โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (3,347)
  • By Webmaster
  • 12:07:06 | 1 ต.ค. 2561

โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

Baclayon Church, Bohol Island, Philippines


โบสถ์บาครายอน โบสถ์แห่งแรกที่สร้างโดยชาวสเปนบนเกาะโบฮออล ประเทศฟิลิปินส์

             Baclayon Church เป็นโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนและเก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในเขตเมืองตักบิลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์ โบสถ์บาครายอนเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกมีอายุถึง 290 ปี ซึ่งที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ประวัติและความเป็นมา


ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ของโบสถ์บาครายอน

           เมืองบาครายอนมีชื่อมาจากหัวหน้าเผ่าบาครายอน นักรบของชนเผ่าพิชิตจากมาเลเซีย ที่คอยเฝ้าระวังการบุกรุกของโจรสลัดและนักจลาจลจากเมืองเซบูอิโลอิโลและมินดาเนา เมื่อเริ่มนับถือคริสเตียนหัวหน้าเผ่าจึงได้รับชื่อซูคาเรียโดยบาทหลวงชาวสเปนเป็นผู้ตั้งให้ จากากรพิจารณาถึงความเป็นผู้นำของซาคาเรียในดินแดนนั้น และต่อมาจึงได้ใช้ชื่อ “บาครายอน” เป็นชื่อของดินแดน

           บาครายอนเริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1595 โดยนักบวชนิกายเยซูอิตสองคนที่เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในเมืองโบฮอล ต่อมาในปี ค.ศ.1596 นักบวชสองคนนั้นได้สร้างคริสตจักรบาเครยอนซึ่งเป็นโบสถ์หินหนักที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์


พื้นที่บริเวณด้านหน้าของโบสถ์บาครายอน และพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยเป็นคริสตจักรในเขตโบฮอล ภายใต้อำนาจของโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลของเมืองตักบิลารัน และได้กลายเป็นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโบฮอล

           ทั้งนี้คริสตจักรได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของฟิลิปปินส์และประวัติศาสตร์ของชาติซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับประวัติศาสตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ ร่วมกับคริสตจักรอื่นในฟิลิปปินส์ ตลอดจนปี ค.ศ.2013 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่เกาะโบฮอลและบริเวณอื่นๆ ทำให้อาคารโบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงเกิดการฟื้นฟูบูรณะโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของฟิลิปปินส์ ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.2017 ทั้งนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณต่างๆ

การเดินทางไปเกาะโบฮอล (Cebu Island)

             - เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปชมโบสถ์บาครายอน ต้องนั่งเครื่องบินไปภายในประเทศจากเมืองหลวงมะนิลา (สนามบินมะนิลา หรือ ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อะควิโน่) เพื่อไปลงที่เกาะโบฮอล (สนามบินตักบิลารัน) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง โดยประมาณ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องต่อรถเพื่อไปยังโบสถ์บาเครยอน

การเดินทางไปโบสถ์บาครายอน

             - รถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง/รถสามล้อ (Tricycle) ซึ่งคนบนเกาะโบฮอลมักจะเดินทางด้วยวิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เมื่อนักท่องเที่ยวลงจากไฟล์ทบินที่สนามบินตักบิลารันแล้ว จะมีรถสามล้อรับจ้างจอดรอให้ได้เลือกมากมาย สามารถระบุปลายทางโบสถ์บาครายอนได้ทันที ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 70-90 เปโซ

             - รถตู้ (เช่า/เหมา) นักท่องเที่ยวที่ชอบความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถติดต่อจองรถเช่าพร้อมคนขับให้มารับที่สนามบินและพาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการได้ ซึ่งราคาการเช่ารถรวมค่าน้ำมันและคนขับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ 2,500 เปโซ โดยเป็นราคาทัวร์รอบเกาะโบฮอล นักท่องเที่ยวจึงสามารถต่อรองราคาพร้อมระบุสถานที่เพื่อความเหมาะสมได้ หากสนใจการเดินทางแบบรถเช่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://boholrentacar.com/

             - รถมอเตอร์ไซด์ (habal-habal) เป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด ค่าโดยสารสามารถต่อรองได้ ซึ่งการเดินทางไปโบสถ์บาครายอน ต้องเสียค่าโดยสารที่ 50-60 เปโซ

เวลาทำการเปิด-ปิด


อัตราค่าเข้าชมและระยะเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           โบสถ์บาครายอน เปิดเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น.

           พิพิธภัณฑ์ เปิดเวลา 8.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.


การซื้อบัตรเข้าชม


จุดบริการนักท่องเที่ยวสำหรับให้ข้อมูลและซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์

           ในการเข้าชมโบสถ์บาครายอนจะ ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ จึงเป็นเสมือนสถานที่สาธารณะ แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ อัตราค่าเข้าชมอยู่ที่ คนละ 50 เปโซ

จุดท่องเที่ยวสำคัญ


บริเวณจุดจอดรถของโบสถ์บาเครยอน

           ภายในคริสตจักรโบสถ์บาเครยอน มีภาพวาดสีแดงบนแผ่นไม้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระบิดา แอนโตนีโอ ยูเบอตา ในปี ค.ศ.1856 จนกระทั่งถึง ค.ศ.1859 ซึ่งสามารถพบได้ภายในโบสถ์ โดยภาพวาดเหล่านี้คือภาพการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระศาสดา ภาพของแพทย์ศาสนจักร และภาพของกลุ่มแพทย์ศาสนจักรในพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ภาพที่ 4 ได้สูญหายไป ซึ่งเป็นภาพวาดความทุกข์ทรมาน ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยแผ่นดีบุก

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


โครงสร้างของตัวอาคารที่ทำจากหิน ลักษณะเป็นแบบโรมันคาทอลิค

           นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนจะดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงฤดูฝน ไม่ว่าจะฝนหรือลมแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การเดินทางในช่วงฤดูร้อนจึงจะดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาในการท่องเที่ยวไม่เกินเวลา 5.00 PM และควรกลับเข้าที่พักไม่เกินเวลา 6.00 PM เนื่องจากว่าหลังเวลา 5.00 PM เป็นต้นไป ร้านค้า และสถานที่ราชการต่างๆ จะเริ่มปิดทำการ ทำให้เมืองดูเงียบสงบและอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ในยามวิกาลก็ไม่ควรออกมาเดินไปไหนมาไหนเพียงลำพัง

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว โบสถ์บาครายอน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

                       โบสถ์บาครายอน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Baclayon Church, Bohol Island, Philippine)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาเปิด – ปิด : เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองตักบีลารัน เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://www.bohol-philippines.com/baclayon-church.html

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com

                                       ตรวจสอบรอบเรือเฟอร์รี่โอเชี่ยนเจ็ท https:www.oceanJet.net

                                       ตรวจสอบการเช่ารถ http://boholrentacar.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ