อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เกาะลิเบอร์ตี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • อ่าน (3,536)
  • By Webmaster
  • 12:29:19 | 21 ก.ย. 2562

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เกาะลิเบอร์ตี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Statue of Liberty, Liberty Island, New York City, USA


อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและประชาธิปไตย

             อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) โดดเด่นอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) กลางแม่น้ำฮัดสัน เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1984 นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแล้วอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นตัวแทนของอิสรภาพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอเมริกันอีกด้วย


แผนที่ตั้ง อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 


ประวัติ

             อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) มีความสูง 93.3 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมอนุสาวรีย์แห่งนี้มีชื่อว่า Liberty Enlightening the World เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อมอบให้สหรัฐอเมริกาเพื่อตอบแทนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและในโอกาสเฉลิมฉลองความเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรครบ 100 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 โดยในการส่งมอบนั้นต้องแยกชิ้นส่วนออกถึง 350 ชิ้นแล้วประกอบขึ้นใหม่

           เทพีเสรีภาพเป็นประติมากรรมโลหะสัมฤทธิ์รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือหนึ่งชูคบเพลิง อีกมือหนึ่งถือแผ่นจารึกสลักวันเดือนปีของการได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรไว้ คือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ที่เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ตรวนที่ขาดเปรียบเหมือนการได้รับอิสรภาพ บนศีรษะสวมมงกุฎ 7 แฉกหมายถึงทวีปหรือมหาสมุทรทั้ง 7 ภายในอนุสาวรีย์มีบันไดขึ้นไปยังยอดมงกุฎได้ มีจำนวน 162 ขั้น และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1984


ความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ มองเห็นตึกระฟ้าในเมืองนิวยอร์ก


เรือท่องเที่ยวชมเกาะลิเบอร์ตี้ อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ และเกาะเอลลิส


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองนิวยอร์ก

           จากท่าอากาศยานนานาชาติ John F. Kenedy International (JFK) สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนิวยอร์กโดยมีจุดหมายที่สถานี Times Sq - 42 St

             - รถยนต์ (Car) จากสนามบิน John F. Kenedy International ไปยังสถานี Time Sq - 42 St ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 28 นาที

             - รถไฟ (Train) นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถไฟสาย AirTrain JFK Red ที่ Terminal 8 และ 9 ไปลงที่สถานี Jamaica Station (AirTrain) และต่อรถไฟใต้ดินที่สถานี Sutphin Blvd-Archer Av-JFK (E) ไปลงที่สถานี 42 St - Port Authority Bus Terminal เดินเท้าต่อประมาณ 4 นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 19 นาที


การเดินทางไป Statue of Liberty

             - รถยนต์ (Car) จาก Times Square ไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ Statue Cruises ซึ่งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ Battery Park ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นจึงใช้บริการเรือเฟอร์รี่ชมรอบเกาะหรือไปยังเกาะลิเบอร์ตี้เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที

             - รถไฟ (Train) นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟใต้ดินจากสถานี Times Sq - 42 St Subway Station มาลงที่สถานี Chambers Street Station แล้วต่อไปยังสถานี South Ferry Station เดินเท้าต่ออีก 6 นาทีเพื่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ Statue Cruises ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที


ทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ Statue Cruises


เวลาทำการเปิด – ปิด

           เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เรือออกเที่ยวแรกตั้งแต่ 08.30 น. - 17.00 น. ทุกๆ 20 - 35 นาที เที่ยวสุดท้ายจากอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพไปยังเกาะเอลลิสเวลา 15.40 น. เรือจะนำชมรอบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและบนเกาะลิเบอร์ตี้ จากนั้นจึงไปยังเกาะเอลลิสซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผู้อพยพแล้วจึงกลับไปยังท่าเรือ


อัตราค่าเข้าชม

           นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่ท่าเรือเฟอร์รี่ซึ่งควรมาก่อนเวลาสัก 30 นาทีเพื่อเข้าคิว หรือซื้อล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.statuecruises.com/statue-liberty-and-ellis-island-tickets

           ผู้ใหญ่ ราคา 18.50 ดอลล่าร์

           ผู้สูงอายุ ราคา 14 ดอลล่าร์

           เด็ก ราคา 9 ดอลล่าร์


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไป Statue of Liberty

            ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพกลางแม่น้ำฮัดสัน ชมใต้ฐานอนุสาวรีย์บนเกาะลิเบอร์ตี้ หรือหากต้องการขึ้นไปบนยอดมงกุฎต้องจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง


นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือเฟอร์รี่ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดปีทุกฤดูกาล


อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพบนเกาะลิเบอร์ตี้


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เกาะลิเบอร์ตี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

                       (Statue of Liberty, Liberty Island, New York City, USA)

                       ระดับความนิยม : 

                       ตั้งอยู่ที่ : Liberty Island, เมืองนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา       

                       โทรศัพท์ : Statue of Liberty National Monument (+61) 212-363-3200 / Status Cruise (+61) 877-523-9849

                       เว็บไซต์ : https://www.nps.gov/stli/index.htm / https://www.statuecruises.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวเมืองนิวยอร์ก https://www.nycgo.com/must-see-nyc

                                       การท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา https://www.visittheusa.com/

                                       ระบบขนส่งสาธารณะเมืองนิวยอร์ก https://bit.ly/2ltKkcB

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

นั่ง Hop-on Hop-off เที่ยวไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไมอามี่เป็นเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นไมอามี่แผ่นดินใหญ่และหาดไมอามี่ ไมอามี่เป็นเมืองชั้นนำทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะหาดไมอามี่ที่อยู่ระหว่างอ่าวบิสเคย์นและมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหาดทรายขาวเรียบชายฝั่ง มีอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การพักผ่อนตากอากาศอย่างมาก และตัวเมืองไมอามี่ยังเป็นท่าเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมอ่าวบิสเคย์น เที่ยวหาดไมอามี่ ช้อปปิ้งที่เบย์ไซด์มาร์เก็ตเพลส หรือจะเดินชมสถาปัตยกรรมอาร์ตเดคโคที่ขนาบไปกับทะเลแคริบเบียน หรือจะแวะเที่ยวสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่สนใจ และไม่พลาดที่จะชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเซาท์บีชที่โด่งดัง

อ่านต่อ

ศูนย์การค้าเบย์ไซด์มาร์เก็ตเพลส เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เบย์ไซด์มาร์เก็ตเพลส (Bayside Marketplace) ศูนย์การค้าชื่อดังริมอ่าวบิสเคย์น รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Greater Convention & Visitor Greater Miami หรือสถานที่สามารถดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมได้เป็นอันดับหนึ่ง ที่นี่มีการแสดงดนตรีสดทุกวัน ให้บริการร้านอาหารและบาร์แบบเปิดโล่ง และยังมีบล็อกร้านค้ากว่า 140 บล็อก ร้านค้ารอบนอกอีกกว่า 50 ร้าน และจุดเด่นของศูนย์การค้าแห่งนี้คือเป็นท่าเทียบเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้บริการล่องเรือชมทิวทัศน์ริมอ่าวบิสเคย์น และมีกิจกรรมบนเรืออีกมากมาย

อ่านต่อ

วินวูดวอลส์ เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

วินวูดวอลส์ (Wynwood Walls) พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง บนถนนคนเดินที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาไว้บนกำแพงกลางแจ้ง ซึ่งอยู่ภายในคลังสินค้าขนาดใหญ่ของวินวูด เมืองไมอามี่ที่ทุกคนสามารถเข้าชมงานศิลปะได้อย่างอิสระและไม่มีค่าใช้จ่าย และที่นี่ยังมีตลาด Wynwood Marketplace ที่รวมสินค้าทางศิลปะ แฟชั่น อาหาร และดนตรีอีกมากมาย

อ่านต่อ

ล่องเรือชมอ่าวบิสเคย์น เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าวบิสเคย์น (Biscayne Bay) เป็นอ่าวที่อยู่ระหว่างหาดไมอามี่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหาดทรายสวยงาม อีกฝั่งของอ่าวคือไมอามี่แผ่นดินใหญ่ที่มีกิจการท่าเรือเป็นหลักจนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจเรือสำราญของโลก ให้บริการล่องเรือชมอ่าวบิสเคย์นในหลากหลายรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว สำหรับการล่องเรือชมอ่าวนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองไมอามี่และทิวทัศน์รอบอ่าวบิสเคย์นที่เต็มไปด้วยคฤหาสน์สุดหรูและเรือยอชต์มากมายสมกับความเป็นเมืองชั้นนำในการท่องเที่ยวของโลก

อ่านต่อ

ฟรีดอมทาวเวอร์ มหาวิทยาลัยไมอามี-แดด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฟรีดอมทาวเวอร์ (Freedom Tower at Miami Dade College) หอคอยสูงทรงแปดเหลี่ยมสีเหลืองอิฐกลางเมืองไมอามี่ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงและการตกแต่งที่หรูหราคล้ายกับหอคอย Giralda Cathedral ในเซบียา ประเทศสเปน มีความงามทั้งในยามกลางวันและสว่างไสวในยามกลางคืน หอคอยแห่งนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาในยุคของสงครามเย็น นอกจากนี้ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะของมหาวิทยาลัยไมอามี่-แดด (MOAD) ที่จะพาผู้เข้าชมให้เข้าถึงประวัติศาสตร์แห่งหอคอยอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

หาดไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

หาดไมอามี่ (Miami Beach) เป็นหาดที่มีชื่อเสียงของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ด้วยภูมิประเทศที่ถูกขนาบด้วยทะเลสองฟากฝั่งเกิดเป็นหาดทรายขาวโค้งเว้าเป็นแนวยาวกว่า 7 ไมล์ มีอากาศแบบร้อนชื้นที่ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศและอาบแดดกันมาก ใกล้กับหาดมีที่พักและโรงแรมที่ออกแบบสไตล์ Art Deco หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีทางเดินเลียบชายหาด Miami Beach Boardwalk ที่ทอดยาวไปจนถึงท้ายเกาะอีกด้วย

อ่านต่อ

เซาท์บีช หาดไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เซาท์บีช (South Beach) เป็นหาดทางตอนใต้ของ Miami Beach ที่มีชื่อเสียงถึงความงามของหาดทรายขาวและความนิยมของนักท่องเที่ยวในการมาพักตากอากาศและพักผ่อนตามโรงแรมที่ให้บริการมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงเรื่องของบาร์ คาเฟ่และไนต์คลับที่ทันสมัย ครึกครื้น และเต็มไปด้วยแสงสีในยามค่ำคืน บางร้านยังเปิดโล่งให้นักท่องเที่ยวได้ชมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโคได้ด้วย หรือนักท่องเที่ยวอาจช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นอินดี้บนถนนลินคอล์นก็ได้เช่นกัน เซาท์บีชจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบครันสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลกอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

เรือสำราญซิมโฟนี ออฟ เดอะ ซีส์

เรือสำราญซิมโฟนี ออฟ เดอะ ซีส์ (Symphony of the Seas) ดาวเด่นแห่งท้องทะเลลำล่าสุดของโลก เพราะเป็นเรือสำราญที่ถูกยกให้เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน โดยเรือสำราญซิมโฟนี ออฟ เดอะ ซีส์ ถือเป็นโครงการใหญ่ของบริษัทรอยัล แคริบเบียน อินเตอร์เนชั่นแนล (Royal Carribban International) บริษัทเดินเรือสำราญขนาดใหญ่สัญชาติอเมริกันที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจเดินเรือทั่วโลกถึง 17 เปอร์เซ็น มีภาพจำสำคัญคือเรือสำราญทุกลำภายในเครือของบริษัทจะมีฉายาต่อท้ายชื่อเรือว่า “ออฟ เดอะ ซีส์” (of the Seas) เสมอ โดยผลงานชิ้นเอกลำล่าสุดของบริษัทอย่าง เรือสำราญซิมโฟนี ออฟ เดอะ ซีส์ ได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน 2018 พร้อมเส้นทางเดินเรือแบบจัดเต็ม ครอบคลุมไปทั่วแถบทวีปยุโรป และอเมริกาทั้งหมด

อ่านต่อ

ซากอารยธรรมชาวเผ่ามายา รัฐกินตานาโร ประเทศเม็กซิโก

ซากอารยธรรมชาวเผ่ามายา (Chacchoben Maya Ruin) เป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงอารยธรรมของชนเผ่ามายาในประเทศเม็กซิโกหลายชิ้น โดยพื้นที่ตรงนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับด้านมานุษยวิทยา และเปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วย

อ่านต่อ

ชิเชนอิตซา รัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก

ชิเชนอิตซา (Chichen Itza) เขตโบราณสถานสำคัญที่แสดงถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวมายาในประเทศเม็กซิโก ภายในพื้นที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าหลายชิ้น อย่าง เอลกาสตีโย (El Castillo) พีระมิดขนาดใหญ่ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นต้น โดยปัจจุบันชิเชนอิตซาถูกยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ