พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  • อ่าน (7,506)
  • ByWebmaster
  • 12:08:06 | 14 พ.ย. 2562

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

Three Kings Monument, Chiang Mai Province, Thailand


พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่หน้าหอศิลปะกลางเมืองเชียงใหม่

             พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (Three Kings Monument) อนุสาวรีย์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สามพระองค์แห่งล้านนา คือ พญางำเมือง พญามังราย และพญาร่วง เป็นมิตรสหายที่ได้กระทำสัตย์สาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันและกันตลอดไป มีลักษณะเป็นประติมากรรมลอยตัวเสมือนคนจริง ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างสง่างาม เป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งที่หากใครได้มาเมืองเชียงใหม่ต้องไม่พลาดมาสักการะสักครั้ง


แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย


ประวัติ

             พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (Three Kings Monument) เป็นอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ล้านนาสามพระองค์ ตั้งอยู่ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ พญางำเมือง ประสูติเมื่อปีจอ พ.ศ. 1780 ปกครองเมืองพะเยาต่อจากพระบิดาคือพญามิ่งเมืองเมื่อ พ.ศ. 1800 และได้ศึกษาวิชาการกับพญาร่วงจนเป็นสหายสนิทกัน ทั้งสองพระองค์ต่างมีกุศโลบายในการผูกมิตรกับอาณาจักรใกล้เคียง ปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1860 เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา

             พญามังราย (เม็งราย) ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1782 ครองเมืองเงินยาง อาณาจักรเชียงแสน สืบต่อจากพระบิดาคือพญาลาวเม็งเมื่อ พ.ศ. 1802 ทรงเป็นผู้รวบรวมแคว้นและเมืองต่างๆ เข้าเป็นอาณาจักรล้านนา ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์มังรายและได้ทรงตรากฎหมายที่เรียกว่า “มังรายศาสตร์” เพื่อใช้ปกครองบ้านเมือง พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1854 พระชนมายุ 72 พรรษา ราชวงศ์มังรายได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาอีก 17 พระองค์

             พญาร่วง หรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย โอรสองค์ที่สามของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงเป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถมาก เมื่อมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษาได้ทรงทำยุทธหัตถีชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและได้ขยายพระราชอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง และพระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรลายสือไทยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันด้วย พระองค์ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 1822 และสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 1842


พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ คือ พญางำเมือง พญาเม็งราย และพญาร่วง

           กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้ทรงกระทำสัตย์สาบาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำอิง ด้วยการดื่มโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์สัญญาว่าจะเป็นมิตรสนิทและไม่เป็นศัตรูต่อกันตลอดไป เมื่อพญาเม็งรายสร้างเมืองเชียงราย เมืองฝาง และเวียงกุมกามแล้ว ทรงได้พบชัยภูมิที่ดีและเป็นมงคลนั่นคือบริเวณที่ราบริมแม่น้ำปิงกับดอยสุเทพ จึงเชิญพระสหายทั้งสองมาร่วมปรึกษาหารือในการสร้างเมืองซึ่งมีพื้นที่กว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่ว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” 

           เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามพระองค์ ประชาชนชาวเชียงใหม่จึงร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยมีอาจารย์ไข่มุกต์ ชูโตเป็นผู้ออกแบบสร้างขึ้นด้วยวัสดุทองเหลืองผสมทองแดงรมดำ ใช้เวลาในการสร้างรวม 10 เดือน และที่บริเวณสี่แยกถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชดำเนินมีหอพญาเม็งรายที่ชาวเชียงใหม่ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พญาเม็งรายหลังจากที่พระองค์ทรงต้องอสนีบาตเสด็จสวรรคตที่กลางเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1854


ป้ายหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ที่มีอักษรลายสือไทยด้วย


อาคารราชการด้านซ้ายของพระบรมราชานุสาวรีย์


ศาลแขวงเมืองเชียงใหม่


อนุสรณ์สถานหอพญามังรายที่ชาวเชียงใหม่ร่วมกันสร้างขึ้น


พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ตั้งอยู่ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่


การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและใช้เวลาน้อยที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินที่ให้บริการได้ที่ https://chiangmai.airportthai.co.th/th

             - รถโดยสารประจำทาง เป็นบริการขนส่งสาธารณะที่เป็นที่นิยมเพราะมีผู้ให้บริการมาก ทั้งยังมีจำนวนรอบและเวลาให้เลือกได้ตามสะดวก นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 ไปลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการ ตารางเวลา ราคาตั๋ว และจองออนไลน์ได้ที่ https://www.busticket.in.th หรือ https://www.thairoute.com/ หรือโทร. Call center 1490, 0-2872-1777, Line ID : @bus999

             - รถไฟ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาพักผ่อนระยะยาวและต้องการชมทิวทัศน์ระหว่างทาง สามารถเลือกใช้บริการรถไฟได้ ซึ่งการเดินทางต้องใช้เวลาประมาณ 11 - 13 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเวลา ราคาตั๋ว และจองออนไลน์ได้ที่ http://www.railway.co.th/ หรือโทร. Call center 1690

             - รถยนต์ จากทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร


การเดินทางไปพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

             - รถยนต์ ากสถานีขนส่งเชียงใหม่ อาเขต 1 (สถานีช้างเผือก) ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 นาที / จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 5.1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 13 นาที / จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 4.1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 13 นาที

             - รถบริการสาธารณะ จากสถานีขนส่งเชียงใหม่, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสถานีรถไฟเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสาธารณะ ได้แก่ รถแดงที่วิ่งรอบเมืองเชียงใหม่โดยราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง, Grab Taxi เรียกใช้บริการโดยโหลด Application Grab เพื่อใช้คำนวณระยะทางและค่าบริการ, Taxi สามารถจองออนไลน์ได้ที่ https://www.cnxtaxichiangmai.com/

           มอเตอร์ไซค์เช่า เที่ยวในเมืองเชียงใหม่ราคาอยู่ที่ประมาณ 200 บาท / วัน, รถยนต์เช่า เริ่มต้นที่ประมาณ 750 บาท / วัน 


เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตลอดเวลา


ลานกว้างด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เรียกว่าข่วงสามกษัตริย์ 


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

           อนุสาวรีย์แห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของสามกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และถ่ายรูปได้ตลอดเวลา


กษัตริย์ผู้เป็นมหาราชทั้งสามพระองค์แห่งอาณาจักรล้านนา


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดปี ทุกฤดูกาล


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

                       (Three Kings Monument, Chiang Mai Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตลอดเวลา

                       ตั้งอยู่ที่ : หน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถนนปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

                       โทรศัพท์ : -

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ http://www.tourismchiangmai.org

                                       สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ https://chiangmai.mots.go.th

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ