วัดโอสึ คันนง เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,872)
  • By Webmaster
  • 11:25:08 | 13 พ.ย. 2562

วัดโอสึ คันนง เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Osu Kannon Temple, Nagoya, Japan


ลานด้านหน้าอาคารหลักของวัด

             วัดโอสึ คันนง (Osu Kannon Temple) สถาปัตยกรรมสีแดงสดที่ตั้งอยู่กลางเมืองนาโกย่าแห่งนี้ ถือเป็นวัดพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนาโกย่า ภายในวัดมีประติมากรรมองค์เทพเก่าแก่ที่ชาวญี่ปุ่นนับถือหลายองค์ และพื้นที่ด้านหลังยังมีย่านการค้ายอดนิยมที่มีร้านค้าให้ไปเดินช้อปปิ้ง และหาของอร่อยกินกันได้ทั้งวัน


แผนที่ตั้ง วัดโอสึ คันนง เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


สถาปัตยกรรมสีแดงสะดุดตาของวัด

             วัดโอสึ คันนง (Osu Kannon Temple) แต่เดิมวัดทางพุทธศาสนาชื่อดังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกิฟุ (Gifu) ในยุคคามากูระ (Kamakura, 1192-1333) ต่อมาเมื่อ โชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ (Tokugawa Ieyasu) ริเริ่มโครงการสร้างปราสาทนาโกย่า จึงต้องการให้มีวัดประจำเมืองเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และเพิ่มความน่าสนใจทางวัฒนธรรมในกับเมืองนาโกย่า เป็นเหตุให้วัดโอสึ คันนงถูกย้ายมาที่เมืองนี้ในปี ค.ศ. 1612 และกลายเป็นวัดทางศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไปโดยปริยาย ด้วยสถาปัตยกรรมสีแดงสดดูโดดเด่น ทั้งภายในอาคารหลักของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ที่ตั้งอยู่ในห้องสักการะหลัก ซึ่งชาวเมืองให้ความเคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่ง และถือเป็นองค์พระพุทธรูปที่มีความสวยงามทางประติมากรรม ซึ่งรังสรรค์โดยพระสงฆ์ชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง โกโบ ไดชิ (Kobo Daishi) อีกด้วย


ห้องสักการะหลักของวัด


ประตูนิโอะมน (Niomon) สถาปัตยกรรมที่พบเห็นได้ทั่วไปของวัดในประเทศญี่ปุ่น

           โดยนับตั้งแต่วัดโอสึ คันนงถูกย้ายมาตั้งที่เมืองนาโกย่า ตัววัดก็ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน จนโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ของวัดในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เพิ่ม และต่อเติมเข้ามาใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 20 แต่ก็ยังคงสถาปัตยกรรมสีแดงสดอันเป็นเอกลักษณ์ของตัววัดแห่งนี้ไว้ได้เหมือนเมื่อครั้งแรกเริ่มที่วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ผิดเพี้ยน และภายใต้ห้องโถงใหญ่ของวัดยังมีห้องสมุดชินปูคุจิ (Shinpukuji Library) ที่รวบรวมหนังสือภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเก่าแก่กว่า 15,000 เล่ม มีทั้งหนังสือต้นฉบับเขียนด้วยลายมือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้นกำเนิดของประเทศญี่ปุ่น คัมภีร์โบราณทางศาสนาพุทธ ฯลฯ โดยหลายเล่มได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติแห่งชาติ และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว


ทางเข้าย่านการค้าโอสุที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัด


ร้านค้าภายในย่านการค้าโอสุ

           อีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เวลามาวัดโอสึ คันนง คือย่านการค้าโอสุ (Osu Shopping Arcade) แหล่งรวมร้านค้ากว่า 1,200 ร้านที่ตั้งอยู่ด้านหลังของวัด โดยภายในย่านนี้มีสินค้าให้เลือกช้อปกันทุกประเภท ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าแฟชั่น ของฝาก สินค้าจากการ์ตูนอะนิเมะ ฯลฯ ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งย่าน ตลอดจนร้านอาหารท้องถิ่น คาเฟ่น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น ทำให้ วัดโอสึ คังนง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มคนที่หลากหลาย มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมน่าสนใจของคนในพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งของเมืองนาโกย่า


โคมไฟแดงด้านหน้าอาคารหลักของวัด


แผ่นไม้เขียนคำขอพรที่ผู้มาสักการะนำมาแขวน


พื้นที่ภายในอาคารหลักของวัด


ประติมากรรมองค์พระที่ชาวญี่ปุ่นให้ความเคารพนับถือ


การเดินทางจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า

           การเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์สามารถทำได้อย่างสะดวก เพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า

             - รถยนต์ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไปยังศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่า ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที อ่านบทความเกี่ยวกับการเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=602

             - รถบัส จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส (Centrair Bus Terminal) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงกับอีก 15 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/bus.html

             - รถไฟ จากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ให้เดินไปขึ้นรถไฟที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า เพื่อไปลงที่สถานี Nagoya Station ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.centrair.jp/en/access/train.html 

            อ่านบทความวิธีเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าจากสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ อย่างละเอียดได้ที่ https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=736


การเดินทางจากศูนย์กลางคมนาคมสาธารณะของเมืองนาโกย่าไปยังวัดโอสึคันนอน

             - รถยนต์ จาก Nagoya Station ไปยังวัดโอสึ คันนอน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถไฟ จาก Nagoya Station ให้ขึ้นรถไฟสาย Higashiyama Line ไปลงที่สถานี Fushimi Station แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย Tsurumai Line เพื่อไปลงที่สถานี Osukan-Non Station ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที ตัวสถานีจะอยู่บริเวณเดียวกับวัดโอสึคันนอน


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           เปิดตลอดเวลา


นักท่องเที่ยวที่มาสักการะขอพรที่วัด


หอระฆังและพื้นที่ให้อาหารนกพิราบของวัด


อัตราค่าเข้าชม

           เข้าชมฟรี


ร้านค้าน่าสนใจภายในย่านการค้าโอสุ


นักท่องเที่ยวที่มาเดินช้อปปิ้งในย่านโอสุ


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


เสาสีแดงเสริมสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินลอดผ่าน


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดโอสึ คันนง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดโอสึ คันนง เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                         (Osu Kannon Temple, Nagoya, Japan)

                         ระดับความนิยม

                         อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองนาโกย่า, ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 52-231-6525

                         เว็ปไซต์ : http://www.osu-kannon.jp/index.html

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า https://www.nagoya-info.jp/th/information/

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซูตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง และ เมืองจางเย่ อีกทั้งการเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวนซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ

วัดตรักลัมไดเกียกเซน จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

วัดตรักลัมไดเกียกเซน (Truc Lam Dai Giac Zen Monastery) เป็นวัดพุทธแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองซาปา ภายในวัดประกอบด้วยหมู่อารามหลายหลังที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมของวัดและทิวทัศน์จากด้านบนเนินเขาได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งแวะสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองซาปาและจังหวัดหล่าวกายที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ภูเขาฮามรอง จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

ภูเขาฮามรอง (Ham Rong Mountain) เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางเมืองซาปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ให้เที่ยวชม และมีจุดชมวิวที่น่าประทับใจอยู่หลายแห่ง โดยจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์คือจุดชมวิวที่สถานีโทรคมนาคมซาปาที่สามารถชมวิวของภูเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี และจุดชมวิวคลาวด์ยาร์ดที่สามารถเห็นกลุ่มมวลเมฆและสายหมอกล่องลอยอยู่เหนือเมืองซาปา และมองเห็นหุบเขาเมืองฮัว หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และทุ่งนาขั้นบันได ภูเขาฮามรองจึงเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพยอดนิยมของเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ