โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (2,573)
  • By Webmaster
  • 12:07:06 | 1 ต.ค. 2561

โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

Baclayon Church, Bohol Island, Philippines


โบสถ์บาครายอน โบสถ์แห่งแรกที่สร้างโดยชาวสเปนบนเกาะโบฮออล ประเทศฟิลิปินส์

             Baclayon Church เป็นโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนและเก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตเมืองตักบิลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์ โบสถ์บาครายอนเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกมีอายุถึง 290 ปี ซึ่งที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ประวัติและความเป็นมา


ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ของโบสถ์บาครายอน

           เมืองบาครายอนมีชื่อมาจากหัวหน้าเผ่าบาครายอน นักรบของชนเผ่าพิชิตจากมาเลเซีย ที่คอยเฝ้าระวังการบุกรุกของโจรสลัดและนักจลาจลจากเมืองเซบูอิโลอิโลและมินดาเนา เมื่อเริ่มนับถือคริสเตียนหัวหน้าเผ่าจึงได้รับชื่อซูคาเรียโดยบาทหลวงชาวสเปนเป็นผู้ตั้งให้ จากากรพิจารณาถึงความเป็นผู้นำของซาคาเรียในดินแดนนั้น และต่อมาจึงได้ใช้ชื่อ “บาครายอน” เป็นชื่อของดินแดน

           บาครายอนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1595 โดยนักบวชนิกายเยซูอิตสองคนที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในเมืองโบฮอล ต่อมาในปี ค.ศ.1596 นักบวชสองคนนั้นได้สร้างคริสตจักรบาเครยอนซึ่งเป็นโบสถ์หินหนักที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์


พื้นที่บริเวณด้านหน้าของโบสถ์บาครายอน และพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยเป็นคริสตจักรในเขตโบฮอล ภายใต้อำนาจของโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลของเมืองตักบิลารัน และได้กลายเป็นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโบฮอล

           ทั้งนี้คริสตจักรได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของฟิลิปปินส์และประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับประวัติศาสตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ ร่วมกับคริสตจักรอื่นในฟิลิปปินส์ ตลอดจนปี ค.ศ.2013 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่เกาะโบฮอลและบริเวณอื่นๆ ทำให้อาคารโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงเกิดการฟื้นฟูบูรณะโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.2017 ทั้งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณต่างๆ

การเดินทางไปเกาะโบฮอล (Cebu Island)

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปชมโบสถ์บาครายอน ต้องนั่งเครื่องบินไปภายในประเทศจากเมืองหลวงมะนิลา (สนามบินมะนิลา หรือ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่) เพื่อไปลงที่เกาะโบฮอล (สนามบินตักบิลารัน) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องต่อรถเพื่อไปยังโบสถ์บาเครยอน

การเดินทางไปโบสถ์บาครายอน

             - รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง/รถสามล้อ (Tricycle) ซึ่งคนบนเกาะโบฮอลมักจะเดินทางด้วยวิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เมื่อนักท่องเที่ยวลงจากไฟล์ทบินที่สนามบินตักบิลารันแล้ว จะมีรถสามล้อรับจ้างจอดรอให้ได้เลือกมากมาย สามารถระบุปลายทางโบสถ์บาครายอนได้ทันที ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 70-90 เปโซ

             - รถตู้ (เช่า/เหมา) นักท่องเที่ยวที่ชอบความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถติดต่อจองรถเช่าพร้อมคนขับให้มารับที่สนามบินและพาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ ซึ่งราคาการเช่ารถรวมค่าน้ำมันและคนขับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 2,500 เปโซ โดยเป็นราคาทัวร์รอบเกาะโบฮอล นักท่องเที่ยวจึงสามารถต่อรองราคาพร้อมระบุสถานที่เพื่อความเหมาะสมได้ หากสนใจการเดินทางแบบรถเช่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://boholrentacar.com/

             - รถมอเตอร์ไซด์ (habal-habal) เป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด ค่าโดยสารสามารถต่อรองได้ ซึ่งการเดินทางไปโบสถ์บาครายอน ต้องเสียค่าโดยสารที่ 50-60 เปโซ

เวลาทำการเปิด-ปิด


อัตราค่าเข้าชมและระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอน เปิดเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

           พิพิธภัณฑ์ เปิดเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.


การซื้อบัตรเข้าชม


จุดบริการนักท่องเที่ยวสำหรับให้ข้อมูลและซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           ในการเข้าชมโบสถ์บาครายอนจะ ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ จึงเป็นเสมือนสถานที่สาธารณะ แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ อัตราค่าเข้าชมอยู่ที่ คนละ 50 เปโซ

จุดท่องเที่ยวสำคัญ


บริเวณจุดจอดรถของโบสถ์บาเครยอน

           ภายในคริสตจักรโบสถ์บาเครยอน มีภาพวาดสีแดงบนแผ่นไม้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระบิดา แอนโตนีโอ ยูเบอตา ในปี ค.ศ.1856 จนกระทั่งถึง ค.ศ.1859 ซึ่งสามารถพบได้ภายในโบสถ์ โดยภาพวาดเหล่านี้คือภาพการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระศาสดา ภาพของแพทย์ศาสนจักร และภาพของกลุ่มแพทย์ศาสนจักรในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ภาพที่ 4 ได้สูญหายไป ซึ่งเป็นภาพวาดความทุกข์ทรมาน ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยแผ่นดีบุก

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


โครงสร้างของตัวอาคารที่ทำจากหิน ลักษณะเป็นแบบโรมันคาทอลิค

           นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนจะดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงฤดูฝน ไม่ว่าจะฝนหรือลมแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การเดินทางในช่วงฤดูร้อนจึงจะดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาในการท่องเที่ยวไม่เกินเวลา 5.00 PM และควรกลับเข้าที่พักไม่เกินเวลา 6.00 PM เนื่องจากว่าหลังเวลา 5.00 PM เป็นต้นไป ร้านค้า และสถานที่ราชการต่างๆ จะเริ่มปิดทำการ ทำให้เมืองดูเงียบสงบและอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ในยามวิกาลก็ไม่ควรออกมาเดินไปไหนมาไหนเพียงลำพัง

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว โบสถ์บาครายอน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

                       โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Baclayon Church, Bohol Island, Philippine)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาเปิด – ปิด : เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองตักบีลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://www.bohol-philippines.com/baclayon-church.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com

                                       ตรวจสอบรอบเรือเฟอร์รี่โอเชี่ยนเจ็ท https:www.oceanJet.net

                                       ตรวจสอบการเช่ารถ http://boholrentacar.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ