ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,691)
  • By Webmaster
  • 11:41:00 | 13 พ.ย. 2562

ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Atsuta Jingu Shrine, Nagoya, Japan


บรรยากาศอันร่มรื่นบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าหลัก

             ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู (Atsuta Jingu Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดหลังหนึ่งของศาสนาชินโตแห่งนี้ ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และยังแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ร่มรื่นของเมืองนาโกย่า ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาสักการะขอพรที่ศาลเจ้ากันหนาแน่นทุกวัน


แผนที่ตั้ง อัตสึตะ จิงกู เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


สถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้าหลัก

             ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู (Atsuta Jingu Shrine) ชินโต (Shintoism) เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาจากศาสนาชินโตนั้น ถือเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะพบเห็นได้จากการกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ งานรับขวัญเด็กแรกเกิด พิธีศพ ฯลฯ ที่มีพื้นฐานมาจากคำสอน และธรรมเนียมปฎิบัติของศาสนาชินโตทั้งสิ้น โดย ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าไม้ดูร่มรื่นของเมืองนาโกย่าแห่งนี้ นับเป็นศาสนสถานที่บ่งบอกถึงความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์ของศาสนาชินโต ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความนับถือที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาศาลเจ้าประจำศาสนาชินโตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยมีการสันนิษฐานว่าศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในสมัยของพระจักรพรรดิเคโกะ (Emperor Keiko) ที่ครองราชย์สมบัติในช่วงปี ค.ศ. 71 – 103 จึงนับเป็นศาลเจ้าที่มีอายุกว่า 1,900 ปีเลยทีเดียว


จุกสักการะขอพรประจำศาลเจ้า


บ่อน้ำล้างมือโบราณของศาลเจ้า


ศาลาเก็บถังสาเกที่ผู้มาสักการะศาลเจ้านำมาบริจาค

           โดยปี ค.ศ. 1893 ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในยุคสมัย (Meiji Period) ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และมีการเปลี่ยนรูปทรงทางสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าเป็นแบบชินเม (Shinmei-Zukuri) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหลักของศาลเจ้าส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยสถาปัตยกรรมแนวนี้มีต้นแบบมาจากศาลเจ้าใหญ่แห่งอิเสะ (The Grand Shrine of Ise) ศาลเจ้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาชินโต ก่อนที่ต่อมาศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู แห่งนี้จะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 หลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และนอกจากตัวศาลเจ้าหลักแล้ว ภายในพื้นที่ยังมีโบราณวัตถุน่าสนใจเกี่ยวกับศาสนาชินโตอีกหลายจุด ทั้งเสาโทริอิ (Torii) ไอคอนสำคัญที่เป็นภาพจำเวลานึกถึงศาสนาชินโต หรือจะเป็นรั้วโนบุนากะ (Nobunaga Wall) สิ่งก่อสร้างสำคัญที่เป็นเหมือนบันทึกสำคัญของโชกุนโอดะ โนบูนางะ (Oda Nobunaga) ซึ่งเคยมาขอพรที่ศาลเจ้านี้ก่อนทำศึกและได้ชัยชนะกลับมาในศึกแห่งโอเค ฮาซามะ (Okehazama) สงครามซามูไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศึกหนึ่งของประเทศ ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้กลายเป็นจุดสักการะสำคัญที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพร เวลาจะต้องทำการแข่งขัน หรือเริ่มต้นทำอะไรสำคัญด้วย ทั้งยังมีบ่อน้ำล้างมือโบราณ ศาลาเก็บถังสาเกเก่าแก่ ฯลฯ ให้ได้ไปเดินชมอีกหลายจุด


เสาโทริอิประจำศาสนาชินโตของศาลเจ้า


ต้นการบูรอายุกว่า 1,000 ปีของศาลเจ้า

           อีกหนึ่งจุดเด่นของศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู คือพื้นที่โดยรอบซึ่งแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ดูร่มรื่นเหมาะแก่การมาเดินเล่นที่สุด มีต้นการบูรสูงใหญ่อายุกว่า 1,000 ปี  ซึ่งบริเวณโคนต้นไม้จะมีไข่ที่คนในพื้นที่นำมาถวายตามความเชื่อของคนในพื้นที่ว่าต้นการบูรนี้เป็นที่สิ่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเจ้า และมีความเชื่อว่าศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บ ดาบคุซานางิ (Kusanagi Sward) หนึ่งในสามเครื่องราชกกุธภัณฑ์ระดับตำนานของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น แม้จะยังไม่มีการนำออกมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันก็ตาม แต่ศาลเจ้าก็มีพิพิภัณฑ์ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine Museum) เป็นอาคารที่จัดแสดงวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกว่า 4,000 ชิ้น ที่ได้รับการดูแลอย่างดี เป็นเหตุทำให้ที่นี่ สมควรต่อการถูกยกให้เป็นศาลเจ้าที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น


โครงสร้างของศาลเจ้าที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก


จุดเขียนแผ่นไม้ขอพรของศาลเจ้า


การเดินทางจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า

           การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า

             - รถยนต์ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที อ่านบทความเกี่ยวกับการเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=602

             - รถบัส จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส (Centrair Bus Terminal) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงกับอีก 15 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/bus.html

             - รถไฟ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถไฟที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า เพื่อไปลงที่สถานี Nagoya Station ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/train.html 

           อ่านบทความวิธีเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ อย่างละเอียดได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=736


การเดินทางจากศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่าไปยังศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู

             - รถยนต์ จาก Nagoya Station ไปยังศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

             - รถไฟ จาก Nagoya Station ให้ขึ้นรถไฟสาย Tokaido Line เพื่อไปลงที่สถานี Atsuta Station ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 300 เมตรก็จะถึง ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 นาที


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           เปิดตลอดเวลา / พิพิภัณฑ์ศาลเจ้าอัตสึตะ เปิดเวลา 09:00 น. – 16:30 น.


ทางเดินปูหินที่กว้างขวางและขนาบไปด้วยพื้นที่สีเขียวของศาลเจ้า


อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี แต่ส่วนพิพิภัณฑ์ศาลเจ้าอัตสึตะ ต้องเสียค่าเข้าชม คนละ 300 เยน


ป้ายแสดงข้อมูลน่าสนใจต่างๆ ของศาลเจ้า


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ต้นการบูรที่ปลูกอยู่ภายในศาลเจ้า


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                         (Atsuta Jingu Shrine, Nagoya, Japan)

                         ระดับความนิยม

                         อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี แต่จะมี พิพิภัณฑ์ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู ที่ต้องเสียค่าเข้าชม คนละ 300 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / พิพิภัณฑ์ศาลเจ้าอัตสึตะ จิงกู เปิดเวลา 09:00 น. – 16:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองนาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 52-671-0010

                         เว็ปไซต์ : http://www.atsutajingu.or.jp/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า https://www.nagoya-info.jp/th/information/

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ