วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

  • อ่าน (6,121)
  • ByWebmaster
  • 11:21:10 | 11 เม.ย. 2561

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Wat Niwet Thammaprawat, Ayutthaya, Thailand


พระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติที่มีรูปทรงเหมือนกับโบสถ์ในศาสนาคริสต์         

           วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นวัดไทยเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแห่งเดียวในประเทศไทย มีลักษณะคล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์ด้วยสไตล์โกธิค ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติความเป็นมาของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

            วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน โดยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง และใช้ศิลปะรูปแบบโกธิค พระอุโบสถของวัด เป็นอาคารมีโดมหอคอยเหมือนกับวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด และเหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


โดมหอคอยหน้าพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้านบนสุด

           ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธนฤมลธรร โมภาส เป็นพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะระหว่างแบบประเพณีนิยม กับแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน


บรรยากาศภายในพระอุโบสถที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ยุโรป

           ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร เป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้เมล็ดพันธุ์มา และพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพรพินิต (รัชกาลที่ 5) ทรงเพาะ ครั้นเมื่อเพาะขึ้นเป็นต้นแล้ว ก็ได้นำมาปลูกที่วัดนิเวศธรรมประวัติ แห่งนี้ เมื่อ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2520


ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร

           การก่อสร้างใช้ระยะเวลาทั้งหมดรวม 2 ปี 22 วัน เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421 และรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดงานฉลองสมโภชครั้งใหญ่ รวม 4 วัน 4 คืน และทรงนิมนต์พระอมราภิรักขิตจากสำนักวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกประจำวัดแห่งนี้


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานด้านหน้าพระอุโบสถ

การเดินทางไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

           รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายพหลโยธิน เมื่อขับไปจนถึงประตูน้ำพระอินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 สู่ทางหลวงหมายเลข 308 อีกประมาณ 7 กิโลเมตรก็จะถึงพระราชวังบางปะอิน

           รถตู้ โดยสารรถตู้สายกรุงเทพ-บางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น-ลงรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต หรือบริเวณห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 60 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและจุดขึ้นลงรถ จากนั้นโดยสารรถสองแถวจากสถานีขนส่งบางปะอิน ไปยังพระราชวังบางปะอิน

           รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถไฟสายเหนือ ลงที่สถานีรถไฟบางปะอิน จากนั้นขึ้นรถสองแถวสายบางปะอิน-อยุธยา จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟบางปะอิน ซึ่งจะวิ่งผ่านพระราชวัง

           เมื่อเดินทางมาถึง นักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าที่ทางวัดจัดไว้เท่านั้น เนื่องจากวัดนิเวศน์ธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และไม่มีสะพานเชื่อมกับแผ่นดิน การข้ามแม่น้ำจากบริเวณพระราชวังบางปะอินเพื่อไปยังตัววัด ต้องโดยสารโดยกระเช้าไฟฟ้านี้สามารถโดยสารได้ครั้งละ 6-8 คน และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของทางวัดได้ตามกำลังความศรัทธา


กระเช้าไฟฟ้าที่พานักท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           วัดนิเวศน์ธรรมประวัติเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00น.การซื้อบัตรเข้าชม

           ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ที่ปลูกรายล้อมพระอุโบสถ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           บริเวณโดยรอบของวัดยังมีจุดที่่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น

             พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้าที่ประดิษฐานอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์


พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน


หอประดิษฐานพระคันธารราฐ

             หอประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรก อันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ต้นโพธิ์อายุกว่าร้อยปีต้นนี้ ปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2420


หอพระพุทธศิลา ภายในประดิษฐานพระพุทธศิลา ปางนาคปรกสมัยลพบุรี

             สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ที่รวบรวมหินชนิดต่างๆ ไว้ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน รวมถึงเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม และยังมีอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์ รวมถึงหมู่กุฏิพระสงฆ์แต่ละหลังที่ก่อสร้างในสไตล์บ้านทรงยุโรปเช่นกัน


สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

                       (Wat Niwet Thammaprawat, Ayutthaya, Thailand)

                       ระดับความนิยม 

                       อัตราค่าเข้าชม
: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       โทรศัพท์ : (+66)35-262139

                       เว็บไซต์ : http://www.watniwet.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/home

                                       เว็บไซต์จังหวัดอยุธยา http://ww2.ayutthaya.go.th/frontpage

                                       เฟซบุ๊คการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอยุธยา https://www.facebook.com/TatAyutthaya/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

น้ำตกไทรโยคใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

น้ำตกไทรโยคใหญ่ (Sai Yok Yai Waterfall) เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งเมืองกาญจนบุรี ด้วยความงามของม่านน้ำอันยิ่งใหญ่ที่ไหลรินลงมาจากหน้าผาสูงและกลายเป็นสายน้ำที่ทอดยาว รายล้อมไปด้วยป่าไม้ร่มรื่น ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

ต้นจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ต้นจามจุรียักษ์ (Giant Monkey Pod Tree) อายุกว่า 100 ปี ที่ยืนตระหง่าน แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจ คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน

อ่านต่อ

คู่มือการดำเนินการตามกระบวนการเคลมประกันรถยนต์ฉบับสมบูรณ์

การมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณอาจเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและท่วมท้น อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์สามารถช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

สวนสาธารณะเทศบาลโพธาราม (Muang Photharam Municipal Public Park) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองในอำเภอโพธาราม ภายในสวนมีบรรยากาศร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ และยังมีส่วนของจุดชมวิว สนามหญ้า ทางวิ่งออกกำลังกาย ลานกีฬา เครื่องออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น สวนสาธาณะแห่งนี้เหมาะกับคนทุกวัยที่ต้องการมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชมวิวแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดราชบุรี และที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ของเมืองโพธารามอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี (Ratchaburi National Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากการใช้ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดราชบุรีมาก่อตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อาคารแห่งนี้เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรีมาอย่างนาวนาน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอีกด้วย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีมีนิทรรศการท้องถิ่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรีให้เที่ยวชม โดยจัดแสดงเรื่องราวทางสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชนเผ่าชาติพันธุ์วิทยา มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ไปจนถึงคลังโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาไปจนถึงพระพุทธรูปในยุคต่างๆ

อ่านต่อ

น้ำตกเก้าชั้น จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

น้ำตกเก้าชั้น (Kaew Chan Waterfalls) เป็นน้ำตกกลางหุบเขาที่มีความสูง 9 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ชั้นที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคือบริเวณชั้นที่ 6 น้ำตกเก้าชั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีน้ำไหลทุกฤดูกาล โดยจะมีน้ำมากที่สุดและสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน เพราะจะมองเห็นสายน้ำตกสีขาวขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจีและเสียงของน้ำตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสวนผึ้ง

อ่านต่อ

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (Lao Tuk Luck Floating Market) เป็นตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีที่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนตลาดน้ำดำเนินสะดวก มีลักษณะเป็นตลาดน้ำขนาดย่อมที่ตั้งอยู่บนเรือนไม้ริมน้ำที่ชุมชนชาวไทย-จีนอาศัยอยู่ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักมีบรรยากาศเรียบง่ายและคลาสสิก แต่มีความพลุกพล่านน้อยกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวก การเดินทางก็แสนง่าย แค่เพียงแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำจากฝั่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกมายังฝั่งตรงข้าม ก็จะได้พบกับเรือนไม้โบราณของชุมชนชาวจีนและลำคลองที่ตัดผ่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอาหารทานง่ายอร่อยๆ ให้เลือกมากมาย และมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้เก็บความประทับใจ นอกจากนี้ในวันหยุดจะมีเสียงดนตรียุค 80 คลอเคล้าสร้างความเพลิดเพลินในการเดินตลาดอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

ตลาดน้ำอโยธยา (Ayothaya Floating Market) ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

อ่านต่อ

วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อนุสรณ์สถานแห่งการแย่งชิงราชบัลลังค์ เป็นอีกหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา เมื่อปี พ.ศ. 1967

อ่านต่อ

วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดมเหยงคณ์ (Wat Mahaeyong) อดีตพระอารามหลวง และกลายเป็นวัดร้างไปภายหลังกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม ใจกลางโบราณสถานที่เก่าแก่ของอยุธยาอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ