ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน เมืองกวางโจว ประเทศจีน

  • อ่าน (6,699)
  • By Webmaster
  • 16:06:15 | 13 ส.ค. 2561

ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน เมืองกวางโจว ประเทศจีน

莲花山 , Ancient Quarry of Lotus Mountain, Guangzhou, China


รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่บนภูเขาดอกบัว

             ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งจากภูมิทัศน์ที่แปลกตาของผาหินในบริเวณรอบๆ ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมจากการทำเหมืองในอดีต และศาสนสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิอย่างเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่บนภูเขา ตั้งอยู่ในเขตปันหยู่ เมืองกวางโจว ประเทศจีนประวัติความเป็นมาของภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน

             ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซานนั้น ในอดีตถือเป็นหนึ่งในสองแหล่งเหมืองหินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งมีการเริ่มทำเหมืองตั้งแต่ในยุคราชวงศ์ฮั่น หรือกว่าสองพันปีก่อน ผลจากการทำเหมืองเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้มีการขุดเจาะถ้ำมากมายในภูเขา และทำให้พื้นที่ของภูเขามีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมมากมาย ส่วนศาสนสถานต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นบนภูเขานั้นได้มีการเริ่มสร้างพร้อมกับการสร้างเมืองในยุคราชวงศ์ชิง หรือช่วง ค.ศ. 1600 เป็นต้นมา และเนื่องจากภูเขาลูกนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม ในอดีตจึงมีการตั้งค่ายทหารและสร้างป้อมปราการและแนวกำแพงขึ้นบนภูเขา ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้


ซุ้มประตูสไตล์จีนบริเวณทางเข้าภูเขาดอกบัว

           ชื่อของภูเขาดอกบัวนั้นมีที่มาจากเรื่องเล่าว่าเมื่อนานมาแล้ว มีมังกรชั่วร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลจีนใต้ และมังกรตัวนี้ได้สร้างคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำไข่มุกของเมืองกวางโจว จนทำให้ไร่นาและเรือหาปลาของชาวบ้านได้รับความเสียหายนับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งวันหนึ่ง เจ้าแม่กวนอิมได้ผ่านมาบริเวณนี้ และได้โยนแท่นดอกบัวลงในน้ำเพื่อควบคุมมังกรชั่วร้ายตัวนั้นเอาไว้ ผู้คนก็เชื่อกันว่าแท่นดอกบัวดังกล่าวได้กลายมาเป็นหินดอกบัวที่อยู่บนภูเขา จนนำมาสู่การขนานนามภูเขาลูกนี้ว่าภูเขาดอกบัว


เจดีย์ดอกบัว อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของภูเขาดอกบัว

การเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองกวางโจว

           รถไฟใต้ดิน จากสถานีรถไฟใต้ดิน Airport South ที่สนามบินกวางโจว มีรถไฟใต้ดินสาย 3 (สีส้ม) วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองอย่างสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารจากสนามบินมายังตัวเมืองราคาประมาณ 7 หยวน

           รถบัส จากสนามบินกวางโจว มีรถ Airport Shuttle Bus สาย 1-5 วิ่งเข้าสู่ตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-60 นาที ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 17-25 หยวน ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลของรถบัสแต่ละสายอย่างละเอียดได้ที่ https://www.travelchinaguide.com/cityguides/guangdong/guangzhou/air/shuttle-bus.htm

           รถแท็กซี่ การโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินกวางโจวเข้าสู่ตัวเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-60 นาที และมีค่าโดยสารประมาณ 120 หยวน โดยรถแท็กซี่ในเมืองกวางโจวมีราคามิเตอร์เริ่มต้นที่ 10 หยวน ต่อ 2.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นครั้งละ 2.6 หยวนต่อ 1 กิโลเมตรถัดไป

การเดินทางไปยังภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน

           - รถไฟใต้ดิน จากตัวเมืองกวางโจว ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 3 (สีส้ม) ไปลงที่สถานี Panyu Square จากนั้นต่อรถบัสหมายเลข 93 ไปลงที่ป้าย Lianhuashan

           รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในเมืองกวางโจวมีราคามิเตอร์เริ่มต้นที่ 10 หยวน ต่อ 2.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นครั้งละ 2.6 หยวนต่อ 1 กิโลเมตรถัดไป และเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับคนขับรถ นักท่องเที่ยวควรเตรียมชื่อสถานที่ปลายทางที่เป็นภาษาจีน รวมถึงแผนที่คร่าวๆของจุดหมายที่ต้องการเดินทางติดตัวไว้

เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซานเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.


พื้นที่จุดต่างๆบนภูเขาถูกตกแต่งด้วยโคมและซุ้มประตูในแบบจีน

การซื้อบัตรเข้าชม

           ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน มีค่าเข้าชม 54 หยวน


ซุ้มจำหน่ายบัตรเข้าชมภูเขาดอกบัว

จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน

 
เจดีย์ดอกบัวอายุหลายร้อยปีบนภูเขาดอกบัว

           - เจดีย์ดอกบัว (Lotus Pagoda) เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สูง 50 เมตร เมื่อมองจากภายนอกจะพบว่าที่ทั้งหมด 9 ชั้น แต่พื้นที่ภายในถูกแบ่งออกเป็น 11 ชั้น สร้างขึ้นตั้งแต่ใน ค.ศ. 1612 นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของภูเขาดอกบัวแล้ว ในอดีตยังใช้เป็นจุดสังเกตสำหรับนักเดินเรือที่เดินทางผ่านไปมาในบริเวณนี้อีกด้วย


ผู้คนจำนวนมาเดินทางมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

           - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เป็นรูปปั้นที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1994 มีความสูงทั้งหมด 40.88 เมตร สีทองอันงดงามของตัวรูปปั้นมาจากการหล่อด้วยทองเหลืองหนัก 120 ตัน ผสมกับทองคำแท้อีก 180 แท่ง ซึ่งงบประมาณในการสร้างทั้งหมดมาจากการร่วมบริจาคโดยชาวจีนทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆของประเทศจีน

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซานได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษคือระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งดอกบัวในสระกว่า 100 ชนิดจะบานพร้อมกันอย่างงดงาม และมีความตระการตราสมกับชื่อของภูเขาดอกบัว

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


มุมสงบร่มรื่นบนภูเขาดอกบัว

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ Google Translate ไว้เผื่อด้วย เพราะแม้หลายป้ายในบริเวณภูเขาอู่ไถซาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่โด่งดังและโรงแรมใหญ่อื่นๆจะมีป้ายภาษาอังกฤษ แต่สถานที่อื่นๆ อาทิ ร้ายอาหารหรือป้ายรถเมล์บางแห่ง ยังคงมีแต่ป้ายภาษาจีนเท่านั้น


อาคารไม้ขนาดใหญ่ภายในตัววัดบนภูเขาดอกบัว

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ Google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Translate หรือการแปลภาษา), Facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ Baidu.com แทน Google


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : 54 หยวน

                        เวลาเปิด-ปิด : 07.00 – 17.00 น.

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

                        สถานที่ตั้ง : เขตปันหยู่ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

                        โทรศัพท์ : -

                        เว็บไซต์ : -

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์สนามบินกวางโจว http://www.gbiac.net/en/byhome

                                        เว็บไซต์รถไฟใต้ดินกวางโจว http://cs.gzmtr.com/ckfwEnglish/

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองกวางโจว http://www.gzly.gov.cn/visitgz/ww/Thai/

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศจีน http://www.cnto.org/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

โบราไกย์ เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

เกาะโบราไกย์ (Boracay Island) เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาว และสะอาด อีกทั้งยังได้รับการการันตีว่าเป็น “เกาะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2012” ในการโหวตจากนิตยสาร “ทราเวล แอนด์ เลเชอร์” (Travel + Leisure)

อ่านต่อ

พระใหญ่หลิงซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

พระใหญ่หลิงซาน (หลิงซานต้าฝอ , 灵山大佛) หนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดในประเทศจีน อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติระดับสูงสุดที่ 5A (National AAAAA Tourist Attraction) อีกด้วย

อ่านต่อ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซู (Gansu) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง (Dunhuang) และ เมืองจางเย่ (Zhangye) อีกทั้ง การเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวน (Zhongchuan Airport : LHW) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ