หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,709)
  • By Webmaster
  • 13:29:51 | 13 พ.ย. 2562

หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Nagoya TV Tower, Nagoya, Japan

             หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ (Nogoya TV Tower) แลนด์มาร์กสำคัญที่โดดเด่นที่สุดของเมืองนาโกย่าแห่งนี้ คือหอคอยที่ถูกใช้เป็นเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถาปัตยกรรมที่กลายมาเป็นภาพจำของประเทศในสายตาของคนทั่วโลก โดยพื้นที่ภายในหอคอยยังเปิดให้เข้าไปเยี่ยมชม และมีจุดชมวิวที่ความสูงถึง 100 เมตรด้วย 


แผนที่ตั้ง หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ (Nogoya TV Tower) เชื่อว่าหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ทุกคนเห็นภาพขึ้นมาทันทีเวลาพูดถึงประเทศญี่ปุ่น คงหนีไม่พ้นหอคอยเหล็กกล้าที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญซึ่งปรากฎอยู่ตามเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น โตเกียว สกายทรี (Tokyo Skytree), โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower), โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (Kobe Port Tower) เป็นต้น โดยในสมัยที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลาย และพัฒนาจนกลืนกินเทคโนโลยีที่รับสัญญาณแอนะล็อกนั้น ผู้คนยังคงรับข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิงผ่านเครื่องวิทยุ และโทรทัศน์เป็นหลัก ทำให้หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามที่ต่างๆ ของโลกคงหนีไม่พ้นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งญี่ปุ่นถือเป็นประเทศแถวหน้าที่ผลักดันให้สิ่งก่อสร้างประเภทนี้สามารถไปได้ไกลกว่าแค่โครงเหล็กแข็งทื่อ แต่ต่อยอดมันจนกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่เชิดหน้า ชูตา ให้กับผู้คนในเมือง และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ได้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ที่สะท้อนออกมาจากหอคอยเหล่านี้

           โดยจุดเริ่มต้นของการเป็นแถวหน้าของสถาปัตยกรรมด้านหอคอยของญี่ปุ่น คงต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 1953 ในเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านนวัตกรรมที่สุดของประเทศเมืองหนึ่ง ณ ขณะนั้นอย่างนาโกย่า โดยวันนั้นคือวันแรกที่มีการก่อสร้างหอคอยสำหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) โดยได้ต้นแบบการก่อสร้างมาจากหอไอเฟล (Eiffel Tower) ที่ตั้งอยู่ในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (อ่านบทความของหอไอเฟลได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=28) แต่ด้วยข้อจำกัดด้านคุณภาพของเครื่องจักร และเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ ตามยุคสมัย ทำให้กระบวนการสร้างหอคอยแห่งนี้ จึงต้องใช้กำลังคนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินเพื่อสร้างฐานรากของหอคอย การประกอบโครงเหล็ก ฯลฯ

           ก่อนจะพร้อมเปิดใช้งานในวันที่ 19 มิถุนายน 1954 และเป็นหอคอยที่มีความสูง 180 เมตร มีพื้นที่การใช้งานออกเป็น 5 ชั้น และเป็นสถาปัตยกรรมที่ประสบความสำเร็จที่สุดหลังหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศ ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดหอคอยส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ตามมาอีกหลายแห่ง ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของชาวญี่ปุ่นที่พัฒนามาเป็นนิสัยพื้นฐานของคนในประเทศ

           โดยนับตั้งแต่สร้างเสร็จ หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ ก็ทำหน้าที่กระจายสัญญาณโทรทัศน์ประจำเมืองนาโกย่ามาเป็นระยะเวลาถึง 57 ปี ก่อนที่จะยุติบทบาทนี้ลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2011 แต่ด้วยความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ของตัวหอคอย ทางเมืองจึงได้เปลี่ยนมันให้เป็นแลนด์มาร์กประจำเมืองนาโกย่า ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ใช้งานภายในหอคอยให้มีคุณภาพ และสมกับการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมือง

           ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบของหอคอยถูกจัดให้เป็นสวนสาธารณะร่มรื่น ส่วนภายในหอคอยที่เปิดให้ชมจะมีชั้น 1 ที่เป็นร้านอาหาร และคาเฟ่ พร้อมพื้นที่นั่งสังสรรค์ ชั้น 4 ที่ใช้เป็นห้องโถงสำหรับจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือจุดชมวิว สกาย เด็ค (Sky Deck) กับ สกาย บัลโคนี (Balcony) ซึ่งมีความสูงที่ 90 เมตร และ 100 เมตร ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่ชั้น 3 ของหอคอย แล้วขึ้นลิฟต์แก้วไปยังจุดชมวิว โดย สกาย เด็ค (Sky Deck) จะเป็นโถงชมวิวที่ผนังทำด้วยกระจกรอบด้าน ทำให้สามารถชมภูมิทัศน์ของเมืองนาโกย่าได้แบบรอบทิศทาง และสกาย บัลโคนี (Balcony) จะเป็นลานเปิดโล่ง ที่นอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองแบบไม่มีผนังกั้นแล้ว ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศชวนสบายใจจากสายลม แสงแดด แบบเต็มตื้นทางความรู้สึกอีกด้วย

           หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ และถือเป็นสถานที่ช่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมที่สุดของเมืองนาโกย่า


การเดินทางจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า

           การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า

             - รถยนต์ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที อ่านบทความเกี่ยวกับการเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=602

             - รถบัส จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส (Centrair Bus Terminal) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 15 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/bus.html

             - รถไฟ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถไฟที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า เพื่อไปลงที่สถานี Nagoya Station ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/train.html 

           อ่านบทความวิธีเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ อย่างละเอียดได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=736


การเดินทางจากศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองไปยังหอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์

             - รถยนต์ จาก Nagoya Station ไปหอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดกินทางประมาณ 10 นาที

             - รถไฟ จาก Nagoya Station ให้ขึ้นรถไฟสาย Higashiyama Line ไปลงที่สถานี Sakae Station ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปอีกเล็กน้อย ก็จะถึง หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที


ข้อมูลที่ควรรู้

           ปัจจุบัน หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ (Nogoya TV Tower) มีการปิดปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อรองรับการป้องกันแผ่นดินไหว และปรับปรุงพื้นที่ภายในหอคอยให้มีความพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมมากขึ้น โดยคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วง ฤดูร้อน ปี 2020 แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถมาชมสถาปัตยกรรมของตัวหอคอยจากพื้นที่โดยรอบที่มีทั้งสวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ลานชมวิวที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหอคอย


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       หอคอยนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                       (Nagoya TV Tower, Nagoya, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ปิดปรับปรุงจนถึงฤดูร้อนปี 2020

                       เวลาเปิด-ปิด : ปิดปรับปรุงจนถึงฤดูร้อนปี 2020

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองนาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 52-325-2951

                       เว็ปไซต์ : http://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า https://www.nagoya-info.jp/th/information/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ