ตลาดโอรุสซี เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

  • อ่าน (3,171)
  • By Webmaster
  • 15:50:03 | 28 พ.ย. 2561

ตลาดโอรุสซี เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Orussey Market, Phnom Penh, Cambodiaเกี่ยวกับตลาดโอรุสซี (Orussey Market)

             ตลาดโอรุสซี (Orussey Market) ตั้งอยู่ที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด และได้รับความนิยมจากผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินตามหาสินค้าในตลาด และเปรียบเทียบราคากับร้านค้าหลายร้าน ซึ่งสินค้าที่วางขายนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท แต่ด้วยพื้นที่กว้างขวางซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินหาสินค้าที่ต้องการ จึงไม่เหมาะต่อการซื้อแบบเร่งรีบหรือต้องการมาซื้อแค่ของฝากเท่านั้น


แผนที่แสดงที่ตั้งของตลาดโอรุสซี (Orussey Market)


ด้านนอกของตลาดมีผู้คนมาจอดรถ และมีร้านค้าหาบเร่


ลักษณะของร้านค้าที่เป็นร้านแยกเล็กๆมากมาย 


ตัวตลาดที่มีทั้งหมดสามชั้น

           ตลาดโอรุสซี เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยม ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วยร้านค้ามากมาย สินค้าที่วางขายนั้น มีตั้งแต่ ของสด เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ อาหารทะเล ผักสด, ของแห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแก้ง สมุนไพร ข้าวสาร ถั่ว ขนมขบเคี้ยว, ของใช้ในครัวเรือน, อุปกรณ์การเกษตร เช่น เมล็ดผัก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก เป็นต้น

           ชั้น 2 เป็นสินค้าประเภทเครื่องเขียน กรอบรูป รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ร้านทำผม ร้านกิ๊ฟซ็อป ร้านขายฟ้า ร้านขายเครื่องเงินและเครื่องประดับ

           ชั้น 3 เป็นพื้นที่ของร้านอาหาร และร้านเสื้อผ้า


ร้านขายอาหารแห้ง อาทิ เมล็ดถั่วชนิดต่างๆ 


ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่มีทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงให้เลือก 


ร้านขายอุปกรณ์ในครัวเรือน ที่มีตั้งแต่เรื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์ในครัว

           พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโอรุสซีนั้น ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อย และบางคนไม่สามารถสื่อสารได้ แต่สามารถซื้อขายกันโดยวิธีการชี้สินค้าเพื่อถามราคา และใช้เครื่องคิดเลขในการแสดงราคาสินค้าได้

การเดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองพนมเปญ

           ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International Airport / PHN) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาไปประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองได้โดย

             - รถบัสจากสนามบิน หรือ Airport express bus ที่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปส่งตัวเมือง โดยมีค่าบริการประมาณ 5 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วได้ทั้งที่เคาท์เตอร์ในสนามบินหรือจะซื้อจากคนขับก็ได้เช่นกัน โดยความถี่ของรถบัสจะมีตั้งแต่ 30 นาทีในช่วงที่ผู้โดยสารเยอะ ไปจนถึง 60 นาทีในตอนที่ผู้โดยสารน้อย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเส้นทางและการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkstarbus.com/page?lang=en

             - รถไฟจากสนามบิน หรือ Shuttle train ที่ให้บริการโดยการรถไฟของกัมพูชา พานักท่องเที่ยวจากสนามบินไปส่งที่สถานีรถไฟพนมเปญที่อยู่ใจกลางเมือง โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royal-railway.com/ 

             - รถแท็กซี่ อีกหนึ่งการเดินทางอันสะดวกสบายที่มีให้เรียกใช้งานตั้งแต่บริเวณด้านนอกอาคารผู้โดยสารขาเข้าเช่นกัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ https://pnh.cambodia-airports.aero/en/access-parking/airport-city

การเดินทางไปตลาดโอรุสซี (Orussey Market) เมืองพนมเปญ


แผนที่แสดงที่ตั้งของตลาดโอรุสซี (Orussey Market)

           ตลาดโอรุสซี (Orussey Market) ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองพนมเปญ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจึงสามารถไปเที่ยวชมได้หลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเดิน หรือ

             - รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางในเขตเมืองครั้งละประมาณ 2-4 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD) หรือเหมาเที่ยวทั้งวันประมาณ 20 ดอลล่าห์สหรัฐ (USD)


รถตุ๊กตุ๊กที่ให้บริการภายในเมืองพนมเปญ

             - รถแท็กซี่ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบาย มีบริการมิเตอร์ค่าโดยสาร แต่บางส่วนนิยมใช้บริการแบบพาเหมาเที่ยวรอบเมืองหรือตลอดทั้งวัน

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

อัตราค่าบริการ

           ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

           พนมเปญเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเยือนได้ทุกฤดู โดยฤดูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซสเซียส ทำให้เดินเล่นอย่างสบายๆ ขณะที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปต้องเตรียมพร้อมรับการอากาศที่จะร้อนขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูฝนตามลำดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวตลาดโอรุสซี (Orussey Market) และประเทศกัมพูชา

           แม้สกุลเงินของกัมพูชาคือเงินเรียล (KHR) แต่ตามร้านค้ามักจะใช้ เงินดอลล่าห์สหรัฐฯ (USD) ประกอบ นักท่องเที่ยวจึงควรแลกเงินดอลล่าห์สหรัฐเผื่อเอาไว้สำหรับใช้จ่ายด้วย และเนื่องจากสินค้าในตลาดโอรุสซีมีราคาที่หลากหลาย ควรแลกแบงค์ย่อย $1, $5, $10 และ $20 สำหรับใช้จ่ายสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากเอาไว้ด้วย


บรรยากาศภายในตลาดที่รอนักท่องเที่ยวไปชม

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเยี่ยมชม ตลาดโอรุสซี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ตลาดโอรุสซี เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

                        (Orussy Market, Phnom Penh, Cambodia)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : ฟรี

                        เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น.

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล โดยฤดูหนาว(เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์) จะได้รับความนิยมสูงสุด

                        ตั้งอยู่ที่ : เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                        บริการข้อมูลท่าอากาศยานประเทศกัมพูชา https://corp.cambodia-airports.aero/ 

                                        เว็บไซต์เมืองพนมเปญ http://phnompenh.gov.kh/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ