มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (3,903)
  • By Webmaster
  • 14:15:22 | 1 ต.ค. 2561

มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Manila Cathedral, Manila, Philippines


ภายในมหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

             มหาวิหารมะนิลา หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิหารแห่งเมืองหลวงมะนิลาคือมหาวิหารโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อุทิศให้กับพระนางมารีย์พรหมจารี ในฐานะแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์หลักของฟิลิปปินส์


แผนที่ตั้งเมืองมะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติและความเป็นมา


ภายในมหาวิหารมะนิลาหรือที่รู้จักในชื่อมหาวิหารโรมันคาทอลิก

           มหาวิหารตั้งอยู่ที่ลานโรมในเขตเมืองเก่า “อินทรามูรอส” ของกรุงมะนิลา แต่เดิมมหาวิหารคือโบสถ์ในเขตศาสนาซึ่งถูกบริหารในเขตการปกครองแห่งเม็กซิโกใน ค.ศ.1571 จนกระทั่งถูกแยกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1579 โดยการออกคำสั่งของพระสันตะปาปา


บริเวณด้านหน้ามหาวิหารมะนิลาจะมีรูปปั้นสำคัญตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น

           มหาวิหารได้รับความเสียหายและถูกทำลายหลายครั้งจึงมีการบูรณะใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยโครงสร้างดั้งเดิมถูกสร้างใน ค.ศ.1581 และวิหารที่เห็นในปัจจุบันคือ อาคารรุ่นที่ 8 ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1958


รายชื่ออาร์ชบิชอปแห่งกรุงมะนิลา

           มหาวิหารได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาถึง 3 องค์ คือสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 และประกาศให้มหาวิหารมีฐานะเป็นมหาวิหารรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1981


บริเวณทางเข้ามหาวิหารมะนิลาและพิพิธภัณฑ์

           แต่ในปัจจุบันนี้มหาวิหารได้รับการสร้างใหม่ครั้งที่แปดบนที่ดินผืนนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งโบสถ์ในปี ค.ศ.1581 โครงการสร้างใหม่ครั้งล่าสุดแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1958 หลังจากที่ถูกทำลายโดยระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการรักษาจนสมบูรณ์ ทำหน้าที่สะท้อนภาพความทรงจำของชาวฟิลิปปินส์จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

             - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด สามารถเลือกนั่งได้เลยจากสนามบิน NAIA (Ninoy Aquino International Airport) ไปยังตัวเมืองมะนิลาและมุ่งสู่ย่านเมืองเก่าอย่างอินทรามูรอสเพื่อเข้าชมมหาวิหารมะนิลา (ราคาค่ามิเตอร์เริ่มต้นที่ 40 PPH)

             - ชัตเตอร์บัส นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถชัตเตอร์บัสซึ่งอยู่บริเวณ อาคาร 3 ซึ่งเป็นบริการจากสนามบินเพื่อมาลงในตัวเมืองกรุงมะนิลา และนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถแท็กซี่ หรืออาจนั่งรถไฟในเมืองมาลงที่สถานี Carriedo แล้วนั่งรถสองแถวต่ออีกครั้ง มหาวิหารตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

การเดินทางภายในย่านอินทรามูรอสไปยังมหาวิหารมะนิลา (MANILA CATHEDRAL)

             - รถสามล้อ หากนักท่องเที่ยวต้องการเที่ยวโดยรอบย่านเก่าอินทรามูรอสพร้อมไกด์ จะอยู่ที่ราคา 900 PPH ต่อ 2 ชม. (ราคาปกติ 305 PPH ต่อ 30 นาที)

              รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในย่านเก่าอินทรามูรอสได้ และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ไม่ห่างกันมาก อัตราค่าโดยสาร อยู่ที่ประมาณ 100 PPH

อัตราค่าเข้าชม

           นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมหาวิหารมะนิลาได้โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย


ส่วนยอดของมหาวิหาร กรุงมะนิลาแสดงถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

เวลาทำการเปิด – ปิด


มหาวิหารมะนิลา ที่ตั้งอยู่บนย่านประวัติศาสตร์อินทรามูรอส

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์ หากต้องการทราบเวลามิสซาและบริการพิเศษ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นทางการของโบสถ์ได้ที่ http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณมหาวิหาร


บริเวณตัวมหาวิหารมะนิลาที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมของสเปน

           สถาปัตยกรรมด้านหน้าสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของอาคารนี้ แผ่นกรุทองสัมฤทธิ์ที่ประตูหลักของโบสถ์แสดงให้เห็นภาพของช่วงเวลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการพังทลายของอาคารหลังแรกในปี ค.ศ.1600 ใกล้ๆ กันจะมีจานกลมสีขาวซึ่งอยู่ใต้ไม้กางเขน แสดงเครื่องยศที่เป็นกุญแจและมงกุฎของพระสันตะปาปาเพื่อรำลึกถึงการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในปี ค.ศ.1981


รูปปั้นสำคัญภายในมหาวิหารมะนิลา

           แท่นบูชาหลักที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ชุบทองขนาดเท่าตัวจริงของแม่พระปฏิสนธินิรมล การออกแบบและสีสันของหน้าต่างกรุกระจกของตัวโบสถ์ มีมากกว่า 130 บาน รวมถึงหน้าต่างอีกแปดคู่ภายในโดมของวิหารนี้


รูปปั้นสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของคริสตจักร

           ประติมากรรม ภาพวาด และฉากประดับแท่นบูชาของหอสวดมนต์ด้านข้างทั้งแปด กระเบื้องโมเสกภายในหอสวดมนต์ และประติมากรรมนูนทำจากทองสัมฤทธิ์บนแท่นบูชาที่อยู่ภายในหอสวดมนต์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว


ชาวคริสต์กำลังทำพิธีที่บริเวณห้องโถงของมหาวิหารมะนิลา

           เวลาที่ควรไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากในตอนกลางวันอุณหภูมิจะค่อนข้างอบอุ่น มีแดดเล็กน้อยและค่อนข้างหนาวในตอนกลางคืน แต่ในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนอาจจะร้อนมาก เนื่องจากเป็นฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


การเดินทางโดยรถม้า เป็นวิธีการเดินทางยอดนิยมบนย่านอินทรามูรอสเขตประวัติศาสตร์

           นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในย่านอินทรามูรอส ในบริเวณโดยรอบนักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นรถม้าจอดอยู่ในทุกพื้นที่ เนื่องจากว่าในบริเวณย่านเมืองเก่านี้นิยมใช้รถม้าในการโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังราคาค่าโดยสารที่มากกว่าปกติและควรศึกษาการเส้นทางให้แน่ใจก่อนแล้วจึงตกลงราคากับคนขับให้เรียบร้อย


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว มหาวิหารมะนิลา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Manila Cathedral, Manila, Philippines)

                       ระดับความนิยม 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

                       สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน Intramuros (ย่านเมืองโบราณ) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวรถไฟฟ้า https://dotcmrt3.gov.ph/

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซูตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง และ เมืองจางเย่ อีกทั้งการเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวนซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ

วัดตรักลัมไดเกียกเซน จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

วัดตรักลัมไดเกียกเซน (Truc Lam Dai Giac Zen Monastery) เป็นวัดพุทธแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองซาปา ภายในวัดประกอบด้วยหมู่อารามหลายหลังที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมของวัดและทิวทัศน์จากด้านบนเนินเขาได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งแวะสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองซาปาและจังหวัดหล่าวกายที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ภูเขาฮามรอง จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

ภูเขาฮามรอง (Ham Rong Mountain) เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางเมืองซาปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ให้เที่ยวชม และมีจุดชมวิวที่น่าประทับใจอยู่หลายแห่ง โดยจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์คือจุดชมวิวที่สถานีโทรคมนาคมซาปาที่สามารถชมวิวของภูเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี และจุดชมวิวคลาวด์ยาร์ดที่สามารถเห็นกลุ่มมวลเมฆและสายหมอกล่องลอยอยู่เหนือเมืองซาปา และมองเห็นหุบเขาเมืองฮัว หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และทุ่งนาขั้นบันได ภูเขาฮามรองจึงเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพยอดนิยมของเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ