มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (2,843)
  • By Webmaster
  • 14:15:22 | 1 ต.ค. 2561

มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Manila Cathedral, Manila, Philippines


ภายในมหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

             มหาวิหารมะนิลา หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิหารแห่งเมืองหลวงมะนิลาคือมหาวิหารโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อุทิศให้กับพระนางมารีย์พรหมจารี ในฐานะแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์หลักของฟิลิปปินส์


แผนที่ตั้งเมืองมะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติและความเป็นมา


ภายในมหาวิหารมะนิลาหรือที่รู้จักในชื่อมหาวิหารโรมันคาทอลิก

           มหาวิหารตั้งอยู่ที่ลานโรมในเขตเมืองเก่า “อินทรามูรอส” ของกรุงมะนิลา แต่เดิมมหาวิหารคือโบสถ์ในเขตศาสนาซึ่งถูกบริหารในเขตการปกครองแห่งเม็กซิโกใน ค.ศ.1571 จนกระทั่งถูกแยกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1579 โดยการออกคำสั่งของพระสันตะปาปา


บริเวณด้านหน้ามหาวิหารมะนิลาจะมีรูปปั้นสำคัญตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น

           มหาวิหารได้รับความเสียหายและถูกทำลายหลายครั้งจึงมีการบูรณะใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยโครงสร้างดั้งเดิมถูกสร้างใน ค.ศ.1581 และวิหารที่เห็นในปัจจุบันคือ อาคารรุ่นที่ 8 ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1958


รายชื่ออาร์ชบิชอปแห่งกรุงมะนิลา

           มหาวิหารได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาถึง 3 องค์ คือสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 และประกาศให้มหาวิหารมีฐานะเป็นมหาวิหารรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1981


บริเวณทางเข้ามหาวิหารมะนิลาและพิพิธภัณฑ์

           แต่ในปัจจุบันนี้มหาวิหารได้รับการสร้างใหม่ครั้งที่แปดบนที่ดินผืนนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งโบสถ์ในปี ค.ศ.1581 โครงการสร้างใหม่ครั้งล่าสุดแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1958 หลังจากที่ถูกทำลายโดยระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการรักษาจนสมบูรณ์ ทำหน้าที่สะท้อนภาพความทรงจำของชาวฟิลิปปินส์จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

             - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด สามารถเลือกนั่งได้เลยจากสนามบิน NAIA (Ninoy Aquino International Airport) ไปยังตัวเมืองมะนิลาและมุ่งสู่ย่านเมืองเก่าอย่างอินทรามูรอสเพื่อเข้าชมมหาวิหารมะนิลา (ราคาค่ามิเตอร์เริ่มต้นที่ 40 PPH)

             - ชัตเตอร์บัส นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถชัตเตอร์บัสซึ่งอยู่บริเวณ อาคาร 3 ซึ่งเป็นบริการจากสนามบินเพื่อมาลงในตัวเมืองกรุงมะนิลา และนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถแท็กซี่ หรืออาจนั่งรถไฟในเมืองมาลงที่สถานี Carriedo แล้วนั่งรถสองแถวต่ออีกครั้ง มหาวิหารตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

การเดินทางภายในย่านอินทรามูรอสไปยังมหาวิหารมะนิลา (MANILA CATHEDRAL)

             - รถสามล้อ หากนักท่องเที่ยวต้องการเที่ยวโดยรอบย่านเก่าอินทรามูรอสพร้อมไกด์ จะอยู่ที่ราคา 900 PPH ต่อ 2 ชม. (ราคาปกติ 305 PPH ต่อ 30 นาที)

              รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในย่านเก่าอินทรามูรอสได้ และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ไม่ห่างกันมาก อัตราค่าโดยสาร อยู่ที่ประมาณ 100 PPH

อัตราค่าเข้าชม

           นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมหาวิหารมะนิลาได้โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย


ส่วนยอดของมหาวิหาร กรุงมะนิลาแสดงถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

เวลาทำการเปิด – ปิด


มหาวิหารมะนิลา ที่ตั้งอยู่บนย่านประวัติศาสตร์อินทรามูรอส

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์ หากต้องการทราบเวลามิสซาและบริการพิเศษ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นทางการของโบสถ์ได้ที่ http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณมหาวิหาร


บริเวณตัวมหาวิหารมะนิลาที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมของสเปน

           สถาปัตยกรรมด้านหน้าสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของอาคารนี้ แผ่นกรุทองสัมฤทธิ์ที่ประตูหลักของโบสถ์แสดงให้เห็นภาพของช่วงเวลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการพังทลายของอาคารหลังแรกในปี ค.ศ.1600 ใกล้ๆ กันจะมีจานกลมสีขาวซึ่งอยู่ใต้ไม้กางเขน แสดงเครื่องยศที่เป็นกุญแจและมงกุฎของพระสันตะปาปาเพื่อรำลึกถึงการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในปี ค.ศ.1981


รูปปั้นสำคัญภายในมหาวิหารมะนิลา

           แท่นบูชาหลักที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ชุบทองขนาดเท่าตัวจริงของแม่พระปฏิสนธินิรมล การออกแบบและสีสันของหน้าต่างกรุกระจกของตัวโบสถ์ มีมากกว่า 130 บาน รวมถึงหน้าต่างอีกแปดคู่ภายในโดมของวิหารนี้


รูปปั้นสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของคริสตจักร

           ประติมากรรม ภาพวาด และฉากประดับแท่นบูชาของหอสวดมนต์ด้านข้างทั้งแปด กระเบื้องโมเสกภายในหอสวดมนต์ และประติมากรรมนูนทำจากทองสัมฤทธิ์บนแท่นบูชาที่อยู่ภายในหอสวดมนต์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว


ชาวคริสต์กำลังทำพิธีที่บริเวณห้องโถงของมหาวิหารมะนิลา

           เวลาที่ควรไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากในตอนกลางวันอุณหภูมิจะค่อนข้างอบอุ่น มีแดดเล็กน้อยและค่อนข้างหนาวในตอนกลางคืน แต่ในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนอาจจะร้อนมาก เนื่องจากเป็นฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


การเดินทางโดยรถม้า เป็นวิธีการเดินทางยอดนิยมบนย่านอินทรามูรอสเขตประวัติศาสตร์

           นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในย่านอินทรามูรอส ในบริเวณโดยรอบนักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นรถม้าจอดอยู่ในทุกพื้นที่ เนื่องจากว่าในบริเวณย่านเมืองเก่านี้นิยมใช้รถม้าในการโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังราคาค่าโดยสารที่มากกว่าปกติและควรศึกษาการเส้นทางให้แน่ใจก่อนแล้วจึงตกลงราคากับคนขับให้เรียบร้อย


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว มหาวิหารมะนิลา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Manila Cathedral, Manila, Philippines)

                       ระดับความนิยม 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

                       สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน Intramuros (ย่านเมืองโบราณ) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวรถไฟฟ้า https://dotcmrt3.gov.ph/

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ