โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (2,846)
  • By Webmaster
  • 12:07:06 | 1 ต.ค. 2561

โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

Baclayon Church, Bohol Island, Philippines


โบสถ์บาครายอน โบสถ์แห่งแรกที่สร้างโดยชาวสเปนบนเกาะโบฮออล ประเทศฟิลิปินส์

             Baclayon Church เป็นโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนและเก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตเมืองตักบิลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์ โบสถ์บาครายอนเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกมีอายุถึง 290 ปี ซึ่งที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ประวัติและความเป็นมา


ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ของโบสถ์บาครายอน

           เมืองบาครายอนมีชื่อมาจากหัวหน้าเผ่าบาครายอน นักรบของชนเผ่าพิชิตจากมาเลเซีย ที่คอยเฝ้าระวังการบุกรุกของโจรสลัดและนักจลาจลจากเมืองเซบูอิโลอิโลและมินดาเนา เมื่อเริ่มนับถือคริสเตียนหัวหน้าเผ่าจึงได้รับชื่อซูคาเรียโดยบาทหลวงชาวสเปนเป็นผู้ตั้งให้ จากากรพิจารณาถึงความเป็นผู้นำของซาคาเรียในดินแดนนั้น และต่อมาจึงได้ใช้ชื่อ “บาครายอน” เป็นชื่อของดินแดน

           บาครายอนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1595 โดยนักบวชนิกายเยซูอิตสองคนที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในเมืองโบฮอล ต่อมาในปี ค.ศ.1596 นักบวชสองคนนั้นได้สร้างคริสตจักรบาเครยอนซึ่งเป็นโบสถ์หินหนักที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์


พื้นที่บริเวณด้านหน้าของโบสถ์บาครายอน และพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยเป็นคริสตจักรในเขตโบฮอล ภายใต้อำนาจของโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลของเมืองตักบิลารัน และได้กลายเป็นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโบฮอล

           ทั้งนี้คริสตจักรได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของฟิลิปปินส์และประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับประวัติศาสตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ ร่วมกับคริสตจักรอื่นในฟิลิปปินส์ ตลอดจนปี ค.ศ.2013 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่เกาะโบฮอลและบริเวณอื่นๆ ทำให้อาคารโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงเกิดการฟื้นฟูบูรณะโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.2017 ทั้งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณต่างๆ

การเดินทางไปเกาะโบฮอล (Cebu Island)

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปชมโบสถ์บาครายอน ต้องนั่งเครื่องบินไปภายในประเทศจากเมืองหลวงมะนิลา (สนามบินมะนิลา หรือ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่) เพื่อไปลงที่เกาะโบฮอล (สนามบินตักบิลารัน) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องต่อรถเพื่อไปยังโบสถ์บาเครยอน

การเดินทางไปโบสถ์บาครายอน

             - รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง/รถสามล้อ (Tricycle) ซึ่งคนบนเกาะโบฮอลมักจะเดินทางด้วยวิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เมื่อนักท่องเที่ยวลงจากไฟล์ทบินที่สนามบินตักบิลารันแล้ว จะมีรถสามล้อรับจ้างจอดรอให้ได้เลือกมากมาย สามารถระบุปลายทางโบสถ์บาครายอนได้ทันที ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 70-90 เปโซ

             - รถตู้ (เช่า/เหมา) นักท่องเที่ยวที่ชอบความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถติดต่อจองรถเช่าพร้อมคนขับให้มารับที่สนามบินและพาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ ซึ่งราคาการเช่ารถรวมค่าน้ำมันและคนขับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 2,500 เปโซ โดยเป็นราคาทัวร์รอบเกาะโบฮอล นักท่องเที่ยวจึงสามารถต่อรองราคาพร้อมระบุสถานที่เพื่อความเหมาะสมได้ หากสนใจการเดินทางแบบรถเช่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://boholrentacar.com/

             - รถมอเตอร์ไซด์ (habal-habal) เป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด ค่าโดยสารสามารถต่อรองได้ ซึ่งการเดินทางไปโบสถ์บาครายอน ต้องเสียค่าโดยสารที่ 50-60 เปโซ

เวลาทำการเปิด-ปิด


อัตราค่าเข้าชมและระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอน เปิดเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

           พิพิธภัณฑ์ เปิดเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.


การซื้อบัตรเข้าชม


จุดบริการนักท่องเที่ยวสำหรับให้ข้อมูลและซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           ในการเข้าชมโบสถ์บาครายอนจะ ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ จึงเป็นเสมือนสถานที่สาธารณะ แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ อัตราค่าเข้าชมอยู่ที่ คนละ 50 เปโซ

จุดท่องเที่ยวสำคัญ


บริเวณจุดจอดรถของโบสถ์บาเครยอน

           ภายในคริสตจักรโบสถ์บาเครยอน มีภาพวาดสีแดงบนแผ่นไม้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระบิดา แอนโตนีโอ ยูเบอตา ในปี ค.ศ.1856 จนกระทั่งถึง ค.ศ.1859 ซึ่งสามารถพบได้ภายในโบสถ์ โดยภาพวาดเหล่านี้คือภาพการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระศาสดา ภาพของแพทย์ศาสนจักร และภาพของกลุ่มแพทย์ศาสนจักรในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ภาพที่ 4 ได้สูญหายไป ซึ่งเป็นภาพวาดความทุกข์ทรมาน ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยแผ่นดีบุก

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


โครงสร้างของตัวอาคารที่ทำจากหิน ลักษณะเป็นแบบโรมันคาทอลิค

           นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนจะดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงฤดูฝน ไม่ว่าจะฝนหรือลมแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การเดินทางในช่วงฤดูร้อนจึงจะดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาในการท่องเที่ยวไม่เกินเวลา 5.00 PM และควรกลับเข้าที่พักไม่เกินเวลา 6.00 PM เนื่องจากว่าหลังเวลา 5.00 PM เป็นต้นไป ร้านค้า และสถานที่ราชการต่างๆ จะเริ่มปิดทำการ ทำให้เมืองดูเงียบสงบและอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ในยามวิกาลก็ไม่ควรออกมาเดินไปไหนมาไหนเพียงลำพัง

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว โบสถ์บาครายอน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

                       โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Baclayon Church, Bohol Island, Philippine)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาเปิด – ปิด : เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองตักบีลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://www.bohol-philippines.com/baclayon-church.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com

                                       ตรวจสอบรอบเรือเฟอร์รี่โอเชี่ยนเจ็ท https:www.oceanJet.net

                                       ตรวจสอบการเช่ารถ http://boholrentacar.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ