข่าเข้า - ออก 


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดญาณสังวราราม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

                         (Wat Yanasangvararam, Chon Buri Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม   

                         เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน

                         ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  

                         โทรศัพท์ : (+66) 038237912, 038238369

                         เว็บไซต์ : http://watyanasangvararam.com

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี http://www.chonburimots.go.th/th/

                                         ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดระยอง ประเทศไทย

ระยอง เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลอ่าวไทยที่สวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเล จากกรุงเทพฯ ขับรถเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึง ซึ่งนอกจากทะเลแล้ว Palanla ยังได้รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายแห่งมาให้ได้รู้จักระยองกันมากยิ่งขึ้นใน 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปนี้

อ่านต่อ

วัดลุ่ม จังหวัดระยอง ประเทศไทย

วัดลุ่ม (Wat Lum) หรือ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (Wat Lum Mahachai Chumphon) จังหวัดระยอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบราณสถานและพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งนำทัพตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาจนสามารถกอบกู้เอกราชคืนมาได้สำเร็จ

อ่านต่อ

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

เกาะเสม็ด เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยงาม และบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya - Mu Koh Samet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเลประกอบด้วย สถานที่อันมีชื่อเสียงอย่างเกาะเสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดาร หาดแม่รำพึง และเขาแหลมหญ้าที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว พื้นที่ของอุทยานครอบคลุมเกาะใกล้ชายฝั่ง 8 เกาะ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีก 3 เส้นทาง ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

18 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ชลบุรี… นอกจากจะมีทะเลสวยหาดทรายขาวแล้ว ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าเที่ยวครบจบในจังหวัดนี้ด้วยความเพลิดเพลินและอิ่มเอมกันอย่างแน่นอน palanla ได้รวบรวม 18 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวชลบุรีมาฝากกัน!

อ่านต่อ

สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

สะพานปลาอ่างศิลา (Ang Sila Fish Market) ตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูปและของฝากจากชลบุรีที่เต็มไปด้วยสีสันและราคาย่อมเยา

อ่านต่อ

One Day Trip ชลบุรี โอ้ทะเลแสนงาม…สำราญตลาดจีน

มีเวลาแค่หนึ่งวัน แต่อยากเที่ยวทะเลที่หาดทรายขาวๆ น้ำเป็นสีฟ้าใส และผู้คนไม่พลุกพล่านได้อารมณ์แบบเกาะส่วนตัว และก็ยังอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศของตลาดโบราณสุดคึกคัก ละลานตาไปด้วยของกิน ให้ได้เดินชิม เดินถ่ายรูปกันเพลินๆ คุณนึกถึงที่ไหน?... ชลบุรีคือคำตอบที่เราภูมิใจนำเสนอ ครั้งนี้ Palanla จะชวนแพลนทริปวันเสาร์ ออกจากกรุงเทพฯ แต่เช้า นั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร กลับมาแวะเที่ยวอ่าวดงตาล แล้วปิดท้ายด้วยตลาดจีนชากแง้วตอนเย็นๆ กันค่ะ

อ่านต่อ

อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ่าวดงตาล (Dong Tarn Beach) เป็นหาดที่สวยงามโค้งมนไปตามขอบอ่าวสัตหีบ มีบรรยากาศสงบๆ ผู้คนไม่พลุกพล่าน โดดเด่นและร่มรื่นด้วยต้นตาลที่เรียงรายเป็นทิวแถวตามแนวชายหาด เหมาะสำหรับการมานั่งเล่น ปิกนิกและชมเรือใบในทะเล เพราะที่นี่เป็นบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมเรือใบนั่นเอง

อ่านต่อ

หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หาดพัทยา (Pataya Beach) เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองพัทยา และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางทะเลสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน

อ่านต่อ

ศาลเจ้าแม่สามมุข จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ศาลเจ้าแม่สามมุข (Chaomae Sam Muk Shrine) เป็นศาลเจ้าที่ชาวบางแสนให้ความเคารพศรัทธา รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมง โดยก่อนที่ชาวประมงจะออกเรือมักมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่สามมุขเพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย และด้านบนเขายังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลบางแสนได้สวยงามด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ