ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (4,113)
  • By Webmaster
  • 11:57:09 | 28 มิ.ย. 2562

ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Sumiyoshi Taisha, Osaka, Japan


บริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าหลักสุมิโยชิ

             ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) คือศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 3 มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวศาลเจ้าเอง หรือประติมากรรมอื่นๆ ภายในบริเวณศาลเจ้า ซึ่งออกแบบในลักษณะสุมิโยชิ-ซิคุริ (Sumiyoshi - Zukuri) ที่จะมีหลังคา หน้าจั่ว และรั้วรอบปราสาท เป็นทรงตรงยาว ไม่มีความโค้งเหมือนศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่น รวมถึงที่นี่ยังมีสะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge) ซึ่งเป็นทางเชื่อมไปสู่ศาลเจ้าหลัก โดยเป็นสะพานไม้สีแดงสด ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ตัวศาลเจ้าสุมิโยชิเลยทีเดียว


แผนที่ตั้ง ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


พื้นที่หลักของศาลเจ้าสุมิโยชิที่จะมีนักท่องเที่ยวมาสักการะเทพเจ้าคามิ(Kami)

             ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 3 ยุคก่อนที่จะมีการนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทั้งในด้านของสถาปัตยกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เริ่มจากสถาปัตยกรรมของตัวศาลเจ้า ที่เรียกกันว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi - Zukuri) โดยจะเป็นการออกแบบที่หลังคาจะลาดตรง มีหน้าจั่วเป็นเส้นตั้ง ไม่มีความโค้งมนเหมือนศาลเจ้าส่วนใหญ่ และจะมีรั้วไม้ล้อมรอบศาลเจ้า


นักท่องเที่ยวกำลังเดินเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           โดยศาลเจ้าหลักจะเป็นที่บูชาเทพเจ้าคามิ (Kami) เทพเจ้าประจำลัทธิชินโต (Shinto) ซึ่งถูกยกให้เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้อง รักษานักเดินทาง ชาวประมง นักเดินเรือ ทำให้เราสามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้ตามท่าเรือ หรือริมทะเลต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ สะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge) หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้า นิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดจุดหนึ่งด้วย โดยตัวสะพานจะมีทรงโค้งที่เชื่อมไปยังศาลเจ้าหลัก และส่วนอื่นๆ ของบริเวณปราสาท


สะพานไม้แดงโซริฮาชิ(Sorihashi Bridge)หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           ซึ่งที่นี่ยังมีศาลเจ้าที่น่าสนใจไม่แพ้ศาลเจ้าหลักอีกสองที่ คือ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrines) กับศาลเจ้าอิสึโมะ (Izumo Taisha) ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ไม้แพ้ศาลเจ้าหลักเลยทีเดียว


หนึ่งในศาลเจ้าที่อยู่บริเวณศาลเจ้าหลักสุมิโยชิ


โซนนั่งพักผ่อนที่ทางศาลเจ้าสุมิโยชิจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

           โดยที่นี่ยังเป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงเทศกาลสำคัญๆ ของเมืองอีกด้วย โดยบริเวณรอบศาลเจ้านั้น ยังมีต้นซากุระทั่วบริเวณ ที่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะออกดอกสีชมพูสวยงาม ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) แห่งนี้กันหนาแน่นทุกวัน


การเดินทางจากสนามบินคันไซไปยังเมืองโอซาก้า

             - รถบัส จากสนามบินให้เดินไปขึ้นรถบัสที่ Kansai-Airport Station เพื่อขึ้นรถที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 5 เลือกคันที่ไป Osaka Station City ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 52 นาที

             - รถไฟ จากสนามบินให้เดินไปขึ้นรถไฟที่ Kansai-Airport Station เลือกรถไฟสาย Kansaikuko Line แล้วลงที่สถานี Umeda Station ตัวสถานีจะอยู่ใน Osaka Station City


การเดินทางจากตัวเมืองไปยังศาลเจ้าสุมิโยชิ

             - รถไฟ จาก Osaka Station City ให้ขึ้นรถไฟสาย Osaka Loop Line ที่สถานี Osaka Station เพื่อไปลงที่สถานี Sumiyoshitaisha Station ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 28 นาที แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงศาลเจ้าสุมิโยชิ


เวลาเปิด-ปิดทำการ


บริเวณทางเดินโดยรอบของศาลเจ้าสุมิโยชิ

           ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06:00 น. – 17:00 น.


อัตราค่าเข้าชม


ศาลเจ้าสุมิโยชิเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวางเต็มไปด้วยศาลเจ้าน่าสนใจมากมาย

           ศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะศาลเจ้า และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของตัวปราสาทได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและถ่ายรูปสะพานไม้แดงโซริฮาชิ (Sorihashi Bridge)

           นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมศาลเจ้าสุมิโยชิ (Sumiyoshi Taisha) ได้ตลอดทั้งปี แต่หากมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะได้ชมดอกซากุระผลิบานเต็มพื้นที่ศาลเจ้า ยิ่งเพิ่มความสวยงาม โดดเด่นให้ตัวศาลเจ้ามากขึ้นไปอีก


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ศาลเจ้าสุมิโยชิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าสุมิโยชิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                       (Sumiyoshi Taisha, Osaka, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06:00 น. – 17:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 6-6672-0753

                       เว็บไซต์ : http://sumiyoshitaisha.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดโอซาก้า https://osaka-info.jp/th/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซูตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง และ เมืองจางเย่ อีกทั้งการเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวนซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ

วัดตรักลัมไดเกียกเซน จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

วัดตรักลัมไดเกียกเซน (Truc Lam Dai Giac Zen Monastery) เป็นวัดพุทธแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองซาปา ภายในวัดประกอบด้วยหมู่อารามหลายหลังที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมของวัดและทิวทัศน์จากด้านบนเนินเขาได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งแวะสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองซาปาและจังหวัดหล่าวกายที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ภูเขาฮามรอง จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

ภูเขาฮามรอง (Ham Rong Mountain) เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางเมืองซาปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ให้เที่ยวชม และมีจุดชมวิวที่น่าประทับใจอยู่หลายแห่ง โดยจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์คือจุดชมวิวที่สถานีโทรคมนาคมซาปาที่สามารถชมวิวของภูเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี และจุดชมวิวคลาวด์ยาร์ดที่สามารถเห็นกลุ่มมวลเมฆและสายหมอกล่องลอยอยู่เหนือเมืองซาปา และมองเห็นหุบเขาเมืองฮัว หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และทุ่งนาขั้นบันได ภูเขาฮามรองจึงเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพยอดนิยมของเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ