อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ จังหวัดฮัวเหลียน ประเทศไต้หวัน

  • อ่าน (5,955)
  • By Webmaster
  • 14:29:28 | 15 มี.ค. 2562

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ จังหวัดฮัวเหลียน ประเทศไต้หวัน

Taroko National Park, Hualien Country, Taiwan 

           อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park / 太魯閣國家公園) หรือที่ชาวไต้หวันเรียกว่า “ไท่หลู่เก๋อ” เขาหินอ่อนความงามธรรมชาติประจำฝั่งตะวันออกของไต้หวัน


ประวัติ

           ทาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 1 ใน 3 อันดับต้นๆ ของไต้หวัน มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 200,000 เอเคอร์ กินพื้นที่ของสามจังหวัด ได้แก่ ไทจง หนานโถว และฮัวเหลียน โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองฮัวเหลียนประมาณ 15 กิโลเมตร ทรัพยากรธรรมชาติและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของอุทยานแห่งนี้คือ ลักษณะของยอดเขาสูงแคบ และหน้าผาที่สูงชัน โดยส่วนใหญ่ของภูเขาที่เห็นคือหินอ่อนและหยก

           นอกจากความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีแล้ว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะแล้วยังมีแม่น้ำสีเขียวมรกตที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามชวนประทับใจ นอกจากการเดินเที่ยวชมทัศนียภาพภายในอุทยานฯ แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ปีนเขา และปั่นจักรยาน ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ


สะพาน Shakadang Bridge


Yanzikou (Swallow Grotto) เส้นทางเดินชมธรรมชาติผ่านอุโมงค์


เส้นทางเดินที่ถูกกำหนดขอบเขตไว้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว


น้ำสีเขียวมรกตใสที่ไหลลงมาจากภูเขา


บริเวณที่นั่งพักในบรรยากาศธรรมชาติแสนสวยงาม 


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

           นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยวไต้หวัน จะนิยมบินมาลงที่สนามบินไทเป จากนั้นจึงเดินทางจากไทเปต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศ การเดินทางจากสนามบิน Taiwan Taoyuan International Airport สู่ตัวเมืองไทเปสามารถทำได้โดย

             - รถยนต์ จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport ไปยังตัวเมืองไทเปมีระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที แม้การเดินทางโดยรถยนต์หรือแท็กซี่จะไม่เป็นที่นิยมเท่าการนั่งรถไฟ แต่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบเป็นกลุ่ม มีสัมภาระติดตัวเยอะที่ต้องการความสะดวกและเป็นส่วนตัว ค่าแท็กซี่จากสนามบินไปตัวเมืองประมาณ 1,000 - 1,200 NT $

             - รถประจำทาง จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport ไปยังตัวเมืองไทเป นั่งรถประจำทางสาย 1819 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาย 125 NT $

             - รถไฟ จากท่าอากาศยาน Taiwan Taoyuan International Airport นั่งรถไฟ Taoyuan Metro สาย Express หรือ Commuter ซึ่งมีสถานีตั้งอยู่ที่ Terminal 1 และ 2 ไปลงที่ Taipei Main Station วิธีนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกเพราะสามารถนั่งต่อเดียวไปลงที่สถานีหลักของเมืองไทเปได้เลย โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที ค่าโดยสาย 175 NT $


การเดินทางจากไทเปไป
Taroko National Park

             - รถยนต์ การเดินทางโดยรถยนต์มาจากไทเปไปยัง Taroko National Park มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

             - รถประจำทาง การเดินทางโดยรถประจำทางมาจากไทเปใช้เวลาราว 5 - 6 ชั่วโมง โดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ที่ท่ารถบริเวณ Taipei Main Station ค่าเดินทางอยู่ระหว่าง 400 - 700 NT$

             - รถไฟ จาก Taipei Main Station นั่งรถไฟสาย Eastern Line ไปลงสถานี Hualien จากนั้นใช้บริการ Taroko Tourist Shuttle Bus ที่วิ่งจากตัวเมืองไปยัง Taroko National Park หรือใช้บริการแท็กซี่ซึ่งส่วนใหญ่จะจอดประจำอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง ทั้งนี้ การเดินทางโดยรถไฟธรรมดา (TRA) ใช้เวลาเดินทางเท่าการนั่งรถประจำทาง ค่าโดยสารอยู่ประมาณ 800 - 900 NT$ ส่วนการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง (THSR) มาจากไทเปนั้นใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ค่าเดินทางประมาณ 1500 NT$


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           08.30 – 17.00 น. ทุกวัน


สะพาน Pudu Bridge ที่เชื่อมสู่วัด Xiangde Temple


ซุ้มประตูวัด Xiangde Temple


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
Taroko National Park

             Taroko Archway ซุ้มประตูจีนสีแดง สัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป

             Shakadang Trail เป็นเส้นทางไปดูแอ่งน้ำสีฟ้าและสะพานเหล็กสีแดง ระยะทางไปกลับประมาณ 8 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีลำธารน้ำใสสามารถมองเห็นหินอ่อน บางช่วงเป็นน้ำตกเล็กๆ สวยงาม


Shakadang Bridge สะพานเหล็กสีแดง

             Yanzikou (Swallow Grotto) เป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติผ่านอุโมงค์ซึ่งเป็นถ้ำหินอ่อนที่เกิดจากการกัดเซาะ เป็นจุดที่ต้องเดินผ่านหน้าผาชันและค่อนข้างแคบ ระยะทางไปกลับประมาณ 2.5 กิโลเมตร


อุโมงค์ถ้ำหินอ่อนระหว่างเส้นทาง Yanzikou

             Lushui Trail เป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางไปกลับ 4 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ได้สัมผังธรรมชาติใกล้ชิดที่สุดของอุทยานฯ

             Tiangxiang เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากสะพานเข้าสู่วัดเสียงเต๋อ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม และเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะจากมุมสูง


Tianxiang Pagoda เจดีย์ 7 ชั้น ทรงแปดเหลี่ยม


วัด Xiangde Temple

             Jiuqudong (Tunnel of Nine Turns) เป็นเส้นทางอุโมงค์ทั้งหมด 9 โค้ง ระยะทางไป – กลับประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งการเดินเข้าไปในอุโมงค์ต้องสวมหมวกนิรภัยของทางอุทยานฯ ด้วยเพื่อป้องกันหินที่อาจร่วงลงมาโดนศีรษะ


นักท่องเที่ยวสวมหมวกนิรภัยของทางอุทยาน 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ในบางช่วงที่ฝนตกหรือมีพายุ อุทยานฯ อาจปิดให้เข้าชมในบางจุดเพื่อความปลอดภัย


หินสีขาวๆ ในภาพคือหินอ่อน คนถ้องถิ่นนิยมเรียกอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาหินอ่อน


Cimu Bridge สีแดงสด อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ


ทัศนียภาพโดยรอบมองจากมุมสูง


ChingShui Cliff อีกหนึ่งจุดยอดนิยมสำหรับชมวิวอันงดงามและน้ำทะเลสีฟ้าใสของมหาสมุทรแปซิฟิก


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           อุทยานแห่งชาติทาโรโกะมีพื้นที่กว้างขวาง หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางรอบๆ อุทยานฯ สามารถซื้อตั๋ว Taroko One Day Pass สำหรับขึ้นลงรถบัสได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวในหนึ่งวัน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Hualien Visitor Center ตั้งอยู่ข้างสถานี Hualien


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Taroko National Park สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ จังหวัดฮัวเหลียน ประเทศไต้หวัน

                       (Taroko National Park, Hualien Country, Taiwan)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด  ปิด : 08.30 – 17.00 น. ทุกวัน

                       ตั้งอยู่ที่ : Xiulin Township, Hualien County, Taiwan

                       โทรศัพท์ : (+886) 3 8621 100

                       เว็บไซต์ : https://www.taroko.gov.tw/en

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองฮัวเหลียน https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002124

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน https://www.taiwan.net.my/th

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น (Grand Canal National Culture Park) เป็นส่วนหนึ่งของคลองต้ายุ่นซึ่งทอดตัวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสำคัญในประเทศจีนมานานกว่า 2,500 ปี ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ