ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,240)
  • By Webmaster
  • 03:59:59 | 2 ก.พ. 2566

ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja Shrine, Yamanashi, Japan


ประตูทางเข้าศาลเจ้าซึ่งเรียกว่า โทริใหญ่

             ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน (Fujiyoshida Sengen Shrine) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่สวยที่สุด โดยศาลเจ้าเซนเกน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สำหรับบูชาเจ้าหญิงโคโนฮานาซาคุยะ เทพของชินโตที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิ และศาลเจ้าฟูจิซังฮอนกุเซนเกนไทชะหลัก (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาไฟที่ฟูจิโนมิยะ (Fujinomiya)


แผนที่ตั้ง ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมา

             ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน (Fujiyoshida Sengen Shrine หรือ Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja) โดยคำว่า  “jinja” มีความหมายว่า “ศาลเจ้า” ซึ่งศาลเจ้าทั้ง 2 แห่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,900 ปี โดย Yamato Takeru-no-mikoto จักรพรรดิญี่ปุ่นโบราณได้เดินทางไปทางตะวันออกและนมัสการวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาทาคาโอะ ฟูจิ ตามที่ป้ายประกาศว่า "บูชาจิตวิญญาณแห่งขุนเขาของภูเขาไฟฟูจิ จากทางเหนือ" มาประดิษฐานไว้ที่นี่ จากนั้นศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับภูเขาฟูจิ ก็ถูกนำมาสร้างเพิ่มขึ้น

             ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความสนใจทางศาสนาเป็นสถานที่สำหรับบูชาภูเขาฟูจิจากระยะไกลซึ่งเดิมทีศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปีนภูเขาไฟฟูจิจากทางทิศเหนือซึ่งตั้งอยู่ด้านขวาข้างหลังห้องโถงใหญ่ แต่ปัจจุบันนักปีนเขาส่วนใหญ่หันไปเริ่มปีนจาก Fuji Subaru Line สถานีที่ 5 ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการปีนได้มากถึง 5 ชั่วโมง

           ทั้งนี้ในยุคเอโดะเมื่อศาสนาฟูจิ - โค (ศาสนาภูเขาไฟฟูจิ) แพร่กระจายผู้คนก็เริ่มต้นการเดินทางไปยังภูเขา ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นิยมของภูเขาฟูจิ ถนนปีนเขาฟูจิชื่อ Yoshida Ascending Route ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 พร้อมกับการมีส่วนร่วมของ Fuji-ko โดยศาลเจ้ากลายเป็นศูนย์กลางของภูเขา ศาสนาฟูจิ และเป็นทรัพย์สินมรดกโลกทางวัฒนธรรมฟูจิ ศาลเจ้าหลักคือศาลเจ้าตะวันออกและศาลเจ้าตะวันตกซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ


ทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าที่เรียงรายไปด้วยโคมไฟหิน


ประตูหลักของศาลเจ้า Fuji Sengen ซึ่งเป็นอาคารหลัก


กลุ่มอาคารที่แสดงที่อยู่ภายในบริเวณศาลเจ้า


1 ใน World Heritage ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุด


อาคารภายในศาลเจ้าที่ให้นักท่องเที่ยวมาสักการะ


การเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองยามานาชิ (Yamanashi)

             - รถบัส นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสจากสนามบินฮาเนดะซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้ตัวเมืองโตเกียวที่สุดนั่งตรงไปยังจังหวัดยามานาชิได้เลยทันที โดยเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ใช้บริการรถบัสสาย Haneda airport express ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ราคาแบ่งออกเป็น 2 ราคา ตามสถานีปลายทางที่ต้องการจะลงดังนี้

           1. Haneda Airport - Fuji-Q Highland, Fujihokuroku Car Park, Kawaguchiko Railway Station, Fujisan Railway Station ราคาต่อเที่ยว : ผู้ใหญ่ 2,470 เยน / เด็ก 1,240 เยน

           2. Haneda Airport - Mt. Fuji Fifth Station (มีเฉพาะช่วงฤดูร้อน) โดยรอบรถมีเพียงรอบเดียวเวลา 12.25 น. ราคาต่อเที่ยว : ผู้ใหญ่ 3,390 เยน / เด็ก 1,700 เยน โดยจะมาถึงปลายทางตอนเวลา 16.17 น.


การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ – ย่านชินจูกุ - ยามานาชิ

             - รถไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเดินทางที่สะดวกสบายโดยหลังลงเครื่องที่สนามบินฮาเนดะให้ขึ้นรถไฟฟ้าสาย Keikyu-Kuko Line (สีฟ้า) ที่สถานี Haneda Airport International ลง Shinagawa Station เพื่อเปลี่ยนเป็นสาย Yamanote Line (สีเขียว) ลง Shinjuku Station ซึ่งย่านชินจูกุเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมในการเริ่มต้นเดินทาง ทั้งนี้จากชินจูกุไปยังยามานาชิ มีวิธีเดินทางให้เลือกหลายวิธี ดังนี้

1. รถบัส

           - รถบัส Chuo Express Bus (Shinjuku - Kofu) จากสถานี Shinjuku (ทางออก West) Bus Terminal → JR Kofu Station

           - รถบัส Keio Highway-Buses จากสถานี Shinjuku (ทางออก West) จะแบ่งออกเป็น 3 ปลายทาง คือ

                 1. จาก Shinjuku Station - Kawaguchiko ราคาต่อเที่ยว : ผู้ใหญ่ 1,750 เยน / เด็ก 880 เยน

                 2. จาก Shinjuku Station - FujiQ highland ราคาต่อเที่ยว : ผู้ใหญ่ 1,750 เยน / เด็ก 880 เยน

                 3. จาก Shinjuku Station - Mt. Fuji Fifth Station (มีเฉพาะช่วงฤดูร้อน) ราคาต่อเที่ยว : ผู้ใหญ่ 2,700 เยน / เด็ก 1,350 เยน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที

           ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่เว็บของทาง Highway-Buses ได้เลย หรือถ้าสะดวกซื้อที่หน้าสถานีก็ได้เนื่องจากมีออฟฟิศจำหน่ายตั๋วอยู่ที่สถานีชินจูกุ

2. รถไฟฟ้า

           - จาก Shinjuku - Kofu โดยรถไฟ JC Chuo Line เริ่มต้นที่สถานี Shinjuku Station ลงที่สถานี Kawaguchiko Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที


การเดินทางไปยังศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเก้น

             - รถบัส จาก Kawaguchiko Station และ Fujisan Station นั่งรถบัส (เส้นทางไปยัง Lake Yamanakako และ Gotemba) ลงที่ Kitaguchi Hongu Fujisengen jinja-mae bus stop (15 นาที) แล้วจากป้ายรถเมล์ให้เดินเข้าไปในป่าฝั่งตรงข้าม


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           เปิดให้ทำการทุกวันเวลา 09:00 - 16:30 น.


การซื้อบัตรเข้าชม

           เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


จุดท่องเที่ยวสำคัญ

           เมื่อเดินเข้ามาในศาลเจ้าก็จะเจอกับ “ที่ชำระล้างร่างกาย” ซึ่งทุกคนจะต้องทำการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไปสักการะภายในศาลเจ้า ซึ่งมีวิธีการชำระล้างร่างกายดังนี้

                 1. ก่อนอื่นจะต้อง ถือกระบวยด้วยมือขวาและตักน้ำให้เต็ม จากนั้นน้ำมาล้างมือซ้าย

                 2. เปลี่ยนมือที่ถือกระบวยเป็นข้างซ้าย และล้างมือขวา

                 3. เปลี่ยนมาถือกระบวยมือขวาอีกรอบ เทน้ำใส่มือซ้ายพอประมาณ และทำการบ้วนปาก *ในขั้นตอนนี้ห้ามนำกระบวยมาโดนปากโดยตรง

                 4. ล้างมือซ้ายอีกรอบ

                 5. ในขั้นตอนสุดท้าย ตั้งกระบวยขึ้น โดยหันหน้ากระบวยเข้าตัว เพื่อให้น้ำไหลลงไปล้างที่จับกระบวย วางกระบวยไว้ที่เดิม เท่านี้ก็เรียบร้อย


บ่อวาคุทามะอิเคะ เป็นบ่อชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไปสักการะภายในศาลเจ้า

           หลังจากชำระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้นักท่องเที่ยวมาที่บริเวณศาลเจ้าหลัก (ที่มีระฆังและกล่องทำบุญอยู่หน้าอาคาร) โค้งคำนับ 1 ครั้งก่อนลั่นกระดิ่งที่ห้อยลงมา

           จากนั้นโยนเหรียญใส่กล่องทำบุญ(ตามจิตศรัทธา โดยปกติประมาณ 5-50 เยน)และทำการ

           โค้งคำนับ 2:โค้งคำนับไปทางศาลเจ้า 2 ครั้ง

           ปรบมือ 2:ปรบมือ 2 ครั้ง

           โค้งคำนับ 1:อธิษฐานในใจ และโค้งคำนับอีก 1 รอบ

           ทั้งนี้หลักการกราบไหว้แบบ โค้งคำนับ 2 ปรบมือ 2 โค้งคำนับ 1 นั้นจะเป็นการสักการะที่ศาลเจ้าเท่านั้น ในกรณีการสักการะที่วัดจะไม่มีการปรบมือ สามารถสักการะโดยพนมมืออธิษฐาน และโค้งคำนับ 1 ครั้งเท่านั้น


เวลาที่เหมาะสมสำหรับท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถไปได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ใน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม ของทุกปี ศาลเจ้าเซ็นเก็น จินจา จะมีงานเทศกาลที่มีชื่อเรียกว่า “Yoshida no Himatsuri” เป็นการขอบคุณเทพเจ้าคะโนะฮะนะสะคุยะ-ฮิเมะ จะมีการวางคบไฟสูงสามเมตร เรียงรายจากประตูทางเข้าศาลเจ้าไปจนถึงถนนสายหลักของฟูจิโยะชิดะ และเมื่อถึงเวลาจุดคบไฟทั้งหลาย เมืองทั้งเมืองสว่างไสวดูราวกับกองไฟที่สวยงดงาม


คำขอพรที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาแขวนไว้


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

             ศาลเจ้าฟูจิซัง ศาลเจ้าเซนเกน ศาลเจ้าฮันกู และศาลเจ้าเซนเกน-ทาอิชา เป็นศาลเจ้าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุมาก เทพบูชาหลักของที่นี่คือ เจ้าหญิงโคโนะฮานะซากูยะฮิเมะ ซึ่งเป็นเทพธิดาของภูเขาฟูจิ ประเพณีของแต่ละศาลเจ้า ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิซูอินอินโดยศาลเจ้าแรกที่สร้างขึ้นในที่ตั้งปัจจุบันในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเคอิโกะครองเมือง ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงการระเบิดบนภูเขาฟูจิที่รุนแรงและศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อเอา​​ใจเทพเจ้าของภูเขา วัดจึงเป็นศูนย์กลางของอาซามะ (ภูเขาไฟฟูจิ) ทำให้ศาลเจ้าถูกบันทึกอยู่ในรายชื่อมรดกโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟูจิซัง

           ทั้งนี้ในบริเวณศาลเจ้ามีบ่อน้ำขนาดใหญ่ชื่อ บ่อวาคุทามะอิเคะ มีตาน้ำซึ้งเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดน้ำของแม่น้ำคังดะ แยกออกเป็นแควน้อยของแม่น้ำฟูจิ น้ำในบ่อเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ (20ตัน/วัน) สถานที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองในฐานะอนุสาวรีย์ธรรมชาติแห่งชาติ คนจำนวนมากที่ปีนขึ้นภูเขาฟูจิเชื่อว่าน้ำเหล่านี้บริสุทธิ์สำหรับชำระร่างกายและจิตวิญญาณ


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja Shrine, Yamanashi, Japan)

                       ระดับความนิยม :

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาเปิด-ปิด : เวลา 09:00 - 16:30 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81)555-22-0221

                       เว็บไซต์ : http://www.sengenjinja.jp

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดยามานาชิ https://www.yamanashi-kankou.jp/thai/index.html

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เช็คตารางเวลารถ http://highway-buses.jp/fuji/

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ