วัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  • อ่าน (8,166)
  • ByWebmaster
  • 11:13:14 | 14 พ.ย. 2562

วัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Wat Ban Den, Chiang Mai Province, Thailand


นกหัสดีลิงค์ ศิลปะล้านนาประยุกต์ที่หน้าวิหารวัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่

             วัดบ้านเด่น (Wat Ban Den) เป็นวัดที่สวยงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านนาประยุกต์ที่เห็นได้จากศาสนสถานหลายอย่างภายในวัด ได้แก่ วิหาร หอพระธรรม พระอุโบสถ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฎิ ศาลายาว ศาลาพระอรหันต์ หอไตร หอกลอง กู่ของอดีตครูบา ที่ต่างมีเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาอันอ่อนช้อยงดงามโดยทางวัดมีแนวคิดที่ต้องการให้วัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาสนวัตถุประจำวัดที่สำคัญคือ พระแก้วเกล้าเจ้าบุญเรือง พระพุทธมหาบารมีศรีศากยวงศ์ และพระเจ้าทันใจ ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะอีกด้วย


แผนที่วัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 


ประวัติ

             วัดบ้านเด่น (Wat Ban Den) หรือวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชัยยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ้ำอยู่ข้างใต้ ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นที่มาของชื่อวัดอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจ้าคณะวัดจึงได้อาราธนาครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวดง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มน้อยร่วมกันปรับปรุงวัดขึ้นใหม่ในพื้นที่กว่า 80 ไร่ โดยตัววัดสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์ตามแนวคิดของครูบาเทืองที่ว่าจะต่อเติมสิ่งใดเข้าไปก็ได้แต่ให้มีความมั่นคง และต้องการที่จะรวมความเป็นวัดบ้านกับวัดป่าเข้าไว้ด้วยกัน


พระแก้วเกล้าเจ้าบุญเรือง พระประธานประจำวัด


พระเจ้าทันใจหรือพระเจ้าตันใจภายในวิหารไม้สักทอง


รูปปั้นพญานาคราชศรีสุทโธที่โอบรอบพระวิหารไม้สักไปจนถึงด้านหลัง


พระมหาธาตุเจดีย์จำลองประจำปีเกิด 12 ราศี


ด้านข้างของพระอุโบสถมีรูปปั้นสัตว์หิมพานต์และตัวละครในวรรณคดีไทย


ลวดลายอันละเอียดงดงามบนกรอบหน้าต่างพระอุโบสถ


การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและใช้เวลาน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินที่ให้บริการได้ที่ https://chiangmai.airportthai.co.th/th

             - รถโดยสารประจำทาง เป็นบริการขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยมเพราะมีผู้ให้บริการมาก ทั้งยังมีจำนวนรอบและเวลาให้เลือกได้ตามสะดวก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการ ตารางเวลา ราคาตั๋ว และจองออนไลน์ได้ที่ https://www.busticket.in.th หรือ https://www.thairoute.com/ หรือโทร. Call center 1490, 0-2872-1777 และ Line ID : @bus999

             - รถไฟ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาพักผ่อนระยะยาวและต้องการชมทิวทัศน์ระหว่างทาง สามารถเลือกใช้บริการรถไฟได้ ซึ่งการเดินทางต้องใช้เวลาประมาณ 11 - 13 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเวลา ราคาตั๋ว และจองออนไลน์ได้ที่ http://www.railway.co.th/ หรือโทร. Call center 1690

             - รถยนต์ จากทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร


การเดินทางไปวัดบ้านเด่น

             - รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากสถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 1 (สถานีช้างเผือก) ไปยังวัดบ้านเด่น ระยะทางประมาณ 44.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที / จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง / จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 50.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที

             - รถบริการสาธารณะ จากสถานีขนส่งเชียงใหม่, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และสถานีรถไฟเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสาธารณะ ได้แก่ รถแดงที่วิ่งรอบเมืองเชียงใหม่โดยราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง, Grab Taxi เรียกใช้บริการโดยโหลดแอพลิเคชั่น Grab เพื่อใช้คำนวณระยะทางและค่าบริการ, Taxi สามารถจองออนไลน์ได้ที่ https://www.cnxtaxichiangmai.com/

           มอเตอร์ไซค์เช่า เที่ยวภายในเมืองเชียงใหม่ราคาอยู่ที่ประมาณ 200 บาท / วัน หรือรถยนต์เช่า เริ่มต้นที่ประมาณ 750 บาท / วัน


เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของวัดบ้านเด่น

           นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมความงามของพุทธศิลป์ล้านนาที่ปรากฏบนศาสนสถานและศาสนวัตถุ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร กุฏิ หอระฆัง รูปปั้นสัตว์หิมพานต์ องค์พระประธาน พระพุทธไสยาสน์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนาที่แฝงคติธรรมและมีการประยุกต์เพื่อประโยชน์ใช้สอย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถไหว้พระมหาเจดีย์จำลองประจำปีเกิด 12 นักษัตรได้อีกด้วย


พระวิหาร หอพระธรรม และศาลายาว


พระมหาเจดีย์ 12 นักษัตร


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดปี ทุกฤดูกาล


ประติมากรรมที่งดงามภายในวัด


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดบ้านเด่น สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดบ้านเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

                       (Wat Ban Den, Chiang Mai Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                       โทรศัพท์ : (+66) 081-961-2396

                       เว็บไซต์ : http://www.watbanden.com

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ http://www.tourismchiangmai.org

                                       สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ https://chiangmai.mots.go.th

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ