สะพานอูเบ็ง เมืองอมรปุระ ประเทศพม่า

  • อ่าน (3,660)
  • By Webmaster
  • 16:38:27 | 13 มิ.ย. 2561

สะพานอูเบ็ง เมืองอมรปุระ ประเทศพม่า

Ubein Bridge, Amarapura, Myanmar


ความงดงามของสะพานอูเบ็งในยามพระอาทิตย์ตก

             สะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวและเก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุกว่า 167 ปี และมีความยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร สร้างขึ้นจากไม้สักจำนวน 1,086 ต้น ซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการรื้อพระราชวังกรุงอังวะในปี ค.ศ.1783  ในสมัยที่พระเจ้าปดุงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองอังวะ มายังเมืองอมรปุระ และนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมวิวยามพระอาทิตย์ตกแล้ว สะพานอูเบ็งยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวเมียนมาร์ใช้สัญจรไปมาในชีวิตประจำวันอีกด้วย ตั้งอยู่ในเมืองอมรปุระ ประเทศพม่า


ประวัติความเป็นมาของสะพานอูเบ็ง

            การก่อสร้างสะพานอูเบ็งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1849 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.1851 เชื่อกันว่าขุนนางที่ควบคุมการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ มีนามว่า ”อูเบียน” จึงกลายเป็นที่มาของชื่อสะพานในปัจจุบัน โดยวิศวกรชาวพม่ายุคนั้นใช้วิธีกำหนดสัดส่วนและวัดระยะด้วยจำนวนก้าวของมนุษย์ และในท่อนกลางของสะพานนั้นสร้างเป็นทรงโค้งเว้าเพื่อลดแรงต้านจากลมและกระแสน้ำ


นักท่องเที่ยวและชาวพม่าบนสะพานอูเบ็ง

            แม้จะผ่านกาลเวลามานับร้อยปี แต่โครงสร้างของสะพานในปัจจุบันยังถือว่ามั่นคงแข็งแรงด้วยจำนวนเสาไม้สักทั้งหมด 1,086 ต้น แต่ละต้นถูกปักลึกลงไปใต้ดินกว่า 7 ฟุต บวกกับการเสริมปูนซีเมนต์เข้าไปบางส่วนเพื่อรักษาสภาพการใช้งานเอาไว้ และยังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เป็นระยะ สะพานอูเบ็งจึงยืนหยัดคู่กับวิถีชีวิตของชาวอมรปุระมาจนถึงทุกวันนี้ 


บรรยากาศยามเย็นในมุมต่างๆของสะพานอูเบ็ง


การเดินทางจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปยังตัวเมือง

             รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางรูปแบบเดียวจากสนามบินมัณฑะเลย์เข้ามายังตัวเมือง โดยมีระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที อัตราค่าโดยสารมีสองรูปแบบคือ ราคา 4,000 จ๊าดต่อคน สำหรับการใช้บริการรถแท็กซี่แบบแชร์ร่วมกับผู้อื่น และราคา 12,000 จ๊าด สำหรับเหมาทั้งคันรถ โดยจะมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ยืนรอให้บริการอยู่บริเวณประตูทางออกสนามบิน


การเดินทางไปยัง
สะพานอูเบ็ง

              - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางภายในเมืองต่างๆของพม่า รวมถึงในเขตพุกาม เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีบริการรถสาธารณะประเภทอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งจากรถของโรงแรมที่พักต่างๆ หรือตามท้องถนน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะเป็นราคาแบบเหมา ทั้งการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง หรือการเหมาท่องเที่ยวแบบ 1 วัน โดยอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวไปยังจุดต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000  จ๊าด ส่วนอัตราเหมาต่อ 1 วันอยู่ที่ประมาณ USD 50-90 โดยอัตราค่าโดยสารทั้งสองรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพรถ จุดหมาย และระยะทางในการเดินทาง

              - มอเตอร์ไซค์เช่า เป็นวิธีการเดินทางราคาประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว โดยในเมืองมัณฑะเลย์นั้นมีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่จำนวนมาก บางโรงแรมก็มีให้บริการเช่นกัน โดยค่าเช่าต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 30,000 จ๊าด ขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการ และยังไม่รวมค่าน้ำมันระหว่างวัน


เวลาในการเปิด
-ปิดทำการ

            สะพานอูเบ็งเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


เรือรับจ้างที่พานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกจากกลางแม่น้ำ


การซื้อบัตรเข้าชม

            ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


บรรยากาศบริเวณสะพานอูเบ็งหลังพระอาทิตย์ลับฟ้า


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            เนื่องจากประเทศพม่ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไปในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวประเทศพม่า ส่วนในฤดูอื่นๆนั้นก็ยังคงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยในฤดูร้อนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด แห้งแล้ง และฝุ่นควันจากพื้นที่โดยรอบเป็นพิเศษ ส่วนในฤดูฝนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพฝนตกชุกและการเดินทางที่อาจมีอุปสรรคมากกว่าในช่วงเวลาปกติ

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกบริเวณต้นสะพาน


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


ชาวบ้านและพระสงฆ์ในบริเวณนั้นต่างเดินข้ามสะพานอูเบ็งในชีวิตประจำวัน

            เนื่องจากสะพานอูเบ็งเป็นสะพานที่ชาวพม่าในละแวกนั้นใช้สัญจรไปมาตามปกติในชีวิตประจำวัน การถ่ายรูปทั้งตนเองและผู้อื่น ควรพึงระวังไม่ให้รบกวนหรือขัดขวางการใช้ชีวิตของผู้คนในบริเวณนั้นอยู่เสมอ

            แม้ว่าจะเป็นสะพานที่แข็งแรง แต่สะพานอูเบ็งนั้นไม่มีราวกั้นทั้งสองฝั่ง รวมถึงซี่ไม้ตามทางเดินอาจมีช่องว่างจากการผุพัง นักท่องเที่ยวจึงควรต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเดินบนสะพาน

            ข้อแนะนำสำคัญอีกข้อหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เหมารถแท็กซี่ไปยังสะพานอูเบ็งในช่วงเย็น คืออย่าลืมนัดแนะจุดขึ้นรถกับคนขับให้ดี รวมถึงจำลักษณะและทะเบียนของรถเอาไว้ให้แม่นยำ เพราะหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปแล้ว บริเวณลานจอดรถจะค่อนข้างมืด ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินกลับมาขึ้นรถพร้อมๆกัน ทำให้ยากแก่การค้นหารถที่จ้างมา 

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว สะพานอูเบ็ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

                        สถานที่ตั้ง : เมืองอมรปุระ ประเทศพม่า

                        โทรศัพท์ : -

                        เว็บไซต์ : -

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์จองตั๋วรถบัสออนไลน์ในประเทศพม่า https://myanmarbusticket.com/home/ticket/

                                        เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศพม่า http://www.tourism.gov.mm/

                                        เว็บไซต์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศพม่า http://myanmar.travel/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ