ภูเขาโปปา เมืองพุกาม ประเทศพม่า

  • อ่าน (3,996)
  • By Webmaster
  • 14:39:49 | 13 มิ.ย. 2561

ภูเขาโปปา เมืองพุกาม ประเทศพม่า

Mount Popa, Bagan, Myanmar


ความโดดเด่นของภูเขาโปปาซึ่งทำให้ชาวพม่าเคารพนับถือในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์

             ภูเขาโปปา เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,518 เมตร โดยชาวพม่าเชื่อกันว่าภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สถิตของเทวดาและ “นัต” วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวพม่า จำนวน 37 องค์ และในบันทึกของชาวพม่าโบราณยังเปรียบเทียบว่าภูเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับเขาพระสุเมรุ ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอีกด้วย ตั้งอยู่ห่างจากเมืองพุกามประมาณ 50 กิโลเมตร ในประเทศพม่า


ประวัติความเป็นมาของภูเขาโปปา

            ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาโปปา มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ โดยกษัตริย์พระองค์ต่างๆจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและบูชา “นัต” ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของทุกปี ภายหลังได้มีการตั้งศาล และนำรูปปั้นเสมือนจริงมาตั้งไว้ให้คนกราบไหว้บูชา ให้ความเคารพนับถือในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องดูแลบ้านเมือง โดยรูปปั้นนัตแต่ละตนนั้นจะมีรูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่แตกต่างกันออกไป บางตนนั่งอยู่บนสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น เสือ หงส์ และม้า บางตนก็ถืออาวุธ แตกต่างกันไปตามเรื่องราวในตอนที่ยังมีชีวิต


พระพุทธรูปหลากหลายรูปแบบบริเวณภูเขาโปปา

            การเดินทางขึ้นไปบนภูเขาโปปา จะต้องเดินขึ้นบันไดจำนวน 777 ขั้น ไปสู่ด้านบนของภูเขา ซึ่งจะมีวัด เจดีย์ และรูปเคารพต่างๆให้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ทัศนียภาพจากด้านบนภูเขาโปปานั้น ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใส ยังสามารถมองเห็นพื้นที่บางส่วนของเขตเมืองเก่าพุกามได้อีกด้วย


บันไดทางขึ้นจำนวน 777 ขั้นไปสู่ยอดเขาโปปา


การเดินทางจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปยังตัวเมือง

             - รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางรูปแบบเดียวจากสนามบินมัณฑะเลย์เข้ามายังตัวเมือง โดยมีระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที อัตราค่าโดยสารมีสองรูปแบบคือ ราคา 4,000 จ๊าดต่อคน สำหรับการใช้บริการรถแท็กซี่แบบแชร์ร่วมกับผู้อื่น และราคา 12,000 จ๊าด สำหรับเหมาทั้งคันรถ โดยจะมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ยืนรอให้บริการอยู่บริเวณประตูทางออกสนามบิน


การเดินทางไปยัง
ภูเขาโปปา

           รถแท็กซี่ ภูเขาโปปาอยู่ห่างจากเมืองพุกามประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที นักท่องเที่ยวอาจจำเป็นต้องเหมารถแท็กซี่แบบ 1 วันจากเมืองพุกามเพื่อเดินทางมายังภูเขาโปปา ซึ่งอัตราเหมาต่อ 1 วันอยู่ที่ประมาณ USD 50-90 โดยอัตราค่าโดยสารทั้งสองรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพรถ จุดหมาย และระยะทางในการเดินทาง


เวลาในการเปิด
-ปิดทำการ

            ภูเขาโปปาเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.


เจดีย์และวัดต่างๆบนยอดเขาโปปา


การซื้อบัตรเข้าชม

           ภูเขาโปปาไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


กลุ่มเจดีย์สีทองบริเวณยอดเขา


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            เนื่องจากประเทศพม่ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไปในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวประเทศพม่า ส่วนในฤดูอื่นๆนั้นก็ยังคงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยในฤดูร้อนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด แห้งแล้ง และฝุ่นควันจากพื้นที่โดยรอบเป็นพิเศษ ส่วนในฤดูฝนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพฝนตกชุกและการเดินทางที่อาจมีอุปสรรคมากกว่าในช่วงเวลาปกติ

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


รูปเคารพ ”นัต” หรือววิญญาณศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวพม่า


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


พระพุทธรูปภายในวัดบนภูเขา

            สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แทบทุกแห่งในประเทศพม่านั้นบังคับให้ทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมชมหรือสักการะบูชา ต้องถอดรองเท้าออกก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวจึงควรสวมใส่รองเท้าที่สามารถถอดเข้าออกได้ง่าย และควรพกถุงใส่รองเท้าติดตัวไว้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าสูญหาย สถานที่บางแห่งอาจมีจุดรับฝากรองเท้า หรือมีถุงใส่รองเท้าให้บริการ แต่ก็มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมเช่นกัน

            แม้ว่าสถานที่ต่างๆในประเทศพม่าทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร จะรับชำระเงินทั้งในสกุลจ๊าด และสกุลดอลล่าร์ แต่สำหรับการใช้จ่ายทั่วไป เช่นการขึ้นรถ หรือจ่ายค่าอาหาร การจ่ายเงินเป็นสกุลจ๊าดจะได้เรทที่ค่อนข้างดีกว่าการจ่ายเป็นสกุลดอลล่าร์

            นอกจากนี้ การจ่ายเงินเป็นสกุลดอลล่าร์ในประเทศพม่า ยังต้องใช้ ธนบัตรใหม่ที่ไม่มีรอยยับ หรือรอยพับเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับสถานที่แลกเงินในประเทศไทยได้ว่าต้องการธนบัตรฉบับใหม่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเมื่อนำไปใช้ในประเทศพม่า และสำหรับการเดินทางขากลับ เนื่องจากสถานที่แลกเงินในประเทศไทยไม่นิยมรับแลกเงินพม่าเป็นเงินไทย นักท่องเที่ยวที่มีเงินจ๊าดเหลืออยู่ ควรแลกกลับเป็นสกุลดอลล่าร์หรือสกุลบาทที่สนามบินในพม่าก่อนเดินทางกลับ

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ภูเขาโปปา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ระดับความนิยม

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

                         สถานที่ตั้ง : เมืองพุกาม ประเทศพม่า

                         โทรศัพท์ : -

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์จองตั๋วรถบัสออนไลน์ในประเทศพม่า https://myanmarbusticket.com/home/ticket/

                                         เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศพม่า http://www.tourism.gov.mm/

                                         เว็บไซต์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศพม่า http://myanmar.travel/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ