อาคารโอเอซิส 21 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,634)
  • By Webmaster
  • 11:54:11 | 13 พ.ย. 2562

อาคารโอเอซิส 21 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Oasis 21 Building, Nagoya, Japan


สถาปัตยกรรมที่ได้รับฉายาว่ายานอวกาศแห่งน้ำของอาคารโอเอซิส 21

             อาคารโอเอซิส (Oasis 21 Building) แลนด์มาร์กขวัญใจนักท่องเที่ยวที่มีทั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ร้านอาหาร พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมรื่นเริง ฯลฯ โดยมีสถาปัตยกรรมรูปทรงสะดุดตาที่ทำให้อาคารแห่งนี้มีเอกลักษณ์ และความน่าสนใจที่สุดหลังหนึ่งของเมือง


แผนที่ตั้ง อาคารโอเอซิส 21 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


พื้นที่โดยรอบของอาคารโอเอซิส 21

             อาคารโอเอซิส (Oasis 21 Building) เปิดใช้งานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002 มีความโดดเด่นตรงสถาปัตยกรรมรูปทรงวงรีที่ใช้วัสดุหลักเป็นกระจก ลักษณะคล้ายยาวอวกาศที่กำลังลอยอยู่เหนือพื้นดิน จนได้รับฉายาว่า ยาวอวกาศน้ำ (Spaceship-Aqua) ซึ่งพื้นที่ตรงกลางจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีส่วนช่วยปรับลดอุณหภูมิพื้นที่สวนอื่นๆ ของอาคารให้มีความเย็นมากขึ้น เป็นการช่วยประหยัดพลังงานของอาคารได้อย่างดี มีพื้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเดินเล่นด้านบนซึ่งเป็นลานกระจกลอยฟ้าแบบเปิดโล่ง สูงจากพื้นดินถึง 14 เมตร และบริเวณใกล้เคียงกันยังเป็นที่ตั้งของ หอคอยนาโกย่า ทีวี (Nagoya TV Tower) ซึ่งจากลานกระจกของอาคารโอเอซิสนั้น สามารถเห็นหอคอยนาโกย่า ทีวีได้แบบชัดเจน รวมถึงทัศนียภาพสวยๆ โดยรอมด้วย นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมือง

 
แสงประดับอาคารบนลานชมวิวของยาวอวกาศน้ำ

           ส่วนด้านล่างของอาคารจะมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเปิดการแสดงความสามารถต่างๆ กันตลอดทั้งวัน ทำให้จะได้เห็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่นด้วย ส่วนชั้นใต้ดินจะมีศูนย์การค้าที่ใหญ่ และสะดวกสบายที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองนาโกย่า เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานีขนส่งสาธารณะทั้งรถบัส และรถไฟที่มีเส้นทางเดินรถครอบคลุมมากที่สุดจุดหนึ่งของเมือง ทำให้อาคารแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย ยิ่งเป็นช่วงกลางคืนซึ่งจะมีการเปิดไฟประดับอาคารหลากสีสัน ที่ช่วยขับเน้นให้ตัวสถาปัตยกรรมรูปทรงยานอวกาศด้านบนดูสวยงาม แปลกตา แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกที่สร้างมนต์สะกดให้นักท่องเที่ยวต้องมาเยี่ยมชม และหามุมถ่ายรูปสวยๆ กันจนลืมเวลา


การเดินทางจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า

           การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า

             - รถยนต์ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที อ่านบทความเกี่ยวกับการเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=602

             - รถบัส จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส (Centrair Bus Terminal) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงกับอีก 15 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/bus.html

             - รถไฟ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถไฟที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า เพื่อไปลงที่สถานี Nagoya Station ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/train.html 

           อ่านบทความวิธีเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ อย่างละเอียดได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=736         


การเดินทางจากศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่าไปยังอาคารโอเอซิส 21

             - รถยนต์ จาก Nagoya Station ไปศูนย์การค้าโอเอซิส ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถไฟ จาก Nagoya Station ให้ขึ้นรถไฟสาย Higashiyama Line ไปลงที่สถานี Sakae Station ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที ตัวสถานีจะอยู่บริเวณเดียวกับศูนย์การค้าโอเอซิส 21


เวลาเปิด-ปิดทำการ


สะพานที่ทอดไปยังส่วนต่างๆ ของศูนย์การค้าโอเอซิส 21

           ยาวอวกาศน้ำ (Spaceship-Aqua) เปิดให้ขึ้นไปเดินเล่นบนส่วนลานกระจกของยานได้เวลา 10:00 น. – 21:00 น. ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของอาคารจะมีช่วงเวลาเปิด - ปิดที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ตรวจสอบเวลาทำการในส่วนต่างๆ ของอาคารโอเอซิส 21 อย่างละเอียดได้ที่ https://www.sakaepark.co.jp/en/


อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี


สวนสาธารณะด้านหน้าอาคารโอเอซิส 21


นักท่องเที่ยวภายในอาคารโอเอซิส 21


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ตัวอักษรชื่อเมืองนาโกย่าด้านหน้าอาคารโอเอซิส 21


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว อาคารโอเอซิส 21 สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อาคารโอเอซิส 21 เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                         (Oasis 21 Building, Nagoya, Japan)

                         ระดับความนิยม

                         อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                         เวลาเปิด-ปิด : ยาวอวกาศน้ำ (Spaceship-Aqua) เปิดเวลา 10:00 น. – 21:00 น.

                                    ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของอาคารจะมีช่วงเวลาเปิด - ปิดที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองนาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 52-962-1011

                         เว็ปไซต์ : https://www.sakaepark.co.jp/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า https://www.nagoya-info.jp/th/information/

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ