วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (4,951)
  • ByWebmaster
  • 11:21:10 | 11 เม.ย. 2561

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Niwet Thammaprawat, Ayutthaya, Thailand


พระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติที่มีรูปทรงเหมือนกับโบสถ์ในศาสนาคริสต์         

           วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นวัดไทยเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแห่งเดียวในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์ด้วยสไตล์โกธิค ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติความเป็นมาของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

            วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน โดยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง และใช้ศิลปะรูปแบบโกธิค พระอุโบสถของวัด เป็นอาคารมีโดมหอคอยเหมือนกับวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด และเหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


โดมหอคอยหน้าพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้านบนสุด

           ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธนฤมลธรร โมภาส เป็นพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยม กับแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน


บรรยากาศภายในพระอุโบสถที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ยุโรป

           ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร เป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้เมล็ดพันธุ์มา และพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพรพินิต (รัชกาลที่ 5) ทรงเพาะ ครั้นเมื่อเพาะขึ้นเป็นต้นแล้ว ก็ได้นำมาปลูกที่วัดนิเวศธรรมประวัติ แห่งนี้ เมื่อ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2520


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร

           การก่อสร้างใช้ระยะเวลาทั้งหมดรวม 2 ปี 22 วัน เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 และรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองสมโภชครั้งใหญ่ รวม 4 วัน 4 คืน และทรงนิมนต์พระอมราภิรักขิตจากสำนักวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกประจำวัดแห่งนี้


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานด้านหน้าพระอุโบสถ

การเดินทางไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

           รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายพหลโยธิน เมื่อขับไปจนถึงประตูน้ำพระอินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 สู่ทางหลวงหมายเลข 308 อีกประมาณ 7 กิโลเมตรก็จะถึงพระราชวังบางปะอิน

           รถตู้ โดยสารรถตู้สายกรุงเทพ-บางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น-ลงรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต หรือบริเวณห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 60 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและจุดขึ้นลงรถ จากนั้นโดยสารรถสองแถวจากสถานีขนส่งบางปะอิน ไปยังพระราชวังบางปะอิน

           รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถไฟสายเหนือ ลงที่สถานีรถไฟบางปะอิน จากนั้นขึ้นรถสองแถวสายบางปะอิน-อยุธยา จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟบางปะอิน ซึ่งจะวิ่งผ่านพระราชวัง

           เมื่อเดินทางมาถึง นักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าที่ทางวัดจัดไว้เท่านั้น เนื่องจากวัดนิเวศน์ธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และไม่มีสะพานเชื่อมกับแผ่นดิน การข้ามแม่น้ำจากบริเวณพระราชวังบางปะอินเพื่อไปยังตัววัด ต้องโดยสารโดยกระเช้าไฟฟ้านี้สามารถโดยสารได้ครั้งละ 6-8 คน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของทางวัดได้ตามกำลังความศรัทธา


กระเช้าไฟฟ้าที่พานักท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           วัดนิเวศน์ธรรมประวัติเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00น.การซื้อบัตรเข้าชม

           ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ที่ปลูกรายล้อมพระอุโบสถ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           บริเวณโดยรอบของวัดยังมีจุดที่่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น

             พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้าที่ประดิษฐานอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์


พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน


หอประดิษฐานพระคันธารราฐ

             หอประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรก อันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ต้นโพธิ์อายุกว่าร้อยปีต้นนี้ ปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2420


หอพระพุทธศิลา ภายในประดิษฐานพระพุทธศิลา ปางนาคปรกสมัยลพบุรี

             สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ที่รวบรวมหินชนิดต่างๆ ไว้ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน รวมถึงเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม และยังมีอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์ รวมถึงหมู่กุฏิพระสงฆ์แต่ละหลังที่ก่อสร้างในสไตล์บ้านทรงยุโรปเช่นกัน


สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                       (Wat Niwet Thammaprawat, Ayutthaya, Thailand)

                       ระดับความนิยม 

                       อัตราค่าเข้าชม
: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       โทรศัพท์ : (+66)35-262139

                       เว็บไซต์ : http://www.watniwet.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/home

                                       เว็บไซต์จังหวัดอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                       เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ