สะพานสามเซียน จังหวัดไทจง ประเทศไต้หวัน

  • อ่าน (2,697)
  • By Webmaster
  • 14:56:20 | 15 มี.ค. 2562

สะพานสามเซียน จังหวัดไทจง ประเทศไต้หวัน

Eight Arch / Sanxiantai Arch Bridge, Taitung, Taiwan


             สะพานสามเซียน (Eight Arch / Sanxiantai Arch Bridge / 三仙台遊憩區) หรือ ซันเซียไถ เมืองไถตง หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของไต้หวัน เป็นสะพานเชื่อมให้เดินจากชายฝั่งไปยังเกาะปะการังที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ประวัติ

           ที่นี่คือชายฝั่งแห่งเดียวที่มีหินปะการังเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยชื่อของสะพานสามเซียนนี้มาจากหินปะการังขนาดใหญ่สามก้อนที่อยู่บนเกาะ โดยชาวไต้หวันได้เปรียบหินสามก้อนนี้เป็นเสมือนเซียนสามองค์

           ตามตำนานพื้นเมืองเล่ากันว่า ในขณะที่แปดเซียนกำลังเดินทางข้ามทะเลอยู่นั้น มีเซียนสามท่าน คือ เถียกว่ายหลี่ หลีต้งปิง และเหอเซียนกู ได้หยุดประทับที่นี่ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ซานเซียนไถ” ที่แปลว่าสามเซียน โดยหินปะการังขนาดใหญ่ทั้ง 3 ก้อนก็เปรียบเสมือนเซียนทั้ง 3 ซึ่งเกาะใหญ่กลางทะเลที่สะพานเชื่อมไปถึงนั้นเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นเป็นเวลานาน ทำให้บางส่วนของหมู่หินปะการังขาด กลายเป็นเกาะที่แยกออกไปเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

           นอกจากสะพานเชื่อมไปยังเกาะที่เป็นไฮต์ไลต์แล้ว เกาะนี้ยังเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน เพราะรอบๆ เกาะมีแนวปะการังที่สวยงาม ปลา และธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งลักษณะทางธรณีวิทยาของที่นี่มีความสวยแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นหลุมน้ำที่เกิดขึ้นบนแนวแผ่นหินรอบๆ เนินหินปะการัง ถ้ำหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล รวมถึงต้นไม้พืชพันธุ์


บรรยากาศสดชื่น เขียวขจีบริเวณทางเดินเข้าสู่สะพานสามเซียน


สะพานเล็กๆ แต่สวยงามและโดดเด่นนี้ได้รับการออกแบบให้ล้อกับลักษณะของเกลียวคลื่น


เมื่อสิ้นสุดสะพานเชื่อมจะมีทางไม้ให้เดินไปรอบๆ เกาะได้โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

           นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยวไต้หวัน จะนิยมบินมาลงที่สนามบินไทเป จากนั้นจึงเดินทางจากไทเปต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศ การเดินทางจากสนามบิน Taiwan Taoyuan International Airport สู่ตัวเมืองไทเปสามารถทำได้โดย

             - รถยนต์ จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport ไปยังตัวเมืองไทเปมีระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที แม้การเดินทางโดยรถยนต์หรือแท็กซี่จะไม่เป็นที่นิยมเท่าการนั่งรถไฟ แต่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบเป็นกลุ่ม มีสัมภาระติดตัวเยอะที่ต้องการความสะดวกและเป็นส่วนตัว ค่าแท็กซี่จากสนามบินไปตัวเมืองประมาณ 1,000 - 1,200 NT $

             - รถประจำทาง จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport ไปยังตัวเมืองไทเป นั่งรถประจำทางสาย 1819 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาย 125 NT $

             - รถไฟ จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport นั่งรถไฟ Taoyuan Metro สาย Express หรือ Commuter ซึ่งมีสถานีตั้งอยู่ที่ Terminal 1 และ 2 ไปลงที่ Taipei Main Station วิธีนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกเพราะสามารถนั่งต่อเดียวไปลงที่สถานีหลักของเมืองไทเปได้เลย โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที ค่าโดยสาย 175 NT $

การเดินทางจากไทเปไป Eight Arch Bridge / Sanxiantai Arch Bridge

       

             - รถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์จากไทเปไปยัง Eight Arch Bridge / Sanxiantai Arch Bridge เมืองไถตง มีระยะทางประมาณ 280 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

             - รถไฟ โดยจาก Taipei Main Station นั่งไปลงที่ Taitung ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อมาถึง Taitung แล้วสามารถเช่ารถ เหมา Taxi หรือ ใช้บริการ Shuttle bus สาย East Coast Line ไปยัง Eight Arch Bridge / Sanxiantai Arch Bridge  ได้ มีทั้งตั๋วแบบเหมาวันและแบบเที่ยวเดียว สามารถซื้อด้วยเงินสด หรือ Easy card ก็ได้  

เวลาทำการเปิด – ปิด

           00:00-23:59 น.

อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


ตัวอาคารที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว


ป้ายให้ข้อมูลและแผนที่แสดงจุดต่างๆ ของพื้นที่โดยรอบสะพานสามเซียน

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Eight Arch / Sanxiantai Arch Bridge

           เมื่อมาถึงสะพานสามเซียนแล้ว สิ่งที่ไม่อาจพลาดไปได้เลยคือการเที่ยวชมธรรมชาติโดยรอบที่สวยงามของบริเวณนี้ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสะพานเชื่อมจะมีทางไม้ให้เดินไปรอบๆ เกาะ การเดินรอบเกาะนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง


ทัศนียภาพอันสวยงามและสดชื่นรอบๆ เทือกเขาและมหาสมุทรแปซิฟิก

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


หินที่พบบริเวณสะพานสามเซียนคือหินที่เกิดจากการทับถมของปะการัง
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสะพานสามเซียนจะค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นหนึ่งในจุดชมแสงแรกแห่งปีของไต้หวัน ดังนั้น อาจหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวหากไม่ต้องการเผชิญกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

 


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Eight Arch / Sanxiantai Bridge สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       สะพานสามเซียน จังหวัดไทจง ประเทศไต้หวัน

                       (Eight Arch / Sanxiantai Arch Bridge, Taitung, Taiwan)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 00:00-23:59 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : No.74 Jihui Rd, Chenggong Township, Taitung County, Taiwan

                       โทรศัพท์ : (+886) 89 326 141 # 357

                       เว็บไซต์ : https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/en/attractions/detail/74

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองไทจง https://tour.taitung.gov.tw/en

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน https://www.taiwan.net.my/th

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ