ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,102)
  • By Webmaster
  • 11:57:09 | 28 มิ.ย. 2562

ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Sumiyoshi Taisha, Osaka, Japan


บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าหลักสุมิโยชิ

             ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) คือศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 3 มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวศาลเจ้าเอง หรือประติมากรรมอื่นๆ ภายในบริเวณศาลเจ้า ซึ่งออกแบบในลักษณะสุมิโยชิ-ซิคุริ (Sumiyoshi - Zukuri) ที่จะมีหลังคา หน้าจั่ว และรั้วรอบปราสาท เป็นทรงตรงยาว ไม่มีความโค้งเหมือนศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่น รวมถึงที่นี่ยังมีสะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge) ซึ่งเป็นทางเชื่อมไปสู่ศาลเจ้าหลัก โดยเป็นสะพานไม้สีแดงสด ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ตัวศาลเจ้าสุมิโยชิเลยทีเดียว


แผนที่ตั้ง ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


พื้นที่หลักของศาลเจ้าสุมิโยชิที่จะมีนักท่องเที่ยวมาสักการะเทพเจ้าคามิ(Kami)

             ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 3 ยุคก่อนที่จะมีการนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากสถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้า ที่เรียกกันว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi - Zukuri) โดยจะเป็นการออกแบบที่หลังคาจะลาดตรง มีหน้าจั่วเป็นเส้นตั้ง ไม่มีความโค้งมนเหมือนศาลเจ้าส่วนใหญ่ และจะมีรั้วไม้ล้อมรอบศาลเจ้า


นักท่องเที่ยวกำลังเดินเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           โดยศาลเจ้าหลักจะเป็นที่บูชาเทพเจ้าคามิ (Kami) เทพเจ้าประจำลัทธิชินโต (Shinto) ซึ่งถูกยกให้เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้อง รักษานักเดินทาง ชาวประมง นักเดินเรือ ทำให้เราสามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้ตามท่าเรือ หรือริมทะเลต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ สะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge) หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้า นิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดจุดหนึ่งด้วย โดยตัวสะพานจะมีทรงโค้งที่เชื่อมไปยังศาลเจ้าหลัก และส่วนอื่นๆ ของบริเวณปราสาท


สะพานไม้แดงโซริฮาชิ(Sorihashi Bridge)หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           ซึ่งที่นี่ยังมีศาลเจ้าที่น่าสนใจไม่แพ้ศาลเจ้าหลักอีกสองที่ คือ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrines) กับศาลเจ้าอิสึโมะ (Izumo Taisha) ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ไม้แพ้ศาลเจ้าหลักเลยทีเดียว


หนึ่งในศาลเจ้าที่อยู่บริเวณศาลเจ้าหลักสุมิโยชิ


โซนนั่งพักผ่อนที่ทางศาลเจ้าสุมิโยชิจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

           โดยที่นี่ยังเป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงเทศกาลสำคัญๆ ของเมืองอีกด้วย โดยบริเวณรอบศาลเจ้านั้น ยังมีต้นซากุระทั่วบริเวณ ที่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะออกดอกสีชมพูสวยงาม ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) แห่งนี้กันหนาแน่นทุกวัน


การเดินทางจากสนามบินคันไซไปยังเมืองโอซาก้า

             - รถบัส จากสนามบินให้เดินไปขึ้นรถบัสที่ Kansai-Airport Station เพื่อขึ้นรถที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 5 เลือกคันที่ไป Osaka Station City ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 52 นาที

             - รถไฟ จากสนามบินให้เดินไปขึ้นรถไฟที่ Kansai-Airport Station เลือกรถไฟสาย Kansaikuko Line แล้วลงที่สถานี Umeda Station ตัวสถานีจะอยู่ใน Osaka Station City


การเดินทางจากตัวเมืองไปยังศาลเจ้าสุมิโยชิ

             - รถไฟ จาก Osaka Station City ให้ขึ้นรถไฟสาย Osaka Loop Line ที่สถานี Osaka Station เพื่อไปลงที่สถานี Sumiyoshitaisha Station ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 28 นาที แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงศาลเจ้าสุมิโยชิ


เวลาเปิด-ปิดทำการ


บริเวณทางเดินโดยรอบของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06:00 น. – 17:00 น.


อัตราค่าเข้าชม


ศาลเจ้าสุมิโยชิเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางเต็มไปด้วยศาลเจ้าน่าสนใจมากมาย

           ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะศาลเจ้า และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของตัวปราสาทได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและถ่ายรูปสะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge)

           นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) ได้ตลอดทั้งปี แต่หากมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะได้ชมดอกซากุระผลิบานเต็มพื้นที่ศาลเจ้า ยิ่งเพิ่มความสวยงาม โดดเด่นให้ตัวศาลเจ้ามากขึ้นไปอีก


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ศาลเจ้าสุมิโยชิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                       (Sumiyoshi Taisha, Osaka, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06:00 น. – 17:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 6-6672-0753

                       เว็บไซต์ : http://sumiyoshitaisha.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดโอซาก้า https://osaka-info.jp/th/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ