อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,795)
  • By Webmaster
  • 14:14:23 | 13 พ.ย. 2562

อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

JR Central Building, Nagoya, Japan


สถาปัตยกรรมทรงแฝดของอาคาร

             อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล ทาวเวอร์ (JR Central Building) อาคารทรงแฝดที่สูงที่สุดอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่นนี้ ถือเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางรถไฟที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคชูบุ และยังเป็นที่ตั้งของบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง ศูนย์การค้า โรงแรม และจุดชมวิวยอดนิยมของเมืองนาโกย่าอีกด้วย


แผนที่ตั้ง อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล ทาวเวอร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


บรรยากาศยามค่ำของอาคาร

             อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล ทาวเวอร์ (JR Central Building) คือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง หน่วยงานที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสายรถไฟภายในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (JR Group) โดยแรกเริ่มในปี ค.ศ. 1906 ระบบขนส่งทางรถไฟเกือบทั้งหมดของประเทศถือเป็นกิจการของชาติ และได้รับการควบคุมดูแลโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหลัก รู้จักกันในชื่อ การรถไฟแห่งรัฐบาลญี่ปุ่น (JGR) แต่ต่อมาในช่วงสงครามโลกประเทศต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนเหล็กกล้าอย่างหนัก จึงต้องมีการรื้อถอนรางรถไฟส่วนใหญ่มาใช้เพื่อทำสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังจากสิ้นสุดสงคราม ญี่ปุ่นก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนโยบายแรกของสหรัฐคือการเปลี่ยนการรถไฟแห่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นจุดกำเนิดของการสร้างรถไฟความเร็วสูงอย่าง ชินคันเซ็น (Shinkansen) แต่ในปี ค.ศ. 1987 บริษัทตกเป็นหนี้จากการกู้เงินมาทำส่วนเชื่อมต่อขยายถึง 25 ล้านล้านเยน จนถูกรัฐสภาของญี่ปุ่นทำการผลักดันเพื่อระงับกิจการ และแบ่งเครือข่ายทางรถไฟของประเทศทั้งหมดให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามารับสัมปทานเครือข่ายรถไฟแทบจะทั้งหมดของประเทศ อย่างกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (JR Group) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล แห่งนี้นั่นเอง


โถงเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร


ส่วนเชื่อมต่อไปยังโรงแรมแมริออทภายในอาคาร

           นอกจากสำนักงานของบริษัทแล้วตัวอาคารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูบุ มีสถานีรถไฟที่มีพื้นที่ต่อชั้นมากที่สุดในโลกที่ 446,000 ตารางเมตร มีชุมทางสายรถไฟที่เปิดเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองนาโกย่า ตลอดจนภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น มีผู้มาใช้บริการที่สถานีเฉลี่ยวันละ 1,140,000 คนต่อวัน ทำให้เป็นจุดที่มีผู้คนหนาแน่นที่สุดอีกแห่งของเมือง ประกอบกับที่ตั้งของอาคารซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเมืองพอดี ทำให้ตัวอาคารอีกหลังที่เชื่อมต่อกันยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงแรมแมริออท ภัตตาคาร จุดชมวิวที่มีหน้าต่างบานสูงถึง 10 เมตรให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองนาโกย่ากันได้แบบฟรีๆ โดยอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล ถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของเมืองนาโกย่า (804 เมตร) เป็นรองเพียงอาคารมิดแลนด์สแควร์ (Midland Square) ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันเท่านั้น และถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดอันดับ 7 ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพการคมนาคมทางรถไฟระดับโลก และเป็นจุดแวะพักตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนาโกย่า


ทัศนียภาพของอาคารเมื่อมองมาจากฝั่งตรงข้ามถนน


สถาปัตยกรรมกลางวงเวียนถนนเส้นหลักบริเวณอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล


อาคารมิดแลนด์สแควร์แลนด์มาร์กของเมืองนาโกย่าที่อยู่บริเวณเดียวกับอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล


การเดินทางจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า

           การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า

             - รถยนต์ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที อ่านบทความเกี่ยวกับการเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=602

             - รถบัส จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส (Centrair Bus Terminal) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/bus.html

             - รถไฟ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถไฟที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า เพื่อไปลงที่สถานี Nagoya Station ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/train.html 

           อ่านบทความวิธีเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ อย่างละเอียดได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=736


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           พื้นที่ภายในอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล ทาวเวอร์ จะมีเวลาเปิด-ปิดทำการที่แตกต่างกันไปในแต่ละโซน


บันไดเลื่อนที่ใช้เชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร


อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี


ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าของอาคาร


ร้านแบรนด์ดังที่ตั้งอยู่ในอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


บรรยากาศยามเย็นของย่านใจกลางเมืองนาโกย่า


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       อาคารเจอาร์ เซ็นทรัล เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                       (JR Central Building, Nagoya, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : พื้นที่ภายในอาคารเจอาร์ เซ็นทรัล จะมีเวลาเปิด-ปิดทำการที่แตกต่างกันไปในแต่ละโซน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองนาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 52-586-8311

                       เว็ปไซต์ : https://www.towers.jp/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า https://www.nagoya-info.jp/th/information/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

โบราไกย์ เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

เกาะโบราไกย์ (Boracay Island) เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาว และสะอาด อีกทั้งยังได้รับการการันตีว่าเป็น “เกาะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2012” ในการโหวตจากนิตยสาร “ทราเวล แอนด์ เลเชอร์” (Travel + Leisure)

อ่านต่อ

พระใหญ่หลิงซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

พระใหญ่หลิงซาน (หลิงซานต้าฝอ , 灵山大佛) หนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดในประเทศจีน อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติระดับสูงสุดที่ 5A (National AAAAA Tourist Attraction) อีกด้วย

อ่านต่อ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซู (Gansu) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง (Dunhuang) และ เมืองจางเย่ (Zhangye) อีกทั้ง การเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวน (Zhongchuan Airport : LHW) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ