วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (6,210)
  • ByWebmaster
  • 14:48:48 | 9 พ.ย. 2560

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

Wat Sangkat Rattana Khiri, Uthai Thani Province, Thailand


               วัดสังกัสรัตนคีรี วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสะแกกรัง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอุทัยธานีให้ความเคารพนับถือและนิยมมากราบสักการะบูชา เพื่อขอโชคลาภ และความสำเร็จในการประกอบอาชีพประวัติความเป็นมาของวัดสังกัสรัตนคีรี

              วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดเขาสะแกกรัง โดยมีพระสุนทรมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้จัดสร้างขึ้น ภายในวัดประกอบไปด้วย วิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แบบพลับพลาตรีมุข ตกแต่งด้วยลายกนกสวยงาม


ด้านหน้าวิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์


วิหารตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังมณฑปยอดเขา

                ด้านในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญอย่าง "พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์" หรือ "หลวงพ่อมงคล" พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร มีอายุประมาณ 600-700 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าลิไทยโดยฝีมือช่างสุโขทัย ความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้ คือ ส่วนพระเศียรและส่วนองค์พระ ต่างเป็นชิ้นส่วนที่นำมาจากพระพุทธรูปองค์อื่น แล้วนำมาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์จนเป็นองค์เดียวกัน และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร ก่อนที่จะนำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้


หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ชาวเมืองอุทัยธานีหลายคน ต่างก็ให้ความยอมรับและเคารพนับถือในด้านโชคลาภและการค้าขาย  เพราะเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้หลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานทั้งปวง (สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://thebest.uthaithani.go.th/th/home.html)

การเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี

               - รถยนต์ (Car/ Bus)  การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดอุทัยธานี มีระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง

การเดินทางไปวัดสังกัสรัตนคีรี

               - รถโดยสารประจำทาง การเดินทางภายในจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยใช้บริการรถสองแถว ซึ่งสามารถขึ้นรถได้ที่ ตลาดสดในเมืองอุทัยธานี และสถานีขนส่งขนส่งของจังหวัดอุทัยธานี

               - รถยนต์ส่วนตัว การเดินทางจาก อ.เมือง ไปยัง วัดสังกัสรัตนคีรี ด้วยระยะทาง 1.3 กิโลเมตร วิ่งไปตามทางถนนมณีรัตน์ ระยะทาง 650 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 333 ระยะทาง 120 เมตร และเลี้ยวขวาที่ทางแยกวัดสังกัสรัตนคีรี เดินทางไปอีก 530 เมตร ก็จะถึงวัดสังกัสรัตนคีรี

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

               วัดสังกัสรัตนคีรี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน

จุดที่น่าสนใจภายใน

             - มณฑปสิริมหามายากุฎาคาร


มณฑปสิริมหามายากุฎาคาร

           สิ่งแรกที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินไปถึงยอดเขา ก็คือ การไปเยี่ยมชม “สิริมหามายากุฎาคาร” มณฑปทรงไทยสวยงามที่ตั้งอยู่ตรงสุดปลายบันไดบนยอดเขา


รอยพระพุทธบาทจำลอง

              ภายในมณฑปเป็นที่ ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานตั้งอยู่สี่ทิศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 เปรียบให้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์


             - ระฆัง 100 ปี


ระฆัง 100 ปี อยู่ข้างกันกับมณฑป


ระฆัง 100 ปี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

               “ระฆัง100 ปี ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2443 เชื่อว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใครที่ไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้ ก็เท่ากับไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเลยทีเดียว

              - พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ


บริเวณศาลาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ


พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ

           เมื่อมาถึงยอดเขาแห่งนี้ ที่พลาดไม่ได้คือ การไปสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ พระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพระนามเดิมว่า นายทองดี รูปหล่อขนาดสองเท่าขององค์จริง นั่งประทับบนแท่น เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ชาวอุทัยธานีเป็นอย่างยิ่ง

              - วิวบนยอดเขาสะแกกรัง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี


วิวบนยอดเขาสะแกกรัง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี


ทิวทัศน์จากบริเวณด้านหน้ามณฑปที่ตั้งอยู่บนยอดเขา

           จุดชมวิวบนยอดเขาสะแกกรัง เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ ซึ่งทำให้เห็นทิวทัศน์รอบๆตัวเมือง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง และไกลไปถึงแนวเขารอบนอกเมืองอีกด้วย

อัตราค่าเข้าชม

           ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชา และทำพิธีทางศาสนาพุทธอยู่เป็นประจำ จึงสามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล หากนักท่องเที่ยวต้องการเก็บภาพบรรยากาศ เวลา 6.00 น. (พระอาทิตย์ขึ้น), เวลา 18.00 – 20.00 น. (พระอาทิตย์ตกและชมแสงไฟของบ้านเรือนในเมืองอุทัยฯ) อีกทั้งสามารถ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง ได้ที่เว็บไซต์ พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการเที่ยววัดสังกัสรัตนคีรี

           เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญทางศาสนา ดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่

           นักท่องเที่ยวสูงอายุ ที่จะขึ้นไปชมยอดเขาสะแกกรัง ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นบันได เนื่องจากบันไดทางขึ้นเขามีระยะทางถึง 449 ขั้น


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมยอดเขาสะแกกรัง ณ วัดสังกัสรัตนคีรี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย

                       (Wat Sangkat Rattana Khiri, Uthai Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ฟรีค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 06.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       ตั้งอยู่ที่ : หมู่ 3 ตําบลนํ้าซึม อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

                       โทรศัพท์ : (+66)56-512916, (+66)56-520826

                       เว็บไซด์ : http://thebest.uthaithani.go.th/th/home.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                        จองตั๋วรถโดยสารประจำทาง http://www.busticket.in.th

                                        จองตั๋วรถไฟ https://www.thairailwayticket.com/

                                        จองตั๋วรถตู้ http://van.itthailand.net

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ (Khao Ta Kean Ngo View Point) ฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือสมรภูมิรบภูมิเขาค้อในอดีต ปัจจุบันถือเป็นจุดชมวิว 360 องศาที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ