หอสักการะฟ้าเทียนถาน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

  • อ่าน (8,086)
  • By Webmaster
  • 14:02:58 | 26 ก.ค. 2561

หอสักการะฟ้าเทียนถาน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

天坛 , Temple of Heaven, Beijing, China

 

             หอสักการะฟ้าเทียนถาน (天坛 / Tiantan / Temple of Heaven) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังอีกแห่งหนึ่งภายในเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน

 

           หอสักการะฟ้าเทียนถาน หรือที่ในปัจจุบันมีฐานะเป็น สวนสาธารณะเทียนถาน เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามคติความเชื่อของจีนโบราณ โดยก่อสร้างเป็นอาคารไม้หรือที่เรียกกันว่าตำหนักหลังใหญ่สูงสามชั้น บนฐานหินหยกขาว และมีตำหนักรวมถึงบริเวณรายล้อมรวมเป็นพื้นที่กว่า 2,700,000 ตารางเมตร ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนถานได้ชื่อว่าเป็น สถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผัง และด้านวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 2,000 ปีของประเทศจีน 


ทางเดินและประตูทางเข้าอันวิจิตรสู่หอสักการะฟ้าเทียนถาน 


ตำหนักเล็กด้านข้าง หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่งดงามของหอสักการะฟ้าเทียนถาน 


ทางเดินภายในหอสักการะฟ้าที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นที่เดินเล่นของประชาชนชาวปักกิ่งในปัจจุบัน


หอสักการะฟ้าเทียนถานอันยิ่งใหญ่เมื่อมองจากตำหนักที่อยู่ด้านข้าง 


ประวัติศาสตร์กับหอสักการะฟ้าเทียนถาน

           หอสักการะฟ้าเทียนถานถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1420 ซึ่งกับสมัยราชวงศ์หมิง โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างคือเพื่อเป็นศาสนสถานที่ให้จักรพรรดิมาทำพิธีการบวงสรวงฟ้าดินให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตอุดมสมบูรณ์  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชาติจีนโบราณอีกด้วย

           และด้วยความสำคัญของงานพิธีนี้เอง ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนถานได้รับการดูแลรักษารวมถึงซ่อมแซมตลอดสมัยราชวงศ์หมิง เรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ชิงอันเป็นราชวงศ์ถัดมาที่รับธรรมเนียมนี้ไว้เช่นกัน


หอสักการะฟ้าและกำแพงล้อมรอบที่มีอายุหลายร้อยปี 

           บทบาทในฐานะสถานที่ประกอบพิธีของหอสักการะฟ้าเทียนถานคงอยู่มาจนถึงช่วงปี 1918 ซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและการปกครองครั้งใหญ่ หอสักการะฟ้าเทียนถานได้กลายไปเป็นสวนสาธารณะที่ต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากมายที่เดินทางมาชมความงามของสถานที่แห่งนี้ และในที่สุดก็ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://en.tiantanpark.com/ShowContent1.aspx?Sortid=3 และ https://whc.unesco.org/en/list/881)


ทุกวันนี้ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้ว หอสักการะฟ้าเทียนถานยังเป็นทั้งสวนสาธารณะที่เดินเล่นและเป็นแหล่งทำกิจกรรมสันทนาการของชาวปักกิ่ง


การเดินทางไปหอสักการะฟ้าเทียนถาน เมืองปักกิ่ง

           หอสักการะฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ภายในเขตเมืองปักกิ่ง (หรือเป่ยจิง / 北京 / Beijing) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน และมีท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง หรือ Beijing Capital International Airport (PEK) สนามบินขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ไว้คอยให้บริการ ทั้งนี้ หลังจากเดินทางมาถึงแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามายังเมืองปักกิ่งได้โดย


             - ชัตเตอร์บัสจากสนามบิน หลังจากมาถึงสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการชัตเตอร์บัสจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางเพียง 40 นาทีได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทาง, ตารางเวลา รวมถึงค่าบริการชัตเตอร์บัสไปจุดหมายต่างๆภายในเมืองเพิ่มเติมได้ที่ http://en.bcia.com.cn/traffic/airbus/index.shtml

             - รถบัส หรือรถบัสยาวของชาวจีน เป็นหนึ่งในบริการขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมในประเทศจีน เนื่องจากเส้นทางและรอบเวลาที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่เมืองปักกิ่งได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง, ตารางเวลา รวมถึงอัตราค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bjbus.com/home/index.php

             - รถไฟฟ้าใต้ดิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน Airport Express ซึ่งเป็นบริการรถไฟใต้ดินจากสนามบินสู่ สถานี Dongzhimen ซึ่งอยู่ในตัวเมืองปักกิ่งและเป็นหนึ่งในสถานีเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟใต้ดินหรือขนส่งสารธารณะอื่นๆ โดยใช้เวลาการเดินทางเพียง 25 นาที ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง, รอบเวลาในการวิ่ง และอัตราค่าโดยสารของรถไฟใต้ดินได้ที่ https://www.bjsubway.com/en/

             - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง โดยอัตราค่าบริการแท็กซี่ภายในเมืองปักกิ่งจะเริ่มต้นที่ ประมาณ 13 หยวน และอัตราค่าบริการเหมาจากสนามบินไปยังในตัวเมืองปักกิ่งจะอยู่ที่ประมาณ 100 – 140 หยวน

           และหลังจากมาถึงเมืองปักกิ่งแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางต่อไปยังหอสักการะฟ้าเทียนถาน ซึ่งอยู่ ใจกลางเมืองปักกิ่ง ได้หลายวิธี คือ

             - รถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากหอสักการะฟ้าเทียนถานเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จึงมีรถโดยสารสาธารณะหลายสายให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ อาทิ สาย 6, 34, 35, 39, 106, 110 และ ฯลฯ โดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 2 หยวน/คน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขรถโดยสารสาธารณะและจุดบริการป้ายรอบๆพระราชวังฤดูร้อนเพิ่มเติมได้ที่ http://en.tiantanpark.com/showcontent2.aspx?Sortid=6  และสามารถตรวจสอบรายละเอียดรอบเวลาและเส้นทางการวิ่งของรถโดยสารแต่ละเส้นทางได้ที่ http://beijing.8684.cn/

             - รถไฟฟ้าใต้ดิน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ให้บริการภายในเมืองปักกิ่ง เลือกลงที่ สถานี Tiantandongmen ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าด้านตะวันออกของหอสักการะฟ้าเทียนถาน ทั้งนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง,รอบเวลาในการวิ่ง และอัตราค่าโดยสารของรถไฟใต้ดินได้ที่ https://www.bjsubway.com/en/

             - รถยนต์ / แท็กซี่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสะดวกสบาย และความยืดหยุ่นของเส้นทางและเวลาเดินทาง ทั้งนี้ อัตราค่าบริการแท็กซี่ภายในเมืองปักกิ่งจะเริ่มต้นที่ 13 หยวน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกดูเส้นทางที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้ที่ https://map.baidu.com/


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมหอสักการะฟ้าเทียนถานได้ทุกวัน โดยประตูใหญ่จะเปิดตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 22.00 น. ส่วนจุดเที่ยวชมบางแห่งจะมีการปรับเวลาเปิด-ปิดตามฤดูกาล คือ

             เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. -17.30 น.

             เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. – 18.00 น.

             เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น.


ประตูใหญ่ของสวนสาธารณะซึ่งจะเปิดตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

           ค่าเข้าชมหอสักการะฟ้าเทียนถาน มีอัตราที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลคือ

             ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม บัตรผ่านเข้าประตูจะมีจำหน่ายในราคา 15 หยวน/คน และบัตรผ่านประตูพร้อมเข้าชมทุกสถานที่จำหน่ายในราคา 34 หยวน/คน

             ฤดูกาลอื่นๆ หรือเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม บัตรผ่านเข้าประตูจะมีจำหน่ายในราคา 10 หยวน/คน และบัตรผ่านประตูพร้อมเข้าชมทุกสถานที่จำหน่ายในราคา 28 หยวน/คน

           (ทั้งสองฤดูหากนักท่องเที่ยวซื้อบัตรแบบผ่านเข้าประตูไปแล้วต้องการเที่ยวชมบางแห่งเพิ่ม ต้องซื้อบัตรเหมาสำหรับเข้าชมภายในเพิ่มอีก 20 หยวน/คน)

           นักท่องเที่ยวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรผ่านเข้าชม รวมถึงส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุและนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tiantanpark.com/cn/tabs/showdetail.aspx?tabid=800004&selectsingle=1


จุดจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมหอสักการะฟ้าเทียนถานโดยมีราคาแจ้งไว้ให้เห็นเด่นชัด


สิ่งที่น่าสนใจภายในหอสักการะฟ้าเทียนถาน

           เนื่องจากหอสักการะฟ้าเทียนถานเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงและซื้อบัตรผ่านเข้าชมเรียบร้อยแล้ว จึงต้องเดินผ่านประตูเข้าไปพบสวนสาธารณะที่ไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวปักกิ่งอีกด้วย


หน้าประตูทางเข้าสวนสาธารณะที่ตั้งของหอสักการะฟ้าเทียนถาน 


แผนที่ของสวนสาธารณะและหอสักการะฟ้า 


ทางเดินอันร่มรื่นที่ไม่เพียงมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเท่านั้นแต่ยังมีประชาชนเดินออกกำลังกายไปมาอีกด้วย 

           แต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ดึงดูดใจให้ผู้คนมาเยือนสถานที่แห่งนี้ที่สุด ย่อมหนีไม่พ้นหอสักการะฟ้าเทียนถาน ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมองเห็นได้แต่ไกล โดยตัวหอที่ทำด้วยไม้สลับกับหลังคากระเบื้องทั้งสามชั้นนั้น ไม่มีการใช้ตะปูในการก่อสร้างเลย ถือเป็นหนึ่งในความอัศจรรย์ที่น่าตื่นตะลึงของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกแห่งนี้


หอสักการะฟ้าเทียนถาน หรือตำหนักที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ซึ่งอดีตเป็นที่จัดพระราชพิธีเพื่อขอพรในการเพาะปลูกที่สำคัญอย่างยิ่ง


ขยับเข้าไปถ่ายใกล้ๆจะเห็นความวิจิตรตั้งแต่ปูนปั้นตรงทางเดิมกระทั่งตัวหอที่มีการตกแต่งสวยงาม


ลวดลาดบนทางเดินที่มีการกั้นกระจกไว้ และลวดลายบนฐานรอบหอสักการะฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานศิลป์ชั้นเอกของที่แห่งนี้ 


นอกจากหอสักการะฟ้าหลังใหญ่ ยังมีตำหนักเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ในพระราชพิธีสมัยโบราณที่ได้รับการก่อสร้างอย่างประณีตไม่แพ้กัน 


และยังมีอาคารด้านข้างของตำหนักใหญ่ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีอีกด้วย 


ของจัดแสดงจำลองเกี่ยวกับพระราชพิธีสักการะฟ้าขอฝนและความอุดมสมบูรณ์


หลังคาและกรอบประตูที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างสวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของความงามแห่งหอสักการะฟ้าเทียนถานเช่นกัน 

           ทั้งนี้ นอกจากความวิจิตรตระการตาของหอสักการะฟ้าและอาคารด้านข้างแล้ว การวางผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมของหอสักการะฟ้าเทียนถานก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวางประตูไว้ตามทิศทางต่างๆ หรือการก่อสร้างกำแพงล้อมรอบจากอดีต และการประดับจัดวางต้นไม้ดอกไม้ที่เพิ่มเติมมาในปัจจุบัน ทำให้ทุกวันนี้ หอสักการะฟ้าเทียนถานไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมความงาม แต่ยังเป็นหนึ่งในจุดถ่ายภาพชื่อดังอีกแห่งของเมืองปักกิ่งอีกด้วย 


ซุ้มประตูทางเข้าออกหอสักการะฟ้าเทียนถานอันสวยงาม 


ทางเดินภายในหอสักการะฟ้าเทียนถานและขั้นบันไดที่เป็นหนึ่งในจุดเก็บภาพยอดฮิต 


บางแห่งก็เป็นสถานที่ถ่ายภาพ Pre-Wedding สำหรับหนุ่มสาวสมัยใหม่ของประเทศจีน


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอสักการะฟ้าเทียนถาน

           ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและความต้องการของประชาชน ภายในหอสักการะฟ้าเทียนถาน ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ,โทรศัพท์สาธารณะ หรือรถเข็นสำหรับผู้พิการและเส้นทางสำหรับรถเข็น รวมไปถึงรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่จะพาวิ่งวนรอบๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ในราคาเริ่มต้นที่ 5 หยวน/คน/จุดท่องเที่ยวหลัก หรือ 20 หยวน/คน/รอบ (ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการรถแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ที่ http://en.tiantanpark.com/ShowContent2.aspx?Sortid=10)


ป้ายแสดงเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้าและแหล่งบริการรถเข็น, ห้องน้ำ รวมถึงโทรศัพท์สาธารณะภายในหอสักการะฟ้าเทียนถาน

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการ Audio Guide ที่มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่นและอีก ฯลฯ ได้ที่บริเวณประตูทั้ง 4 ด้าน หรือหากต้องการใช้บริการไกค์สำหรับพาเที่ยวชมหอสักการะฟ้าเทียนถานก็ได้เช่นกัน โดยสามารถศึกษารายละเอียดและอัตราค่าบริการได้ที่ http://en.tiantanpark.com/ShowContent2.aspx?Sortid=9


เวลาที่เหมาะสมในการไปเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมความงามและสัมผัสบรรยากาศของหอสักการะฟ้าเทียนถานได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อันเป็นช่วงฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25 – 32 องศาเซลเซียสและมีแสงแดดสาดส่องมากพอ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับเสน่ห์ของหอสักการะฟ้าเทียนถานได้อย่างเต็มที่


บรรยากาศของหอสักการะฟ้ากับใบไม้เขียวขจีที่มีเสน่ห์ไปอีกแบบ 

           แต่นอกจากฤดูร้อนแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาเยี่ยมเยือนหอสักการะฟ้าเทียนถานในฤดูอื่นได้เช่นกัน อาทิในช่วง เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นสบายกว่า อีกทั้งมีทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งน่าชื่นชมไม่แพ้กัน

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควร หลีกเลี่ยง การมาเที่ยวชมหอสักการะฟ้าเทียนถานในช่วงวันหยุดยาว อาทิ วันชาติจีน หรือวันตรุษจีน ซึ่งอาจมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเป็นพิเศษทำให้ไม่สะดวกนักในการเข้าชม


นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลในช่วงต้นเดือนตุลาคมหรือช่วงวันหยุดวันชาติจีน

           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในการเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถาน และควรตรวจสอบพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเที่ยวชมได้ที่  https://www.accuweather.com/ 


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ในการท่องเที่ยวหอสักการะฟ้าเทียนถานและเมืองปักกิ่ง

           หอสักการะฟ้าเทียนถานอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองปักกิ่ง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้าม, จัตุรัสเทียนอันเหมิน หรือถนนหวังฝูจิ่ง อันเป็นถนนสำหรับการช็อปปิ้งที่คึกคัก ซึ่งทุกแห่งต่างมีบรรยากาศและความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์รอให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม


พระราชวังต้องห้ามและจัตุรัสเทียนอันเหมินที่อยู่ไม่ไกล

           ทั้งนี้ การเดินทางภายในปักกิ่งถือว่าสะดวกสบายและครอบคลุมเป็นอย่างมาก อีกทั้งตามระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะอาทิ รถไฟ หรือรถไฟใต้ดินยังมีภาษาอังกฤษกำกับบอกซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ดี นอกจากระบบขนส่งสำคัญ และภายในสถานที่ท่องเที่ยวกับโรงแรมแห่งใหญ่ ยังไม่มีการให้บริการและการสื่อสารภาษาอังกฤษมากนัก นักท่องเที่ยวที่ ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรพกหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษา อาทิ Google Translate เผื่อไว้ด้วย 


ตัวอย่างของบัตรเข้าชมที่รายละเอียดต่างๆยังเป็นภาษาจีนอยู่

           และมีข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ Google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Translate หรือการแปลภาษา), Facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ อินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวจีน และสามารถ ค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ Baidu.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หาข้อมูลของประเทศจีน แทน Google


หอสักการะฟ้าเทียนถานที่ปัจจุบันเป็นหกนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองปักกิ่ง 


           ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมความสวยงามของ หอสักการะฟ้าเทียนถาน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                              หอสักการะฟ้าเทียนถาน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

                              (天坛 , Tiantan / Temple of Heaven, Beijing, China)

                              ระดับความนิยม

                              อัตราค่าเข้าชม : 15 หยวน/คน สำหรับบัตรประเภทผ่านประตู และ 34 หยวน/คน สำหรับบัตรผ่านเข้าชมแบบเหมาในฤดูท่องเที่ยว

                                          10 หยวน/คน สำหรับบัตรประเภทผ่านประตู และ 28 หยวน/คน สำหรับบัตรผ่านเข้าชมแบบเหมาในฤดูอื่นๆ

                                          (หากซื้อบัตรผ่านประตูแล้วอยากชมเพิ่มเติมต้องเสียค่าบัตรเพิ่มจากค่าผ่านประตูต่างหาก 20 หยวน/คน)

                              เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ในเดือนมี.ค. – มิ.ย.

                                                            8.00 น. – 18.00 น. ในเดือนก.ค. – ต.ค.

                                                            8.00 น. – 17.00 น. ในเดือนพ.ย. – ก.พ.

                             ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ช่วงฤดูใบไม้ผลิได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่สุด

                                                             เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม อันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นสบาย

                                                             หลีกเลี่ยงช่วงที่มีหิมะและฝนตกซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเที่ยวชม

                             ตั้งอยู่ที่ : เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

                             โทร : (+88)0106-7028866 , (+88)0106-7013036     

                             เว็บไซต์ : http://en.tiantanpark.com/    

                             ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                            จองตั๋วรถไฟ(ภาษาจีน) http://www.12306.cn/mormhweb/

                                            จองตั๋วรถไฟ(ภาษาอังกฤษ) https://english.ctrip.com/trains/

                                            บริการข้อมูลท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง http://en.bcia.com.cn/

                                            รถไฟใต้ดินเมืองปักกิ่ง https://www.bjsubway.com/en/

                                            บริการการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองปักกิ่ง http://english.visitbeijing.com.cn/

                                            ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน http://www.visaforchina.org/BKK_TH/

                                            สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย http://www.chinaembassy.or.th/th/

                                            ภัตตาคารหูต้า เมืองปักกิ่ง http://www.hudafanguan.com/

 

แนะนำร้านอาหารในเมืองปักกิ่งจาก Palanla

           นอกจากกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองปักกิ่งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปักกิ่งที่ขาดไม่ได้ ย่อมเป็นเมนูอาหารรสเลิศตามร้านต่างๆ ซึ่ง 1 ในนั้นคือ ภัตตาคารหูต้า (胡大饭馆 / Huda Restaurant)


ภัตตาคารหูต้าแห่งเมืองปักกิ่ง

           ภัตตาคารหูต้าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดบริการมายาวนาน มีเมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดอาทิ กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) นอกจากนี้ยังมีเมนูปูขนซึ่งราคาไม่สูงนัก ที่รอให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ถนนตงจื๋อเหมินเน่ย เขตตงเฉิน ของเมืองปักกิ่ง (東直門內大街 , 東城区 / Dongzhimennei Street, Dongcheng Area)


โต๊ะอาหารที่เต็มแน่นทุกโต๊ะกับเมนูอันน่าทานของภัตตาคารหูต้า


กุ้งก้ามแดง (Crayfish) หรือ กุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (Freshwater Lobster) 1 ในเมนูยอดฮิตของร้าน


ปูขน อาหารจานเด็ดที่ราคาเพียง 200 หยวนแต่ได้ปูถึง 5 ตัว !

           และเนื่องจากภัตตาคารหูต้าเป็นภัตตาคารอาหารชื่อดัง จึงมีลูกค้ามาคอยรับบริการเป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงควรเผื่อเวลาในการรอคิวรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง โดยสามารถเลือกนั่งรอคิวได้ในบริเวณที่ทางร้านจัดให้ (พร้อมบริการ Free wifi) หรือเดินแวะไปรองท้องก่อนเล็กน้อยกับร้านค้าอื่นๆ ซึ่งตั้งเรียงรายตลอดถนนสายนี้ได้


แถวลูกค้าที่มานั่งรอรับประทานอาหารของภัตตาคารใต้ป้ายชื่อตึกฮวาเจียหลิงหยวน


เต๊ณท์สำหรับลูกค้าที่มานั่งคอยคิวรับประทานอาหาร


คะแนนของร้านจาก www.palanla.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ